Dražby nemovitostí

1/4 rodinného domu s pozemky Lomnice u Rýmařova, okres Bruntál

 • Spisová značka: 196EX 3594/04-204
 • Datum konání dražby: 6.1.2021 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 420.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 280.000,− Kč
 • Minimální příhoz: 2.000,− Kč
 • Dražební jistota: 40.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Bruntál
 • Adresa objektu: Lomnice
 • Okres: Bruntál
 • Popis:
 Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: spoluvlastnický podíl o velikosti ¼: - pozemek parcelní číslo St. 26, o výměře 1461m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba č.p. 9, způsob využití rod.dům, - pozemek parcelní číslo 100/3, o výměře 476m2, druh pozemku trvalý travní porost, - pozemek parcelní číslo 221, o výměře 1642m2, druh pozemku zahrada, - pozemek parcelní číslo 222/1, o výměře 1211m2, druh pozemku orná půda, - pozemek parcelní číslo 223, o výměře 2063m2, druh pozemku trvalý travní porost, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Bruntál, pro obec Lomnice, katastrální území Lomnice u Rýmařova, na listu vlastnictví č. 97. 

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Rodinný dům Kejžlice, okres Pelhřimov

 • Spisová značka: 196EX 260/18-101
 • Datum konání dražby: 17.12.2020 09:00:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 355.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 236.667,− Kč
 • Minimální příhoz: 2.000,− Kč
 • Dražební jistota: 60.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Pelhřimov
 • Adresa objektu: Kejžlice, okres Pelhřimov
 • Okres: Pelhřimov
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: - pozemek parcelní číslo St. 143/1, o výměře 450m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba č.p. 15, způsob využití bydlení, - pozemek parcelní číslo St. 143/5, o výměře 28m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba bez čp/če, způsob využití jiná st., to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Pelhřimov, pro obec Kejžlice, katastrální území Kejžlice, na listu vlastnictví č. 8, a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: přípojky IS – elektro, voda, kanalizace. 

Dražební vyhláška (0,16 MB)

1/8 pozemku Havřice, okres Uherské Hradiště

 • Spisová značka: 196EX 660/11-195
 • Datum konání dražby: 16.12.2020 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.exdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 20.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 13.334,− Kč
 • Minimální příhoz: 1.000,− Kč
 • Dražební jistota: 3.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherský Brod
 • Adresa objektu: Havřice, okres Uherský Brod
 • Okres: Uherské Hradiště
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8: - pozemek parcelní číslo 5557, o výměře 5365m2, druh pozemku orná půda, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherský Brod, pro obec Uherský Brod, katastrální území Havřice, na listu vlastnictví č. 1228.

Dražební vyhláška (0,20 MB)

1/2 pozemků Lovčice u Kyjova, okres Hodonín

 • Spisová značka: 196EX 721/10-212
 • Datum konání dražby: 3.12.2020 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 252.272,− Kč
 • Nejnižší podání: 168.181,− Kč
 • Minimální příhoz: 2.000,− Kč
 • Dražební jistota: 50.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Kyjov
 • Adresa objektu: Lovčice, okres Hodonín
 • Okres: Hodonín
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: spoluvlastnický podíl o velikosti ½: - pozemek parcelní číslo 1844, o výměře 257m2, druh pozemku trvalý travní porost, - pozemek parcelní číslo 1845, o výměře 526m2, druh pozemku vodní plocha, - pozemek parcelní číslo 1846, o výměře 70m2, druh pozemku vodní plocha, - pozemek parcelní číslo 1847, o výměře 379m2, druh pozemku vodní plocha, - pozemek parcelní číslo 1848, o výměře 556m2, druh pozemku trvalý travní porost, - pozemek parcelní číslo 1849, o výměře 312m2, druh pozemku orná půda, - pozemek parcelní číslo 5027, o výměře 886m2, druh pozemku orná půda, - pozemek parcelní číslo 5064, o výměře 1049m2, druh pozemku ostatní plocha, - pozemek parcelní číslo 5231, o výměře 9237m2, druh pozemku orná půda, - pozemek parcelní číslo 5526, o výměře 642m2, druh pozemku orná půda, - pozemek parcelní číslo 5606, o výměře 885m2, druh pozemku orná půda, - pozemek parcelní číslo 5660, o výměře 2967m2, druh pozemku orná půda, - pozemek parcelní číslo 5960, o výměře 373m2, druh pozemku zahrada, - pozemek parcelní číslo 5970, o výměře 117m2, druh pozemku ostatní plocha, - pozemek parcelní číslo 6536, o výměře 455m2, druh pozemku orná půda, - pozemek parcelní číslo 6611, o výměře 1639m2, druh pozemku orná půda, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Kyjov, pro obec Lovčice, katastrální území Lovčice u Kyjova, na listu vlastnictví č. 129.

