Přidána dražba nemovitosti 196EX 3620/07-231 do sekce Dražby

31.7.2017

Popis nemovitých věcí:
§ 3, 4 stavební pozemky parcelní číslo st. 110 a 33 v katastrální území a obci Tištín, okres Prostějov
Předmětem ocenění jsou pozemky zapsané na LV č. 183 vedeném pro katastrální území a obec Tištín. Pozemky byly užívány v jednotném funkčním celku se stavbou rodinného domu č.p. 92 a tvoří souvislou plochu. Plocha pozemků je výměrou malá, území je rovinné se svažitostí do 15 % severozápadním směrem. Pozemek parcelní číslo st. 110 je zatížen pozůstatky domu č.p. 92, pozemek parcelní číslo 33 byl v minulosti užíván jako zahrada za domem a je silně zaplevelen náletovým porostem. V místě je možnost napojení na obecní vodovod, kanalizaci, plynovod a síť elektrické energie. Občanská vybavenost obce je dobře dostupná. Obyvatelstvo v okolí je ve značné části problémové. V obci Tištín není zpracována cenová mapa stavebních pozemků.
§ 35 rodinný dům č.p. 92 na pozemku parcelní číslo st. 110 včetně příslušenství v katastrální území a obci Tištín, okres Prostějov
Předmětem ocenění je zbořeniště po řadovém rodinném domě. Z původní stavby zůstaly na místě už pouze základy, části stěn ze smíšeného zdiva a zbytky výplní otvorů. Ve skutečnosti se tedy jedná pouze o zátěž stavebního pozemku, jejíž odstranění mělo již dávno být nařízeno příslušným stavebním úřadem. Administrativní hodnota stavby je nulová, jedná se pouze o zátěž pozemků užívaných s původní stavbou v jednotném funkčním celku.

Zpět na seznam novinek

Novinky

Nový termín dražby 196EX 2136/17-62

19.11.2020 | Dražba 196EX 2136/17-62 se bude konat dne 3.2.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Přidána dražba 196EX 3594/04-204 do sekce Dražby

19.11.2020 | Dražba 196EX 3594/04-204 se bude konat dne 6.1.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Nový termín dražby 196EX 1737/19-117

19.11.2020 | Dražba 196EX 1737/19-117 se bude konat dne 2.2.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Více novinek


Copyright © 2020 Exekutorský úřad Olomouc | Mgr. Jan Valenta, soudní exekutor