Dražby nemovitostí

1/2 rodinného domu Petřvald, okres Karviná

 • Spisová značka: 196EX 5875/11-239
 • Datum konání dražby: 22.4.2020 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 460.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 306.667,− Kč
 • Minimální příhoz: 3.000,− Kč
 • Dražební jistota: 80.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná
 • Adresa objektu: Ostravská č.p. 907, Petřvald, okres Karviná
 • Okres: Karviná
 • Popis:

Rodinný dům je samostatný objekt a má jedno nadzemní podlaží. Dům je celkově podsklepený, v části je půda a v části je vybudováno obytné podkroví. Objekt byl postaven odhadem v roce 1950.

Základy jsou tvořeny betonem bez izolace, objekt je cihlové konstrukce, tloušťka stěn je 45 cm a stropy jsou dřevěné a v 1.PP betonové monolitické. Má polovalbovou střechu, střešní krytinu tvoří z části živičná lepenka, částečně pozinkovaný plech a klempířské prvky jsou plechové pozinkované. Vnější omítky jsou břízolitové a zateplení pláště není provedeno.

Dispozičně je dům řešen jako 5+1. V domě se nachází chodba o výměře 4,30 m2 , WC o výměře 1,33 m2 , hala o výměře 5,35 m2 , pokoj o výměře 13,00 m2 , pokoj o výměře 21,43 m2 , pokoj o výměře 22,36 m2 , kuchyně o výměře 13,02 m2 , spíž o výměře 1,43 m 2 , koupelna o výměře 3,09 m2 , hala o výměře 11,10 m2 , pokoj o výměře 9,57 m2 , komora o výměře 3,86 m2 , pokoj o výměře 22,51 m2 , půda o výměře 37,95 m2 , sklep o výměře 74,86 m2 . Podlahová plocha činí 132,34 m2 . Podlahová plocha vč. příslušenství činí 245,15 m2 .

Vnitřní úpravu povrchů tvoří vápenocementové omítky, v podkroví chybí. Okna jsou kastlová, v podkroví chybí. Příslušenství oken chybí. Orientace obytných prostor je na sever, jih a západ. Vybavení koupelny tvoří klasická vana a umyvadlo a WC je vybaveno klasickou toaletou. Vnitřní dveře jsou dřevěné plné, v podkroví chybí. Dveře mají dřevěné zárubně. Vchodové dveře jsou dřevěné. Vybavení kuchyně tvoří kuchyňská linka bez vestavěných spotřebičů a plynový sporák. V domě jsou jako osvětlovací technika použity lustry, v podkroví chybí.

V obytných místnostech je prkenná podlaha, v kuchyni je korková podlaha, v koupelně a na WC je položeno lino a v chodbě jsou podlahy tvořeny teracem. V ostatních místnostech je cementový potěr.

Dalším vybavením domu jsou anténní rozvody.

Do domu je zavedena elektřina o napětí 230V a je připojen k rozvodné síti elektrického proudu. Do objektu je zaveden vodovod a odpadní vody jsou svedeny do jímky. V domě je zaveden zemní plyn,  je však odpojen od dodávky a jsou využívány PB lahve. Vytápění rodinného domu je řešeno lokálně na tuhá paliva. Objekt nedisponuje zdrojem teplé vody.

Podkroví domu je po požáru. Stěny objektu jsou poškozené, střecha je poškozena, okna jsou poškozena, podlahy jsou zastaralé, vybavení je zastaralé a rozvody jsou poškozeny. Rodinný dům je ve špatném stavu.

Na pozemku jsou neudržované ovocné dřeviny a pozemek je oplocen pletivem do ocelových sloupků. Sklon pozemku je mírně svažitý. K objektu lze přijet bez problému po zpevněné obecní cestě. Parkovací možnosti jsou na vlastním pozemku. Součástí jsou tyto venkovní stavby: hospodářská budova.

Dům je situovaný ve střední části obce a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami. Dostupnost obchodů je malá - vybavenost menšími obchody s omezenou otevírací dobou. V místě je dostupná základní škola, pro vyšší vzdělání a specializované služby je nutné dojíždět. Je zde pouze částečná vybavenost z hlediska kulturních zařízení a sportovního vyžití. Jsou zde nejdůležitější úřady, ostatní úřady jsou v dojezdové vzdálenosti a v obci je pobočka České pošty.

