Přidána dražba nemovitosti 196EX 4791/11-169 do sekce Dražby

13.10.2016

Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 nemovité věci - jednotky č. 531/36 v budově č.p. 531, příslušející k části obce Neředín, na pozemku p.č. St. 622 (LV č. 1176), včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu v rozsahu 711/23465, vše zapsané na listu vlastnictví č. 1623 a listu vlastnictví č. 946, vše v k.ú. Neředín, obec Olomouc, okres Olomouc, která se nachází v VIII. nadzemním podlaží výše uvedeného panelového, podsklepeného, typového, bytového domu celkem s osmi nadzemními podlažími. Objekt je vybaven osobním výtahem. Objekt je situován v zastavěné čísti obce, a to na ulici Jílová. Bytové dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 144/2, který je ve vlastnictví Statutárního města Olomouc. Pozemek pod objektem p.č. St. 622 (LV č. 1176) je ve spoluvlastnictví České republiky a vlastníků jednotek ve výše uvedeném bytovém domě. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem nebo na veřejném parkovišti u objektu. V roce 2006 byl proveden kontaktní fasádní zateplovací systém objektu. V roce 2008  byla provedena výměna střešní krytiny, dále byla provedena výměna původních oken za nová okna plastová zdvojená. V roce 2012 byla provedena oprava výtahu. V roce 2015 byla provedena výměna stoupacího vedení.
Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 3+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je uvažováno jako standardní. Vytápění jednotky je ústřední s  dálkovým zdrojem. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná. 
Dle místního šetření, informací objednavatele a dle dalších dostupných podkladových materiálů nejsou s draženými nemovitými věcmi spojeny žádná práva či závady.
Movité věci, které by tvořily příslušenství k oceňovaným nemovitým věcem, nejsou a nebyly zjištěny při místním šetření zpracovatele.

Zpět na seznam novinek

Novinky

Nový termín dražby 196EX 2136/17-62

19.11.2020 | Dražba 196EX 2136/17-62 se bude konat dne 3.2.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Přidána dražba 196EX 3594/04-204 do sekce Dražby

19.11.2020 | Dražba 196EX 3594/04-204 se bude konat dne 6.1.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Nový termín dražby 196EX 1737/19-117

19.11.2020 | Dražba 196EX 1737/19-117 se bude konat dne 2.2.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Více novinek


Copyright © 2020 Exekutorský úřad Olomouc | Mgr. Jan Valenta, soudní exekutor