Dražby nemovitostí

1/3 rodinného domu Raškovice , okres Frýdek-Místek; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 196EX 3115/06-307
 • Datum konání dražby: 18.6.2019 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 778.330,− Kč
 • Nejnižší podání: 518.887,− Kč
 • Minimální příhoz: 3.000,− Kč
 • Dražební jistota: 180.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek
 • Adresa objektu: Raškovice 159, 739 04 Raškovice
 • Okres: Frýdek-Místek
 • Popis:
I) Rodinný dům č.p. 159 s příslušenstvím a pozemky p.č. St. 241, p.č. St. 236, p.č. 225/6, p.č. 226/6, p.č. 226/8, p.č. 227/5 a p.č. 231/16
Jedná se o přízemní, zděný, zřejmě nepodsklepený (nebylo možné přesně fyzicky zaměřit) rodinný dům s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Raškovice, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Dům se nachází na adrese Raškovice 159, 739 04 Raškovice. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci
na pozemcích p.č. 1384/15 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví státu, a dále po zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 225/6 - trvalý travní porost, který je v podílovém vlastnictví povinného (dle sdělení referenta silničního správního řádu obce Raškovice se na pozemku nachází těleso zpevněné pozemní místní komunikace I. třídy, která je zahrnuta v pasportu komunikací obce a na obou koncích navazuje na krajské silnice III. tříd).
Je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plynové vedení a hloubková kanalizace.
Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna.
Původní stáří objektu je cca 60 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze  uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav).

Příslušenství stavby hlavní:

a) vedlejší stavby:

Na pozemku p.č. 236 se nachází stavba bez čp/če - zem. stav. Z důvodu neumožnění prohlídky domu nebylo možné tuto jednoznačně identifikovat a zaměřit.

b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami:

- oplocení - drátěné pletivo na ocelových sloupcích a betonové podezdívce

- vrátka z ocelové konstrukce

- studna

- přípojky IS

Z důvodu neumožnění prohlídky domu nebylo možné přesně fyzicky zaměřit a identifikovat vedlejší stavby, venkovní úpravy a další příslušenství stavby hlavní.

II) Pozemky p.č. 231/82 a p.č. 231/85

Jedná se o pozemek p.č. 231/82 - trvalý travní porost, a dále pozemek p.č. 231/85 - trvalý travní porost, vše v k.ú. Raškovice, obec Raškovice, okres Frýdek-Místek, které jsou situovány v okrajové, zastavěná části obce, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, nezpevněné komunikaci na pozemku p.č. 1386/1 - ostatní

plocha, který je ve vlastnictví státu. Dle platného územního plánu obce Raškovice (zveřejněného na aktuálních www stránkách Moravskoslezského kraje) jsou pozemky vedeny ve stabilizovaných plochách: „NS - plocha smíšená nezastavěného území“. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemku se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (0,65 MB)

Usnesení o odročení  (0,15 MB)

1/3 rodinného domu Raškovice , okres Frýdek-Místek; ODROČENO NA NEURČITO 1/3 rodinného domu Raškovice , okres Frýdek-Místek; ODROČENO NA NEURČITO 1/3 rodinného domu Raškovice , okres Frýdek-Místek; ODROČENO NA NEURČITO 1/3 rodinného domu Raškovice , okres Frýdek-Místek; ODROČENO NA NEURČITO

Rodinný dům Opatovice u Rajhradu, okres Brno - venkov; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 196EX 3156/12-163
 • Datum konání dražby: 12.6.2019 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 2.280.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 1.520.000,− Kč
 • Minimální příhoz: 5.000,− Kč
 • Dražební jistota: 400.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov,
 • Adresa objektu: Malé dráhy 53, 664 61 Opatovice
 • Okres: Brno-venkov
 • Popis:
Jedná se o přízemní, zděný, zřejmě nepodsklepený (nebylo možné přesně fyzicky zaměřit) rodinný dům bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru velkého písmene „L“, nachází se v zastavěné, vnitřní části obce Opatovice, v řadové zástavbě jako řadový vnitřní. Předmět ocenění se nachází na adrese Malé dráhy 53, 664 61 Opatovice. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě
(komunikace, parkoviště). Pozemek leží v rovinném terénu a je přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 54/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Opatovice, Velké dráhy 152, 664 61 Opatovice.
Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení.

Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna. 

Původní stáří objektu je cca 60 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. Z části byla vyměněna okna za nová plastová. Celkový technický stav a údržbu lzeuvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav).

