Dražby nemovitostí

Podíl 1/2, 1/4, 1/3, 4/21 pozemků Slavhostice, okres Jičín; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 196EX 6646/08-246
 • Datum konání dražby: 5.2.2020 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 429.395,− Kč
 • Nejnižší podání: 286.263,− Kč
 • Minimální příhoz: 3.000,− Kč
 • Dražební jistota: 70.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín
 • Adresa objektu: Slavhostice, katastrální území Slavhostice, okres Jičín
 • Okres: Jičín
 • Popis:

Pozemky slouží k zemědělským účelům a jejich celková rozloha činí 32.324 m2 . Plocha pozemků parc. č. 758, 969, 985, 1024 a 1025 je dle územního plánu regulovaná jako plochy zemědělské. Plocha pozemku parc. č. 1030 je dle územního plánu regulovaná jako plochy přírodní a lokální biocentrum.

Pozemek parc. č. 758 je rovinatý, bez porostů, bez oplocení a přístup k němu je po nezpevněné obecní cestě a dále přes soukromé pozemky cizích subjektů (věcné břemeno ve prospěch majitelů oceňovaných nemovitostí není zřízeno). 

Pozemky parc. č. 969, 1024 a 1025 jsou mírně svažité, bez oplocení, bez porostů a přístup k nim je přes soukromé pozemky cizích subjektů (věcné břemeno ve prospěch majitelů oceňovaných nemovitostí není zřízeno).

Pozemek parc. č. 985 je rovinatý, bez porostů, bez oplocení a přístup k němu je bezproblémový po zpevněné obecní cestě.

Pozemek parc. č. 1030 je mírně svažitý, porostlý náletovými dřevinami, bez oplocení a přístupný po nezpevněné obecní cestě.

Pozemky se nachází v okrajových částech obce a charakter okolí odpovídá neobydlené oblasti. Dostupnost obchodů je malá - vybavenost menšími obchody s omezenou otevírací dobou. Soustava škol není v místě dostupná - nutnost dojezdu a v místě se nenachází žádná vybavenost z hlediska kulturních zařízení a z hlediska sportovního vyžití - nutnost dojíždět, jsou zde nejdůležitější úřady, ostatní úřady jsou v dojezdové vzdálenosti. V obci se nenachází pobočka České pošty - nutnost dojezdu. 

Pozemky se nachází v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů v bezprostřední blízkosti lesů a luk. Pozemky se nachází v lokalitě se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav. 

Nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.

Paní Lidmila Hančová, bytem K. Vacka 161, 507 03 Vysoké Veselí, telefonicky sdělila, že jí pan Petr Hanč, spoluvlastník nemovitostí, na základě smlouvy ze dne 1.1.2016 pronajímá svoje podíly na nemovitostech. Doba pronájmu je dle smlouvy stanovena na dobu určitou do 30.9.2031. 

Dražební vyhláška (0,19 MB)

Znalecký posudek (2,40 MB)

Usnesení o odročení  (0,18 MB)

Podíl 1/2, 1/4, 1/3, 4/21 pozemků Slavhostice, okres Jičín; ODROČENO NA NEURČITO Podíl 1/2, 1/4, 1/3, 4/21 pozemků Slavhostice, okres Jičín; ODROČENO NA NEURČITO Podíl 1/2, 1/4, 1/3, 4/21 pozemků Slavhostice, okres Jičín; ODROČENO NA NEURČITO Podíl 1/2, 1/4, 1/3, 4/21 pozemků Slavhostice, okres Jičín; ODROČENO NA NEURČITO Podíl 1/2, 1/4, 1/3, 4/21 pozemků Slavhostice, okres Jičín; ODROČENO NA NEURČITO Podíl 1/2, 1/4, 1/3, 4/21 pozemků Slavhostice, okres Jičín; ODROČENO NA NEURČITO

první předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 poslední
Celkem: 36 položek

Novinky

Přidána dražba 196EX 5563/07-233 do sekce Dražby

7.6.2021 | Dražba 196EX 5563/07-233 se bude konat dne 28.7.2021 v 14:00 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Přidána dražba 196EX 3915/08-268 do sekce Dražby

7.6.2021 | Dražba 196EX 3915/08-268 se bude konat dne 5.8.2021 v 08:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Přidána dražba 196EX 1927/13-154 do sekce Dražby

7.6.2021 | Dražba 196EX 1927/13-154 se bude konat dne 4.8.2021 v 13:00 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Více novinek


Copyright © 2021 Exekutorský úřad Olomouc | Mgr. Jan Valenta, soudní exekutor