Přidána dražba nemovitosti 196EX 2755/08-190 do sekce Dražby

27.8.2016

Vesnice Stařechovice patří administrativně pod okres Prostějov a náleží pod Olomoucký kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je rovněž okresní město Prostějov. Obec Stařechovice se rozkládá asi devět kilometrů severozápadně od Prostějova. Trvalý pobyt na území této středně velké vesnice má nahlášeno 532 obyvatel (Malý lexikon obcí 2015). Stařechovice se dále dělí na dvě části, konkrétně to jsou: Služín a Stařechovice.
Vesnice Stařechovice leží v průměrné výšce 250 metrů nad mořem. Celková katastrální plocha obce je 659 ha, z toho orná půda zabírá osmdesát dva procent. Lesy zabírají pouze kolem jedné desetiny katastru obce. Oceňovaný pozemek se nachází v zemědělském honu situovaném jihovýchodně od zastavěného území obce,
na jižním okraji katastrálního území. Pozemek leží na okraji honu, z jižní strany je ohraničen Českým potokem. Pozemek tvoří přibližně 25 m široký pruh půdy a je obděláván nájemním způsobem. Dle veřejného registru půdy LPIS je pozemek pronajímán společnosti Statek Kostelec na Hané, a.s., výše nájmu za podíl činí 236,0 znalci není známa informace, zda tato částka obsahuje i daň z nemovitých věcí, kterou ze zákona je povinen hradit vlastník. Pozemek v honu je rodinný a je v současné době aktivně obděláván nájemcem.

Zpět na seznam novinek

Novinky

Nový termín dražby 196EX 4914/07-243

30.11.2020 | Dražba 196EX 4914/07-243 se bude konat dne 10.2.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Přidána dražba 196EX 3775/08-187 do sekce Dražby

30.11.2020 | Dražba 196EX 3775/08-187 se bude konat dne 14.1.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Přidána dražba 196EX 3665/19-62 do sekce Dražby

30.11.2020 | Dražba 196EX 3665/19-62 se bude konat dne 7.1.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Více novinek


Copyright © 2020 Exekutorský úřad Olomouc | Mgr. Jan Valenta, soudní exekutor