Přidána dražba nemovitosti 196EX 3540/08-113 do sekce Dražby

11.3.2016

Jedná se o přízemní, dřevěný, nepodsklepený objekt s mírnou pultovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části města Brno, v místní části Ivanovice, v chatové oblasti jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese Ivanovice č.e. 483, 621 00 Brno. Parkování je možné na veřejném, negarantovaném místě (komunikace, parkoviště). Pozemek leží v rovinném terénu a je přístupný po veřejné, nezpevněné komunikaci na pozemku p.č.1129/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno a dále přes pozemek p.č. 597/1 - zahrada, který je ve vlastnictví jiných subjektů (přístup není právně zajištěn). Zpevněná komunikace se nachází cca 150 m od předmětu ocenění. Dle sdělení účastníka místního šetření je ve městě Brno možnost napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plynové vedení a hloubková kanalizace. Objekt sestává z jedné obytné místnosti bez sociálního zařízení. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení účastníka místního šetření přes 60 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve špatném stavu (předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav).

Zpět na seznam novinek

Novinky

Nový termín dražby 196EX 4914/07-243

30.11.2020 | Dražba 196EX 4914/07-243 se bude konat dne 10.2.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Přidána dražba 196EX 3775/08-187 do sekce Dražby

30.11.2020 | Dražba 196EX 3775/08-187 se bude konat dne 14.1.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Přidána dražba 196EX 3665/19-62 do sekce Dražby

30.11.2020 | Dražba 196EX 3665/19-62 se bude konat dne 7.1.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Více novinek


Copyright © 2020 Exekutorský úřad Olomouc | Mgr. Jan Valenta, soudní exekutor