Dražby nemovitostí

Dražba spoluvlastnického podílu 3/8 RD Hulín, okres Kroměříž

 • Spisová značka: 196EXD 8/19-2
 • Datum konání dražby: 7.11.2019 10:00:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 375.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 375.000,− Kč
 • Minimální příhoz: 3.000,− Kč
 • Dražební jistota: 80.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Kroměříž
 • Adresa objektu: Kroměřížská 7, 768 24 Hulín
 • Okres: Kroměříž
 • Popis:
Nemovitosti jsou brány jako jednotný funkční celek. V přední části je rodinný dům č.p. 7 jako součást pozemku p.č. 1054, na pozemku p.č. 1055 je postavena vedlejší stavba - dvorní sklad, bez vlivu na tržní hodnotu. Pozemky jsou přístupné jak z hlavní ulice Kroměřížská, tak i z opačné strany z veřejného pozemku p.č. 1075/1, což je považováno jako výhoda pro případnou novou stavbu. Omezení vlastnického práva není zohledněno ve stanovené obvyklé ceně.

Dražební vyhláška (0,18 MB)

Znalecký posudek (0,05 MB)

Dražba spoluvlastnického podílu 3/8 RD Hulín, okres Kroměříž Dražba spoluvlastnického podílu 3/8 RD Hulín, okres Kroměříž Dražba spoluvlastnického podílu 3/8 RD Hulín, okres Kroměříž Dražba spoluvlastnického podílu 3/8 RD Hulín, okres Kroměříž Dražba spoluvlastnického podílu 3/8 RD Hulín, okres Kroměříž Dražba spoluvlastnického podílu 3/8 RD Hulín, okres Kroměříž

1/2 rodinného domu s pozemky Černošice, okres Praha-západ; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 196EX 4767/10-161
 • Datum konání dražby: 6.11.2019 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 6.640.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 4.426.667,− Kč
 • Minimální příhoz: 10.000,− Kč
 • Dražební jistota: 500.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ
 • Adresa objektu: Jižní č.p. 1455, 252 28 Černošice
 • Okres: Praha-západ
 • Popis:

Jedná se o přízemní, zděný, podsklepený rodinný dům bez využitého podkroví pod pultovou střechou krytou standardní krytinou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Černošice, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Dům se nachází na adrese ulice Jižní č.p. 1455, 252 28 Černošice. Parkování je možné ve vlastní garáži i na vlastním pozemku. Pozemky leží ve sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemcích p.č. 90/1 - ostatní plocha a přes pozemky p.č. 119/4 - ostatní plocha, p.č. 119/3 - ostatní plocha, p.č. 111/1 - ostatní plocha a p.č. 111/25, které jsou ve vlastnictví: MĚSTO ČERNOŠICE, Riegrova 1209, 25228 Černošice. Dle sdělení referentky odboru investic a správy majetku města Černošice, paní Mgr. Lucie Poulové, pozemky p.č. 119/2 - ostatní plocha a p.č. 111/32 - ostatní plocha nejsou vedeny v pasportu komunikací.

Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení.

Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl objekt zpřístupněn.

Původní stáří objektu je přes 20 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový stavebně technický stav a údržbu objektu uvažujeme jako velmi dobrou. 

Bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní, které je tvořeno těmito venkovními úpravami:

- elektrická vrata

- ocelová vrátka

- opěrná zeď z cihel pálených

- venkovní schody betonové s dlažbou Teraco

- zpevněný dvorek z žulových kostek

- přístupový chodník z dlažby Teraco - přípojky IS

S draženými nemovitými věcmi nejsou spojeny žádná práva či závady.

Movité věci nejsou a nebyly zjištěny při místním šetření zpracovatele 

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (0,59 MB)

Usnesení o odročení  (0,17 MB)

1/2 rodinného domu s pozemky Černošice, okres Praha-západ; ODROČENO NA NEURČITO 1/2 rodinného domu s pozemky Černošice, okres Praha-západ; ODROČENO NA NEURČITO 1/2 rodinného domu s pozemky Černošice, okres Praha-západ; ODROČENO NA NEURČITO 1/2 rodinného domu s pozemky Černošice, okres Praha-západ; ODROČENO NA NEURČITO

1/8 pozemku Suchdol u Konice, okres Prostějov

 • Spisová značka: 196EX 348/10-266
 • Datum konání dražby: 31.10.2019 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 150.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 100.000,− Kč
 • Minimální příhoz: 2.000,− Kč
 • Dražební jistota: 30.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov,
 • Adresa objektu: Suchdol
 • Okres: Benešov
 • Popis:
Pozemek se nachází na okraji zastavěného zemí obce, resp.místní části Jednov. Z hlediska územního plánu obce se nachází v ploše smíšené obytné, je tedy zastavitelný. Na pozemku se nachází porosty bez vlivu na obvyklou cenu. 