Dům je postaven z hlediska životního prostředí spíše v nepříznivé lokalitě v blízkosti frekventovaných komunikací a v docházkové vzdálenosti od objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Je zde zanedbatelné nebezpečí výskytu záplav.

V místě je zastávka MHD a zastávka dálkových spojů je v docházkové vzdálenosti.

Vlastník objektu není v kontaktu se sousedy a v místě není zvýšená kriminalita, zločiny jsou zde výjimečné.

Nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.

Dražební vyhláška (0,19 MB)

Znalecký posudek (3,81 MB)

1/2 rodinného domu Petřvald, okres Karviná 1/2 rodinného domu Petřvald, okres Karviná 1/2 rodinného domu Petřvald, okres Karviná 1/2 rodinného domu Petřvald, okres Karviná 1/2 rodinného domu Petřvald, okres Karviná 1/2 rodinného domu Petřvald, okres Karviná 1/2 rodinného domu Petřvald, okres Karviná 1/2 rodinného domu Petřvald, okres Karviná 1/2 rodinného domu Petřvald, okres Karviná

1/2 orné půdy Doloplazy u Olomouce, okres Olomouc

 • Spisová značka: 196EX 2421/07-323
 • Datum konání dražby: 16.4.2020 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 320.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 213.334,− Kč
 • Minimální příhoz: 3.000,− Kč
 • Dražební jistota: 60.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc
 • Adresa objektu: 783 56 Doloplazy
 • Okres: Olomouc
 • Popis:
Pozemek se nachází mimo zastavěné území obce. Jde o zemědělsky využívaný pozemek. S jiným využitím se nepočítá. 

Dražební vyhláška (0,19 MB)

Znalecký posudek (2,28 MB)

1/2 orné půdy Doloplazy u Olomouce, okres Olomouc 1/2 orné půdy Doloplazy u Olomouce, okres Olomouc 1/2 orné půdy Doloplazy u Olomouce, okres Olomouc

6/110 orné půdy Žeravice, okres Přerov

 • Spisová značka: 196EX 3320/09-199
 • Datum konání dražby: 15.4.2020 14:00:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 124.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 82.667,− Kč
 • Minimální příhoz: 2.000,− Kč
 • Dražební jistota: 30.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov
 • Adresa objektu: Žeravice
 • Okres: Přerov
 • Popis:

I) Nemovité věci evidované na LV č. 357, k.ú. Žeravice

Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl ve výši 6/110 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 975 - orná půda, pozemku p.č. 1355 - orná půda, pozemku p.č. 1508 - ostatní plocha, pozemku p.č. 1509 - ostatní plocha, pozemku p.č. 1510 - orná půda, pozemku p.č. 1584 - orná půda a pozemku p.č. 1610 - orná půda, vše v k.ú. Žeravice, obec Přerov, okres Přerov.

Pozemek p.č. 975 se nachází v okrajové části města Přerov a je přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 1083 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Statutární město Přerov, Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov. Pozemek je zemědělsky obděláván a je součástí zemědělských honů.

Pozemek p.č. 1355 je situován v centrální části katastrálního území a je přístupný po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 1495 - ostatní plocha a přes nezpevněný pozemek p.č. 1499 - orná půda, které jsou ve vlastnictví: Statutární město Přerov, Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov. Pozemek je zemědělsky obděláván a je součástí zemědělských honů.

Pozemky p.č. 1508, p.č. 1509 a p.č. 1510 tvoří jednotný funkční celek, nachází se v odlehlé, jihozápadní části katastrálního území a jsou přístupné veřejné, nezpevněné komunikaci na pozemku p.č. 1452 - ostatní plocha (a to ze strany pozemku p.č. 1510), který je ve vlastnictví: Statutární město Přerov, Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, anebo po veřejné, nezpevněné komunikaci na pozemcích p.č. 1574 - ostatní plocha, p.č. 933/2 - ostatní plocha, p.č. 933/11 - ostatní plocha a p.č. 933/5 - ostatní plocha (a to ze strany pozemku p.č. 1509), které jsou ve vlastnictví nebo v podílovém vlastnictví obce Rokytnice, č.p. 143, 751 04 Roktynice. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Dle platného územního plánu obce (zveřejněného na aktuálních www stránkách Olomouckého kraje) jsou pozemky vedeny v plochách:

- p.č. 1508 - návrhové plochy: „VS - smíšené plochy občanského vybavení a výroby“

- p.č. 1509 - stabilizované plochy: „VS - smíšené plochy občanského vybavení a výroby“

- p.č. 1510 - stabilizované plochy: „ P - plochy zemědělské.“

Pozemky p.č. 1584 a p.č. 1610 tvoří funkční celek, jsou situovány v odlehlé, jihovýchodní části katastrálního území a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 1495 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví státu. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů.

Dražební vyhláška (0,18 MB)

Znalecký posudek (0,63 MB)

6/110 orné půdy Žeravice, okres Přerov 6/110 orné půdy Žeravice, okres Přerov 6/110 orné půdy Žeravice, okres Přerov

1/6 pozemků Zdounky, okres Kroměříž

 • Spisová značka: 196EX 4049/10-196
 • Datum konání dražby: 15.4.2020 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.exdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 19.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 9.500,− Kč
 • Minimální příhoz: 1.000,− Kč
 • Dražební jistota: 3.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Kroměříž
 • Adresa objektu: Zdounky
 • Okres: Kroměříž
 • Popis:

I) Nemovité věci evidované na LV č. 172, k.ú. Zdounky

Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 811/10 - ostatní plocha, pozemku p.č. 812/3 - lesní pozemek, pozemku p.č. 1048/9 - orná půda a pozemku p.č. 1050/19 - orná půda, vše v k.ú. Zdounky, obec Zdounky, okres Kroměříž.

Pozemky p.č. 811/10 a p.č. 812/3 jsou situovány ve východní části katastrálního území a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po okolních nezpevněných pozemcích. Při místním šetření bylo pracovníkem znaleckého ústavu zjištěno, že pozemek p.č. 812/13 neplni funkci lesa.

Pozemky p.č. 1048/9 a p.č. 1050/19 jsou situovány ve východní části katastrálního území s přístupem po zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 101/68 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 76001 Zlín, a přes pozemek p.č. 101/86 - ostatní plocha. Pozemky p.č. 1048/9 a p.č. 1050/19 jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů.

II) Nemovité věci evidované na LV č. 1668, k.ú. Zdounky

Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 k nemovité věci sestávající z pozemku p.č. 101/86 - ostatní plocha, vše v k.ú. Zdounky, obec Zdounky, okres Kroměříž, který je situovaný ve východní části katastrálního území s přístupem po zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 101/68 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 76001 Zlín. Pozemek je zemědělsky obděláván a je součástí zemědělských honů. 

Dražební vyhláška (0,19 MB)

Znalecký posudek (0,38 MB)

1/6 pozemků Zdounky, okres Kroměříž 1/6 pozemků Zdounky, okres Kroměříž 1/6 pozemků Zdounky, okres Kroměříž

¼ rekreačního objektu Rokytnice u Vsetína, okres Vsetín

 • Spisová značka: 196EX 3525/10-159
 • Datum konání dražby: 9.4.2020 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 461.600,− Kč
 • Nejnižší podání: 230.800,− Kč
 • Minimální příhoz: 10.000,− Kč
 • Dražební jistota: 80.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Vsetín
 • Adresa objektu: Rekreační objekt č. e. 196, Rokytnice, Vsetín, okres Vsetín
 • Okres: Vsetín
 • Popis:

Rekreační objekt je vystavěn jako samostatná stavba a má celkem 2 nadzemní podlaží. 1 nadzemní podlaží je částečně zabudováno do svahu a dle vnější obhlídky jsou zde patrně prostory technické. Stavba nemá podsklepení, není zde půda a disponuje patrně vybudovaným obytným podkrovím. Letopočet na objektu uvádí, že objekt byl postaven v roce 1927.

Základy jsou betonové izolované, objekt je dřevěné konstrukce. Tvar střechy je sedlový, střešní krytinu tvoří dřevěné šindele a klempířské prvky jsou pozinkované.

