Přidána dražba nemovitosti 196EX 982/10-118 do sekce Dražby

10.5.2016

Veškeré informace a údaje o nemovitých věcí byly zjištěny z předložených písemných podkladů a místního šetření. Bylo zjištěno, že předmětné nemovité věci pozemky a pozemky (PUPFL) s lesním porostem se nachází ve východní - jižní - západní nezastavěné části katastru obce Diváky, ve vzdálenosti do 2 km od obce.
Oceňované pozemky orná půda se nacházejí v lokalitě velkých zemědělských honů a lesní pozemky s lesním porostem se nacházení v rozsáhlejším lesním komplexu, nacházející se na svahu, v nadmořské výšce cca 225, 250, 310 metrů nad mořem. Pozemky jsou ve vlastnictví jednoho majitele a jsou dle LHO vedeny pod jedním číslem porostního označení.
Nemovité věci a to pozemky druhu orná půda a druhu lesní pozemek s lesním porostem byly v terénu identifikovány dle sousedních parcel jiných vlastníků, vyznačených bodů v terénu a existující komunikační sítě, lesní dopravní sítě a trvalých lesních porostů a okraje lesního porostu.
Nemovité věci jsou přímo přístupné z částečně zpevněné místní komunikace, dále přístupné z lesní cesty. Pozemky, na kterých se oceňované nemovité věci nachází, mají nepravidelný podlouhlý obdélníkový tvar a jsou na svahu. Orientace pozemků ke světovým stranám je různá. 
Pozemky nejsou oplocené, ani se na pozemcích nenachází žádná dočasná, ani trvalá stavba, ani komunikace, pozemky neprotéká žádný vodní zdroj.
V lesním porostu jsou dodržovány pěstební i těžební postupy, dle platného lesního plánu jsou zde prováděny pěstební probírky.
Zvláštní statut hospodaření v lesním porostu zde je, jedná se o les hospodářský, ve stadiu probírek s převahou javoru klenu a jasanu a vtroušených listnáčů a borovice. Je zde ÚSES nadregionální a uznaná bažantnice.
Předmětné oceňované nemovité věci v době místního šetření jsou využívány a to jako orná půda a lesní pozemky, s lesním porostem. Nebylo povinným ani exekutorem doložena žádná nájemní smlouva k pronájmu pozemků a hospodaření na nich.
Dle LV, ani dle jiných zdrojů nebyla zjištěna existence věcného břemene (služebnosti).

Zpět na seznam novinek

Novinky

Nový termín dražby 196EX 4914/07-243

30.11.2020 | Dražba 196EX 4914/07-243 se bude konat dne 10.2.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Přidána dražba 196EX 3775/08-187 do sekce Dražby

30.11.2020 | Dražba 196EX 3775/08-187 se bude konat dne 14.1.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Přidána dražba 196EX 3665/19-62 do sekce Dražby

30.11.2020 | Dražba 196EX 3665/19-62 se bude konat dne 7.1.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Více novinek


Copyright © 2020 Exekutorský úřad Olomouc | Mgr. Jan Valenta, soudní exekutor