Dražby nemovitostí

1/16 pozemku Kladky, okres Prostějov

 • Spisová značka: 196EX 506/20-64
 • Datum konání dražby: 3.11.2021 14:00:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 7.500,− Kč
 • Nejnižší podání: 5.000,− Kč
 • Minimální příhoz: 1.000,− Kč
 • Dražební jistota: 1.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov
 • Adresa objektu: Kladky, okres Prostějov
 • Okres: Prostějov
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: spoluvlastnický podíl o velikosti 1/16: - pozemek parcelní číslo 749/3, o výměře 2750m2, druh pozemku trvalý travní porost, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov, pro obec Kladky, katastrální území Kladky, na listu vlastnictví č. 141, a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: toto nebylo zjištěno. 

Dražební vyhláška (0,16 MB)

1/2 pozemku Třebařov, okres Svitavy a 1/4 pozemků Třebařov, okres Svitavy

 • Spisová značka: 196EX 554/07-464
 • Datum konání dražby: 3.11.2021 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 530.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 265.000,− Kč
 • Minimální příhoz: 3.000,− Kč
 • Dražební jistota: 80.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy
 • Adresa objektu: Třebařov, okres Svitavy
 • Okres: Svitavy
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: podíl o velikosti 1/2 na nemovitých věcech zapsaných jako společné jmění povinného a jeho býv. manžela Pavla Nováka (r.č.: 610423/1078): - pozemek parcelní číslo 4176, o výměře 1275m2, druh pozemku ostatní plocha, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy, pro obec Třebařov, katastrální území Třebařov, na listu vlastnictví č. 196, a dále podíl o velikosti 1/4 na nemovitých věcech zapsaných jako společné jmění povinného a jeho býv. manžela Pavla Nováka (r.č.: 610423/1078) o velikosti 1/2: - pozemek parcelní číslo 3050, o výměře 714m2, druh pozemku zahrada, - pozemek parcelní číslo 4070, o výměře 79m2, druh pozemku ostatní plocha, - pozemek parcelní číslo 5428, o výměře 1897m2, druh pozemku trvalý travní porost, - pozemek parcelní číslo 5429, o výměře 1189m2, druh pozemku zahrada, - pozemek parcelní číslo 5430, o výměře 3669m2, druh pozemku ovocný sad, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy, pro obec Třebařov, katastrální území Třebařov, na listu vlastnictví č. 197. Shora uvedené nemovité věci jsou popsány ve znaleckém posudku znalecké kanceláře Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o., ze dne 23.10.2017, č. 16841-1709/2017, jehož předmětem bylo ocenění nemovitých věcí, jejich příslušenství a jednotlivých práv a závad s nimi spojených.  

Dražební vyhláška (0,16 MB)

2/32 pozemků Vikýřovice, okres Šumperk

 • Spisová značka: 196EX 5326/11-173
 • Datum konání dražby: 1.11.2021 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 15.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 7.500,− Kč
 • Minimální příhoz: 1.000,− Kč
 • Dražební jistota: 2.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk
 • Adresa objektu: Vikýřovice, okres Šumperk
 • Okres: Šumperk
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: spoluvlastnický podíl o velikosti 2/32: - pozemek parcelní číslo 1882/1, o výměře 2396m2, druh pozemku vodní plocha, - pozemek parcelní číslo 1882/2, o výměře 4060m2, druh pozemku vodní plocha, - pozemek parcelní číslo 1883/1, o výměře 1967m2, druh pozemku vodní plocha, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk, pro obec Vikýřovice, katastrální území Vikýřovice, na listu vlastnictví č. 1544.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Usnesení  (0,16 MB)

Bytová jednotka Vršovice, okres Praha; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 196EX 2276/18-131
 • Datum konání dražby: 1.11.2021 08:00:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 4.810.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 3.206,− Kč
 • Minimální příhoz: 10.000,− Kč
 • Dražební jistota: 200.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha
 • Adresa objektu: Vršovice 1464/272, okres Praha
 • Okres: Praha-východ
 • Popis:

Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného (zástava), a to:

- bytová jednotka číslo 1464/272 v budově č.p. 1461, 1462, 1463, 1464, LV 7579, stojící na pozemku parc. č. 1873/95, 1873/96, 1873/99, 1873/100, 1873/101, LV 7579, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro obec Praha, katastrální území Vršovice, na listu vlastnictví č. 8747, a dále tomu odpovídající spoluvlastnický podíl povinného na společných částech domu a pozemku o velikosti 6760/2835840: - stavba číslo popisné 1461, 1462, 1463, 1464, stojící na pozemku parc. č. 1873/95, 1873/96, 1873/99, 1873/100, 1873/101, způsob využití byt.dům, - pozemek parcelní číslo 1873/95, o výměře 642m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek parcelní číslo 1873/96, o výměře 643m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek parcelní číslo 1873/97, o výměře 2871m2, druh pozemku ostatní plocha, - pozemek parcelní číslo 1873/98, o výměře 36m2, druh pozemku ostatní plocha, - pozemek parcelní číslo 1873/99, o výměře 1028m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek parcelní číslo 1873/100, o výměře 2269m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek parcelní číslo 1873/101, o výměře 991m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek parcelní číslo 1873/102, o výměře 210m2, druh pozemku ostatní plocha, - pozemek parcelní číslo 1873/104, o výměře 413m2, druh pozemku ostatní plocha, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro obec Praha, katastrální území Vršovice, na listu vlastnictví č. 7579, a dále přís 

Dražební vyhláška (0,15 MB)

Usnesení o odročení dražby (0,14 MB)

1/3 pozemku Klentnice, okres Břeclav

 • Spisová značka: 196EX 1004/09-228
 • Datum konání dražby: 27.10.2021 09:30:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 18.333,− Kč
 • Nejnižší podání: 12.222,− Kč
 • Minimální příhoz: 1.000,− Kč
 • Dražební jistota: 2.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav
 • Adresa objektu: Klentnice, okres Břeclav
 • Okres: Břeclav
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3: - pozemek parcelní číslo 284/2, o výměře 124m2, druh pozemku zahrada, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav, pro obec Klentnice, katastrální území Klentnice, na listu vlastnictví č. 294.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

první předchozí 1 2 3 4 5 6 7 další poslední
Celkem: 33 položek

Novinky

Dražba 196EX 2276/18-131 odročena na neurčito

24.10.2021 | Dražba 196EX 2276/18-131 odročena na neurčito

Dražba 196EX 1737/19-119 odročena na neurčito

16.10.2021 | Dražba 196EX 1737/19-119 odročena na neurčito

Přidána dražba 196EX 6406/09-365 do sekce Dražby

16.10.2021 | Dražba 196EX 6406/09-365 se bude konat dne 24.11.2021 v 14:00 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Více novinek


Copyright © 2021 Exekutorský úřad Olomouc | Mgr. Jan Valenta, soudní exekutor