Dražby nemovitostí

Spoluvlastnický podíl ½ rodinného domu s pozemky v obci Bušín, okres Šumperk; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 196EX 1139/21-129
 • Datum konání dražby: 5.12.2023 10:00:00
 • Místo konání dražby: Online na Portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 700.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 466.667,− Kč
 • Minimální příhoz: 10.000,− Kč
 • Dražební jistota: 150.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk
 • Adresa objektu: 4 , Bušín Bušín
 • Okres: Šumperk
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to:
spoluvlastnický podíl o velikosti ½:
- pozemek parcelní číslo St. 8/1, o výměře 672m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba č.p. 4, rod.dům,
- pozemek parcelní číslo 119/1, o výměře 3115m2, druh pozemku zahrada,
- pozemek parcelní číslo 119/2, o výměře 69m2, druh pozemku zahrada,
to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk, pro obec Bušín, katastrální území Bušín, na listu vlastnictví č. 123.
Příslušenství nebylo zjištěno.
Shora uvedené nemovité věci a jejich příslušenství jsou popsány ve znaleckém posudku znalce (znalecké kanceláře) Ing. Jana Šímy ze dne 21.08.2023, č. 39974/2023, jehož předmětem bylo ocenění nemovitých věcí a jejich příslušenství cenou obvyklou.
Nemovité věci tvoří jeden funkční celek, a proto budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Dražební vyhláška (0,29 MB)

Usnesení o odročení dražebního jednání (0,28 MB)

Spoluvlastnický podíl 1/6 pozemku - orná půda v k.ú. Dolní Újezd u Lipníka nad Bečvou, okres Přerov

 • Spisová značka: 196EX 3214/13-226
 • Datum konání dražby: 30.11.2023 10:00:00
 • Místo konání dražby: Online na Portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 14.330,− Kč
 • Nejnižší podání: 9.554,− Kč
 • Minimální příhoz: 1.000,− Kč
 • Dražební jistota: 5.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov
 • Adresa objektu: Přerov, 49.5319043, 17.5497877
 • Okres: Přerov
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to:
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6:
- pozemek parcelní číslo 2660, o výměře 1751m2, druh pozemku orná půda, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, pro obec Dolní Újezd, katastrální území Dolní Újezd u Lipníka nad Bečvou, na listu vlastnictví č. 235.
Příslušenství nebylo zjištěno.
Shora uvedené nemovité věci a jejich příslušenství jsou popsány ve znaleckém posudku znalce (znalecké kanceláře) Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o., znalecký ústav ze dne 14.08.2023, č. 25383/2023, jehož předmětem bylo ocenění nemovitých věcí a jejich příslušenství cenou obvyklou.
Nemovité věci tvoří jeden funkční celek, a proto budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Dražební vyhláška (0,29 MB)

Spoluvlastnický podíl 1/6 pozemku - orná půda v k.ú. Dolní Újezd u Lipníka nad Bečvou, okres Přerov Spoluvlastnický podíl 1/6 pozemku - orná půda v k.ú. Dolní Újezd u Lipníka nad Bečvou, okres Přerov

Pozemek - orná půda o výměře 8128 m2 v k.ú. a obci Věrovany, okres Olomouc

 • Spisová značka: 196EX 472/22-85
 • Datum konání dražby: 9.11.2023 10:00:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 279.350,− Kč
 • Nejnižší podání: 186.234,− Kč
 • Minimální příhoz: 3.000,− Kč
 • Dražební jistota: 30.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc
 • Adresa objektu: Olomouc, 49.4737273, 17.303327
 • Okres: Olomouc
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to:
- pozemek parcelní číslo 1217/71, o výměře 8128m2, druh pozemku orná půda, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, pro obec Věrovany, katastrální území Věrovany, na listu vlastnictví č. 556, a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: toto nebylo zjištěno.
Shora uvedené nemovité věci a jejich příslušenství jsou popsány ve znaleckém posudku znalce Ing. Jana Šímy ze dne 27.02.2023, č. 8644/2023, jehož předmětem bylo ocenění nemovitých věcí a jejich příslušenství cenou obvyklou.

