Dražby nemovitostí

1/10 pozemků Mikulčice, okres Hodonín; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 196EX 492/12-317
 • Datum konání dražby: 17.3.2022 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 59.100,− Kč
 • Nejnižší podání: 39.400,− Kč
 • Minimální příhoz: 1.000,− Kč
 • Dražební jistota: 8.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín
 • Adresa objektu: Mikulčice, okres Hodonín
 • Okres: Hodonín
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: spoluvlastnický podíl o velikosti 1/10: - pozemek parcelní číslo 151/4, o výměře 7m2, druh pozemku zahrada, - pozemek parcelní číslo 160, o výměře 58m2, druh pozemku orná půda, - pozemek parcelní číslo 658, o výměře 309m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, pro obec Mikulčice, katastrální území Mikulčice, na listu vlastnictví č. 1110. 

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Usnesení o odročení dražby (0,15 MB)

1/2 bytové jednotky Šumperk, okres Šumperk; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 196EX 4861/11-211
 • Datum konání dražby: 10.3.2022 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 900.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 600.000,− Kč
 • Minimální příhoz: 10.000,− Kč
 • Dražební jistota: 90.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk
 • Adresa objektu: Šumperk, okres Šumperk č.p. 1751, 1752
 • Okres: Šumperk
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na nemovitých věcech, které jsou zapsány jako společné jmění manželů povinného a jeho bývalé manželky Šárky Vosádkové: - bytová jednotka číslo 1751/3 v budově č.p. 1751, 1752, stojící na pozemku parc. č. St. 1990, LV 4266, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk, pro obec Šumperk, katastrální území Šumperk, na listu vlastnictví č. 11011; a dále spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na společných částech domu a pozemku o velikosti 276/10000: - stavba č. p. 1751, 1752, způsob využití byt.dům, stojící na pozemku parc. č. St. 1990, - pozemek parc. č. St. 1990, o výměře 596m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk, pro obec Šumperk, katastrální území Šumperk, na listu vlastnictví č. 4266.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Usnesení o odročení dražby (0,15 MB)

1/8 rodinného domu s pozemky Pěnčín na Moravě, okres Prostějov; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 196EX 61/03-1250
 • Datum konání dražby: 23.2.2022 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 225.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 150.000,− Kč
 • Minimální příhoz: 2.000,− Kč
 • Dražební jistota: 20.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov
 • Adresa objektu: Pěnčín 134, okres Prostějov
 • Okres: Prostějov
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinné Emilie Komárkové, a to: spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8: - pozemek parcelní číslo St. 187, o výměře 144m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba č.p. 134, rod.dům, - pozemek parcelní číslo 1558/6, o výměře 580m2, druh pozemku zahrada, - pozemek parcelní číslo 1575/2, o výměře 191m2, druh pozemku zahrada, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov, pro obec Pěnčín, katastrální území Pěnčín na Moravě, na listu vlastnictví č. 313.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Usnesení o odročení dražby (0,15 MB)

1/10 rodinného domu s pozemky Mikulčice, okres Hodonín; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 196EX 492/12-280
 • Datum konání dražby: 13.10.2021 14:00:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 132.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 66.000,− Kč
 • Minimální příhoz: 2.000,− Kč
 • Dražební jistota: 20.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín
 • Adresa objektu: Mikulčice 349, okres Hodonín
 • Okres: Hodonín
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: spoluvlastnický podíl o velikosti 1/10: - pozemek parcelní číslo 151/4, o výměře 7m2, druh pozemku zahrada, - pozemek parcelní číslo 160, o výměře 58m2, druh pozemku orná půda, - pozemek parcelní číslo 658, o výměře 309m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba č.p. 349, způsob využití rod.dům, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, pro obec Mikulčice, katastrální území Mikulčice, na listu vlastnictví č. 1110.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Usnesení o odročení dražby (0,15 MB)

1/5 rodinného domu a 1/5 pozemku Drnholec, okres Břeclav; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 196EX 45/11-229
 • Datum konání dražby: 6.10.2021 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 286.600,− Kč
 • Nejnižší podání: 191.067,− Kč
 • Minimální příhoz: 2.000,− Kč
 • Dražební jistota: 20.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav
 • Adresa objektu: Drnholec 336, okres Břeclav
 • Okres: Břeclav
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: spoluvlastnický podíl o velikosti 1/5: - pozemek parcelní číslo 675, o výměře 666m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba č.p. 336, způsob využití rod.dům, - pozemek parcelní číslo 676, o výměře 56m2, druh pozemku orná půda, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav, pro obec Drnholec, katastrální území Drnholec, na listu vlastnictví č. 323, a dále: spoluvlastnický podíl o velikosti 1/5: - pozemek parcelní čílo 1457, o výměřě 114m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav, pro obec Drnholec, katastrální území Drnholec, na listu vlastnictví č. 1835. 

Dražební vyhláška (0,17 MB)

Usnesení o odročení dražby (0,15 MB)

první předchozí 1 2 3 4 další poslední
Celkem: 20 položek

Novinky

Nový termín dražby 196EX 1820/20-82

8.8.2022 | Dražba 196EX 1820/20-82 se bude konat dne 14.9.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Přidána dražba 196EX 367/04-398 do sekce Dražby

26.7.2022 | Dražba 196EX 367/04-398 se bude konat dne 7.9.2022 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Nové telefonní číslo úřadu

1.7.2022 | Dovolujeme si informovat, že od 1.7.2022 je exekutorský úřad nově k dispozici na telefonním čísle 588 002 521.

Více novinek


Copyright © 2022 Exekutorský úřad Olomouc | Mgr. Jan Valenta, soudní exekutor | Změna nastavení cookies