Přidána dražba nemovitosti 196EX 3441/11-94 do sekce Dražby

23.9.2016

Jedná se o pozemky parc. č. 2200/13, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 183 m2 a parc. č. 2205/7, orná půda, o výměře 3858 m2. Pozemky se nachází jižně mimo zastavitelné území obce, parc. č. 2200/13 je zanáletována vesměs měkkými listnáči, stejně tak cca 1/3 parc. č. 2205/7, orná půda. Tyto měkké listnáče nemají valnou cenu, nejedná se o hospodářské dřeviny, jejich hodnota jako palivového dříví se rovná nákladům na vytěžení. obdobné zemědělské a ostatní pozemky, ke kterým není přístup z veřejné komunikace se hůře obchodují, zejména, když se jedná o spoluvlastnický podíl.
Jedná se o podíl id. 11/16 na pozemcích parc. č. st. 187 o výměře 155 m2, parc. č. 2067, orná půda, o výměře 791 m2, parc. č. 2068/1, trvalý travní porost, o výměře 2677 m2 a parc. č. 2068/3, zahrada, o výměře 349 m2. Tyto pozemky jsou určeny platným ÚP k zastavění - zástavba - RD - a takto budou i oceněny. 

Zpět na seznam novinek

Novinky

Nový termín dražby 196EX 4914/07-243

30.11.2020 | Dražba 196EX 4914/07-243 se bude konat dne 10.2.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Přidána dražba 196EX 3775/08-187 do sekce Dražby

30.11.2020 | Dražba 196EX 3775/08-187 se bude konat dne 14.1.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Přidána dražba 196EX 3665/19-62 do sekce Dražby

30.11.2020 | Dražba 196EX 3665/19-62 se bude konat dne 7.1.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Více novinek


Copyright © 2020 Exekutorský úřad Olomouc | Mgr. Jan Valenta, soudní exekutor