Přidána dražba nemovitosti 196EX 4401/09-188 do sekce Dražby

15.12.2016

Oceňované pozemky jsou vedeny na dvou listech vlastnictví a to pro katastrální území Neustupova a Broumovice. Jedná se převážně o zemědělské pozemky různě situované v uvedených katastrálních území, pozemky jsou standardně obhospodařovány. V případě parcely č. 143/1 se jedná o lesní pozemek, který se nachází v těsné blízkosti komunikace Neustupov - Hory na pravé straně. Parcela je na okraji většího lesního komplexu, hranice jsou dobře znatelné. V porostu výskyt několika stromů napadených lýkožroutem lesklým. Oceňovaný lesní pozemek náleží do přírodní lesní oblasti Českomoravská vrchovina, 5. lesního vegetačního stupně, řady kyselé.

Zpět na seznam novinek

Novinky

Nový termín dražby 196EX 2136/17-62

19.11.2020 | Dražba 196EX 2136/17-62 se bude konat dne 3.2.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Přidána dražba 196EX 3594/04-204 do sekce Dražby

19.11.2020 | Dražba 196EX 3594/04-204 se bude konat dne 6.1.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Nový termín dražby 196EX 1737/19-117

19.11.2020 | Dražba 196EX 1737/19-117 se bude konat dne 2.2.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Více novinek


Copyright © 2020 Exekutorský úřad Olomouc | Mgr. Jan Valenta, soudní exekutor