Dražby nemovitostí

1/8 pozemku Štěpánkovice, okres Opava

 • Spisová značka: 196EX 603/09-286
 • Datum konání dražby: 8.4.2020 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.exdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 15.300,− Kč
 • Nejnižší podání: 7.650,− Kč
 • Minimální příhoz: 1.000,− Kč
 • Dražební jistota: 2.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava
 • Adresa objektu: Štěpánkovice, okres Opava
 • Okres: Opava
 • Popis:

Pozemek slouží k zemědělským účelům. Výměra pozemku činí 5.073 m2 . Dle územního plánu je pozemek regulován jako plochy NZ - plochy zemědělské.

Na pozemku nejsou trvalé porosty a je bez oplocení. Pozemek je mírně svažitý. K pozemku se lze dostat přes obecní pozemky.

Pozemek je situovaný na jižním okraji obce a charakter okolí odpovídá neobydlené oblasti. Dostupnost obchodů je malá - vybavenost menšími obchody s omezenou otevírací dobou. V místě je dostupná základní škola, pro vyšší vzdělání a specializované služby je nutné dojíždět. V místě je pouze částečná vybavenost z hlediska kulturních zařízení a sportovního vyžití. Nejsou zde žádné úřady - nutnost dojezdu kvůli úředním záležitostem a v obci je pobočka České pošty. Pozemek se nachází v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v bezprostřední blízkosti objektu je zeleň v podobě lesů a luk.

Pozemek se nachází v lokalitě se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav.

V místě je zastávka autobusových a vlakových spojů a parkovací možnosti jsou ve vzdálenějším okolí objektu.

Vlastník objektu není v kontaktu se sousedy a v okolí pozemku není zvýšena kriminalita - zločiny jsou zde výjimečné.

Nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.

Dražební vyhláška (0,19 MB)

Znalecký posudek (2,02 MB)

1/8 pozemku Štěpánkovice, okres Opava 1/8 pozemku Štěpánkovice, okres Opava 1/8 pozemku Štěpánkovice, okres Opava

1/4 rodinného domu s pozemkem, okres Olomouc

 • Spisová značka: 196EX 692/08-329
 • Datum konání dražby: 2.4.2020 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 150.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 100.000,− Kč
 • Minimální příhoz: 2.000,− Kč
 • Dražební jistota: 20.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc
 • Adresa objektu: Myslechovice 3, 784 01 Litovel
 • Okres: Olomouc
 • Popis:
Nemovitost je samostatně stojící objekt rodinného domu, pravděpodobně nepodsklepený, s jedním nadzemním podlažím. Je zděný, smíšené zdivo s kamenem, střecha je sklonitá s krytinou z osinkocementových šablon, bleskosvod není instalován, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Fasáda je břízolitová stříkaná, částečně chybějící. Okna jsou dřevěná špaletová, vnitřní vybavení předpokládám standardní až podstandardní. Objekt je zřejmě napojen na elektřinu, veřejný vodovod a kanalizaci. Stáří domu odhaduji na nejméně 120 roků. Celkový stav je podprůměrný, údržba horší.  

Dražební vyhláška (0,19 MB)

Znalecký posudek (3,62 MB)

1/4 rodinného domu s pozemkem, okres Olomouc 1/4 rodinného domu s pozemkem, okres Olomouc 1/4 rodinného domu s pozemkem, okres Olomouc 1/4 rodinného domu s pozemkem, okres Olomouc 1/4 rodinného domu s pozemkem, okres Olomouc 1/4 rodinného domu s pozemkem, okres Olomouc

