Přidána dražba nemovitosti 196EX 1537/08-216 do sekce Dražby

8.5.2017

Na základě požadavku objednavatele jsou předmětem ocenění nemovitých věcí sestávající z objektu č.p. 65 - bydlení, příslušející k části obce Ocmanice, na pozemku p.č. 340 (LV č. 10002) a pozemku p.č. 341 - zahrada, vše v k.ú. Ocmanice, obec Ocmanice, okres Třebíč. 
Při místním šetření bylo pracovníkem znaleckého ústavu zjištěno, že výše uvedený objekt je provozně rozdělen na několik samostatně funkčních prostor.
Provozní areál se nachází v zastavěné, okrajové části obce Ocmanice, jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese Ocmanice 65, 675 71 Ocmanice. Parkování je možné ve vlastní garáži. Pozemek pod stavbou p.č. 341 - zastavěná plocha a nádvoří je ve vlastnictví jiného subjektu, proto není předmětem ocenění. Předmět ocenění je přístupný po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 3613 - ostatní plocha a p.č. 345 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava.
Objekt je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, vlastní studnu, 3x septik. Dle sdělení povinné v obci Ocmanice je možné napojení na tyto inženýrské sítě: plynové vedení.
Evidenční stav staveb v katastru nemovitostí neodpovídá skutečnostem zjištěným při místním šetření.
Ocenění je provedeno dle zjištěného stavu.
I) Objekt č.p. 65 - bydlení - „obytná část“
Jedná se o přízemní, zděný, nepodsklepený objekt bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou cementovou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru.
Objekt sestává ze 2 bytových jednotek o velikosti 1+1 a 3+1 každá s kompletním sociálním zařízením a z bytové jednotky 2+kk, která je v době místního šetření v rekonstrukci.
Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele z roku přes 100 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých i dlouhodobých životností. V roce 2002 byla provedena přístavba vstupní části s verandou a v roce 2006 byla přistavěna levá, zadní části objektu (pohled od vstupu do obytné části objektu). S ohledem na celkový technický stav, stáří, provedení a výše uvedené skutečnosti je opotřebení stanoveno analytickou metodou dle objemových podílů jednotlivých konstrukcí a vybavení, dle jejich druhu a užití a podle jejich životnosti. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako zanedbanou.
Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.
II) Objekt č.p. 65 - bydlení - „dílna s garáží“
Jedná se o přízemní, zděný, nepodsklepený objekt bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou cementovou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru velkého písmene „L“.
Objekt sestává z garážových prostor a prostor dílny s kanceláří.
Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného  odhadu zpracovatele z roku přes 100 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. S ohledem na celkový technický stav, stáří, provedení a výše uvedené skutečnosti je opotřebení stanoveno odborným odhadem zpracovatele. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako zanedbanou.
Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.
III) Objekt č.p. 65 - bydlení - „kancelář“
Jedná se o přízemní, zděný, nepodsklepený objekt pod plochou střechou krytou plechovou krytinou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka.
Objekt sestává z administrativních prostor.
Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele z roku přes 50 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. S ohledem na celkový technický stav, stáří, provedení a výše uvedené skutečnosti je opotřebení stanoveno odborným odhadem zpracovatele. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako zanedbanou.
Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.
IV) Objekt č.p. 65 - bydlení - „hala“
Jedná se o přízemní, zděný, nepodsklepený objekt pod sedlovou střechou krytou taškou cementovou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka.
Objekt sestává z halových prostor.
Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele z roku přes 100 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. S ohledem na celkový technický stav, stáří, provedení a výše uvedené skutečnosti je opotřebení stanoveno odborným odhadem zpracovatele. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako zanedbanou.
Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.
V) Objekt č.p. 65 - bydlení - „sklady“
Jedná se o přízemní, zděný, nepodsklepený objekt pod sedlovou střechou krytou plechovou krytinou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka.
Objekt sestává ze skladovacích prostor.
Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele z roku přes 100 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. S ohledem na celkový technický stav, stáří, provedení a výše uvedené skutečnosti je opotřebení stanoveno odborným odhadem zpracovatele. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako zanedbanou.
Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.
VI) Objekt č.p. 65 - bydlení - „autodílna“
Jedná se o přízemní, zděný, nepodsklepený objekt pod pultovou střechou krytou plechovou krytinou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka.
Objekt sestává ze skladovacích prostor.
Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele z roku přes 50 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. S ohledem na celkový technický stav, stáří, provedení a výše uvedené skutečnosti je opotřebení stanoveno odborným odhadem zpracovatele. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako zanedbanou.
Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.
IV) Objekt č.p. 65 - bydlení - „stáj“
Jedná se o přízemní, zděný, nepodsklepený objekt pod sedlovou střechou krytou taškou cementovou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka.
Objekt sestává z halových prostor.
Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele z roku 2002. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. S ohledem na celkový technický stav, stáří, provedení a výše uvedené skutečnosti je opotřebení stanoveno odborným odhadem zpracovatele. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako zanedbanou.
Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.
Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství pozemku p.č. 341, které je tvořeno
těmito venkovními úpravami:
- oplocení - drátěné pletivo na ocelových sloupcích
- oplocení - vlnitý plech na ocelových sloupcích a betonové podezdívce
- zpevněné betonové plochy
- přípojky IS

Zpět na seznam novinek

Novinky

Nový termín dražby 196EX 4914/07-243

30.11.2020 | Dražba 196EX 4914/07-243 se bude konat dne 10.2.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Přidána dražba 196EX 3775/08-187 do sekce Dražby

30.11.2020 | Dražba 196EX 3775/08-187 se bude konat dne 14.1.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Přidána dražba 196EX 3665/19-62 do sekce Dražby

30.11.2020 | Dražba 196EX 3665/19-62 se bude konat dne 7.1.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Více novinek


Copyright © 2020 Exekutorský úřad Olomouc | Mgr. Jan Valenta, soudní exekutor