Dražby nemovitostí

1/2 rodinného domu s pozemky Černošice, okres Praha-západ; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 196EX 4767/10-161
 • Datum konání dražby: 6.11.2019 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 6.640.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 4.426.667,− Kč
 • Minimální příhoz: 10.000,− Kč
 • Dražební jistota: 500.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ
 • Adresa objektu: Jižní č.p. 1455, 252 28 Černošice
 • Okres: Praha-západ
 • Popis:

Jedná se o přízemní, zděný, podsklepený rodinný dům bez využitého podkroví pod pultovou střechou krytou standardní krytinou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Černošice, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Dům se nachází na adrese ulice Jižní č.p. 1455, 252 28 Černošice. Parkování je možné ve vlastní garáži i na vlastním pozemku. Pozemky leží ve sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemcích p.č. 90/1 - ostatní plocha a přes pozemky p.č. 119/4 - ostatní plocha, p.č. 119/3 - ostatní plocha, p.č. 111/1 - ostatní plocha a p.č. 111/25, které jsou ve vlastnictví: MĚSTO ČERNOŠICE, Riegrova 1209, 25228 Černošice. Dle sdělení referentky odboru investic a správy majetku města Černošice, paní Mgr. Lucie Poulové, pozemky p.č. 119/2 - ostatní plocha a p.č. 111/32 - ostatní plocha nejsou vedeny v pasportu komunikací.

Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení.

Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl objekt zpřístupněn.

Původní stáří objektu je přes 20 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový stavebně technický stav a údržbu objektu uvažujeme jako velmi dobrou. 

Bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní, které je tvořeno těmito venkovními úpravami:

- elektrická vrata

- ocelová vrátka

- opěrná zeď z cihel pálených

- venkovní schody betonové s dlažbou Teraco

- zpevněný dvorek z žulových kostek

- přístupový chodník z dlažby Teraco - přípojky IS

S draženými nemovitými věcmi nejsou spojeny žádná práva či závady.

Movité věci nejsou a nebyly zjištěny při místním šetření zpracovatele 

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (0,59 MB)

Usnesení o odročení  (0,17 MB)

1/2 rodinného domu s pozemky Černošice, okres Praha-západ; ODROČENO NA NEURČITO 1/2 rodinného domu s pozemky Černošice, okres Praha-západ; ODROČENO NA NEURČITO 1/2 rodinného domu s pozemky Černošice, okres Praha-západ; ODROČENO NA NEURČITO 1/2 rodinného domu s pozemky Černošice, okres Praha-západ; ODROČENO NA NEURČITO

Pozemek Nedašov, okres Zlín; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 196EX 988/10-157
 • Datum konání dražby: 3.10.2019 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 29.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 19.333,− Kč
 • Minimální příhoz: 1.000,− Kč
 • Dražební jistota: 5.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrání úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Klobouky
 • Adresa objektu: Nedašov, okres Zlín
 • Okres: Zlín
 • Popis:

Pozemek slouží k plnění funkcí lesa, rozloha pozemku činí 2.327 m2 . Dle územního plánu je pozemek regulován jako - plochy lesní. Lesní pozemek tvoří trvalé porosty ve složení buk, smrk a borovice, stáří 21 let, průměrná výška 7 – 8 metrů. Lesní pozemek je bez oplocení. Samotný pozemek je svažitý. Přístup k pozemku je po nezpevněné lesní obecní cestě a pozemek je v terénu hůře dostupný.

Pozemek je umístěn na samotě a charakter okolí odpovídá neobydlené oblasti. Dostupnost obchodů je nedostatečná - nutnost dojezdu. V místě je dostupná základní škola, pro vyšší vzdělání a specializované služby je nutné dojíždět a v místě se nenachází žádná vybavenost z hlediska kulturních zařízení - nutnost dojíždět. V okolí pozemku je pouze částečná vybavenost z hlediska sportovního vyžití, nejsou zde žádné úřady - nutnost dojezdu kvůli úředním záležitostem a v obci je pobočka České pošty.

