Dražby nemovitostí

1/3 pozemku Klentnice, okres Břeclav

 • Spisová značka: 196EX 1004/09-227
 • Datum konání dražby: 27.10.2021 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 25.484,− Kč
 • Nejnižší podání: 16.990,− Kč
 • Minimální příhoz: 1.000,− Kč
 • Dražební jistota: 3.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav
 • Adresa objektu: Klentnice, okres Břeclav
 • Okres: Břeclav
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3: - pozemek parcelní číslo 316/1, o výměře 868m2, druh pozemku ostatní plocha, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav, pro obec Klentnice, katastrální území Klentnice, na listu vlastnictví č. 358.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

1/10 rodinného domu s pozemky Mikulčice, okres Hodonín; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 196EX 492/12-280
 • Datum konání dražby: 13.10.2021 14:00:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 132.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 66.000,− Kč
 • Minimální příhoz: 2.000,− Kč
 • Dražební jistota: 20.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín
 • Adresa objektu: Mikulčice 349, okres Hodonín
 • Okres: Hodonín
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: spoluvlastnický podíl o velikosti 1/10: - pozemek parcelní číslo 151/4, o výměře 7m2, druh pozemku zahrada, - pozemek parcelní číslo 160, o výměře 58m2, druh pozemku orná půda, - pozemek parcelní číslo 658, o výměře 309m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba č.p. 349, způsob využití rod.dům, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, pro obec Mikulčice, katastrální území Mikulčice, na listu vlastnictví č. 1110.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Usnesení o odročení dražby (0,15 MB)

1/5 rodinného domu a 1/5 pozemku Drnholec, okres Břeclav; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 196EX 45/11-229
 • Datum konání dražby: 6.10.2021 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 286.600,− Kč
 • Nejnižší podání: 191.067,− Kč
 • Minimální příhoz: 2.000,− Kč
 • Dražební jistota: 20.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav
 • Adresa objektu: Drnholec 336, okres Břeclav
 • Okres: Břeclav
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: spoluvlastnický podíl o velikosti 1/5: - pozemek parcelní číslo 675, o výměře 666m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba č.p. 336, způsob využití rod.dům, - pozemek parcelní číslo 676, o výměře 56m2, druh pozemku orná půda, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav, pro obec Drnholec, katastrální území Drnholec, na listu vlastnictví č. 323, a dále: spoluvlastnický podíl o velikosti 1/5: - pozemek parcelní čílo 1457, o výměřě 114m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav, pro obec Drnholec, katastrální území Drnholec, na listu vlastnictví č. 1835. 

Dražební vyhláška (0,17 MB)

Usnesení o odročení dražby (0,15 MB)

Rodinný dům s pozemky Tvrdkov, okres Bruntál; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 196EX 1804/19-97
 • Datum konání dražby: 11.8.2021 14:00:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 480.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 320.000,− Kč
 • Minimální příhoz: 3.000,− Kč
 • Dražební jistota: 40.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Bruntál
 • Adresa objektu: Tvrdkov 71, okres Bruntál
 • Okres: Bruntál
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: - pozemek parcelní číslo St. 78, o výměře 127m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba č.p. 71, způsob využití rod.dům, - pozemek parcelní číslo 101, o výměře 283m2, druh pozemku zahrada, - pozemek parcelní číslo 102, o výměře 486m2, druh pozemku trvalý travní porost, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Bruntál, pro obec Tvrdkov, katastrální území Tvrdkov, na listu vlastnictví č. 98, a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: přípojky IS-elektro. 

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Usnesení o odročení dražby (0,16 MB)

Pozemek Bojanovice u Zlobic, okres Kroměříž; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 196EX 710/20-76
 • Datum konání dražby: 22.7.2021 09:30:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 256.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 170.667,− Kč
 • Minimální příhoz: 2.000,− Kč
 • Dražební jistota: 20.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Kroměříž
 • Adresa objektu: Zlobice, okres Kroměříž
 • Okres: Kroměříž
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: - pozemek parcelní číslo 281, o výměře 7308m2, druh pozemku orná půda, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Kroměříž, pro obec Zlobice, katastrální území Bojanovice u Zlobic, na listu vlastnictví č. 56, a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: toto nebylo zjištěno.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Usnesení o odročení dražby (0,16 MB)

první předchozí 1 2 3 4 5 6 7 další poslední
Celkem: 33 položek

Novinky

Dražba 196EX 2276/18-131 odročena na neurčito

24.10.2021 | Dražba 196EX 2276/18-131 odročena na neurčito

Dražba 196EX 1737/19-119 odročena na neurčito

16.10.2021 | Dražba 196EX 1737/19-119 odročena na neurčito

Přidána dražba 196EX 6406/09-365 do sekce Dražby

16.10.2021 | Dražba 196EX 6406/09-365 se bude konat dne 24.11.2021 v 14:00 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Více novinek


Copyright © 2021 Exekutorský úřad Olomouc | Mgr. Jan Valenta, soudní exekutor