Dražby nemovitostí

Pozemky o celkové výměře 20132 m2, v různých kat.územích, podíl 5/168, okres Jičín

 • Spisová značka: 196EX 5868/08-241
 • Datum konání dražby: 19.2.2020 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 13.280,− Kč
 • Nejnižší podání: 8.854,− Kč
 • Minimální příhoz: 1.000,− Kč
 • Dražební jistota: 2.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín,
 • Adresa objektu: 1. Pozemky leží na adrese Vesec u Sobotky, Libošovice, okres Jičín 2. Pozemek leží na adrese Sobotka
 • Okres: Jičín
 • Popis:

1. Pozemky parc. č. 737/42, 737/61, 737/62, 737/63 a 599/5 k.ú. Vesec u Sobotky. Jedná se o zemědělsky využívané pozemky ve větším půdním celku, bez staveb a trvalých porostů, mimo zastavěnou část obce, nezahrnuté do územního plánu. Pozemky 737/42 – 737/63 se nacházejí západně od Vesce. Z jižní strany jsou lemovány lesem. P.p.č. 599/5 se nachází v rohu pole u křižovatky silnic do Libošovic a Podkosti. 2. Pozemek p.č. 2496/6 – vodní plocha k.ú. Sobotka se nachází vpravo od silnice, procházející kolem koupaliště pod Humprechtem směrem na Podkost. Pozemek tvoří koryto slabého vodního toku s náletovými porosty.

3. Pozemek p.č. 477/1 – lesní pozemek k.ú. Nepřívěc sousedí ze severní strany s p.p.č. 2496/6 k.ú. Sobotka. Dlouhodobě neudržovaný a nevyužívaný pozemek je porostlý starými jasany, olšemi a černým topolem s podrostem náletových listnatých dřevin. 

Dražební vyhláška (0,19 MB)

Znalecký posudek (6,80 MB)

Pozemky o celkové výměře 20132 m2, v různých kat.územích, podíl 5/168, okres Jičín Pozemky o celkové výměře 20132 m2, v různých kat.územích, podíl 5/168, okres Jičín Pozemky o celkové výměře 20132 m2, v různých kat.územích, podíl 5/168, okres Jičín Pozemky o celkové výměře 20132 m2, v různých kat.územích, podíl 5/168, okres Jičín Pozemky o celkové výměře 20132 m2, v různých kat.územích, podíl 5/168, okres Jičín

Zahrada Ludéřov, okres Olomouc; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 196EX 562/10-217
 • Datum konání dražby: 12.2.2020 13:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 100.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 66.667,− Kč
 • Minimální příhoz: 2.000,− Kč
 • Dražební jistota: 20.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc
 • Adresa objektu: Drahanovice
 • Okres: Olomouc
 • Popis:

 Nemovité věci evidované na LV č. 526, k.ú. Ludéřov

Jedná se o nemovité věci pozemku p.č. 828/4 - zahrada, LV 526, v k.ú. Ludéřov, obec Drahanovice, okres Olomouc, který je situován v okrajové, zastavěné části obce Drahanovice, v mírně sklonitém až sklonitém terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 961/3 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Drahanovice, č. p. 144, 78344 Drahanovice a přes pozemek p.č. 828/5 - zahrada, který je ve vlastnictví jiného subjektu (přístup je po právní stránce zajištěn věcným břemenem). Dle informací ČSÚ v obci Drahanovice je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Dle platného územního plánu obce Drahanovice je pozemek zahrnut v plochách jako: „RI - Plochy Rekreace (plochy staveb pro rodinnou rekreaci)“. Informace získány z WWW stránek obce Drahanovice. 

Příslušenství pozemku:  a) vedlejší stavby:  U hranice pozemku (pohled z přístupové komunikace) je situován jednoduchý dřevěný přístřešek pod sedlovou střechou krytou šindelem.   b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: - oplocení - drátěné pletivo s ocelovými sloupky - kovová vrata s dřevěnými latěmi a elektromotorem - opěrná zídka (betonové tvárnice ze ztraceného bednění) 

Dražební vyhláška (0,22 MB)

Znalecký posudek (0,69 MB)

Usnesení (0,15 MB)

Usnesení o odročení (0,19 MB)

Usnesení o odročení (0,19 MB)

Zahrada Ludéřov, okres Olomouc; ODROČENO NA NEURČITO Zahrada Ludéřov, okres Olomouc; ODROČENO NA NEURČITO Zahrada Ludéřov, okres Olomouc; ODROČENO NA NEURČITO

