Přidána dražba nemovitosti 196EX 80/03-814 do sekce Dražby

19.12.2016

Předmětem ocenění je objekt bydlení č.p. 932 na LV č. 2276 a pozemky parc.č. 2986/5, 2986/7 a 2986/8 na LV č. 2198 v k.ú. Podivín.
Nemovitost je situovaná na okraji uliční městské zástavby v blízkosti hlavní komunikace procházející obcí ve směru Podivín-Rakvice. Okolní zástavba je tvořena přilehlým sportovním areálem, občanskou vybaveností a rodinnými domy. V sousedství je objekt nevyužívané ubytovny. Docházkové vzdálenosti vzhledem k centru města jsou v místě delší, místo je vhodné pro daný účel využití.
Další součástí pozemku mimo objektu bydlení č.p. 932 jsou zpevněné plochy, přípojky inženýrských sítí k sousedním pozemkům a část drátěného oplocení, které se společně se stavbou RD nachází na pozemcích parc. č. 2986/5, 2986/7 a 2986/8.
Pozemek parc.č. 2986/7 je zastavená plocha a nádvoří a je zastaven rodinným domem č.p. 932. Pozemek parc.č. 2986/8 je veden jako orná půda, ve skutečnosti ale tvoří zahradu před domem. pozemek parc.č. 2986/5 je veden jako orná půda, ve skutečnosti je ale v části zastaven stavbou evidovaném na jiném LV (stavba bez č.p./č.e. na LV 2198 ve vlastnictví - Jochman Lubomír, Havlíčkova 932/37, 69145 Podivín), z části přístreškem u tohoto objektu, z části slouží jako zahrada za domem a v části oddělené objektem vinárny je bez využití.
Nemovitost využívá napojení na vodovod, plyn a kanalizaci v rámci sousedního areálu ubytovny na pozemku parc.č. 2986/2. Elektřina je napojena na trafostanici nacházející se na sousedním pozemku parc.č. 2986/1. Přístup k nemovitosti je po pozemku parc.č. 2986/2.
Podivín je město s počtem obyvatel 2.920. Ve městě je městský úřad, pošta, základní škola, základní sít obchodu a služeb, základní lékařská péče, několik menších výrobních podniků a řemeslných dílen. Vzdálenost obce od bývalého okresního města Břeclav je cca 10 km, je zde vlakové spojení (železniční trať Břeclav – Brno) i autobusové spojení. V blízkosti města je sjezd z dálnice D2 – Brno – Břeclav.

Rodinný dům č.p. 932 na pozemku parc.č. 2986/7

Jedná se o samostatně stojící, nepodsklepený objekt s jedním nadzemním podlažím. Stavba je založena na základových pásech z prostého betonu. Střecha je dřevěná sedlová s valbami, krytá je betonovou krytinou. Svislé nosné konstrukce jsou vyzdívané z cihelných bloku v tl. 40 cm, vnitřní v tl. 30cm. Stropy jsou keramické hurdy do ocelových nosníků. Schody na půdu jsou betonové monolitické s povrchem z keramické dlažby. Vnější omítky jsou vápenocementové hladké barvené se soklem z cihelných pásku. Vnitrní omítky jsou vápenné hladké. Vnitřní dveře jsou dřevěné dýhované. Okna a vstupní dveře jsou plastová. Podlahy jsou v obytných místnostech z koberců na betonovém podklade, v příslušenství je keramická dlažba.
V technické místnosti je obložená vana, umyvadlo, plynový kotel etážového vytápění, plynový bojler, keramické obklady sten a keramická dlažba. V koupelně je obložená vana, umyvadlo, sprchový kout, bidet, elektrický bojler, keramická dlažba a keramické obklady stěn. Na WC je WC mísa, umývátko, keramické obklady stěn a keramická dlažba. Ve druhé koupelně je obložená vana, umyvadlo, sprchový kout, keramická dlažba a keramické obklady stěn. Na WC u této koupelny je WC mísa, umývátko, keramické obklady stěn a keramická dlažba. V kuchyňském koutě je vyzděný barový pult a kuchyňská linka s kombinovaným sporákem, odsavačem par a výlevkou, jsou zde provedeny keramické obklady stěn kolem kuchyňské linky a sporáku, podlaha je plovoucí z dřevěných lamel. Jsou provedeny klempířské prvky, rozvody světelné a motorové elektroinstalace, studené a teplé vody. Vytápění je plynové etážové. Radiátory jsou plechové deskové Zdrojem teplé vody jsou bojlery v koupelně a technické místnosti. Bleskosvod je proveden.
Dispoziční řešení:
Vstup do domu je přes otevřenou verandu do zádveří. Zádveří zpřístupňuje technickou místnost a předsíň. Z předsíně je vstup do obytného prostoru a do kuchyně s jídelnou. Odtud je vstup do spojovací chodbičky se vstupem do dvou obytných místností a do sociálního zařízení sestávajícího se z předsíně, WC kabiny a koupelny. Z koupelny je také vstup do jedné z obytných místností. Z hlavního obytného prostoru je přístupná další obytná místnost s vlastním sociálním zázemím sestávajícím z koupelny a WC kabiny s předsíňkou. Z kuchyně je vstup do spíže.
Rodinný dum byl postaven a dán do užívání dle kolaudačního rozhodnutí v roce 1996. Stáří domu ke dni ocenění je 19 let. Předpokládaná životnost stavby je 100 let. Roční opotřebení je 1,00%. Celkové opotřebení je 19%.

Zpět na seznam novinek

Novinky

Nový termín dražby 196EX 2136/17-62

19.11.2020 | Dražba 196EX 2136/17-62 se bude konat dne 3.2.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Přidána dražba 196EX 3594/04-204 do sekce Dražby

19.11.2020 | Dražba 196EX 3594/04-204 se bude konat dne 6.1.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Nový termín dražby 196EX 1737/19-117

19.11.2020 | Dražba 196EX 1737/19-117 se bude konat dne 2.2.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Více novinek


Copyright © 2020 Exekutorský úřad Olomouc | Mgr. Jan Valenta, soudní exekutor