Přidána dražba nemovitosti 196EX 2582/08-165 do sekce Dražby

16.6.2015

Jednotka č. 493/26
Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/6 k jednotce č. 493/26, v budově č.p. 493, příslušející k části obce Štětí, na pozemku p.č. 425/1, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemku v rozsahu 644/16857, vše zapsané na listu vlastnictví č. 3538 a listu vlastnictví č. 2276, vše v k.ú. Štětí I, obec Štětí, okres Litoměřice, která se nachází ve III. nadzemním podlaží výše uvedeného zděného, podsklepeného, bytového domu celkem se třemi nadzemními podlažími. Objekt není vybaven žádným výtahem. Objekt je situován v zastavěné části obce, a to na ulici Školní. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad a hloubkovou kanalizaci. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 393/1, který je ve vlastnictví Města
Štětí. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem. V průběhu životnosti byla provedena výměna střešní krytiny, žlabů a svodů, dále v roce 2012 byla provedena výměna původních oken za nová plastová zdvojená včetně parapetů. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 2+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je situováno ve zděném bytovém jádru. Vytápění jednotky je ústřední s dálkovým zdrojem. V průběhu životnosti byla provedena rekonstrukce sociálního zázemí (keramické obklady a dlažba, sanitární zařízení). Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná.

Garáž č.e. 104

Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/6 ke garáži č.e. 104, příslušející k části obce Štětí, na pozemku p.č. 1261, včetně pozemku p.č. 1261 - zastavěná plocha a nádvoří, zapsané na listu vlastnictví č. 980, vše v k.ú. Štětí I, obec Štětí, okres Litoměřice, která je situována jako řadová vnitřní a je vzdálena cca 250 m od výše uvedeného bytového domu. Garáž je přízemní, zděné konstrukce a je určena pro parkování jednoho osobního motorového vozidla. Popis jednotlivých prvků a vnitřního vybavení je patrný z ocenění.

Zpět na seznam novinek

Novinky

Nový termín dražby 196EX 4914/07-243

30.11.2020 | Dražba 196EX 4914/07-243 se bude konat dne 10.2.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Přidána dražba 196EX 3775/08-187 do sekce Dražby

30.11.2020 | Dražba 196EX 3775/08-187 se bude konat dne 14.1.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Přidána dražba 196EX 3665/19-62 do sekce Dražby

30.11.2020 | Dražba 196EX 3665/19-62 se bude konat dne 7.1.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Více novinek


Copyright © 2020 Exekutorský úřad Olomouc | Mgr. Jan Valenta, soudní exekutor