Přidána dražba nemovitosti 196EX 3071/08-250 do sekce Dražby

17.12.2015

Všechny oceňované pozemky se nacházejí ve východní části katastru a v částech s místními názvy Hlína, Na bahnech, Chlumek, Horní široká, Padělky a Na dolinách. Vodní plochy funkčně souvisejí s přirozeným a částečně uměle upraveným odvodňovacím korytem železniční tratě nebo v místech s místním názvem Na bahnech. Uměle jsou upravena dna vodoteče a to betonovými dlaždicemi. Upravena je pouze část koryta a dlažba je již značně opotřebena. Některé zemědělské pozemky trpí zamokřením. U lesních pozemků jde většinou o tzv. řemenové parcely, jejichž délka je až 300 m a šířka místy jen 25 m. V řadě míst jde o parcely mimořádně malé, některé mají jen výměru 4 m2 a v terénu jsou obtížně identifikovatelné.

Zpět na seznam novinek

Novinky

Nový termín dražby 196EX 2136/17-62

19.11.2020 | Dražba 196EX 2136/17-62 se bude konat dne 3.2.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Přidána dražba 196EX 3594/04-204 do sekce Dražby

19.11.2020 | Dražba 196EX 3594/04-204 se bude konat dne 6.1.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Nový termín dražby 196EX 1737/19-117

19.11.2020 | Dražba 196EX 1737/19-117 se bude konat dne 2.2.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Více novinek


Copyright © 2020 Exekutorský úřad Olomouc | Mgr. Jan Valenta, soudní exekutor