Přidána dražba nemovitosti 196EX 532/13-78 do sekce Dražby

12.6.2016

Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/8 nemovité věci - jednotky č. 2792/7 v budově č.p. 2790, č.p. 2791, č.p. 2792, příslušející k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 4293/6, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemku v rozsahu 5847/235131, vše zapsané na listu vlastnictví č. 14170 a listu vlastnictví č. 6143, vše v k.ú. Přerov, obec Přerov, okres Přerov, která se nachází ve III. nadzemním podlaží výše uvedeného panelového, podsklepeného, typového, bytového domu celkem se čtyřmi nadzemními podlažími. Objekt není vybaven žádným výtahem. Objekt je situován v zastavěné části obce, a to na ulici Sokolská. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 4293/1, který je ve vlastnictví Statutárního města Přerov. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem nebo na veřejném parkovišti u objektu. Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt původně postaven v roce 1970. V roce 2007 byla provedena výměna původních oken za nová okna plastová zdvojená. V roce 2008 byl proveden kontaktní fasádní zateplovací systém objektu, dále byla provedena výměna stoupacího vedení a byla provedena výměna střešní krytiny.

Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 2+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je uvažováno jako standardní. Vytápění jednotky je ústřední s dálkovým zdrojem. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná. 

Zpět na seznam novinek

Novinky

Nový termín dražby 196EX 2136/17-62

19.11.2020 | Dražba 196EX 2136/17-62 se bude konat dne 3.2.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Přidána dražba 196EX 3594/04-204 do sekce Dražby

19.11.2020 | Dražba 196EX 3594/04-204 se bude konat dne 6.1.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Nový termín dražby 196EX 1737/19-117

19.11.2020 | Dražba 196EX 1737/19-117 se bude konat dne 2.2.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Více novinek


Copyright © 2020 Exekutorský úřad Olomouc | Mgr. Jan Valenta, soudní exekutor