Přidána dražba nemovitosti 196EX 2225/12-230 do sekce Dražby

22.7.2017

Jedná se o ocenění pozemku p.č. 3990/3 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 4573/1 - orná půda a pozemku p.č. 4574/1 - zahrada, vše v k.ú. Kutná Hora, obec Kutná Hora, okres Kutná Hora, které jsou situovány v severozápadní části katastrálního území a netvoří jednotný funkční celek.
Pozemek p.č. 3993/3 je přístupný po zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 3993/2 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5 a dále přes pozemek p.č. 400 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora-Vnitřní Město, 28401 Kutná Hora.
Pozemky p.č. 4573/1 a p.č. 4574/1 jsou přístupné po zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 3993/2 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5 a dále přes pozemky jiných vlastníků.
Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na pozemcích p.č. 4573/1 a p.č. 4574/1 se nachází náletové porosty plevelného charakteru.

Zpět na seznam novinek

Novinky

Nový termín dražby 196EX 4914/07-243

30.11.2020 | Dražba 196EX 4914/07-243 se bude konat dne 10.2.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Přidána dražba 196EX 3775/08-187 do sekce Dražby

30.11.2020 | Dražba 196EX 3775/08-187 se bude konat dne 14.1.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Přidána dražba 196EX 3665/19-62 do sekce Dražby

30.11.2020 | Dražba 196EX 3665/19-62 se bude konat dne 7.1.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Více novinek


Copyright © 2020 Exekutorský úřad Olomouc | Mgr. Jan Valenta, soudní exekutor