Přidána dražba nemovitosti 196EX 6178/09-126 do sekce Dražby

28.4.2017

Obec Želechovice nad Dřevnicí se nachází na území okresu Zlín a náleží pod Zlínský kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je rovněž krajské město Zlín. Obec Želechovice nad Dřevnicí se rozkládá východně od krajského města Zlína, jehož byla dříve součástí. Trvalý pobyt na území této obce má úředně hlášeno 1902
obyvatel (Malý lexikon obcí 2015).
V obci nalezneme základní školu s tělocvičnou a sportovištěm, mateřskou školu, poštu. V obci dále mají ordinaci obvodní lékaři pro děti i dospělé, i zubní lékař. Z dalšího vybavení v obci nalezneme knihovnu, síť drobných obchodů a živností, kostel a hřbitov. Místní obyvatelé mohou využívat plynofikaci, kanalizaci i veřejný vodovod. Městem prochází železnice a je zde i železniční stanice.

Přízemní nepodsklepená stavba je zastřešená krovem, podkroví je možno z části užívat. Volně stojící dům je situován v údolí jižně od souvisle zastavěné části obce, k nejbližší zastávce autobusu je třeba ujít 1500 m, od centra obce stavbu dělí více jak tři kilometry. Okolní zástavbu tvoří podobné domy, většina z nich je užívaná pouze k rekreačním účelům, některé objekty, tak jako stavba posuzovaná, jsou opuštěné. Dispozičně dům obsahuje byt typu 2 + 1 s příslušenstvím, vybavení je ovšem buď zničené, nebo odstraněné.

Popis nemovitých věcí:

a) pozemky parcelní číslo 1820 a 1822 v k.ú. a obci Želechovice nad Dřevnicí, okres Zlín, podíl id. 1/6

Předmětem ocenění je nadstandardní plocha náležící k rodinnému domu, která je převážně rovinná, na západní hranici přechází ve strmý svah, který díky tomu, že objekt je postaven právě blízko západní hranici pozemku, drží stavbu značnou část dne ve stínu. Ač obec má rozvody všech inženýrských sítí v místě je možnost napojení pouze na elektrickou energii, všechny domy v sousedství i širším okolí jsou napojeny na vlastní studny a splašky mají svedeny do jímek. Dopravně je území obsluhováno především osobními automobily, vzdálenost domu od zastávky autobusů je více než 1500 m, komunikace, jež běží kolem domu je v letních měsících využívaná jako cyklostezka, jedná se o údolní chráněnou trasu. Obec Želechovice nad Dřevnicí nemá zpracovanou cenovou mapu stavebních pozemků.

b) rodinný dům č.p. 499 na pozemku parcelní číslo 1822, včetně příslušenství, v k.ú. a obci Želechovice nad Dřevnicí, okres Zlín, podíl id. 1/6

Předmětem ocenění je podíl na objektu evidovaném jako rodinný dům, jedná se o zděnou stavbu s obkladem typu „dřevěnice“ nad šedesát let starou, která není užívána více jak dva roky. Přízemní nepodsklepená stavba je zastřešená krovem, podkroví je možno z části užívat, k západnímu štítu byla později dostavěná zděná veranda, nad kterou je prostor pro terasu, která není dokončená. Dispozičně dům obsahuje byt typu 2 + 1 s příslušenstvím, vybavení je ovšem buď zničené, nebo odstraněné.

Vstup do domu je zřízen v přístavbě ze severní strany, z verandy vedou dveře do chodby, dveře z chodby vpravo vedou do kuchyně, odkud jsou přístupné oba pokoje s okny směřujícími na východ, mezi pokoji nejsou dveře, jen průchod. Od chodby vlevo je umístěná koupelna a WC.

Stavba je postavená na betonových základech proložených kamenem, zděný objekt má hlavní část obloženou dřevem, celek činí dojem dřevěnice. Stropy dřevěné, podhledy částečně s viditelnými trámy, zastřešení krov dřevěný, krytina tvarovaný plech, klempířské konstrukce pozinkovaný plech jen žlaby a svody, svody nenapojené, parapety buď chybí, nebo jsou dřevěné. Okna dřevěná, poškozená, dveře vnitřní ve dřevěných zárubních, některá křídla chybí. Vnitřní omítky vápenné, štukové, obklady stěn v koupelně stáří nad 40 roků, poškozené. Nášlapné vrstvy podlah tvoří keramická dlažba v koupelně, v ostatních místnostech v domě převládá PVC položené na prknech. Vybavení koupelny tvoří sprchový box a rozbité umyvadlo, v kuchyni kamna na tuhá paliva zničená, torzo kuchyňských skříněk.

Ke dni ocenění je odpojen elektroměr, jiné inženýrské sítě v místě nejsou, na pozemku byla zjištěná studna, splašky v lokalitě mají domy svedeny do jímky, přepady přetékají do stoky u cesty, což je v místě silně cítit. Vytápění v domě není, jen kamna na tuhá paliva sloužící i k vaření v kuchyni.

Příslušenství stavby tvoří kůlna. Ta je plná odpadu, prohnuté stropy a krov hrozí zborcením. Stavba je přítěží posuzovaných parcel. Dále zde najdeme zbytky dřevěného oplocení.

Při prohlídce byly zjištěny následující vady a nedodělky:

Technický stav domu odpovídá jeho stáří a hrubě zanedbané údržbě. V lokalitě jsou stavby častěji užívány k rekreaci než k trvalému bydlení, objekt by bylo možno zachránit, ale je nutno zvážit výši investic a porovnat je s náklady na odstranění stavby a výstavby v místě objektu nového.

Zpět na seznam novinek

Novinky

Nový termín dražby 196EX 4914/07-243

30.11.2020 | Dražba 196EX 4914/07-243 se bude konat dne 10.2.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Přidána dražba 196EX 3775/08-187 do sekce Dražby

30.11.2020 | Dražba 196EX 3775/08-187 se bude konat dne 14.1.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Přidána dražba 196EX 3665/19-62 do sekce Dražby

30.11.2020 | Dražba 196EX 3665/19-62 se bude konat dne 7.1.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Více novinek


Copyright © 2020 Exekutorský úřad Olomouc | Mgr. Jan Valenta, soudní exekutor