Podlahová plocha činí odhadem 162 m2 a podlahová plocha vč. příslušenství činí odhadem 242 m2 .

Jsou zde dřevěná okny s trojsklem, jako příslušenství oken jsou okenice v části objektu, ve spodních oknech mříže. Obytné prostory jsou orientovány na jih a východ. Vchodové dveře jsou dřevěné.

V rekreačním objektu je zavedena elektřina o napětí 230 a 400V a je napojen na rozvodnou síť elektrického proudu. Vodovod není zaveden, není patrný zdroj vody a řešení odpadů a rozvod zemního plynu není připojen.

Rekreační objekt nebyl zpřístupněn a dle vnější obhlídky lze předpokládat zanedbanou údržbu, která je patrná i ze zanedbané údržby vnějšího okolí rekreačního objektu. Stěny vykazují známky poškození, střecha je bez vady, okna jsou poškozena, Rekreační objekt je před rekonstrukcí.

Na pozemku se nachází okrasné dřeviny a pozemek je bez oplocení. Samotný pozemek je svažitý. Přístup k objektu je po nezpevněné obecní cestě, která svou kvalitou a povrchem neumožňuje příjezd autem k objektu. Parkovací možnosti jsou ve vzdálenějším okolí objektu.

Zemědělská stavba bez č. p. na parcele 389 o výměře 85 m2 je dle pořízené fotodokumentace zcela zřícená a je v územním plánu vedená jako plocha bydlení.

Parcely: 1092/12 ostatní plocha, výměra 277 m2, v územním plánu vedená jako zeleň, parcela č 1100/2 zahrada o výměře 949 m2 v UP vedená jako plocha bydlení, 1101/2 o výměře 2208 m2 lesní pozemek, tato parcela tvoří funkční celek s rekreačním objektem, prochází jím lesní cesta k objektu a v UP je veden jako plocha lesní. Parcela č. 1123/6 lesní pozemek o výměře 969 m2, zde jsou porosty převážně vykáceny, dle pořízené fotodokumentace těžba proběhla na základě přírodní kalamity, kdy byly vzrostlé stromy vyvráceny i s kořeny, v UP plocha lesní. Parcela č. 1123/7 o výměře 236 m2 lesní pozemek, taky převážně vykácen, v UP plocha lesní. Parcela č. 1134/13 o výměře 1986 m2 zahrada, která tvoří funkční celek s parcelou stav. č. 389, kde se měla původně nacházet zemědělská stavba, tato parcela je vedená v UP jako plocha bydlení. Parcela 1134/52 o výměře 1514 m2 trvalý travní porost, sousedí s parcelou 1134/13, v UP plocha krajinné zeleně. Všechny parcely jsou dostupné po komunikaci parc. č. 1989/1, která je ve vlastnictví města a je bez zpevněného povrchu a neudržovaná, neumožňuje příjezd k objektu. 

Dražební vyhláška (0,19 MB)

Znalecký posudek (3,45 MB)

¼ rekreačního objektu Rokytnice u Vsetína, okres Vsetín ¼ rekreačního objektu Rokytnice u Vsetína, okres Vsetín ¼ rekreačního objektu Rokytnice u Vsetína, okres Vsetín ¼ rekreačního objektu Rokytnice u Vsetína, okres Vsetín ¼ rekreačního objektu Rokytnice u Vsetína, okres Vsetín ¼ rekreačního objektu Rokytnice u Vsetína, okres Vsetín ¼ rekreačního objektu Rokytnice u Vsetína, okres Vsetín

první předchozí 1 2 3 4 5 6 další poslední
Celkem: 26 položek

Novinky

Nový termín dražby 196EX 2136/06-317

1.4.2020 | Dražba 196EX 2136/06-317 se bude konat dne 30.4.2020 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Nový termín dražby 196EX 5698/09-209

1.4.2020 | Dražba 196EX 5698/09-209 se bude konat dne 6.5.2020 v 9:00 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Přidána dražba 196EX 5875/11-239 do sekce Dražby

27.3.2020 | Dražba 196EX 5875/11-239 se bude konat dne 22.4.2020 v 08:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Více novinek


Copyright © 2020 Exekutorský úřad Olomouc | Mgr. Jan Valenta, soudní exekutor

Tvorba www stránek Olomouc