Dražby nemovitostí

Rodinný dům Sobíňov, okres Uherské Hradiště; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 196EX 1738/19-158
 • Datum konání dražby: 28.6.2021 08:00:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 8.725.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 5.816.667,− Kč
 • Minimální příhoz: 10.000,− Kč
 • Dražební jistota: 150.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: m Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod
 • Adresa objektu: Sobíňov 287, okres Uherské Hradiště
 • Okres: Uherské Hradiště
 • Popis:
 Předmětem dražby jsou nemovité věci zapsané jako společné jmění manželů povinného a jeho manželky Dariji Staré (generalia shora), a to: - pozemek parcelní číslo St. 407, o výměře 277m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba č.p. 287, způsob využití rod.dům, - pozemek parcelní číslo 836/28, o výměře 3220m2, druh pozemku ostatní plocha, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod, pro obec Sobíňov, katastrální území Sobíňov, na listu vlastnictví č. 676, a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: přípojky IS – elektro, veřejný vodovod, veřejná tlaková kanalizace s tlakovou jímkou, plyn pouze HUP na hranici pozemku bez napojení a kamenná opěrná zeď z gabionů na severní hranici, rozestavěné betonové venkovní schody a betonová zpevněná plocha před garáží a vstupem do objektu. Ostatní venkovní úpravy (další opěrné zdi, venkovní schody, zpevněné plochy teras) nejsou dokončeny.

Dražební vyhláška (0,17 MB)

Usnesení o odročení dražby (0,14 MB)

1/2 domu občanské vybavenosti Všelibice, okres Liberec; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 196EX 1648/19-71
 • Datum konání dražby: 24.6.2021 09:00:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 2.840.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 1.893.333,− Kč
 • Minimální příhoz: 10.000,− Kč
 • Dražební jistota: 150.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec
 • Adresa objektu: Všelibice 71, okres Liberec
 • Okres: Liberec
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného (zástava), a to: spoluvlastnický podíl o velikosti ½: - pozemek parcelní číslo St. 271, o výměře 371m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba č.p. 71, způsob využití obč.vyb., - pozemek parcelní číslo 831/7, o výměře 647m2, druh pozemku ostatní plocha, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, pro obec Všelibice, katastrální území Všelibice, na listu vlastnictví č. 329, a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: přípojky IS – elektro, vodovod, kanalizace, zpevněné plochy, terasa.

Dražební vyhláška (0,17 MB)

Usnesení o odročení dražby (0,14 MB)

1/2 rodinného domu Rousměrov, okres Žďár nad Sázavou; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 196EX 1955/08-308
 • Datum konání dražby: 19.4.2021 10:30:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 98.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 65.333,− Kč
 • Minimální příhoz: 2.000,− Kč
 • Dražební jistota: 20.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Velké Meziříčí
 • Adresa objektu: Rousměrov, okres Žďár nad Sázavou
 • Okres: Žďár nad Sázavou
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: spoluvlastnický podíl o velikosti ½: - pozemek parcelní číslo St. 19, o výměře 373m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba č.p. 15, způsob využití rod.dům, - pozemek parcelní číslo 23/3, o výměře 47m2, druh pozemku zahrada, - pozemek parcelní číslo 726/5, o výměře 83m2, druh pozemku ostatní plocha, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Velké Meziříčí, pro obec Rousměrov, katastrální území Rousměrov, na listu vlastnictví č. 41.    

Dražební vyhláška (0,17 MB)

Usnesení o odročení dražby (0,16 MB)

Usnesení o odročení  (0,15 MB)

3/32 rodinného domu Kovalovice u Kojetína, okres Přerov; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 196EX 2136/17-62
 • Datum konání dražby: 3.2.2021 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 30.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 20.000,− Kč
 • Minimální příhoz: 1.000,− Kč
 • Dražební jistota: 5.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov
 • Adresa objektu: č.p. 23, Kojetín, okres Přerov
 • Okres: Přerov
 • Popis:
Rodinný dům byl postaven jako řadový objekt a má jedno nadzemní podlaží. Dům není podsklepený, není zde půda a obytné podkroví není vybudované. Na základě sdělení osoby přítomné během prohlídky byl objekt postaven v roce 1920.
Základy jsou pravděpodobně kamenné, objekt je cihlové konstrukce, tloušťka stěn je 40 cm a stropy jsou dřevěné trámové. Tvar střechy je sedlový, střešní krytinu tvoří pálená taška a klempířské prvky jsou plechové. Vnější omítky jsou vápenné a zateplení pláště není provedeno.
Dispozičně je dům řešen jako 2+1. V domě se nachází kuchyně o výměře 11,20 m2, obývací pokoj o výměře 14,42 m2, pokoj o výměře 9,88 m2, chodba o výměře 5,48 m2, koupelna o výměře 6,00 m2. Podlahová plocha činí 46,98 m2.
Vnitřní omítky jsou sádrové. Okna jsou dřevěná jednoduchá, v obýváku plastové okno, příslušenství oken chybí. Obytné prostory jsou orientovány na východ. Koupelna je bez vybavení a toaleta nemá žádné vybavení. V domě jsou použity dveře dřevěné plné,
v ostatních místnostech dveře chybí, zárubně jsou dřevěné a vchodové dveře jsou dřevěné. Vybavení kuchyně chybí. V objektu není použita osvětlovací technika.
V obytných místnostech je podlaha tvořena cementovým potěrem, v kuchyni je položen koberec, v koupelně je položena keramická dlažba a v chodbě je položena keramická dlažba. Ostatní místnosti jsou bez podlah.
V rodinném domě se nenachází další vybavení.
Do domu není zavedena elektřina. Objekt je připojen na vodovodní řad, v objektu chybí řešení odpadů a zemní plyn zde není zaveden. Dům je vytápěn lokálně pomocí kamen a nejsou instalována topná tělesa. Objekt nedisponuje zdrojem teplé vody.
Stěny vykazují známky poškození, střecha vykazuje známky poškození, okna jsou poškozena, podlahy vykazují známky poškození, vybavení je v dezolátním stavu a rozvody má objekt v dezolátním stavu. Stav rodinného domu je špatný a jeho údržba

