Dražby nemovitostí

Rodinný dům Přerov, okres Přerov

 • Spisová značka: 196EX 2454/18-76
 • Datum konání dražby: 29.6.2021 09:00:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 1.400.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 933.333,− Kč
 • Minimální příhoz: 7.000,− Kč
 • Dražební jistota: 80.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov
 • Adresa objektu: Přerov 346, okres Přerov
 • Okres: Přerov
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: - pozemek parcelní číslo 1857, o výměře 284m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba č.p. 346, způsob využití rod.dům, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, pro obec Přerov, katastrální území Přerov, na listu vlastnictví č. 3590, a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: přípojky IS 

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Pozemky Sobíňov, Uherské Hradiště

 • Spisová značka: 196EX 1738/19-159
 • Datum konání dražby: 28.6.2021 09:00:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 1.022.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 681.333,− Kč
 • Minimální příhoz: 5.000,− Kč
 • Dražební jistota: 80.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: m Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod
 • Adresa objektu: Sobíňov, okres Uherské Hradiště
 • Okres: Uherské Hradiště
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: - pozemek parcelní číslo 836/38, o výměře 929m2, druh pozemku lesní pozemek, - pozemek parcelní číslo 836/39, o výměře 1811m2, druh pozemku lesní pozemek, - pozemek parcelní číslo 836/40, o výměře 2200m2, druh pozemku lesní pozemek, - pozemek parcelní číslo 843/76, o výměře 278m2, druh pozemku trvalý travní porost, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod, pro obec Sobíňov, katastrální území Sobíňov, na listu vlastnictví č. 665, a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: toto nebylo zjištěno.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Rodinný dům Sobíňov, okres Uherské Hradiště

 • Spisová značka: 196EX 1738/19-158
 • Datum konání dražby: 28.6.2021 08:00:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 8.725.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 5.816.667,− Kč
 • Minimální příhoz: 10.000,− Kč
 • Dražební jistota: 150.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: m Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod
 • Adresa objektu: Sobíňov 287, okres Uherské Hradiště
 • Okres: Uherské Hradiště
 • Popis:
 Předmětem dražby jsou nemovité věci zapsané jako společné jmění manželů povinného a jeho manželky Dariji Staré (generalia shora), a to: - pozemek parcelní číslo St. 407, o výměře 277m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba č.p. 287, způsob využití rod.dům, - pozemek parcelní číslo 836/28, o výměře 3220m2, druh pozemku ostatní plocha, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod, pro obec Sobíňov, katastrální území Sobíňov, na listu vlastnictví č. 676, a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: přípojky IS – elektro, veřejný vodovod, veřejná tlaková kanalizace s tlakovou jímkou, plyn pouze HUP na hranici pozemku bez napojení a kamenná opěrná zeď z gabionů na severní hranici, rozestavěné betonové venkovní schody a betonová zpevněná plocha před garáží a vstupem do objektu. Ostatní venkovní úpravy (další opěrné zdi, venkovní schody, zpevněné plochy teras) nejsou dokončeny.

Dražební vyhláška (0,17 MB)

1/2 domu občanské vybavenosti Všelibice, okres Liberec

 • Spisová značka: 196EX 1648/19-71
 • Datum konání dražby: 24.6.2021 09:00:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 2.840.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 1.893.333,− Kč
 • Minimální příhoz: 10.000,− Kč
 • Dražební jistota: 150.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec
 • Adresa objektu: Všelibice 71, okres Liberec
 • Okres: Liberec
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného (zástava), a to: spoluvlastnický podíl o velikosti ½: - pozemek parcelní číslo St. 271, o výměře 371m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba č.p. 71, způsob využití obč.vyb., - pozemek parcelní číslo 831/7, o výměře 647m2, druh pozemku ostatní plocha, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, pro obec Všelibice, katastrální území Všelibice, na listu vlastnictví č. 329, a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: přípojky IS – elektro, vodovod, kanalizace, zpevněné plochy, terasa.

Dražební vyhláška (0,17 MB)

Pozemek Skoky u Staměřic, okres Přerov

 • Spisová značka: 196EX 3919/09-253
 • Datum konání dražby: 23.6.2021 14:00:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 470.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 313.333,− Kč
 • Minimální příhoz: 2.000,− Kč
 • Dražební jistota: 50.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov
 • Adresa objektu: Dolní Újezd, okres Přerov
 • Okres: Přerov
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: - pozemek parcelní číslo 666/5, o výměře 510m2, druh pozemku ostatní plocha, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, pro obec Dolní Újezd, katastrální území Skoky u Staměřic, na listu vlastnictví č. 410.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

první předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 další poslední
Celkem: 36 položek

Novinky

Přidána dražba 196EX 5563/07-233 do sekce Dražby

7.6.2021 | Dražba 196EX 5563/07-233 se bude konat dne 28.7.2021 v 14:00 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Přidána dražba 196EX 3915/08-268 do sekce Dražby

7.6.2021 | Dražba 196EX 3915/08-268 se bude konat dne 5.8.2021 v 08:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Přidána dražba 196EX 1927/13-154 do sekce Dražby

7.6.2021 | Dražba 196EX 1927/13-154 se bude konat dne 4.8.2021 v 13:00 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Více novinek


Copyright © 2021 Exekutorský úřad Olomouc | Mgr. Jan Valenta, soudní exekutor