Dražby nemovitostí

Stavba Loštice, okres Šumperk; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 196EX 450/13-204
 • Datum konání dražby: 15.4.2021 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 180.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 120.000,− Kč
 • Minimální příhoz: 2.000,− Kč
 • Dražební jistota: 25.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk
 • Adresa objektu: Loštice, okres Šumperk
 • Okres: Šumperk
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: - stavba bez čp/če, způsob využití jiná st., stojící na pozemku parc. č. 1931/16 (LV 1869), to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk, pro obec Loštice, katastrální území Loštice, na listu vlastnictví č. 1443, a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: přípojky IS-elektro

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Usnesení o odročení dražby (0,16 MB)

Pozemek Králová, okres Olomouc; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 196EX 1378/18-68
 • Datum konání dražby: 17.3.2021 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 190.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 126.667,− Kč
 • Minimální příhoz: 2.000,− Kč
 • Dražební jistota: 30.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc
 • Adresa objektu: Medlov, okres Olomouc
 • Okres: Olomouc
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: - pozemek parcelní číslo 21, o výměře 466m2, druh pozemku zahrada, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, pro obec Medlov, katastrální území Králová, na listu vlastnictví č. 299, a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: - 2x přízemní, dřevěná kůlna s pultovou střechou krytou vlnitým eternitem, - oplocení – drátěné pletivo na ocelových sloupcích, - oplocení – dřevěné latě na ocelových sloupcích a betonové a kamenné podezdívce, - zpevněné plochy (dlážděné), - přípojky IS.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Usnesení o odročení dražby (0,16 MB)

Rodinný dům s pozemkem Horní Studenec, okres Havlíčkův Brod; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 196EX 1737/19-119
 • Datum konání dražby: 2.3.2021 10:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 6.890.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 4.593.334,− Kč
 • Minimální příhoz: 10.000,− Kč
 • Dražební jistota: 300.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod
 • Adresa objektu: Ždírec nad Doubravou 37
 • Okres: Havlíčkův Brod
 • Popis:
 Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: - pozemek parcelní číslo St. 1168, o výměře 230m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba č.p. 37, způsob využití rod.dům, - pozemek parcelní číslo 55/27, o výměře 510m2, druh pozemku zahrada, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod, pro obec Ždírec nad Doubravou, katastrální území Ždírec nad Doubravou, na listu vlastnictví č. 1535, a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: přípojky IS – elektro, vodovod, kanalizace, plyn, vrtaná studna, oplocení, vrata, vrátka, zpevněné plochy. 

Dražební vyhláška (0,17 MB)

Usnesení  (0,16 MB)

Usnesení o odročení  (0,16 MB)

Usnesení o odročení (0,16 MB)

3/32 rodinného domu Kovalovice u Kojetína, okres Přerov; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 196EX 2136/17-62
 • Datum konání dražby: 3.2.2021 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 30.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 20.000,− Kč
 • Minimální příhoz: 1.000,− Kč
 • Dražební jistota: 5.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov
 • Adresa objektu: č.p. 23, Kojetín, okres Přerov
 • Okres: Přerov
 • Popis:
Rodinný dům byl postaven jako řadový objekt a má jedno nadzemní podlaží. Dům není podsklepený, není zde půda a obytné podkroví není vybudované. Na základě sdělení osoby přítomné během prohlídky byl objekt postaven v roce 1920.
Základy jsou pravděpodobně kamenné, objekt je cihlové konstrukce, tloušťka stěn je 40 cm a stropy jsou dřevěné trámové. Tvar střechy je sedlový, střešní krytinu tvoří pálená taška a klempířské prvky jsou plechové. Vnější omítky jsou vápenné a zateplení pláště není provedeno.
Dispozičně je dům řešen jako 2+1. V domě se nachází kuchyně o výměře 11,20 m2, obývací pokoj o výměře 14,42 m2, pokoj o výměře 9,88 m2, chodba o výměře 5,48 m2, koupelna o výměře 6,00 m2. Podlahová plocha činí 46,98 m2.
Vnitřní omítky jsou sádrové. Okna jsou dřevěná jednoduchá, v obýváku plastové okno, příslušenství oken chybí. Obytné prostory jsou orientovány na východ. Koupelna je bez vybavení a toaleta nemá žádné vybavení. V domě jsou použity dveře dřevěné plné,
v ostatních místnostech dveře chybí, zárubně jsou dřevěné a vchodové dveře jsou dřevěné. Vybavení kuchyně chybí. V objektu není použita osvětlovací technika.
V obytných místnostech je podlaha tvořena cementovým potěrem, v kuchyni je položen koberec, v koupelně je položena keramická dlažba a v chodbě je položena keramická dlažba. Ostatní místnosti jsou bez podlah.
V rodinném domě se nenachází další vybavení.
Do domu není zavedena elektřina. Objekt je připojen na vodovodní řad, v objektu chybí řešení odpadů a zemní plyn zde není zaveden. Dům je vytápěn lokálně pomocí kamen a nejsou instalována topná tělesa. Objekt nedisponuje zdrojem teplé vody.
Stěny vykazují známky poškození, střecha vykazuje známky poškození, okna jsou poškozena, podlahy vykazují známky poškození, vybavení je v dezolátním stavu a rozvody má objekt v dezolátním stavu. Stav rodinného domu je špatný a jeho údržba

zanedbaná.