1/2 RD Hranice, okres Olomouc; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 196EX 3155/18-54
 • Datum konání dražby: 19.3.2020 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 1.430.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 953.334,− Kč
 • Minimální příhoz: 5.000,− Kč
 • Dražební jistota: 200.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Hranice
 • Adresa objektu: Hranice
 • Okres: Olomouc
 • Popis:
Jedná se o dražbu podílu 1/2  RD - pozemek parcelní číslo St. 3026, o výměře 177m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba č.p. 1688, způsob využití rod.dům, - pozemek parcelní číslo 280/54, o výměře 113m2, druh pozemku orná půda, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Hranice, pro obec Hranice, katastrální území Hranice, na listu vlastnictví č. 4045. a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: - oplocení - dřevěné latě v kovových rámech na ocelových sloupcích a kamenné podezdívce - ocelová vrata s dřevěnými latěmi - ocelová vrátka s dřevěnými latěmi - přístupový chodník betonový - kamenná opěrná zeď - ocelové schody z teraco - přípojky IS

Dražební vyhláška (0,19 MB)

Usnesení o odročení dražby (0,18 MB)

1/2 RD Hranice, okres Olomouc; ODROČENO NA NEURČITO 1/2 RD Hranice, okres Olomouc; ODROČENO NA NEURČITO 1/2 RD Hranice, okres Olomouc; ODROČENO NA NEURČITO

Zahrada Ludéřov, okres Olomouc; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 196EX 562/10-217
 • Datum konání dražby: 12.2.2020 13:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 100.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 66.667,− Kč
 • Minimální příhoz: 2.000,− Kč
 • Dražební jistota: 20.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc
 • Adresa objektu: Drahanovice
 • Okres: Olomouc
 • Popis:

 Nemovité věci evidované na LV č. 526, k.ú. Ludéřov

Jedná se o nemovité věci pozemku p.č. 828/4 - zahrada, LV 526, v k.ú. Ludéřov, obec Drahanovice, okres Olomouc, který je situován v okrajové, zastavěné části obce Drahanovice, v mírně sklonitém až sklonitém terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 961/3 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Drahanovice, č. p. 144, 78344 Drahanovice a přes pozemek p.č. 828/5 - zahrada, který je ve vlastnictví jiného subjektu (přístup je po právní stránce zajištěn věcným břemenem). Dle informací ČSÚ v obci Drahanovice je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Dle platného územního plánu obce Drahanovice je pozemek zahrnut v plochách jako: „RI - Plochy Rekreace (plochy staveb pro rodinnou rekreaci)“. Informace získány z WWW stránek obce Drahanovice. 

Příslušenství pozemku:  a) vedlejší stavby:  U hranice pozemku (pohled z přístupové komunikace) je situován jednoduchý dřevěný přístřešek pod sedlovou střechou krytou šindelem.   b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: - oplocení - drátěné pletivo s ocelovými sloupky - kovová vrata s dřevěnými latěmi a elektromotorem - opěrná zídka (betonové tvárnice ze ztraceného bednění) 

Dražební vyhláška (0,22 MB)

Znalecký posudek (0,69 MB)

Usnesení (0,15 MB)

Usnesení o odročení (0,19 MB)

Usnesení o odročení (0,19 MB)

Zahrada Ludéřov, okres Olomouc; ODROČENO NA NEURČITO Zahrada Ludéřov, okres Olomouc; ODROČENO NA NEURČITO Zahrada Ludéřov, okres Olomouc; ODROČENO NA NEURČITO

Podíl 1/2, 1/4, 1/3, 4/21 pozemků Slavhostice, okres Jičín; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 196EX 6646/08-246
 • Datum konání dražby: 5.2.2020 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 429.395,− Kč
 • Nejnižší podání: 286.263,− Kč
 • Minimální příhoz: 3.000,− Kč
 • Dražební jistota: 70.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín
 • Adresa objektu: Slavhostice, katastrální území Slavhostice, okres Jičín
 • Okres: Jičín
 • Popis:

Pozemky slouží k zemědělským účelům a jejich celková rozloha činí 32.324 m2 . Plocha pozemků parc. č. 758, 969, 985, 1024 a 1025 je dle územního plánu regulovaná jako plochy zemědělské. Plocha pozemku parc. č. 1030 je dle územního plánu regulovaná jako plochy přírodní a lokální biocentrum.