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (0,41 MB)

Usnesení o odročení  (0,15 MB)

Rodinný dům Opatovice u Rajhradu, okres Brno - venkov; ODROČENO NA NEURČITO Rodinný dům Opatovice u Rajhradu, okres Brno - venkov; ODROČENO NA NEURČITO Rodinný dům Opatovice u Rajhradu, okres Brno - venkov; ODROČENO NA NEURČITO

1/2 RD se zahradou Zlechov, okr. Uherské Hradiště; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 196EX 801/14-90
 • Datum konání dražby: 17.1.2019 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 750.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 500.000,− Kč
 • Minimální příhoz: 3.000,− Kč
 • Dražební jistota: 180.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherské Hradiště
 • Adresa objektu: Zlechov 511
 • Okres: Uherské Hradiště
 • Popis:

Jedná se o zděný, podsklepený rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími a s plochou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, vnitřní části obce Zlechov, v řadové zástavbě jako řadový krajní. Dům se nachází na adrese Zlechov č.p. 511, 687 10 Zlechov. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 38/2 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Zlechov, č.p. 540, 687 10 Zlechov.   Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení.   Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn.  Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele cca 35 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav).  

Bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: 

a) vedlejší stavby:  Za rodinným domem, při levé hranici pozemku (pohled z příjezdové komunikace), je situována přízemní, zděná kůlna s pultovou střechou krytou vlnitým eternitem.   b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: - oplocení - dřevěné latě na ocelových sloupcích a betonové podezdívce - vrata dřevěná - zpevněné plochy (betonové) - přípojky IS 

Dražební vyhláška (0,22 MB)

Znalecký posudek (0,54 MB)

Usnesení o odročení  (0,22 MB)

1/2 RD se zahradou Zlechov, okr. Uherské Hradiště; ODROČENO NA NEURČITO 1/2 RD se zahradou Zlechov, okr. Uherské Hradiště; ODROČENO NA NEURČITO 1/2 RD se zahradou Zlechov, okr. Uherské Hradiště; ODROČENO NA NEURČITO 1/2 RD se zahradou Zlechov, okr. Uherské Hradiště; ODROČENO NA NEURČITO

1/4 rodinného domu Hnojník, okres Frýdek-Místek; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 196EX 3180/10-162
 • Datum konání dražby: 10.10.2018 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 210.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 105.000,− Kč
 • Minimální příhoz: 2.000,− Kč
 • Dražební jistota: 20.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek
 • Adresa objektu: Hnojník 185
 • Okres: Frýdek-Místek
 • Popis:
Jde o samostatně stojící, částečně podsklepený, přízemní objekt s podkrovím, se sedlovou střechou, krytina z hliníkových šablon, bleskosvod je instalován, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Fasáda je břízolitová. Okna jsou dřevěná špaletová, vnitřní dveře jsou plné a prosklené. Podlahy jsou z dlažeb, parket, koberců a PVC. Topení je ústřední s kotlem na pevná paliva, teplá voda z boileru. V domě jsou dva byty, oba dispozice 2+1. V koupelně v přízemí je
částečně neobezděná vana, v podkroví je vana obezděná. WC jsou splachovací s nádržkou. Kuchyň v přízemí je s linkou, plynový sporák, v podkroví pak vybavení kuchyně chybí. Schody jsou betonové s teracovým povrchem. Dům je napojen na elektřinu, veřejný vodovod a plyn. Kanalizace je svedena do jímky. Stáří domu je 57 roků, celkový stav je zhoršený, nutné opravy, celkové vybavení je podstandardní. Na pozemku je dále vedlejší stavba zděné kůlny a zděná přízemní garáž.
Na nemovitosti vázne věcné břemeno doživotního užívání pro Dagmar Landeckou, které se týká práva užívat jednu místnost v podkroví vpravo od schodiště, a společně užívat sociální zařízení, vchod, chodbu, schodiště, vedlejší stavby a kůlnu. Toto věcné břemeno není zapsáno v KN. Věcné břemeno je zohledněno při stanovení obvyklé ceny nemovitosti.