Dražební vyhláška (0,29 MB)

Znalecký posudek (4,29 MB)

Znalecký posudek - dodatek (0,83 MB)

Pozemek - orná půda o výměře 8128 m2 v k.ú. a obci Věrovany, okres Olomouc Pozemek - orná půda o výměře 8128 m2 v k.ú. a obci Věrovany, okres Olomouc Pozemek - orná půda o výměře 8128 m2 v k.ú. a obci Věrovany, okres Olomouc

Podíl 1/3 rodinného domu s pozemkem v obci Věrovany, Olomouc

 • Spisová značka: 196EX 2058/13-68
 • Datum konání dražby: 7.11.2023 10:00:00
 • Místo konání dražby: Online na Portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 186.670,− Kč
 • Nejnižší podání: 124.447,− Kč
 • Minimální příhoz: 2.000,− Kč
 • Dražební jistota: 25.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc
 • Adresa objektu: 358 , Nenakonice Věrovany
 • Okres: Olomouc
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to:
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3:
- pozemek parcelní číslo 214, o výměře 270m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba č.p.358, rod.dům,
to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, pro obec Věrovany, katastrální území Věrovany, na listu vlastnictví č. 216,
a dále příslušenství, které bylo popsáno takto:
Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní:
a) vedlejší stavby:
Na rodinný dům, vlevo (pohled z přístupové komunikace), navazuje přízemní, pravděpodobně vedlejší stavba s pultovou střechou krytou standardní krytinou (z důvodu neumožněné prohlídky předmětu ocenění nebylo možné přesně určit charakter a způsob využití).
b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami:
- oplocení - zídka ze smíšeného zdiva
- zpevněné plochy
- přípojky IS
Shora uvedené nemovité věci a jejich příslušenství jsou popsány ve znaleckém posudku Oceňovací a znalecké kanceláře s.r.o. ze dne 01.04.2021, č. 22456/2021, jehož předmětem bylo ocenění nemovitých věcí a jejich příslušenství cenou obvyklou.

Dražební vyhláška (0,29 MB)

Pozemky Pusté Žibřidovice, okres Šumperk; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 196EX 5753/07-220
 • Datum konání dražby: 2.11.2023 10:00:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 380.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 235.334,− Kč
 • Minimální příhoz: 3.000,− Kč
 • Dražební jistota: 40.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk
 • Adresa objektu: Pusté Žibřidovice, okres Šumperk
 • Okres: Šumperk
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: - pozemek parcelní číslo 1058/3, o výměře 93m2, druh pozemku zahrada, - pozemek parcelní číslo 1058/7, o výměře 444m2, druh pozemku zahrada, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk, pro obec Jindřichov, katastrální území Pusté Žibřidovice, na listu vlastnictví č. 241. 

Dražební vyhláška (0,27 MB)

Usnesení o odročení dražby (0,26 MB)

Usnesení o odročení dražby (0,26 MB)

první předchozí 1 2 3 4 5 další poslední
Celkem: 22 položek

Novinky

Přidána dražba 196EX 502/09-411 do sekce Dražby nemovitostí

10.1.2024 | Dražba 196EX 502/09-411 se bude konat elektronicky dne 20.2.2024 v 10:00 hod.

Dražba 196EX 502/09-263 odročena na 9.1.2024

21.12.2023 | Dražba 196EX 502/09-263 se odročuje na 9.1.2024.

Přidána dražba 196EX 2891/04-382 do sekce Dražby nemovitostí

21.12.2023 | Dražba 196EX 2891/04-382 se bude konat elektronicky dne 11.1.2024 v 10:00 hod.

Více novinek


Copyright © 2024 Exekutorský úřad Olomouc | Mgr. Jan Valenta, soudní exekutor | Změna nastavení cookies