Přidána dražba nemovitosti 196EX 3118/05-242 do sekce Dražby

11.3.2016

Předmětná nemovitost rodinného domu č.p. 1 je situovaná na pozemku p.č. 286/2 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Tovačov, obec Tovačov, okres Přerov jako jednopodlažní objekt bez podsklepení a bez podkroví, vnitřní řadové sekce. Dispozičně průjezd, chodba a dvě obytné místnosti. Nemovitost bez sociálního zařízení, kuchyně, rozvodů vody, kanalizace a vytápění. Objekt bez prováděné záchovné údržby, stavební prvky a konstrukce dlouhodobé i krátkodobé životnosti na konci své životnosti.
Základové konstrukce mělkého založení bez izolací proti zemní vlhkosti. Svislé nosné konstrukce z nepálených cihel - vepřovic při podlaze zavlhlé. Stropy s rovným podhledem. Zastřešení sedlovou střechou s krytinou z hliníkových šablon. Při pravé štítové zdi šablony u okapu chybí, do objektu zatéká. Klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu. Fasádní omítka vápenná, ze dvora omítka opadaná a zbytek zvětralá. Vnitřní omítky vápenné hladké. Obložení fasády není provedeno, vnitřní obklady nejsou. Schody chybí. Dveře plné dřevěné rámové náplňové do dřevěných zárubní, původní. Vrata do průjezdu dřevěná. Okna dřevěná ven a dovnitř otvíravá. Podlahy obytných místností dřevěné prkenné. V ostatních místnostech betonová mazanina. Objekt bez vytápění. Proveden rozvod světelné el. instalace. Hromosvod chybí. Není proveden rozvod vody, chybí zdroj teplé vody, není provedena instalace zemního plynu ani kanalizace. Chybí sociální zařízení a jiné vybavení nemovitosti. Vzhledem k vybavení nemovitosti, jejímu špatnému technickému stavu a stáří při výpočtu opotřebení použita analytická metoda v souladu s platnou vyhláškou.

Zpět na seznam novinek

Novinky

Nový termín dražby 196EX 4914/07-243

30.11.2020 | Dražba 196EX 4914/07-243 se bude konat dne 10.2.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Přidána dražba 196EX 3775/08-187 do sekce Dražby

30.11.2020 | Dražba 196EX 3775/08-187 se bude konat dne 14.1.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Přidána dražba 196EX 3665/19-62 do sekce Dražby

30.11.2020 | Dražba 196EX 3665/19-62 se bude konat dne 7.1.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Více novinek


Copyright © 2020 Exekutorský úřad Olomouc | Mgr. Jan Valenta, soudní exekutor