Přidána dražba nemovitosti 196EX 6780/08-179 do sekce Dražby

28.3.2016

Pozemky se nachází na parcele č. 560 zastavěná plocha a nádvoří, p.č. 1622/1 ostatní plocha, p.č. 1622/2 a p.č. 2675 zahrada, parcely č. 1, 19, 379, 422, 444, 445, 473, 783, 785, 787, 789, 793, 794, 1055, 1056, 1057/1, 1057/2, 1095, 1331/1, 1331/2, 1331/3, 1452, 1453/1, 1453/2, 1899, 1937/1, 1937/2, 1962/1, 1962/2, 2052/2, 2098, 2158, 2323, 2324, 2470, 2601 PK v katastrálním území Přibice, obec Přibice, okres Brno-veenkov o velikosti id. 1/5 z celku.

Zpět na seznam novinek

Novinky

Nový termín dražby 196EX 4914/07-243

30.11.2020 | Dražba 196EX 4914/07-243 se bude konat dne 10.2.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Přidána dražba 196EX 3775/08-187 do sekce Dražby

30.11.2020 | Dražba 196EX 3775/08-187 se bude konat dne 14.1.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Přidána dražba 196EX 3665/19-62 do sekce Dražby

30.11.2020 | Dražba 196EX 3665/19-62 se bude konat dne 7.1.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Více novinek


Copyright © 2020 Exekutorský úřad Olomouc | Mgr. Jan Valenta, soudní exekutor