Pozemek se nachází v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v bezprostřední blízkosti objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Pozemek se nachází v lokalitě se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav. V obci je zastávka autobusových spojů a možnost parkování omezená, nutno zaparkovat před zákazem vjezdu do lesa, odsud pěšky po lesní nezpevněné cestě ještě cca 2 km po svažitém terénu. Vlastník objektu není v kontaktu se sousedy a v okolí pozemku není zvýšena kriminalita - zločiny jsou zde výjimečné.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (2,38 MB)

Usnesení o odročení  (0,15 MB)

Pozemek Nedašov, okres Zlín; ODROČENO NA NEURČITO Pozemek Nedašov, okres Zlín; ODROČENO NA NEURČITO Pozemek Nedašov, okres Zlín; ODROČENO NA NEURČITO

Zemědělská usedlost Mokrovraty, okres Příbram; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 196EXD 7/19-4
 • Datum konání dražby: 19.9.2019 10:00:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 2.270.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 2.270.000,− Kč
 • Minimální příhoz: 5.000,− Kč
 • Dražební jistota: 300.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Ktatastrální pracoviště Příbram
 • Adresa objektu: Mokrovraty 15, 262 03 Mokrovraty
 • Okres: Příbram
 • Popis:
Obec Mokrovraty se nachází asi 5km východně od Dobříše. Obec má omezenou občanskou vybavenost, všechny IS kromě plynu a obsluhována je autobusovou i železniční dopravou. Spádovým centrem je Dobříš, výborná dostupnost Prahy po dálnici D4. Nemovitost leží v širším centru obce v postranní ulici. Parkování je možné před nemovitostí nebo na vlastním pozemku. Nemovitost je bývalou zemědělskou usedlostí, podle data ve štítu alespoň z roku 1934. Obytné stavení je napojeno na elektřinu a obecní vodovod, splašky jsou svedeny do jímky. WC je používáno chemické. Částečně podsklepený dům se sedlovou střechou byl vystavěn nejméně před 85 lety, na čelním štítě jsou patrné stopy starého ubourání a zazdění. Stavba má menší obytnou a samostatně přístupnou hospodářskou část. Stavba je ze smíšeného zdiva bez hydroizolace, krytina střechy pálené tašky, plechové klempířské prvky. Od roku 2017 probíhá postupná rekonstrukce dvou obytných místností. Okna jsou nová plastová, podlaha v obývacím pokoji je nová betonová, jinak jsou podlahy prkenné, kryté PVC, dveře původní dřevěné. Topení je řešeno pecí v obývacím pokoji a infrapanely na stropě, teplá voda bojlerem. Nové jsou rozvody elektřiny a vody, nová kuchyňská linka. Vstup z boku domu vede do chodby se sprchovým koutem a WC, odkud se vchází do hlavní obytné místnost s kuchyňským koutem, vedle které je ložnice. Ostatní části stavby jsou v původním stavu. Na hospodářskou část navazují zděné dřevníky, naproti domu stojí samostatné neudržované chlévy (z roku 1934). Do ulice je usedlost oplocena kamennou zdí, z druhé strany je dvůr uzavřen dřevěným plotem. Dvůr je travnatý, bez zpevněných ploch, na pozemcích je uloženo mnoho různorodého materiálu. Všechny pozemky jsou užívány ve funkčním celku se stavbou čp.15, jen část pozemků pč. 90/1 a 92/2 je užívána jako louky, které ohraničuje pozemek pč. 91/1 (neplodná půda – mez) krátkým prudkým svahem. 

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (8,63 MB)

Usnesení o odročení  (0,14 MB)

Zemědělská usedlost Mokrovraty, okres Příbram; ODROČENO NA NEURČITO Zemědělská usedlost Mokrovraty, okres Příbram; ODROČENO NA NEURČITO Zemědělská usedlost Mokrovraty, okres Příbram; ODROČENO NA NEURČITO Zemědělská usedlost Mokrovraty, okres Příbram; ODROČENO NA NEURČITO Zemědělská usedlost Mokrovraty, okres Příbram; ODROČENO NA NEURČITO Zemědělská usedlost Mokrovraty, okres Příbram; ODROČENO NA NEURČITO Zemědělská usedlost Mokrovraty, okres Příbram; ODROČENO NA NEURČITO Zemědělská usedlost Mokrovraty, okres Příbram; ODROČENO NA NEURČITO Zemědělská usedlost Mokrovraty, okres Příbram; ODROČENO NA NEURČITO Zemědělská usedlost Mokrovraty, okres Příbram; ODROČENO NA NEURČITO

Pozemky Jaroměřice, okres Svitavy; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 196EX 1843/07-349
 • Datum konání dražby: 15.8.2019 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 880.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 586.667,− Kč
 • Minimální příhoz: 5.000,− Kč
 • Dražební jistota: 150.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy
 • Adresa objektu: Jaroměřice
 • Okres: Svitavy
 • Popis:

Pozemek slouží k zemědělským účelům, celková rozloha činí 41 646 m2. Pozemky jsou vedeny jako trvalý travní porost a orná půda a jsou zemědělsky využívány. 

