Přidána dražba nemovitosti 196EX 335/13-259 do sekce Dražby

4.2.2017

Jedná se o zděný, částečně podsklepený (nebylo možné přesně fyzicky zaměřit) rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Uničov, v místní části Střelice, v řadové zástavbě jako řadový krajní. Předmět ocenění se nachází na adrese Střelice č.p. 32, 783 91, Uničov-Střelice. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemek leží v rovinném terénu a je přístupný po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 743 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 77900 Olomouc a přes pozemek p.č. 723/2 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Město Uničov, Masarykovo nám. 1, 78391 Uničov.
Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro (ke dni ocenění pravděpodobně odpojeno). Dle informací ČSÚ v obci Uničov je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení.
Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn.
Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 100 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. V roce 2010 byla provedena výměna oken za nová plastová. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve špatném stavu (předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav). 
Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění

Zpět na seznam novinek

Novinky

Přidána dražba 196EX 2309/12-138 do sekce Dražby

1.6.2020 | Dražba 196EX 2309/12-138 se bude konat dne 22.7.2020 v 08:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.exdrazby.cz.

Přidána dražba 196EX 3296/08-197 do sekce Dražby

1.6.2020 | Dražba 196EX 3296/08-197 se bude konat dne 1.7.2020 v 11:00 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.exdrazby.cz.

Nový termín dražby 196EX 2225/12-615

1.6.2020 | Dražba 196EX 2225/12-615 se bude konat dne 3.7.2020 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Více novinek


Copyright © 2020 Exekutorský úřad Olomouc | Mgr. Jan Valenta, soudní exekutor