Pozemek parc. č. 758 je rovinatý, bez porostů, bez oplocení a přístup k němu je po nezpevněné obecní cestě a dále přes soukromé pozemky cizích subjektů (věcné břemeno ve prospěch majitelů oceňovaných nemovitostí není zřízeno). 

Pozemky parc. č. 969, 1024 a 1025 jsou mírně svažité, bez oplocení, bez porostů a přístup k nim je přes soukromé pozemky cizích subjektů (věcné břemeno ve prospěch majitelů oceňovaných nemovitostí není zřízeno).

Pozemek parc. č. 985 je rovinatý, bez porostů, bez oplocení a přístup k němu je bezproblémový po zpevněné obecní cestě.

Pozemek parc. č. 1030 je mírně svažitý, porostlý náletovými dřevinami, bez oplocení a přístupný po nezpevněné obecní cestě.

Pozemky se nachází v okrajových částech obce a charakter okolí odpovídá neobydlené oblasti. Dostupnost obchodů je malá - vybavenost menšími obchody s omezenou otevírací dobou. Soustava škol není v místě dostupná - nutnost dojezdu a v místě se nenachází žádná vybavenost z hlediska kulturních zařízení a z hlediska sportovního vyžití - nutnost dojíždět, jsou zde nejdůležitější úřady, ostatní úřady jsou v dojezdové vzdálenosti. V obci se nenachází pobočka České pošty - nutnost dojezdu. 

Pozemky se nachází v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů v bezprostřední blízkosti lesů a luk. Pozemky se nachází v lokalitě se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav. 

Nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.

Paní Lidmila Hančová, bytem K. Vacka 161, 507 03 Vysoké Veselí, telefonicky sdělila, že jí pan Petr Hanč, spoluvlastník nemovitostí, na základě smlouvy ze dne 1.1.2016 pronajímá svoje podíly na nemovitostech. Doba pronájmu je dle smlouvy stanovena na dobu určitou do 30.9.2031. 

Dražební vyhláška (0,19 MB)

Znalecký posudek (2,40 MB)

Usnesení o odročení  (0,18 MB)

Podíl 1/2, 1/4, 1/3, 4/21 pozemků Slavhostice, okres Jičín; ODROČENO NA NEURČITO Podíl 1/2, 1/4, 1/3, 4/21 pozemků Slavhostice, okres Jičín; ODROČENO NA NEURČITO Podíl 1/2, 1/4, 1/3, 4/21 pozemků Slavhostice, okres Jičín; ODROČENO NA NEURČITO Podíl 1/2, 1/4, 1/3, 4/21 pozemků Slavhostice, okres Jičín; ODROČENO NA NEURČITO Podíl 1/2, 1/4, 1/3, 4/21 pozemků Slavhostice, okres Jičín; ODROČENO NA NEURČITO Podíl 1/2, 1/4, 1/3, 4/21 pozemků Slavhostice, okres Jičín; ODROČENO NA NEURČITO

první předchozí 1 2 3 4 5 6 další poslední
Celkem: 26 položek

Novinky

Nový termín dražby 196EX 2136/06-317

1.4.2020 | Dražba 196EX 2136/06-317 se bude konat dne 30.4.2020 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Nový termín dražby 196EX 5698/09-209

1.4.2020 | Dražba 196EX 5698/09-209 se bude konat dne 6.5.2020 v 9:00 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Přidána dražba 196EX 5875/11-239 do sekce Dražby

27.3.2020 | Dražba 196EX 5875/11-239 se bude konat dne 22.4.2020 v 08:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Více novinek


Copyright © 2020 Exekutorský úřad Olomouc | Mgr. Jan Valenta, soudní exekutor

Tvorba www stránek Olomouc