Část pozemku parc. č. 3569/1, 3570 (není předmětem ocenění), 3571, konkrétně 22 570 m2, je v územním plánu vymezeno pro výstavbu staveb dopravní infrastruktury. Dle sdělení starostky obce Jaroměřice, Mgr. Ivety Glocové, by se mělo jednat o záměr vybudovat silniční obchvat města Jevíčko. Dle jejího vyjádření se ale momentálně o žádné výstavbě neuvažuje, nejsou vyhotoveny ani plánovány žádné projekty ani územní studie ohledně tohoto záměru. Z výše uvedeného vyplývá, že u pozemků není předpoklad výkupu státem a že budou nadále využívány k zemědělským účelům. Pozemky tvoří více celků umístěných východně od města Jevíčko.

Na pozemcích se nenacházejí trvalé porosty a není oplocený. 

Nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.  

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (1,96 MB)

Usnesení o odročení  (0,15 MB)

Pozemky Jaroměřice, okres Svitavy; ODROČENO NA NEURČITO Pozemky Jaroměřice, okres Svitavy; ODROČENO NA NEURČITO Pozemky Jaroměřice, okres Svitavy; ODROČENO NA NEURČITO

1/8 pozemku Štěpánkovice, okres Opava

 • Spisová značka: 196EX 603/09-230
 • Datum konání dražby: 31.7.2019 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.exdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 15.300,− Kč
 • Nejnižší podání: 10.200,− Kč
 • Minimální příhoz: 1.000,− Kč
 • Dražební jistota: 2.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava
 • Adresa objektu: Štěpánkovice, Štěpánkovice, okres Opava
 • Okres: Opava
 • Popis:
Pozemek slouží k zemědělským účelům. Výměra pozemku činí 5.073 m2. Dle územního plánu je pozemek regulován jako plochy NZ - plochy zemědělské. Na pozemku nejsou trvalé porosty a je bez oplocení. Pozemek je mírně svažitý. K pozemku se lze dostat přes obecní pozemky. Pozemek je situovaný na jižním okraji obce a charakter okolí odpovídá neobydlené oblasti. Dostupnost obchodů je malá - vybavenost menšími obchody s omezenou otevírací dobou. V místě je dostupná základní škola, pro vyšší vzdělání a specializované
služby je nutné dojíždět. V místě je pouze částečná vybavenost z hlediska kulturních zařízení a sportovního vyžití. Nejsou zde žádné úřady - nutnost dojezdu kvůli úředním záležitostem a v obci je pobočka České pošty.
Pozemek se nachází v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v bezprostřední blízkosti objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Pozemek se nachází v lokalitě se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav.
V místě je zastávka autobusových a vlakových spojů a parkovací možnosti jsou ve vzdálenějším okolí objektu.
Vlastník objektu není v kontaktu se sousedy a v okolí pozemku není zvýšena kriminalita - zločiny jsou zde výjimečné.
Nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (2,02 MB)

1/8 pozemku Štěpánkovice, okres Opava 1/8 pozemku Štěpánkovice, okres Opava 1/8 pozemku Štěpánkovice, okres Opava

první předchozí 1 2 3 4 5 6 další poslední
Celkem: 26 položek

Novinky

Nový termín dražby 196EX 2136/06-317

1.4.2020 | Dražba 196EX 2136/06-317 se bude konat dne 30.4.2020 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Nový termín dražby 196EX 5698/09-209

1.4.2020 | Dražba 196EX 5698/09-209 se bude konat dne 6.5.2020 v 9:00 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Přidána dražba 196EX 5875/11-239 do sekce Dražby

27.3.2020 | Dražba 196EX 5875/11-239 se bude konat dne 22.4.2020 v 08:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Více novinek


Copyright © 2020 Exekutorský úřad Olomouc | Mgr. Jan Valenta, soudní exekutor

Tvorba www stránek Olomouc