Dražební vyhláška (0,20 MB)

Znalecký posudek  (0,87 MB)

Usnesení o odročení (0,20 MB)

1/4 rodinného domu Hnojník, okres Frýdek-Místek; ODROČENO NA NEURČITO 1/4 rodinného domu Hnojník, okres Frýdek-Místek; ODROČENO NA NEURČITO 1/4 rodinného domu Hnojník, okres Frýdek-Místek; ODROČENO NA NEURČITO 1/4 rodinného domu Hnojník, okres Frýdek-Místek; ODROČENO NA NEURČITO 1/4 rodinného domu Hnojník, okres Frýdek-Místek; ODROČENO NA NEURČITO 1/4 rodinného domu Hnojník, okres Frýdek-Místek; ODROČENO NA NEURČITO 1/4 rodinného domu Hnojník, okres Frýdek-Místek; ODROČENO NA NEURČITO 1/4 rodinného domu Hnojník, okres Frýdek-Místek; ODROČENO NA NEURČITO 1/4 rodinného domu Hnojník, okres Frýdek-Místek; ODROČENO NA NEURČITO 1/4 rodinného domu Hnojník, okres Frýdek-Místek; ODROČENO NA NEURČITO

Rodinný dům Horní Heršpice, okres Brno-město; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 196EX 1639/09-235
 • Datum konání dražby: 4.9.2018 09:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 5.050.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 3.366.667,− Kč
 • Minimální příhoz: 10.000,− Kč
 • Dražební jistota: 300.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město
 • Adresa objektu: Bohunická 371, 619 00 Brno-jih - Horní Heršpice
 • Okres: Brno-město
 • Popis:
Jedná se o zděný, podsklepený rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části města Brno, místní části Horní Heršpice, v řadové zástavbě jako
řadový vnitřní. Dům se nachází na adrese: Bohunická 371, 619 00 Brno-jih - Horní Heršpice. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (parkoviště). Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří jednotný funkční celek s přístupem po veřejné zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 1358/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví státu.
Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení.
Objekt sestává ze 2 bytových jednotek o velikosti 3+1 a 3+1 každá s kompletním sociálním zařízením a společným vstupem.
Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení účastníka místního šetření přes 60 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. S ohledem na
celkový technický stav, stáří, provedení a výše uvedené skutečnosti je opotřebení stanoveno analytickou metodou dle objemových podílů jednotlivých konstrukcí a vybavení, dle jejich druhu a užití a podle jejich životnosti. Celkový stavebně technický stav a údržbu objektu uvažujeme jako průměrnou.
Příslušenství stavby hlavní:
a) vedlejší stavby:
Na levou zadní část rodinného domu (pohled z přístupové komunikace) navazuje přízemní zděná dílna/sklad pod pultovou střechou krytou taškou pálenou. Za touto je situována přízemní zděná vedlejší stavba (posezení/sklad) pod plochou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA.
b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami:
- oplocení - drátěné pletivo na ocelových sloupcích
- kovová vrátka
- přístupový chodník - betonový
- přípojky IS

Dražební vyhláška (0,20 MB)

Znalecký posudek  (0,40 MB)

Usnesení o odročení (0,19 MB)

Rodinný dům Horní Heršpice, okres Brno-město; ODROČENO NA NEURČITO Rodinný dům Horní Heršpice, okres Brno-město; ODROČENO NA NEURČITO Rodinný dům Horní Heršpice, okres Brno-město; ODROČENO NA NEURČITO Rodinný dům Horní Heršpice, okres Brno-město; ODROČENO NA NEURČITO Rodinný dům Horní Heršpice, okres Brno-město; ODROČENO NA NEURČITO Rodinný dům Horní Heršpice, okres Brno-město; ODROČENO NA NEURČITO Rodinný dům Horní Heršpice, okres Brno-město; ODROČENO NA NEURČITO Rodinný dům Horní Heršpice, okres Brno-město; ODROČENO NA NEURČITO Rodinný dům Horní Heršpice, okres Brno-město; ODROČENO NA NEURČITO Rodinný dům Horní Heršpice, okres Brno-město; ODROČENO NA NEURČITO

první předchozí 1 2 3 4 5 poslední
Celkem: 25 položek

Novinky

Přidána dražba 196EX 4663/14-128 do sekce Dražby

18.2.2020 | Dražba 196EX 4663/14-128 se bude konat dne 24.3.2020 v 08:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Přidána dražba 196EX 5812/07-226 do sekce Dražby

13.2.2020 | Dražba 196EX 5812/07-226 se bude konat dne 18.3.2020 v 08:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.exdrazby.cz.

Dražba 196EX 562/10-217 odročena na neurčito

13.2.2020 | Dražba 196EX 562/10-217 odročena na neurčito

Více novinek


Copyright © 2020 Exekutorský úřad Olomouc | Mgr. Jan Valenta, soudní exekutor

Tvorba www stránek Olomouc