Přidána dražba nemovitosti 196EX 4062/06-286 do sekce Dražby

24.7.2017

Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/14 nemovité věci - jednotky č. 1308/1, v budově č.p. 1308, příslušející k části obce Vsetín, na pozemku p.č. 516, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemku v rozsahu
727/2774, vše zapsané na listu vlastnictví č. 10057 a listu vlastnictví č. 5570, vše v k.ú. Vsetín, obec Vsetín, okres Vsetín, která se nachází v I. nadzemním podlaží výše uvedeného zděného, podsklepeného, bytového domu celkem se dvěma nadzemními podlažími. Objekt není vybaven žádným výtahem. Objekt je situován v zastavěné části obce, a to na ulici Pod Pecníkem. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 515, který je ve vlastnictví Města Vsetín. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem. 
Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt původně postaven v roce 1939. Během své životnosti objekt procházel běžnou údržbou. V roce 2012 byla provedena výměna střešní

krytiny, dále byla provedena výměna původních oken za nová okna plastová zdvojená.

Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 2+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je uvažováno jako standardní. Vytápění jednotky je uvažováno jako ústřední. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná.

Dle místního šetření, informací objednavatele a dle dalších dostupných podkladových materiálů nejsou s draženými nemovitými věcmi spojeny žádná práva či závady.
Movité věci, které by tvořily příslušenství k oceňovaným nemovitým věcem, nejsou a nebyly zjištěny při místním šetření zpracovatele.

Zpět na seznam novinek

Novinky

Přidána dražba 196EX 4663/14-128 do sekce Dražby

18.2.2020 | Dražba 196EX 4663/14-128 se bude konat dne 24.3.2020 v 08:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Přidána dražba 196EX 5812/07-226 do sekce Dražby

13.2.2020 | Dražba 196EX 5812/07-226 se bude konat dne 18.3.2020 v 08:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.exdrazby.cz.

Dražba 196EX 562/10-217 odročena na neurčito

13.2.2020 | Dražba 196EX 562/10-217 odročena na neurčito

Více novinek


Copyright © 2020 Exekutorský úřad Olomouc | Mgr. Jan Valenta, soudní exekutor

Tvorba www stránek Olomouc