Dražební vyhláška (0,18 MB)

1/9 pozemků Lubojaty a 1/18 pozemků Lubojaty, okres Nový Jičín

 • Spisová značka: 196EX 828/08-426
 • Datum konání dražby: 2.12.2020 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.exdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 84.780,− Kč
 • Nejnižší podání: 42.390,− Kč
 • Minimální příhoz: 2.000,− Kč
 • Dražební jistota: 10.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín
 • Adresa objektu: Bílovec, Nový Jičín
 • Okres: Nový Jičín
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: spoluvlastnický podíl o velikosti 1/9: - pozemek parcelní číslo 20/1, o výměře 665m2, druh pozemku zahrada, - pozemek parcelní číslo 2039, o výměře 391m2, druh pozemku ostatní plocha, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín, pro obec Bílovec, katastrální území Lubojaty, na listu vlastnictví č. 62, a dále: spoluvlastnický podíl o velikosti 1/9: - pozemek parcelní číslo 524/89, o výměře 3848m2, druh pozemku orná půda, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín, pro obec Bílovec, katastrální území Lubojaty, na listu vlastnictví č. 431, a dále:  spoluvlastnický podíl o velikosti 1/18: - pozemek parcelní číslo 664, o výměře 9002m2, druh pozemku trvalý travní porost, - pozemek parcelní číslo 665, o výměře 4029m2, druh pozemku trvalý travní porost, - pozemek parcelní číslo 846/41, o výměře 396m2, druh pozemku orná půda, - pozemek parcelní číslo 846/42, o výměře 432m2, druh pozemku orná půda, - pozemek parcelní číslo 846/46, o výměře 665m2, druh pozemku orná půda, - pozemek parcelní číslo 846/47, o výměře 4035m2, druh pozemku orná půda, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín, pro obec Bílovec, katastrální území Lubojaty, na listu vlastnictví č. 432, a dále: spoluvlastnický podíl o velikosti 1/18: - pozemek parcelní číslo 666, o vyměře 988m2, druh pozemku lesní pozemek, - pozemek parcelní číslo 667, o vyměře 252m2, druh pozemku lesní pozemek, - pozemek parcelní číslo 669/2, o vyměře 1137m2, druh pozemku lesní pozemek, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín, pro obec Bílovec, katastrální území Lubojaty, na listu vlastnictví č. 63.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

první předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 další poslední
Celkem: 39 položek

Novinky

Nový termín dražby 196EX 2136/17-62

19.11.2020 | Dražba 196EX 2136/17-62 se bude konat dne 3.2.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Přidána dražba 196EX 3594/04-204 do sekce Dražby

19.11.2020 | Dražba 196EX 3594/04-204 se bude konat dne 6.1.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Nový termín dražby 196EX 1737/19-117

19.11.2020 | Dražba 196EX 1737/19-117 se bude konat dne 2.2.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Více novinek


Copyright © 2020 Exekutorský úřad Olomouc | Mgr. Jan Valenta, soudní exekutor