Přidána dražba nemovitosti 196EX 4829/11-103 do sekce Dražby

18.9.2016

Obec Olomouc je krajským městem a centrem Olomouckého kraje. Úředně žije v katastru tohoto krajského města 99 809 obyvatel (Malý lexikon obcí 2015). Oceňované nemovitosti se nachází v místní části obce Nemilany, situované na jižním okraji Olomouce.
Předmětem ocenění je podíl na zemědělských pozemcích. Pozemky jsou rozmístěny v několika lokalitách v katastrální území Nemilany.
Pozemek parcelní číslo 678/1 – orná půda je součástí zemědělského honu na okraji zastavěného území místní části Nemilany, poblíž železniční trati. Přístup k němu je po místní obslužné komunikaci ve vlastnictví města Olomouc.
Další skupinu tvoří pozemky umístěné v zemědělských honech poblíž obchvatu města Olomouc. Jedná se o pozemky parcelní číslo 741/31, 741/41, 772/27, 1170/11 a 1170/32. Původní pozemky byly rozděleny na několik částí právě při výstavbě obchvatu Olomouce.
Poslední skupinu tvoří pozemky situované v zemědělském honu v blízkosti koryta řeky Moravy, pozemek parcelní číslo 950/18 je aktivně obhospodařován, pozemek parcelní číslo 1231/11 je součástí obslužné komunikace a pozemek parcelní číslo 954/7 je součástí koryta řeky a je zarosten náletovými dřevinami.
Většina z pozemků je aktivně obhospodařována nájemním způsobem různými zemědělskými subjekty, povětšinou uvedenými ve veřejném registru půdy LPIS.

Zpět na seznam novinek

Novinky

Nový termín dražby 196EX 4914/07-243

30.11.2020 | Dražba 196EX 4914/07-243 se bude konat dne 10.2.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Přidána dražba 196EX 3775/08-187 do sekce Dražby

30.11.2020 | Dražba 196EX 3775/08-187 se bude konat dne 14.1.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Přidána dražba 196EX 3665/19-62 do sekce Dražby

30.11.2020 | Dražba 196EX 3665/19-62 se bude konat dne 7.1.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Více novinek


Copyright © 2020 Exekutorský úřad Olomouc | Mgr. Jan Valenta, soudní exekutor