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (5,05 MB)

1/8 pozemku Suchdol u Konice, okres Prostějov 1/8 pozemku Suchdol u Konice, okres Prostějov 1/8 pozemku Suchdol u Konice, okres Prostějov

1/9 pozemku Štramberk, okres Nový Jičín

 • Spisová značka: 196EX 3961/09-151
 • Datum konání dražby: 30.10.2019 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.exdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 5.222,− Kč
 • Nejnižší podání: 3.481,− Kč
 • Minimální příhoz: 1.000,− Kč
 • Dražební jistota: 1.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín
 • Adresa objektu: Štramberk
 • Okres: Nový Jičín
 • Popis:

Pozemek slouží k zemědělským účelům, o rozloze 1.941 m2 . Dle katastru nemovitostí je pozemek veden jako orná půda, dle územního plánu je pozemek regulován jako - Z - plochy zemědělské.

Pozemek je bez porostů a je bez oplocení. Samotný pozemek je rovinatý. K pozemku se lze dostat bez problému po zpevněné obecní cestě.

Pozemek je situovaný na severním okraji obce a charakter okolí odpovídá neobydlené oblasti. Dostupnost obchodů je dostačující - vybavenost obchodními středisky a specializovanými obchody. V místě je dostupná základní škola, pro vyšší vzdělání a specializované služby je nutné dojíždět a v místě je pouze částečná vybavenost z hlediska kulturních zařízení. V okolí pozemku je pouze částečná vybavenost z hlediska sportovního vyžití, nejsou zde žádné úřady - nutnost dojezdu kvůli úředním záležitostem a v obci je pobočka České pošty.

Pozemek se nachází v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v bezprostřední blízkosti objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Pozemek se nachází v lokalitě s nízkým nebezpečím výskytu povodně (území tzv. 100leté vody).

V místě je zastávka autobusových a vlakových spojů a jsou zde omezené parkovací možnosti přímo u objektu.

Vlastník objektu není v kontaktu se sousedy a v okolí pozemku není zvýšena kriminalita - zločiny jsou zde výjimečné.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (1,18 MB)

1/9 pozemku Štramberk, okres Nový Jičín 1/9 pozemku Štramberk, okres Nový Jičín 1/9 pozemku Štramberk, okres Nový Jičín 1/9 pozemku Štramberk, okres Nový Jičín

1/2 pozemku Černá voda, okres Jeseník

 • Spisová značka: 196EX 4875/13-111
 • Datum konání dražby: 24.10.2019 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.exdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 44.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 196,− Kč
 • Minimální příhoz: 1.000,− Kč
 • Dražební jistota: 6.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Jeseník
 • Adresa objektu: obec Černá Voda, okres Jeseník
 • Okres: Jeseník
 • Popis:

Pozemek parc. č. 2484, orná půda o výměře 1.290 m2 , je stavební pozemek. Územní plán stanoví, že plocha pozemku je z větší části regulovaná jako SV - plochy smíšené obytné – venkovské a z menší části ZV - plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň.

Na pozemku se nenacházejí trvalé porosty a není oplocený. Samotný pozemek je mírně svažitý. K pozemku je bezproblémový přístup po zpevněné obecní cestě.

Pozemek je umístěn ve střední části obce a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami. Dostupnost obchodů je malá - vybavenost menšími obchody s omezenou otevírací dobou. V místě je dostupná základní škola, pro vyšší vzdělání a specializované služby je nutné dojíždět. V místě je pouze částečná vybavenost z hlediska kulturních zařízení a sportovního vyžití. Nejsou zde úřady - nutnost dojezdu kvůli úředním záležitostem a v obci je pobočka České pošty.

Pozemek se nachází v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v docházkové vzdálenosti od objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Pozemek se nachází v lokalitě se středním nebezpečím výskytu povodně (území tzv. 20leté vody).

V místě je zastávka autobusových spojů a možnost parkování je na vlastním pozemku.

Vlastník objektu není v kontaktu se sousedy a v okolí pozemku není zvýšena kriminalita - zločiny jsou zde výjimečné.

Nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.

Přes pozemek prochází nadzemní vedení nízkého napětí.

Pozemek je možné napojit na elektřinu a vodovod.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (2,18 MB)

1/2 pozemku Černá voda, okres Jeseník 1/2 pozemku Černá voda, okres Jeseník 1/2 pozemku Černá voda, okres Jeseník 1/2 pozemku Černá voda, okres Jeseník

první předchozí 1 2 3 4 5 6 7 další poslední
Celkem: 32 položek

Novinky

Přidána dražba 196EXD 9/19-2 do sekce Dražby

15.10.2019 | Dražba 196EXD 9/19-2 se bude konat dne 12.11.2019 v 14:00 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Dražba 196EX 4767/10-161 odročena na neurčito

15.10.2019 | Dražba 196EX 4767/10-161 odročena na neurčito

Dražba 196EX 238/19-48 odročena na neurčito

15.10.2019 | Dražba 196EX 238/19-48 odročena na neurčito

Více novinek


Copyright © 2019 Exekutorský úřad Olomouc | Mgr. Jan Valenta, soudní exekutor

Tvorba www stránek Olomouc