Přilehlý pozemek je bez porostů a oplocení pozemku - vzadu zděný plot, vepředu bez plotu, vstup přímo z ulice. Sklon pozemku je rovinatý. K objektu je bezproblémový přístup po zpevněné obecní cestě. Jsou zde omezené parkovací možnosti přímo u objektu. K objektu náleží hospodářská přístavba. Součástí rodinného domu je

orná půda parcela č. 326/26, která netvoří funkční celek se zastavěnou plochou a nádvořím, je situována v jihozápadní části obce. Jedná se o zemědělský pozemek – ornou půdu s rozlohou 440 m2, která je součástí větší plochy orné půdy – pruh v honu.

Dům je situovaný na severním okraji obce a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami. Dostupnost obchodů je nedostatečná - nutnost dojezdu.

V místě je dostupná základní škola, pro vyšší vzdělání a specializované služby je nutné dojíždět a není zde žádná vybavenost z hlediska kulturních zařízení - nutnost dojezdu. V okolí se nenachází žádná vybavenost z hlediska sportovního vyžití - nutnost dojíždět,

nejsou zde žádné úřady - nutnost dojezdu kvůli úředním záležitostem a v místě se nenachází pobočka České pošty - nutnost dojezdu.

Dům je postaven v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v blízkosti objektu není zeleň - nutnost dojezdu. Je zde zanedbatelné nebezpečí výskytu záplav.

V místě je pouze zastávka autobusových spojů.

Vlastník objektu není v kontaktu se sousedy a v místě není zvýšená kriminalita, zločiny jsou zde výjimečné.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (1,53 MB)

Usnesení o odročení  (0,15 MB)

Usnesení (0,16 MB)

Usnesení o odročení (0,16 MB)

3/32 rodinného domu Kovalovice u Kojetína, okres Přerov; ODROČENO NA NEURČITO 3/32 rodinného domu Kovalovice u Kojetína, okres Přerov; ODROČENO NA NEURČITO 3/32 rodinného domu Kovalovice u Kojetína, okres Přerov; ODROČENO NA NEURČITO 3/32 rodinného domu Kovalovice u Kojetína, okres Přerov; ODROČENO NA NEURČITO 3/32 rodinného domu Kovalovice u Kojetína, okres Přerov; ODROČENO NA NEURČITO 3/32 rodinného domu Kovalovice u Kojetína, okres Přerov; ODROČENO NA NEURČITO

1/2 rodinného domu Petřvald u Karviné, okres Karviná; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 196EX 5875/11-283
 • Datum konání dražby: 21.10.2020 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 460.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 230.000,− Kč
 • Minimální příhoz: 3.000,− Kč
 • Dražební jistota: 80.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná
 • Adresa objektu: Petřvald, okres Karviná
 • Okres: Karviná
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: spoluvlastnický podíl o velikosti ½: - pozemek parcelní číslo 177, o výměře 373m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba č.p. 907, způsob využití rod.dům, - pozemek parcelní číslo 178, o výměře 923m2, druh pozemku zahrada, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná, pro obec Petřvald, katastrální území Petřvald u Karviné, na listu vlastnictví č. 542.

Dražební vyhláška (0,17 MB)

Usnesení o odročení dražby (0,16 MB)

první předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 další poslední
Celkem: 36 položek

Novinky

Přidána dražba 196EX 5563/07-233 do sekce Dražby

7.6.2021 | Dražba 196EX 5563/07-233 se bude konat dne 28.7.2021 v 14:00 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Přidána dražba 196EX 3915/08-268 do sekce Dražby

7.6.2021 | Dražba 196EX 3915/08-268 se bude konat dne 5.8.2021 v 08:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Přidána dražba 196EX 1927/13-154 do sekce Dražby

7.6.2021 | Dražba 196EX 1927/13-154 se bude konat dne 4.8.2021 v 13:00 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Více novinek


Copyright © 2021 Exekutorský úřad Olomouc | Mgr. Jan Valenta, soudní exekutor