Přidána dražba nemovitosti 196EX 6074/07-181 do sekce Dražby

3.6.2016

 Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/18 k nemovité věci sestávající z pozemku p.č. 2364 - orná půda, v k.ú. Dyjákovičky, obec Dyjákovičky, okres Znojmo, který je situován v západní části katastrálního území s přístupem po zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 305/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví státu.
Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů.

Zpět na seznam novinek

Novinky

Nový termín dražby 196EX 2136/17-62

19.11.2020 | Dražba 196EX 2136/17-62 se bude konat dne 3.2.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Přidána dražba 196EX 3594/04-204 do sekce Dražby

19.11.2020 | Dražba 196EX 3594/04-204 se bude konat dne 6.1.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Nový termín dražby 196EX 1737/19-117

19.11.2020 | Dražba 196EX 1737/19-117 se bude konat dne 2.2.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Více novinek


Copyright © 2020 Exekutorský úřad Olomouc | Mgr. Jan Valenta, soudní exekutor