Dražby nemovitostí

Rodinný dům Nemrlov, okres Šumperk

 • Spisová značka: 196EX 4914/07-243
 • Datum konání dražby: 25.11.2020 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 240.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 120.000,− Kč
 • Minimální příhoz: 2.000,− Kč
 • Dražební jistota: 50.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk
 • Adresa objektu: Oskava 209, okres Šumperk
 • Okres: Šumperk
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: - pozemek parcelní číslo St. 27, o výměře 220m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba č.p. 209, způsob využití rod.dům, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk, pro obec Oskava, katastrální území Nemrlov, na listu vlastnictví č. 58.

Dražební vyhláška (0,17 MB)

1/4 pozemků Černovír, okres Olomouc

 • Spisová značka: 196EX 2026/09-242
 • Datum konání dražby: 19.11.2020 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.exdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 52.950,− Kč
 • Nejnižší podání: 26.475,− Kč
 • Minimální příhoz: 1.000,− Kč
 • Dražební jistota: 5.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc
 • Adresa objektu: Černovír, okres Olomouc
 • Okres: Olomouc
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: spoluvlastnický podíl o velikosti ¼: - pozemek parcelní číslo 762/38, o výměře 25m2, druh pozemku ostatní plocha, - pozemek parcelní číslo 809/26, o výměře 113m2, druh pozemku trvalý travní porost, - pozemek parcelní číslo 942/3, o výměře 265m2, druh pozemku vodní plocha, - pozemek parcelní číslo 1045/42, o výměře 342m2, druh pozemku ostatní plocha, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, pro obec Olomouc, katastrální území Černovír, na listu vlastnictví č. 466.

Dražební vyhláška (0,17 MB)

Bytová jednotka Oslavany, okres Brno-venkov; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 196EX 342/12-187
 • Datum konání dražby: 11.11.2020 09:00:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 1.400.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 933.333,− Kč
 • Minimální příhoz: 5.000,− Kč
 • Dražební jistota: 150.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov
 • Adresa objektu: Oslavany č. 913/18
 • Okres: Brno-venkov
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: - bytová jednotka č. 913/18 v budově č.p. 911, 912, 913, byt.dům, LV 2117, stojící na pozemku parc. č. 475, LV 2117, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, pro obec Oslavany, katastrální území Oslavany, na listu vlastnictví č. 2348, a dále podíl na společných částech domu a pozemku o velikosti 5426/97858: - stavba číslo popisné 911, 912, 913, způsob využití byt.dům, stojící na pozemku parc. č. 475, - pozemek parcelní číslo 475, o výměře 443m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, pro obec Oslavany, katastrální území Oslavany, na listu vlastnictví č. 2117.

Dražební vyhláška (0,17 MB)

Usnesení o odročení dražby (0,16 MB)

Podíl rodinného domu Dalov, okres Olomouc; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 196EX 75/19-56
 • Datum konání dražby: 29.10.2020 10:00:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 1.770.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 1.180.000,− Kč
 • Minimální příhoz: 10.000,− Kč
 • Dražební jistota: 200.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc
 • Adresa objektu: Dalov, Olomouc
 • Okres: Olomouc
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: spoluvlastnický podíl o velikosti 49/50: - pozemek parcelní číslo St. 44/2, o výměře 264m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba č.p. 51, způsob využití rod.dům, - pozemek parcelní číslo 445/2, o výměře 865m2, druh pozemku zahrada, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, pro obec Šternberk, katastrální území Dalov, na listu vlastnictví č. 74, a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: plechová garáž, vedlejší stavba. 

Dražební vyhláška (0,17 MB)

Usnesení o odročení dražby (0,16 MB)

1/2 rodinného domu Petřvald u Karviné, okres Karviná; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 196EX 5875/11-283
 • Datum konání dražby: 21.10.2020 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 460.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 230.000,− Kč
 • Minimální příhoz: 3.000,− Kč
 • Dražební jistota: 80.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná
 • Adresa objektu: Petřvald, okres Karviná
 • Okres: Karviná
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: spoluvlastnický podíl o velikosti ½: - pozemek parcelní číslo 177, o výměře 373m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba č.p. 907, způsob využití rod.dům, - pozemek parcelní číslo 178, o výměře 923m2, druh pozemku zahrada, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná, pro obec Petřvald, katastrální území Petřvald u Karviné, na listu vlastnictví č. 542.

Dražební vyhláška (0,17 MB)

Usnesení o odročení dražby (0,16 MB)

první předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 další poslední
Celkem: 39 položek

Novinky

Nový termín dražby 196EX 2136/17-62

19.11.2020 | Dražba 196EX 2136/17-62 se bude konat dne 3.2.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Přidána dražba 196EX 3594/04-204 do sekce Dražby

19.11.2020 | Dražba 196EX 3594/04-204 se bude konat dne 6.1.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Nový termín dražby 196EX 1737/19-117

19.11.2020 | Dražba 196EX 1737/19-117 se bude konat dne 2.2.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Více novinek


Copyright © 2020 Exekutorský úřad Olomouc | Mgr. Jan Valenta, soudní exekutor