Přidána dražba nemovitosti 196EX 4945/07-267 do sekce Dražby

11.2.2017

Jedná se o přízemní, zděný, částečně podsklepený rodinný dům bez využitého podkroví pod sedlovou a pultovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části města Mikulov, v řadové zástavbě jako řadový vnitřní. Předmět ocenění se nachází na adrese Lidická 383/13, 69201 Mikulov. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (komunikaci). Pozemky leží v rovinném až mírně sklonitém terénu, tvoří funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 3338 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Město Mikulov, Náměstí 158/1, 69201 Mikulov.
Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod. Dle sdělení účastníka místního šetření ve městě Mikulov je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: plynové vedení.
Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 5+1 s kompletním sociálním zařízením.
Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení vlastníka přes 100 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel postupně rekonstrukcemi  a modernizacemi prvků krátkodobých i dlouhodobých životností. V roce 1986 byla provedena přístavba dvorního traktu k původnímu objektu, byla vyměněna okna a byla provedena celková modernizace vnitřního vybavení. V roce 2014 byly opraveny vnitřní omítky, byly provedeny nové rozvody elektro, vody a proběhla modernizace sociálního zázemí a kuchyně. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav).
Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění. 

Zpět na seznam novinek

Novinky

Nový termín dražby 196EX 4914/07-243

30.11.2020 | Dražba 196EX 4914/07-243 se bude konat dne 10.2.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Přidána dražba 196EX 3775/08-187 do sekce Dražby

30.11.2020 | Dražba 196EX 3775/08-187 se bude konat dne 14.1.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Přidána dražba 196EX 3665/19-62 do sekce Dražby

30.11.2020 | Dražba 196EX 3665/19-62 se bude konat dne 7.1.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Více novinek


Copyright © 2020 Exekutorský úřad Olomouc | Mgr. Jan Valenta, soudní exekutor