Podíl 1/2, 1/4, 1/3, 4/21 pozemků Slavhostice, okres Jičín; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 196EX 6646/08-246
 • Datum konání dražby: 5.2.2020 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 429.395,− Kč
 • Nejnižší podání: 286.263,− Kč
 • Minimální příhoz: 3.000,− Kč
 • Dražební jistota: 70.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín
 • Adresa objektu: Slavhostice, katastrální území Slavhostice, okres Jičín
 • Okres: Jičín
 • Popis:

Pozemky slouží k zemědělským účelům a jejich celková rozloha činí 32.324 m2 . Plocha pozemků parc. č. 758, 969, 985, 1024 a 1025 je dle územního plánu regulovaná jako plochy zemědělské. Plocha pozemku parc. č. 1030 je dle územního plánu regulovaná jako plochy přírodní a lokální biocentrum.

Pozemek parc. č. 758 je rovinatý, bez porostů, bez oplocení a přístup k němu je po nezpevněné obecní cestě a dále přes soukromé pozemky cizích subjektů (věcné břemeno ve prospěch majitelů oceňovaných nemovitostí není zřízeno). 

Pozemky parc. č. 969, 1024 a 1025 jsou mírně svažité, bez oplocení, bez porostů a přístup k nim je přes soukromé pozemky cizích subjektů (věcné břemeno ve prospěch majitelů oceňovaných nemovitostí není zřízeno).

Pozemek parc. č. 985 je rovinatý, bez porostů, bez oplocení a přístup k němu je bezproblémový po zpevněné obecní cestě.

Pozemek parc. č. 1030 je mírně svažitý, porostlý náletovými dřevinami, bez oplocení a přístupný po nezpevněné obecní cestě.

Pozemky se nachází v okrajových částech obce a charakter okolí odpovídá neobydlené oblasti. Dostupnost obchodů je malá - vybavenost menšími obchody s omezenou otevírací dobou. Soustava škol není v místě dostupná - nutnost dojezdu a v místě se nenachází žádná vybavenost z hlediska kulturních zařízení a z hlediska sportovního vyžití - nutnost dojíždět, jsou zde nejdůležitější úřady, ostatní úřady jsou v dojezdové vzdálenosti. V obci se nenachází pobočka České pošty - nutnost dojezdu. 

Pozemky se nachází v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů v bezprostřední blízkosti lesů a luk. Pozemky se nachází v lokalitě se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav. 

Nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.

Paní Lidmila Hančová, bytem K. Vacka 161, 507 03 Vysoké Veselí, telefonicky sdělila, že jí pan Petr Hanč, spoluvlastník nemovitostí, na základě smlouvy ze dne 1.1.2016 pronajímá svoje podíly na nemovitostech. Doba pronájmu je dle smlouvy stanovena na dobu určitou do 30.9.2031. 

Dražební vyhláška (0,19 MB)

Znalecký posudek (2,40 MB)

Usnesení o odročení  (0,18 MB)

Podíl 1/2, 1/4, 1/3, 4/21 pozemků Slavhostice, okres Jičín; ODROČENO NA NEURČITO Podíl 1/2, 1/4, 1/3, 4/21 pozemků Slavhostice, okres Jičín; ODROČENO NA NEURČITO Podíl 1/2, 1/4, 1/3, 4/21 pozemků Slavhostice, okres Jičín; ODROČENO NA NEURČITO Podíl 1/2, 1/4, 1/3, 4/21 pozemků Slavhostice, okres Jičín; ODROČENO NA NEURČITO Podíl 1/2, 1/4, 1/3, 4/21 pozemků Slavhostice, okres Jičín; ODROČENO NA NEURČITO Podíl 1/2, 1/4, 1/3, 4/21 pozemků Slavhostice, okres Jičín; ODROČENO NA NEURČITO

1/2 rodinného domu s pozemky Černošice, okres Praha-západ; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 196EX 4767/10-161
 • Datum konání dražby: 6.11.2019 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 6.640.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 4.426.667,− Kč
 • Minimální příhoz: 10.000,− Kč
 • Dražební jistota: 500.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ
 • Adresa objektu: Jižní č.p. 1455, 252 28 Černošice
 • Okres: Praha-západ
 • Popis:

Jedná se o přízemní, zděný, podsklepený rodinný dům bez využitého podkroví pod pultovou střechou krytou standardní krytinou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Černošice, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Dům se nachází na adrese ulice Jižní č.p. 1455, 252 28 Černošice. Parkování je možné ve vlastní garáži i na vlastním pozemku. Pozemky leží ve sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemcích p.č. 90/1 - ostatní plocha a přes pozemky p.č. 119/4 - ostatní plocha, p.č. 119/3 - ostatní plocha, p.č. 111/1 - ostatní plocha a p.č. 111/25, které jsou ve vlastnictví: MĚSTO ČERNOŠICE, Riegrova 1209, 25228 Černošice. Dle sdělení referentky odboru investic a správy majetku města Černošice, paní Mgr. Lucie Poulové, pozemky p.č. 119/2 - ostatní plocha a p.č. 111/32 - ostatní plocha nejsou vedeny v pasportu komunikací.

Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení.

Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl objekt zpřístupněn.

Původní stáří objektu je přes 20 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový stavebně technický stav a údržbu objektu uvažujeme jako velmi dobrou. 

Bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní, které je tvořeno těmito venkovními úpravami:

- elektrická vrata

- ocelová vrátka

- opěrná zeď z cihel pálených

- venkovní schody betonové s dlažbou Teraco

- zpevněný dvorek z žulových kostek

- přístupový chodník z dlažby Teraco - přípojky IS

S draženými nemovitými věcmi nejsou spojeny žádná práva či závady.

Movité věci nejsou a nebyly zjištěny při místním šetření zpracovatele 

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (0,59 MB)

Usnesení o odročení  (0,17 MB)

1/2 rodinného domu s pozemky Černošice, okres Praha-západ; ODROČENO NA NEURČITO 1/2 rodinného domu s pozemky Černošice, okres Praha-západ; ODROČENO NA NEURČITO 1/2 rodinného domu s pozemky Černošice, okres Praha-západ; ODROČENO NA NEURČITO 1/2 rodinného domu s pozemky Černošice, okres Praha-západ; ODROČENO NA NEURČITO

1/2 rodinného domu Hlubočky, okres Olomouc; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 196EX 5698/09-209
 • Datum konání dražby: 10.10.2019 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 840.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 560.000,− Kč
 • Minimální příhoz: 5.000,− Kč
 • Dražební jistota: 150.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc
 • Adresa objektu: Na Výsluní 170, 783 61 Hlubočky
 • Okres: Olomouc
 • Popis:
Nemovitost je samostatně stojící rodinný dům, částečně podsklepený, s jedním nadzemním podlažím. Je zděný, zdivo tl.30 cm. Má sedlovou a plochou střechu, krytina je z osinkocementových šablon a asfaltových pásů, bleskosvod chybí, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna jsou dřevěná zdvojená, fasáda je břízolitová. Vnitřní dveře jsou náplňové. Podlahy jsou z PVC, prken, terasa a laminátu. V domě je byt dispozice 3+1 s garáží, vybavení kuchyně je s linkou a plynovým sporákem na PB. WC je splachovací, koupelna s neobezděnou vanou. Vytápění v domě je ústřední s kotlem na pevná paliva. Teplá voda je z boileru. Stav domu je zhoršený, celkové vybavení je podstandardní a morálně zastaralé. Dům je užíván od roku 1947, v 70.letech byla provedena modernizace. Dům je napojen na elektřinu, veřejný vodovod, je možnost napojení na plyn, odpady jsou svedeny do jímky, je možnost napojení na veřejnou kanalizaci. Na pozemku se dále nacházejí porosty a venkovní úpravy.   

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (2,85 MB)

Usnesení o odročení  (0,17 MB)

1/2 rodinného domu Hlubočky, okres Olomouc; ODROČENO NA NEURČITO 1/2 rodinného domu Hlubočky, okres Olomouc; ODROČENO NA NEURČITO 1/2 rodinného domu Hlubočky, okres Olomouc; ODROČENO NA NEURČITO 1/2 rodinného domu Hlubočky, okres Olomouc; ODROČENO NA NEURČITO 1/2 rodinného domu Hlubočky, okres Olomouc; ODROČENO NA NEURČITO

první předchozí 1 2 3 4 5 další poslední
Celkem: 25 položek

Novinky

Přidána dražba 196EX 4663/14-128 do sekce Dražby

18.2.2020 | Dražba 196EX 4663/14-128 se bude konat dne 24.3.2020 v 08:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Přidána dražba 196EX 5812/07-226 do sekce Dražby

13.2.2020 | Dražba 196EX 5812/07-226 se bude konat dne 18.3.2020 v 08:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.exdrazby.cz.

Dražba 196EX 562/10-217 odročena na neurčito

13.2.2020 | Dražba 196EX 562/10-217 odročena na neurčito

Více novinek


Copyright © 2020 Exekutorský úřad Olomouc | Mgr. Jan Valenta, soudní exekutor

Tvorba www stránek Olomouc