Dražby nemovitostí

3/32 rodinného domu s pozemky Janov u Krnova, okres Bruntál; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 196EX 116/18-94
 • Datum konání dražby: 13.5.2021 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 60.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 40.000,− Kč
 • Minimální příhoz: 2.000,− Kč
 • Dražební jistota: 5.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Krnov
 • Adresa objektu: Janov, okres Krnov
 • Okres: Bruntál
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: spoluvlastnický podíl o velikosti 3/32: - pozemek parcelní číslo St. 181, o výměře 512m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba číslo popisné 103, způsob využití rod.dům, - pozemek parcelní číslo 238, o výměře 324m2, druh pozemku orná půda, - pozemek parcelní číslo 239, o výměře 193m2, druh pozemku trvalý travní porost, - pozemek parcelní číslo 240, o výměře 1378m2, druh pozemku orná půda, - pozemek parcelní číslo 242/1, o výměře 204m2, druh pozemku zahrada, - pozemek parcelní číslo 242/2, o výměře 407m2, druh pozemku ostatní plocha, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Krnov, pro obec Janov, katastrální území Janov u Krnova, na listu vlastnictví č. 180, a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: a) vedlejší stavby: Na zadní část rodinného domu (pohled z přístupové komunikace) navazuje přízemní stodola ze smíšeného zdiva pod sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami, na kterou dále vlevo navazuje přízemní vedlejší stavba ze smíšeného zdiva pod sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: - zpevněné plochy - studna - přípojky IS

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Usnesení o odročení dražby (0,16 MB)

Rodinný dům Čakovice, okres Praha; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 196EX 435/20-110
 • Datum konání dražby: 7.5.2021 09:00:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 4.406.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 2.937.334,− Kč
 • Minimální příhoz: 10.000,− Kč
 • Dražební jistota: 200.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha
 • Adresa objektu: Čakovice 878, okres Praha hlavní město
 • Okres: Praha-východ
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to:
- pozemek parcelní číslo 763/3, o výměře 187m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba
č.p. 878, rod. dům,
to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální
pracoviště Praha, pro obec Praha, katastrální území Čakovice, na listu vlastnictví č. 1102,
a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: zděný plot.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Usnesení  (0,14 MB)

1/2 rodinného domu Rousměrov, okres Žďár nad Sázavou; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 196EX 1955/08-308
 • Datum konání dražby: 19.4.2021 10:30:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 98.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 65.333,− Kč
 • Minimální příhoz: 2.000,− Kč
 • Dražební jistota: 20.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Velké Meziříčí
 • Adresa objektu: Rousměrov, okres Žďár nad Sázavou
 • Okres: Žďár nad Sázavou
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: spoluvlastnický podíl o velikosti ½: - pozemek parcelní číslo St. 19, o výměře 373m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba č.p. 15, způsob využití rod.dům, - pozemek parcelní číslo 23/3, o výměře 47m2, druh pozemku zahrada, - pozemek parcelní číslo 726/5, o výměře 83m2, druh pozemku ostatní plocha, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Velké Meziříčí, pro obec Rousměrov, katastrální území Rousměrov, na listu vlastnictví č. 41.    

Dražební vyhláška (0,17 MB)

Usnesení o odročení dražby (0,16 MB)

Usnesení o odročení  (0,15 MB)

Stavba Loštice, okres Šumperk; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 196EX 450/13-204
 • Datum konání dražby: 15.4.2021 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 180.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 120.000,− Kč
 • Minimální příhoz: 2.000,− Kč
 • Dražební jistota: 25.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk
 • Adresa objektu: Loštice, okres Šumperk
 • Okres: Šumperk
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: - stavba bez čp/če, způsob využití jiná st., stojící na pozemku parc. č. 1931/16 (LV 1869), to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk, pro obec Loštice, katastrální území Loštice, na listu vlastnictví č. 1443, a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: přípojky IS-elektro

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Usnesení o odročení dražby (0,16 MB)

Pozemek Králová, okres Olomouc; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 196EX 1378/18-68
 • Datum konání dražby: 17.3.2021 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 190.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 126.667,− Kč
 • Minimální příhoz: 2.000,− Kč
 • Dražební jistota: 30.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc
 • Adresa objektu: Medlov, okres Olomouc
 • Okres: Olomouc
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: - pozemek parcelní číslo 21, o výměře 466m2, druh pozemku zahrada, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, pro obec Medlov, katastrální území Králová, na listu vlastnictví č. 299, a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: - 2x přízemní, dřevěná kůlna s pultovou střechou krytou vlnitým eternitem, - oplocení – drátěné pletivo na ocelových sloupcích, - oplocení – dřevěné latě na ocelových sloupcích a betonové a kamenné podezdívce, - zpevněné plochy (dlážděné), - přípojky IS.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Usnesení o odročení dražby (0,16 MB)

první předchozí 1 2 3 4 5 6 7 další poslední
Celkem: 33 položek

Novinky

Dražba 196EX 2276/18-131 odročena na neurčito

24.10.2021 | Dražba 196EX 2276/18-131 odročena na neurčito

Dražba 196EX 1737/19-119 odročena na neurčito

16.10.2021 | Dražba 196EX 1737/19-119 odročena na neurčito

Přidána dražba 196EX 6406/09-365 do sekce Dražby

16.10.2021 | Dražba 196EX 6406/09-365 se bude konat dne 24.11.2021 v 14:00 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Více novinek


Copyright © 2021 Exekutorský úřad Olomouc | Mgr. Jan Valenta, soudní exekutor