Přidána dražba nemovitosti 196EX 3620/07-230 do sekce Dražby

26.7.2017

Předmětem ocenění je podíl na pozemku zapsaném na LV č. 283 vedeném pro katastrální území a obec Tištín. Pozemek je užívány v jednotném funkčním celku se stavbou rodinného domu č.p. 208.
Pozemek má malou výměru a je rovinný. Z převážné části je zastavěn RD čp. 208, jeho nezastavěná část tvoří menší dvorek u domu. V místě je možnost napojení na obecní vodovod, kanalizaci, plyn a síť elektrické energie. Občanská vybavenost obce je dobře dostupná. Obyvatelstvo v okolí je problémové. V obci Tištín není zpracována cenová mapa stavebních pozemků.
Předmětem ocenění je rodinný dům, původní stavba starší 80-ti let. Jedná se o přízemní, nepodsklepený objekt, zastřešený sedlovou střechou, s možností částečně využívat podkroví. Objekt je užíván z části v nouzovém režimu, dům je vhodný k demolici.
Konstrukční řešení stavby:
Posuzovaný objekt je založen na kamenných základech. Konstrukční systém je stěnový, zdivo je smíšené, v různých tloušťkách. Stropní konstrukce jsou dřevěné trámové s rovnými podhledy. Střešní konstrukci tvoří sedlový dřevěný krov, krytina plech, svody dešťové vody převážně chybí, ostatní klempířské konstrukce taktéž nekompletní.
Vnitřní příčky, které v budově vymezují jednotlivé prostory, jsou provedeny taktéž ze smíšeného zdiva. Nášlapné vrstvy ve vnitřních prostor jsou pak tvořeny cementovým potěrem a hlínou.
Výplně otvorů, a to jak okna, tak dveře jsou původní dřevěná, v dezolátním stavu. Fasádní omítka poškozená místy zcela chybí, vnitřní omítky poškozeny, sociálním zázemí zde chybí, kuchyň pravděpodobně tvoří kamna na tuhá paliva.
Stavba je pravděpodobně odpojena od všech inženýrských sítí. Znalec předpokládá, že kuchyňská kamna na tuhá paliva zajišťují i vytápění části stavby, která je užívaná, tj. dvou místností vlevo.
Dispoziční řešení stavby:
Vlevo u domu jsou vrata vedoucí na dvorek, přístup do levého křídla domu od západu. Zde jsou dva pokoje. Pravé kříslo má svůj samostatný vstup rovněž od západu, zde jsou příčky z větší části rozbourány, takže přízemí tvoří jeden prostor z rozbořenými zbytky příček. Schodiště do podkroví polozbořené. Jedna obytná místnost bývala také v podkroví.
Obestavěný prostor objektu: (96,45 * 3,20) + (96,45 * 2,6 * 0,5) = 434,03 m3
Objekty technické infrastruktury:
Přípojka elektrické energie, plynu, vodovodu a kanalizace – všechny však odpojeny, možná také poškozeny.
Příslušenství stavby:
Příslušenství stavby tvoří částečně plot v demoličním stavu a dvoje vrata z ulice.
Technický stav, vady a nedodělky:
Objekt je natolik degradovaný, že je nutno zvážit kompletní demolici a využití pozemku pod stavbou jako stavebního místa, jelikož kompletní rekonstrukce by byla pravděpodobně výrazně nákladnější.

Zpět na seznam novinek

Novinky

Nový termín dražby 196EX 4914/07-243

30.11.2020 | Dražba 196EX 4914/07-243 se bude konat dne 10.2.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Přidána dražba 196EX 3775/08-187 do sekce Dražby

30.11.2020 | Dražba 196EX 3775/08-187 se bude konat dne 14.1.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Přidána dražba 196EX 3665/19-62 do sekce Dražby

30.11.2020 | Dražba 196EX 3665/19-62 se bude konat dne 7.1.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Více novinek


Copyright © 2020 Exekutorský úřad Olomouc | Mgr. Jan Valenta, soudní exekutor