Přidána dražba nemovitosti 196EX 2381/05-299 do sekce Dražby

21.9.2017

Jedná se ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 k nemovitým věcem
sestávající z pozemku p.č. 2573/2 - vodní plocha a pozemku p.č. 2612/12 - trvalý travní porost, vše v k.ú. Svinov, obec Ostrava, okres Ostrava-město, které jsou situovány ve východní části katastrálního území a netvoří jednotný funkční celek s přístupem po zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 2620/4 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava.
Na části pozemku p.č. 2573/2 se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.
Ocenění je provedeno dle zjištěného stavu.

Zpět na seznam novinek

Novinky

Nový termín dražby 196EX 4914/07-243

30.11.2020 | Dražba 196EX 4914/07-243 se bude konat dne 10.2.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Přidána dražba 196EX 3775/08-187 do sekce Dražby

30.11.2020 | Dražba 196EX 3775/08-187 se bude konat dne 14.1.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Přidána dražba 196EX 3665/19-62 do sekce Dražby

30.11.2020 | Dražba 196EX 3665/19-62 se bude konat dne 7.1.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Více novinek


Copyright © 2020 Exekutorský úřad Olomouc | Mgr. Jan Valenta, soudní exekutor