Přidána dražba nemovitosti 196EX 483/08-342 do sekce Dražby

11.6.2017

a) Objekty
1) Rodinný dům č.p. 88
Předmětem ocenění je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/60 na rodinném domě č.p. 88, který je součástí pozemku parc.č. St. 187 - zastavěná plocha a nádvoří, v obci a katastrálním území Dolní
Bečva, LV č. 200.
Rodinný dům je samostatně stojící, zděný, částečně podsklepený, o jednom nadzemním podlaží a obytném podkroví. Zastřešení sedlovou střechou s krytinou taškovou, klempířské konstrukce z
pozinkovaného plechu. Základy jsou kamenné, částečně prokládané betonem, svislé nosné a obvodové konstrukce zděné, vnitřní příčky zděné, vodorovné konstrukce betonové, krov dřevěný. Okna jsou dřevěná kastlová, dveře dřevěné plné a prosklené do ocelových zárubní. Podlahy jsou v 1.PP betonové, v 1.NP a podkroví PVC, keramická dlažba a volně ložené koberce. Vnitřní úprava zdí - vápenné omítky, keramické obklady. Vnější úprava zdí - vápenná omítka. Vytápění lokální kamny na tuhá paliva, ohřev vody el. bojlerem. Rodinný dům je napojen na síť elektro a obecní vodovod, kanalizace svedena do žumpy na vývoz. Rodinný dům je ve velmi špatném stavebně technickém stavu, pouze minimální údržba, předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav.
Stáří stavby je cca 57 let, dle sdělení zástupce objednatele.
Součástí ocenění jsou venkovní úpravy - přípojka elektro, přípojka vody, přípojka kanalizace, žumpa, zpevněné plochy, venkovní schody.
Součástí ocenění je vedlejší stavba bez čp/če - přístřešek postavená na pozemku parc.č. 1390 -zahrada. Stavba není zapsána v katastru nemovitostí, není zakreslena v katastrální mapě. Přístřešek je samostatně stojící, dřevěný, přízemní. Zastřešení pultovou střechou s krytinou taškovou.Přístřešek není napojen na žádné inženýrské sítě, slouží jako skladovací prostor, je ve velmi špatném stavebně technickém stavu.
2) Trvalé porosty
Předmětem ocenění je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/60 na trvalých porostech oceněných zjednodušeným způsobem podílem z ceny pozemku parc.č. 1390 - zahrada, v obci a katastrálním
území Dolní Bečva.
b) Pozemky
1) Pozemky dle LV č. 200
Předmětem ocenění je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/60 na pozemcích parc.č. St. 187 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 158 m2 a parc.č. 1390 - zahrada o výměře 745 m2, v obci a
katastrálním území Dolní Bečva, LV č. 200.
Pozemek parc.č. 1390 je oceněn jako pozemek v jednotném funkčním celku se zastavěnou plochou, je užíván jako zahrada k rodinnému domu č.p. 88.

Zpět na seznam novinek

Novinky

Nový termín dražby 196EX 4914/07-243

30.11.2020 | Dražba 196EX 4914/07-243 se bude konat dne 10.2.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Přidána dražba 196EX 3775/08-187 do sekce Dražby

30.11.2020 | Dražba 196EX 3775/08-187 se bude konat dne 14.1.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Přidána dražba 196EX 3665/19-62 do sekce Dražby

30.11.2020 | Dražba 196EX 3665/19-62 se bude konat dne 7.1.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Více novinek


Copyright © 2020 Exekutorský úřad Olomouc | Mgr. Jan Valenta, soudní exekutor