Přidána dražba nemovitosti 196EX 6074/07-181 do sekce Dražby

3.6.2016

 Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/18 k nemovité věci sestávající z pozemku p.č. 2364 - orná půda, v k.ú. Dyjákovičky, obec Dyjákovičky, okres Znojmo, který je situován v západní části katastrálního území s přístupem po zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 305/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví státu.
Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů.

Zpět na seznam novinek

Novinky

Přidána dražba 196EX 488/07-1411 do sekce Dražby

22.6.2020 | Dražba 196EX 488/07-1411 se bude konat dne 9.9.2020 v 09:00 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Nový termín dražby 196EX 245/10-339

22.6.2020 | Dražba 196EX 245/10-339 se bude konat dne 14.7.2020 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.exdrazby.cz.

Přidána dražba 196EX 2089/19-52 do sekce Dražby

18.6.2020 | Dražba 196EX 2089/19-52 se bude konat dne 19.8.2020 v 08:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Více novinek


Copyright © 2020 Exekutorský úřad Olomouc | Mgr. Jan Valenta, soudní exekutor