Přidána dražba nemovitosti 196EX 5946/09-111 do sekce Dražby

11.6.2016

Jedná se o pozemek p.č. 2802/25 - vodní plocha, pozek p.č. 2818/27 - orná půda, pozemek p.č. 2837/2 - ostatní plocha a pozemek p.č. 2838/1 - orná půda, vše v k.ú. Mohelnice, obec Mohelnice, okres Šumperk, které jsou situovány v rovinném terénu v odlehlé části města, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 2839 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Město Mohelnice, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice.

Dle místního šetření a informací ČSÚ je ve městě Mohelnice možnost napojení na tyto inženýrské sítě: obecní vodovod, elektro, hloubková kanalizace a plynové vedení.

Dle platného územního plánu města Mohelnice jsou pozemky zahrnuty v plochách:

- p.č. 2802/25 - plochy vodní a hospodářské

- p.č. 2818/27 - plochy zemědělské

- p.č. 2837/2 - plochy účelové dopravy

- p.č. 2838/1 - plochy rekreace v zahrádkářských lokalitách.

Ocenění je provedeno dle skutečného, zjištěného stavu.

Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství pozemku:

a) vedlejší stavby:

Na pozemku p.č. 2838/1 se nachází dřevěný přístřešek ocelové konstrukce a s pultovou střechou krytou vlnitým eternitem.

b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami:

- skleník

- oplocení - drátěné pletivo na ocelových sloupcích

- vrata z ocelové konstrukce  

Zpět na seznam novinek

Novinky

Nový termín dražby 196EX 4914/07-243

30.11.2020 | Dražba 196EX 4914/07-243 se bude konat dne 10.2.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Přidána dražba 196EX 3775/08-187 do sekce Dražby

30.11.2020 | Dražba 196EX 3775/08-187 se bude konat dne 14.1.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Přidána dražba 196EX 3665/19-62 do sekce Dražby

30.11.2020 | Dražba 196EX 3665/19-62 se bude konat dne 7.1.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Více novinek


Copyright © 2020 Exekutorský úřad Olomouc | Mgr. Jan Valenta, soudní exekutor