Dražby nemovitostí

Rodinný dům Vacenovice u Kyjova, okres Hodonín; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 196EX 5389/09-209
 • Datum konání dražby: 2.9.2020 09:00:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 1.479.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 986.000,− Kč
 • Minimální příhoz: 5.000,− Kč
 • Dražební jistota: 250.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Kyjov
 • Adresa objektu: Vacenovice 335
 • Okres: Hodonín
 • Popis:
Dražba pozemku parcelní číslo 908, o výměře 400m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba č.p. 335, způsob využití rod.dům, a pozemku parcelní číslo 909, o výměře 613m2, druh pozemku zahrada, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Kyjov, pro obec Vacenovice, katastrální území Vacenovice u Kyjova, na listu vlastnictví č. 1299.

Dražební vyhláška (0,18 MB)

Usnesení o odročení dražby (0,17 MB)

Pozemek Otinoves, okres Prostějov; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 196EX 2089/19-52
 • Datum konání dražby: 19.8.2020 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 270.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 180.000,− Kč
 • Minimální příhoz: 3.000,− Kč
 • Dražební jistota: 50.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov
 • Adresa objektu: Otinoves
 • Okres: Prostějov
 • Popis:
Pozemky se nacházejí uvnitř souvisle zastavěného území obce. Na pozemcích se nenacházejí stavby, pouze trvalé porosty bez vlivu na obvyklou cenu. Je velmi pravděpodobné, že část pozemku st.165 se nachází ve funkčním celku s RD č.p.205. Oba pozemky jsou stavební. 

Dražební vyhláška (0,18 MB)

Znalecký posudek (1,24 MB)

Usnesení o odročení  (0,17 MB)

Pozemek Otinoves, okres Prostějov; ODROČENO NA NEURČITO Pozemek Otinoves, okres Prostějov; ODROČENO NA NEURČITO Pozemek Otinoves, okres Prostějov; ODROČENO NA NEURČITO Pozemek Otinoves, okres Prostějov; ODROČENO NA NEURČITO

Zahrada Grygov, okres Olomouc; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 196EX 4234/06-330
 • Datum konání dražby: 6.8.2020 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 630.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 420.000,− Kč
 • Minimální příhoz: 5.000,− Kč
 • Dražební jistota: 100.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc
 • Adresa objektu: 783 73 Grygov
 • Okres: Olomouc
 • Popis:
Pozemek se nachází na okraji zastavěného území obce. Jde o zahradu. Na pozemku se nachází drobné stavby, zahrádkářského charakteru, neevidované v KN. V okolí se nachází zahrádkářské chatky. Je možnost napojení na elektřinu. Příjezd je zajištěn. 

Dražební vyhláška (0,18 MB)

Znalecký posudek (1,61 MB)

Usnesení o odročení  (0,17 MB)

Zahrada Grygov, okres Olomouc; ODROČENO NA NEURČITO Zahrada Grygov, okres Olomouc; ODROČENO NA NEURČITO Zahrada Grygov, okres Olomouc; ODROČENO NA NEURČITO Zahrada Grygov, okres Olomouc; ODROČENO NA NEURČITO

Dražba zahrady Sobotín, okres Šumperk; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 196EX 1203/11-135
 • Datum konání dražby: 29.7.2020 14:00:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 48.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 32.000,− Kč
 • Minimální příhoz: 2.000,− Kč
 • Dražební jistota: 8.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk
 • Adresa objektu: 788 16 Sobotín
 • Okres: Šumperk
 • Popis:
Pozemek se nachází u bytového domu č.p.16. Jde o zahrádku se zahrádkářskou chatkou. Chatka je samostatně stojící, nepodsklepená, přízemní. Je dřevěná, sedlová střecha, krytina z vlnovky, klempířské prvky nejsou. Okna jsou dřevěná, jiné vybavení není. Elektřina je ze společného zdroje. Stav je průměrný. 

Dražební vyhláška (0,18 MB)

Znalecký posudek (1,55 MB)

Usnesení o odročení  (0,17 MB)

Dražba zahrady Sobotín, okres Šumperk; ODROČENO NA NEURČITO Dražba zahrady Sobotín, okres Šumperk; ODROČENO NA NEURČITO Dražba zahrady Sobotín, okres Šumperk; ODROČENO NA NEURČITO Dražba zahrady Sobotín, okres Šumperk; ODROČENO NA NEURČITO Dražba zahrady Sobotín, okres Šumperk; ODROČENO NA NEURČITO

1/12 pozemku Mikulčice, okres Hodonín; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 196EX 2316/08-233
 • Datum konání dražby: 29.7.2020 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.exdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 7.200,− Kč
 • Nejnižší podání: 4.800,− Kč
 • Minimální příhoz: 1.000,− Kč
 • Dražební jistota: 1.500,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín
 • Adresa objektu: Mikulčice, okres Hodonín
 • Okres: Benešov
 • Popis:

Pozemek slouží k zemědělským účelům, o rozloze 4.101 m2 .

Na pozemku nejsou trvalé porosty. K pozemku se lze dostat bez problému po nezpevněné obecní cestě. Charakter okolí odpovídá neobydlené oblasti.

Nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny. V katastru nemovitostí je k tomuto pozemku zapsáno exekuční řízení.

Dražební vyhláška (0,19 MB)

Znalecký posudek (2,38 MB)

Usnesení o odročení  (0,17 MB)

1/12 pozemku Mikulčice, okres Hodonín; ODROČENO NA NEURČITO 1/12 pozemku Mikulčice, okres Hodonín; ODROČENO NA NEURČITO 1/12 pozemku Mikulčice, okres Hodonín; ODROČENO NA NEURČITO 1/12 pozemku Mikulčice, okres Hodonín; ODROČENO NA NEURČITO 1/12 pozemku Mikulčice, okres Hodonín; ODROČENO NA NEURČITO

první předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 další poslední
Celkem: 37 položek

Novinky

Přidána dražba 196EX 278/06-323 do sekce Dražby

24.9.2020 | Dražba 196EX 278/06-323 se bude konat dne 12.11.2020 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.exdrazby.cz.

Přidána dražba 196EX 979/08-205 do sekce Dražby

14.9.2020 | Dražba 196EX 979/08-205 se bude konat dne 5.11.2020 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.exdrazby.cz.

Přidána dražba 196EX 3640/07-401 do sekce Dražby

14.9.2020 | Dražba 196EX 3640/07-401 se bude konat dne 4.11.2020 v 08:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.exdrazby.cz.

Více novinek


Copyright © 2020 Exekutorský úřad Olomouc | Mgr. Jan Valenta, soudní exekutor