Přidána dražba nemovitosti 196EX 4440/08-159 do sekce Dražby

29.11.2015

Jedná se o přízemní, zděný, nepodsklepený rodinný dům bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Břest, v řadové zástavbě jako řadový vnitřní. Předmět ocenění se nachází na adrese: Břest č.p. 171, 768 23 Břest. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (komunikace). Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 1005/2 - ostatní plocha a přes pozemek p.č. 299/2 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Obec Břest, č.p. 87, 768 23 Břest. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, septik s přepadem do hloubkové kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 3+1 s kompletním sociálním zařízením. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení vlastníka z roku 1945. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých i dlouhodobých životností. V roce 1984 byla provedena částečná modernizace sociálního zázemí a kuchyně a byla provedena přístavba verandy. Objekt dále procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech zanedbaná. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav). Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.

Zpět na seznam novinek

Novinky

Nový termín dražby 196EX 4914/07-243

30.11.2020 | Dražba 196EX 4914/07-243 se bude konat dne 10.2.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Přidána dražba 196EX 3775/08-187 do sekce Dražby

30.11.2020 | Dražba 196EX 3775/08-187 se bude konat dne 14.1.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Přidána dražba 196EX 3665/19-62 do sekce Dražby

30.11.2020 | Dražba 196EX 3665/19-62 se bude konat dne 7.1.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Více novinek


Copyright © 2020 Exekutorský úřad Olomouc | Mgr. Jan Valenta, soudní exekutor