Přidána dražba nemovitosti 196EX 4332/13-82 do sekce Dražby

16.3.2017

Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 1544/1 - orná půda, v k.ú. Frenštát pod Radhoštěm, obec Frenštát pod Radhoštěm, okres Nový Jičín, který je situován v okrajové, zastavěné části města Frenštát pod Radhoštěm. Pozemek je situovaný v rovinném terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 4345/2 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava.
Při místním šetření bylo pracovníkem znaleckého ústavu zjištěno, že přes pozemek vedou dráty VVN (ochranné pásmo).
Dle informací ČSÚ ve městě Frenštát pod Radhoštěm je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. 
Dle platného územního plánu města Frenštát pod Radhoštěm je pozemek veden v plochách jako:
-"smíšené obytné městské - návrh".
Informace týkající se územního plánu byly získány na aktuálních www stránkách města.
Ocenění je provedeno dle zjištěného stavu.
Dle místního šetření, informací objednavatele a dle dalších dostupných podkladových materiálů nejsou s draženými nemovitými věcmi spojeny žádná práva či závady.

Zpět na seznam novinek

Novinky

Nový termín dražby 196EX 4914/07-243

30.11.2020 | Dražba 196EX 4914/07-243 se bude konat dne 10.2.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Přidána dražba 196EX 3775/08-187 do sekce Dražby

30.11.2020 | Dražba 196EX 3775/08-187 se bude konat dne 14.1.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Přidána dražba 196EX 3665/19-62 do sekce Dražby

30.11.2020 | Dražba 196EX 3665/19-62 se bude konat dne 7.1.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Více novinek


Copyright © 2020 Exekutorský úřad Olomouc | Mgr. Jan Valenta, soudní exekutor