Dražby nemovitostí

1/6 rodinného domu Boršov u Moravské Třebové, okres Svitavy

 • Spisová značka: 196EX 5560/06-256
 • Datum konání dražby: 15.7.2021 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 85.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 42.500,− Kč
 • Minimální příhoz: 2.000,− Kč
 • Dražební jistota: 10.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy
 • Adresa objektu: Moravská Třebová, č.p.177
 • Okres: Svitavy
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6: - pozemek parcelní číslo St. 53, o výměře 870m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba č.p. 177, rod.dům, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy, pro obec Moravská Třebová, katastrální území Boršov u Moravské Třebové, na listu vlastnictví č. 193.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Pozemky Újezd nad Lesy, okres Praha

 • Spisová značka: 196EX 223/15-149
 • Datum konání dražby: 14.7.2021 14:00:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 127.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 50.800,− Kč
 • Minimální příhoz: 2.000,− Kč
 • Dražební jistota: 8.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha
 • Adresa objektu: Újezd nad Lesy, okres Praha
 • Okres: Praha-východ
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: - pozemek parcelní číslo 1179/98, o výměře 12m2, druh pozemku ostatní plocha, - pozemek parcelní číslo 1179/99, o výměře 32m2, druh pozemku ostatní plocha, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro obec Praha, katastrální území Újezd nad Lesy, na listu vlastnictví č. 3736, a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: -oplocení – dřevěné latě s kovovými sloupky a cihelnou podezdívkou -oplocení – dřevěné latě se sloupky a podezdívkou z betonových tvarovek

Dražební vyhláška (0,16 MB)

1/2 pozemků Krumvíř, okres Břeclav

 • Spisová značka: 196EX 1890/08-318
 • Datum konání dražby: 14.7.2021 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 55.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 27.500,− Kč
 • Minimální příhoz: 1.000,− Kč
 • Dražební jistota: 8.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče
 • Adresa objektu: Krumvíř, okres Břeclav
 • Okres: Břeclav
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: spoluvlastnický podíl o velikosti ½: - pozemek parcelní číslo 2360/1, o výměře 1416m2, druh pozemku zahrada, - pozemek parcelní číslo 2360/5, o výměře 423m2, druh pozemku zahrada, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče, pro obec Krumvíř, katastrální území Krumvíř, na listu vlastnictví č. 1189.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

1/4 pozemků Černovír, okres Olomouc

 • Spisová značka: 196EX 2026/09-266
 • Datum konání dražby: 1.7.2021 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 52.950,− Kč
 • Nejnižší podání: 26.475,− Kč
 • Minimální příhoz: 1.000,− Kč
 • Dražební jistota: 5.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc
 • Adresa objektu: Černovír, okres Olomouc
 • Okres: Olomouc
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: spoluvlastnický podíl o velikosti ¼: - pozemek parcelní číslo 762/38, o výměře 25m2, druh pozemku ostatní plocha, - pozemek parcelní číslo 809/26, o výměře 113m2, druh pozemku trvalý travní porost, - pozemek parcelní číslo 942/3, o výměře 265m2, druh pozemku vodní plocha, - pozemek parcelní číslo 1045/42, o výměře 342m2, druh pozemku ostatní plocha, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, pro obec Olomouc, katastrální území Černovír, na listu vlastnictví č. 466.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Usnesení o odročení dražby (0,15 MB)

Pozemek Lhota u Pačlavic, okres Kroměříž

 • Spisová značka: 196EX 2728/11-157
 • Datum konání dražby: 30.6.2021 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 75.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 50.000,− Kč
 • Minimální příhoz: 1.000,− Kč
 • Dražební jistota: 8.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Kroměříž
 • Adresa objektu: Pačlavice, okres Kroměříž
 • Okres: Kroměříž
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: - pozemek parcelní číslo 1204, o výměře 135m2, druh pozemku ostatní plocha, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Kroměříž, pro obec Pačlavice, katastrální území Lhota u Pačlavic, na listu vlastnictví č. 451. 

Dražební vyhláška (0,16 MB)

první předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 další poslední
Celkem: 36 položek

Novinky

Přidána dražba 196EX 5563/07-233 do sekce Dražby

7.6.2021 | Dražba 196EX 5563/07-233 se bude konat dne 28.7.2021 v 14:00 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Přidána dražba 196EX 3915/08-268 do sekce Dražby

7.6.2021 | Dražba 196EX 3915/08-268 se bude konat dne 5.8.2021 v 08:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Přidána dražba 196EX 1927/13-154 do sekce Dražby

7.6.2021 | Dražba 196EX 1927/13-154 se bude konat dne 4.8.2021 v 13:00 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Více novinek


Copyright © 2021 Exekutorský úřad Olomouc | Mgr. Jan Valenta, soudní exekutor