Přidána dražba nemovitosti 196EX 5782/06-211 do sekce Dražby

2.2.2017

Jedná  se  o  přízemní,  zděnou,  nepodsklepenou  garáž  pod  plochou  střechou  krytou standardní povlakovou krytinou IPA. Ob
jekt je situovaný v zastavěné, okrajové části města Ostrava, v místní části Petřkovice, v řadové zástavbě jako řadový vnitřní. Pozemek pod stavbou je  ve  vlastnictví  jiného  subjektu,  proto  není  předmětem  ocenění.  Předmět  ocenění  je přístupný po veřejné, zpe vněné komunikaci na pozemku p.č. 1948 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava a přes pozemek p.č. 1802/11 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví jiného subjektu (přístup není právně zajištěn).
Dle informací ČSÚ je ve městě Ostrava možnost napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plynové vedení a hloubková kanalizace. 
Při místním šetření bylo pracovníkem znaleckého ústavu zjištěno, že se jedná o garáž určenou pro jedno osobní vozidlo.
Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů a dle místního šetření cca 30  roků.  V  průběhu  své  celkové  životnosti  objekt  procházel  běžnou  údržbou  prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav).
Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.
Dle  místního  šetření,  informací  objednavatele  a  dle  dalších  do stupných  podkladových materiálů nejsou s draženými nemovitými věcmi spojeny žádná práva či závady. 
Movité věci, které by tvořily příslušenství k oceňovaným nemovitostem, nejsou a nebyly zjištěny při místním šetření zpracovatele.

Zpět na seznam novinek

Novinky

Nový termín dražby 196EX 4914/07-243

30.11.2020 | Dražba 196EX 4914/07-243 se bude konat dne 10.2.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Přidána dražba 196EX 3775/08-187 do sekce Dražby

30.11.2020 | Dražba 196EX 3775/08-187 se bude konat dne 14.1.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Přidána dražba 196EX 3665/19-62 do sekce Dražby

30.11.2020 | Dražba 196EX 3665/19-62 se bude konat dne 7.1.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Více novinek


Copyright © 2020 Exekutorský úřad Olomouc | Mgr. Jan Valenta, soudní exekutor