zanedbaná.

Přilehlý pozemek je bez porostů a oplocení pozemku - vzadu zděný plot, vepředu bez plotu, vstup přímo z ulice. Sklon pozemku je rovinatý. K objektu je bezproblémový přístup po zpevněné obecní cestě. Jsou zde omezené parkovací možnosti přímo u objektu. K objektu náleží hospodářská přístavba. Součástí rodinného domu je

orná půda parcela č. 326/26, která netvoří funkční celek se zastavěnou plochou a nádvořím, je situována v jihozápadní části obce. Jedná se o zemědělský pozemek – ornou půdu s rozlohou 440 m2, která je součástí větší plochy orné půdy – pruh v honu.

Dům je situovaný na severním okraji obce a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami. Dostupnost obchodů je nedostatečná - nutnost dojezdu.

V místě je dostupná základní škola, pro vyšší vzdělání a specializované služby je nutné dojíždět a není zde žádná vybavenost z hlediska kulturních zařízení - nutnost dojezdu. V okolí se nenachází žádná vybavenost z hlediska sportovního vyžití - nutnost dojíždět,

nejsou zde žádné úřady - nutnost dojezdu kvůli úředním záležitostem a v místě se nenachází pobočka České pošty - nutnost dojezdu.

Dům je postaven v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v blízkosti objektu není zeleň - nutnost dojezdu. Je zde zanedbatelné nebezpečí výskytu záplav.

V místě je pouze zastávka autobusových spojů.

Vlastník objektu není v kontaktu se sousedy a v místě není zvýšená kriminalita, zločiny jsou zde výjimečné.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (1,53 MB)

Usnesení o odročení  (0,15 MB)

Usnesení (0,16 MB)

Usnesení o odročení (0,16 MB)

3/32 rodinného domu Kovalovice u Kojetína, okres Přerov; ODROČENO NA NEURČITO 3/32 rodinného domu Kovalovice u Kojetína, okres Přerov; ODROČENO NA NEURČITO 3/32 rodinného domu Kovalovice u Kojetína, okres Přerov; ODROČENO NA NEURČITO 3/32 rodinného domu Kovalovice u Kojetína, okres Přerov; ODROČENO NA NEURČITO 3/32 rodinného domu Kovalovice u Kojetína, okres Přerov; ODROČENO NA NEURČITO 3/32 rodinného domu Kovalovice u Kojetína, okres Přerov; ODROČENO NA NEURČITO

Rodinný dům Vacenovice u Kyjova, okres Hodonín; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 196EX 5389/09-209
 • Datum konání dražby: 2.9.2020 09:00:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 1.479.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 986.000,− Kč
 • Minimální příhoz: 5.000,− Kč
 • Dražební jistota: 250.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Kyjov
 • Adresa objektu: Vacenovice 335
 • Okres: Hodonín
 • Popis:
Dražba pozemku parcelní číslo 908, o výměře 400m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba č.p. 335, způsob využití rod.dům, a pozemku parcelní číslo 909, o výměře 613m2, druh pozemku zahrada, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Kyjov, pro obec Vacenovice, katastrální území Vacenovice u Kyjova, na listu vlastnictví č. 1299.

Dražební vyhláška (0,18 MB)

Usnesení o odročení dražby (0,17 MB)

první předchozí 1 2 3 4 5 další poslední
Celkem: 24 položek

Novinky

Dražba 196EX 1820/20-82 odročena na neurčito

22.6.2022 | Dražba 196EX 1820/20-82 odročena na neurčito

Přidána dražba 196EX 5498/06-102 do sekce Dražby

8.6.2022 | Dražba 196EX 5498/06-102 se bude konat dne 13.7.2022 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Nový termín dražby 196EX 402/19-79

8.6.2022 | Dražba 196EX 402/19-79 se bude konat dne 23.11.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Více novinek


Copyright © 2022 Exekutorský úřad Olomouc | Mgr. Jan Valenta, soudní exekutor | Změna nastavení cookies