Dražby nemovitostí

Pozemek Uherčice u Hustopečí, okres Břeclav; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 196EX 7516/08-265
 • Datum konání dražby: 25.1.2023 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 58.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 38.667,− Kč
 • Minimální příhoz: 1.000,− Kč
 • Dražební jistota: 7.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče
 • Adresa objektu: Uherčice, okres Břeclav
 • Okres: Břeclav
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: - pozemek parcelní číslo 3323/1, o výměře 1217m2, druh pozemku orná půda, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče, pro obec Uherčice, katastrální území Uherčice u Hustopečí, na listu vlastnictví č. 670. 

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Usnesení o odročení dražby (0,26 MB)

Pozemek Nosislav, okres Brno - venkov; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 196EX 7516/08-264
 • Datum konání dražby: 18.1.2023 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 120.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 80.000,− Kč
 • Minimální příhoz: 2.000,− Kč
 • Dražební jistota: 10.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov
 • Adresa objektu: obec Nosislav, okres Brno-venkov
 • Okres: Brno-venkov
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: - pozemek parcelní číslo 1577/284, o výměře 2499m2, druh pozemku orná půda, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, pro obec Nosislav, katastrální území Nosislav, na listu vlastnictví č. 970.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Usnesení o odročení dražby (0,26 MB)

1/8 rodinného domu s pozemky Pěnčín na Moravě, okres Prostějov; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 196EX 61/03-1250
 • Datum konání dražby: 23.2.2022 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 225.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 150.000,− Kč
 • Minimální příhoz: 2.000,− Kč
 • Dražební jistota: 20.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov
 • Adresa objektu: Pěnčín 134, okres Prostějov
 • Okres: Prostějov
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinné Emilie Komárkové, a to: spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8: - pozemek parcelní číslo St. 187, o výměře 144m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba č.p. 134, rod.dům, - pozemek parcelní číslo 1558/6, o výměře 580m2, druh pozemku zahrada, - pozemek parcelní číslo 1575/2, o výměře 191m2, druh pozemku zahrada, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov, pro obec Pěnčín, katastrální území Pěnčín na Moravě, na listu vlastnictví č. 313.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Usnesení o odročení dražby (0,15 MB)

Pozemky Sobíňov, Uherské Hradiště; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 196EX 1738/19-159
 • Datum konání dražby: 28.6.2021 09:00:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 1.022.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 681.333,− Kč
 • Minimální příhoz: 5.000,− Kč
 • Dražební jistota: 80.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: m Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod
 • Adresa objektu: Sobíňov, okres Uherské Hradiště
 • Okres: Uherské Hradiště
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: - pozemek parcelní číslo 836/38, o výměře 929m2, druh pozemku lesní pozemek, - pozemek parcelní číslo 836/39, o výměře 1811m2, druh pozemku lesní pozemek, - pozemek parcelní číslo 836/40, o výměře 2200m2, druh pozemku lesní pozemek, - pozemek parcelní číslo 843/76, o výměře 278m2, druh pozemku trvalý travní porost, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod, pro obec Sobíňov, katastrální území Sobíňov, na listu vlastnictví č. 665, a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: toto nebylo zjištěno.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Usnesení o odročení dražby (0,14 MB)

Rodinný dům Sobíňov, okres Uherské Hradiště; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 196EX 1738/19-158
 • Datum konání dražby: 28.6.2021 08:00:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 8.725.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 5.816.667,− Kč
 • Minimální příhoz: 10.000,− Kč
 • Dražební jistota: 150.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: m Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod
 • Adresa objektu: Sobíňov 287, okres Uherské Hradiště
 • Okres: Uherské Hradiště
 • Popis:
 Předmětem dražby jsou nemovité věci zapsané jako společné jmění manželů povinného a jeho manželky Dariji Staré (generalia shora), a to: - pozemek parcelní číslo St. 407, o výměře 277m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba č.p. 287, způsob využití rod.dům, - pozemek parcelní číslo 836/28, o výměře 3220m2, druh pozemku ostatní plocha, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod, pro obec Sobíňov, katastrální území Sobíňov, na listu vlastnictví č. 676, a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: přípojky IS – elektro, veřejný vodovod, veřejná tlaková kanalizace s tlakovou jímkou, plyn pouze HUP na hranici pozemku bez napojení a kamenná opěrná zeď z gabionů na severní hranici, rozestavěné betonové venkovní schody a betonová zpevněná plocha před garáží a vstupem do objektu. Ostatní venkovní úpravy (další opěrné zdi, venkovní schody, zpevněné plochy teras) nejsou dokončeny.

Dražební vyhláška (0,17 MB)

Usnesení o odročení dražby (0,14 MB)

první předchozí 1 2 3 další poslední
Celkem: 15 položek

Novinky

Přidána dražba 196EX 3402/04-495 do sekce Dražby

22.3.2023 | Dražba 196EX 3402/04-495 se bude konat dne 3.5.2023 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Přidána dražba 196EX 886/22-62 do sekce Dražby

22.3.2023 | Dražba 196EX 886/22-62 se bude konat dne 27.4.2023 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Uzavření úřadu dne 24.3.2023

21.3.2023 | Úřad bude dne 24.3.2023 pro veřejnost z technických důvodů uzavřen.

Více novinek


Copyright © 2023 Exekutorský úřad Olomouc | Mgr. Jan Valenta, soudní exekutor | Změna nastavení cookies