Přidána dražba nemovitosti 196EX 4438/06-355 do sekce Dražby

1.3.2016

Jedná se o přízemní, zděný, podsklepený rodinný dům s využitým podkrovím pod sedlovou střechou s polovalbami krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru čtverce se vstupní verandou, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Sedliště, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Sedliště 145, 739 36 Sedliště. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (komunikace). Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 1516/12 - ostatní plocha a přes pozemek p.č. 296/2 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Obec Sedliště, č.p. 271, 739 36 Sedliště. Zákres objektu č.p. 145 v katastrální mapě neodpovídá skutečnostem zjištěným při místním šetření.
Dle sdělení účastníka místního šetření v obci Sedliště je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 60 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech značně zanedbaná. Dle místního šetření a odborného odhadu zpracovatele je pro potřeby tohoto znaleckého posudku a určení indexu Iv (index konstrukce a vybavení) uvažováno se stářím objektu od 50 do 80 roků. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve špatném stavu (provedení rozsáhlejších stavebních úprav i konstrukcí dlouhodobých životností). Na pozemcích se nachází neudržované náletové porosty. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.

Zpět na seznam novinek

Novinky

Nový termín dražby 196EX 4914/07-243

30.11.2020 | Dražba 196EX 4914/07-243 se bude konat dne 10.2.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Přidána dražba 196EX 3775/08-187 do sekce Dražby

30.11.2020 | Dražba 196EX 3775/08-187 se bude konat dne 14.1.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Přidána dražba 196EX 3665/19-62 do sekce Dražby

30.11.2020 | Dražba 196EX 3665/19-62 se bude konat dne 7.1.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Více novinek


Copyright © 2020 Exekutorský úřad Olomouc | Mgr. Jan Valenta, soudní exekutor