Přidána dražba nemovitosti 196EX 297/08-222 do sekce Dražby

7.6.2017

Jedná se o přízemní, zděný, nepodsklepený rodinný dům se stavebně nedokončeným podkrovím pod sedlovou střechou s polovalbou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do
nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Dlouhá Brtnice, v řadové zástavbě jako řadový krajní. Předmět ocenění se nachází na adrese Dlouhá Brtnice č.p. 44, 588
34 Dlouhá Brtnice. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemek leží v rovinném terénu a je přístupný po veřejné nezpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 1896 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Dlouhá Brtnice, č. p. 57, 58834 Dlouhá Brtnice. Zpevněná komunikace se nachází ve vzdálenosti cca 35 m od předmětu ocenění.
Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, dešťová kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení.
Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn.
Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 80 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých i dlouhodobých
životností. Byla provedena nadstavba rodinného domu, která není ke dni ocenění stavebně, technicky ani funkčně dokončena. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve špatném stavu (předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav).
Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.
Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní:
a) vedlejší stavby:
U vstupu do rodinného domu je situován dřevěný přístřešek pod pultovou střechou krytou taškou pálenou. Na rodinný dům, vlevo (pohled od vstupu do RD), navazuje dřevěná kůlna pod pultovou střechou krytou taškou pálenou, na kterou vpředu navazuje dřevěná (z části zděná) vedlejší stavba pod pultovou střechou krytou vlnitým eternitem.

b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami:

- oplocení - drátěné pletivo v ocelových rámech na ocelových sloupcích

- dřevěné latě na ocelových sloupcích

- dřevěná vrata

- udírna

- betonové schody do RD

- přístupový chodník betonový

- přípojky IS

Dle místního šetření, informací objednavatele a dle dalších dostupných podkladových materiálů nejsou s draženými nemovitými věcmi spojeny žádná práva či závady.

Movité věci, které by tvořily příslušenství k předmětu ocenění, nejsou a nebyly zjištěny při místním šetření zpracovatele.

Zpět na seznam novinek

Novinky

Nový termín dražby 196EX 4914/07-243

30.11.2020 | Dražba 196EX 4914/07-243 se bude konat dne 10.2.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Přidána dražba 196EX 3775/08-187 do sekce Dražby

30.11.2020 | Dražba 196EX 3775/08-187 se bude konat dne 14.1.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Přidána dražba 196EX 3665/19-62 do sekce Dražby

30.11.2020 | Dražba 196EX 3665/19-62 se bude konat dne 7.1.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Více novinek


Copyright © 2020 Exekutorský úřad Olomouc | Mgr. Jan Valenta, soudní exekutor