Přidána dražba nemovitosti 196EX 4090/06-209 do sekce Dražby

12.11.2015

Předmětem ocenění je přízemní částečně nepodsklepený samostatně stojící dům zastřešený krovem s částečně využitelným podkrovím v souvisle zastavěné části obce nedaleko prodejny stavebnin a domova důchodců. Okolní zástavba je tvořena obdobnými samostatně stojícími rodinnými domy, místo je k trvalému bydlení vhodné. Na stavbu hlavní navazuje hospodářská část objektu. Celkový technický stav je špatný, jedná se o demoliční stavbu.

Předmětem ocenění je stavební pozemek pod stavbou hlavní parcelní číslo st. 258. Jedná se o pozemek rovinný ohraničený z jižní strany potokem, ten byl ke dni ocenění vyschlý. Pozemek je z větší části zastavěn stavbou hlavní a přilehlou hospodářskou budovou. Ostatní pozemky evidované na LV č. 28 jsou součástí prudkého svahu nad železnicí, pozemek nejblíže železniční trasy je strmý, jedná se o neplodnou půdu, další pozemky rovněž značně sklonité jsou užívány jako louka.

Zpět na seznam novinek

Novinky

Nový termín dražby 196EX 2136/17-62

19.11.2020 | Dražba 196EX 2136/17-62 se bude konat dne 3.2.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Přidána dražba 196EX 3594/04-204 do sekce Dražby

19.11.2020 | Dražba 196EX 3594/04-204 se bude konat dne 6.1.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Nový termín dražby 196EX 1737/19-117

19.11.2020 | Dražba 196EX 1737/19-117 se bude konat dne 2.2.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Více novinek


Copyright © 2020 Exekutorský úřad Olomouc | Mgr. Jan Valenta, soudní exekutor