Dražby nemovitostí

1/3 pozemků Tovačov, okres Přerov

 • Spisová značka: 196EX 1619/10-316
 • Datum konání dražby: 23.6.2021 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 101.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 67.333,− Kč
 • Minimální příhoz: 2.000,− Kč
 • Dražební jistota: 10.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov
 • Adresa objektu: Tovačov, okres Přerov
 • Okres: Přerov
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3: - pozemek parcelní číslo 325/57, o výměře 9909m2, druh pozemku orná půda, - pozemek parcelní číslo 684/66, o výměře 1809m2, druh pozemku orná půda, - pozemek parcelní číslo 684/82, o výměře 713m2, druh pozemku orná půda, - pozemek parcelní číslo 684/89, o výměře 1076m2, druh pozemku orná půda, - pozemek parcelní číslo 684/120, o výměře 56m2, druh pozemku ostatní plocha, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, pro obec Tovačov, katastrální území Tovačov, na listu vlastnictví č. 178. 

Dražební vyhláška (0,16 MB)

1/2 rodinného domu s pozemky Prostějov, okres Prostějov; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 196EX 2584/19-64
 • Datum konání dražby: 19.5.2021 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 235.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 156.667,− Kč
 • Minimální příhoz: 2.000,− Kč
 • Dražební jistota: 25.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: m Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov
 • Adresa objektu: Prostějov 3454
 • Okres: Prostějov
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 - pozemek parcelní číslo 2075/7, o výměře 182m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba č.p. 3454, způsob využití rod.dům, LV 4064, - pozemek parcelní číslo 2075/28, o výměře 185m2, druh pozemku zahrada, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov, pro obec Prostějov, katastrální území Prostějov, na listu vlastnictví č. 6945, a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: a) vedlejší stavby: Při spodní levé hranici pozemku p.č. 2075/28 jsou situovány dva na sebe navazující přístřešky dřevěné konstrukce s mírnou pultovou střechou krytou plastovou krytinou. Při horní levé hranici pozemku p.č. 2075/28 se nachází přízemní, zděná kůlna s plochou střechou krytou taškou pálenou. b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: - oplocení - vrata, vrátka - zpevněné plochy (betonové) - zpevněné plochy (zámková dlažba) - přípojky IS

Dražební vyhláška (0,17 MB)

Usnesení o odročení dražby (0,16 MB)

3/32 rodinného domu s pozemky Janov u Krnova, okres Bruntál; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 196EX 116/18-94
 • Datum konání dražby: 13.5.2021 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 60.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 40.000,− Kč
 • Minimální příhoz: 2.000,− Kč
 • Dražební jistota: 5.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Krnov
 • Adresa objektu: Janov, okres Krnov
 • Okres: Bruntál
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: spoluvlastnický podíl o velikosti 3/32: - pozemek parcelní číslo St. 181, o výměře 512m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba číslo popisné 103, způsob využití rod.dům, - pozemek parcelní číslo 238, o výměře 324m2, druh pozemku orná půda, - pozemek parcelní číslo 239, o výměře 193m2, druh pozemku trvalý travní porost, - pozemek parcelní číslo 240, o výměře 1378m2, druh pozemku orná půda, - pozemek parcelní číslo 242/1, o výměře 204m2, druh pozemku zahrada, - pozemek parcelní číslo 242/2, o výměře 407m2, druh pozemku ostatní plocha, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Krnov, pro obec Janov, katastrální území Janov u Krnova, na listu vlastnictví č. 180, a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: a) vedlejší stavby: Na zadní část rodinného domu (pohled z přístupové komunikace) navazuje přízemní stodola ze smíšeného zdiva pod sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami, na kterou dále vlevo navazuje přízemní vedlejší stavba ze smíšeného zdiva pod sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: - zpevněné plochy - studna - přípojky IS

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Usnesení o odročení dražby (0,16 MB)

Rodinný dům Čakovice, okres Praha; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 196EX 435/20-110
 • Datum konání dražby: 7.5.2021 09:00:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 4.406.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 2.937.334,− Kč
 • Minimální příhoz: 10.000,− Kč
 • Dražební jistota: 200.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha
 • Adresa objektu: Čakovice 878, okres Praha hlavní město
 • Okres: Praha-východ
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to:
- pozemek parcelní číslo 763/3, o výměře 187m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba
č.p. 878, rod. dům,
to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální
pracoviště Praha, pro obec Praha, katastrální území Čakovice, na listu vlastnictví č. 1102,
a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: zděný plot.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Usnesení  (0,14 MB)

1/2 rodinného domu Rousměrov, okres Žďár nad Sázavou; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 196EX 1955/08-308
 • Datum konání dražby: 19.4.2021 10:30:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 98.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 65.333,− Kč
 • Minimální příhoz: 2.000,− Kč
 • Dražební jistota: 20.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Velké Meziříčí
 • Adresa objektu: Rousměrov, okres Žďár nad Sázavou
 • Okres: Žďár nad Sázavou
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: spoluvlastnický podíl o velikosti ½: - pozemek parcelní číslo St. 19, o výměře 373m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba č.p. 15, způsob využití rod.dům, - pozemek parcelní číslo 23/3, o výměře 47m2, druh pozemku zahrada, - pozemek parcelní číslo 726/5, o výměře 83m2, druh pozemku ostatní plocha, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Velké Meziříčí, pro obec Rousměrov, katastrální území Rousměrov, na listu vlastnictví č. 41.    

Dražební vyhláška (0,17 MB)

Usnesení o odročení dražby (0,16 MB)

Usnesení o odročení  (0,15 MB)

první předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 další poslední
Celkem: 36 položek

Novinky

Přidána dražba 196EX 5563/07-233 do sekce Dražby

7.6.2021 | Dražba 196EX 5563/07-233 se bude konat dne 28.7.2021 v 14:00 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Přidána dražba 196EX 3915/08-268 do sekce Dražby

7.6.2021 | Dražba 196EX 3915/08-268 se bude konat dne 5.8.2021 v 08:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Přidána dražba 196EX 1927/13-154 do sekce Dražby

7.6.2021 | Dražba 196EX 1927/13-154 se bude konat dne 4.8.2021 v 13:00 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Více novinek


Copyright © 2021 Exekutorský úřad Olomouc | Mgr. Jan Valenta, soudní exekutor