Tzv. Milostivé léto

Jste-li povinný, který hodlá uhradit vymáhanou pohledávku, která splňuje zákonné podmínky režimu tzv. milostivého léta (ve smyslu ustanovení bodu 25 čl. IV zák. č. 286/2021 Sb.)

  1. požádejte soudního exekutora písemně (poštou, datovou schránkou, e-mailem) o vyčíslení dluhu
  2. po obdržení vyčíslení dluhu uhraďte částku ve prospěch zvláštního bankovního účtu exekutora č.:

4200129456 / 6800

variabilní symbol
(spisová značka exekučního řízení bez předčíslí "196EX" a bez lomítka)

specifický symbol 7777

Novinky

Přidána dražba 196EX 45/11-290 do sekce Dražby

28.11.2021 | Dražba 196EX 45/11-290 se bude konat dne 12.1.2021 v 14:00 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Přidána dražba 196EX 550/20-70 do sekce Dražby

17.11.2021 | Dražba 196EX 550/20-70 se bude konat dne 15.12.2021 v 14:00 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Přidána dražba 196EX 1828/07-233 do sekce Dražby

17.11.2021 | Dražba 196EX 1828/07-233 se bude konat dne 16.12.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Více novinek


Copyright © 2021 Exekutorský úřad Olomouc | Mgr. Jan Valenta, soudní exekutor