Přidána dražba nemovitosti 196EX 937/14-136 do sekce Dražby

3.6.2016

Jedná se o zděný, zřejmě nepodsklepený (nebylo možné přesně fyzicky zaměřit) rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími pod sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Luboměř, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese č.p. 96, 742 35 Luboměř. Parkování je možné na ve vlastní garáži. Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 1938/2 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Luboměř, č.p. 93, 742 35 Luboměř.
Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro. Dle místního šetření a dle informací ČSÚ je v obci Luboměř dále možnost napojení na obecní vodovod.
Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn.
Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele cca 50 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel pravděpodobně jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový
technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav).

Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.

Vedle rodinného domu, vpravo (pohled z ulice), je situována zděná vedlejší stavba se dvěma nadzemními podlažími se sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami, vedle které dále vpravo se nachází přízemní, dřevěná kůlna se sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Před vedlejší stavbou s garáží je situován dřevěný přístřešek s pultovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA.

Příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami:

- oplocení

- drátěné pletivo v ocelových rámech na ocelových sloupcích a betonové podezdívce

- vrata ocelová

- vrátka ocelová

- přípojky IS

Zpět na seznam novinek

Novinky

Nový termín dražby 196EX 4914/07-243

30.11.2020 | Dražba 196EX 4914/07-243 se bude konat dne 10.2.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Přidána dražba 196EX 3775/08-187 do sekce Dražby

30.11.2020 | Dražba 196EX 3775/08-187 se bude konat dne 14.1.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Přidána dražba 196EX 3665/19-62 do sekce Dražby

30.11.2020 | Dražba 196EX 3665/19-62 se bude konat dne 7.1.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Více novinek


Copyright © 2020 Exekutorský úřad Olomouc | Mgr. Jan Valenta, soudní exekutor