Dražby nemovitostí

Rodinný dům s pozemky Dalov, okres Olomouc

 • Spisová značka: 196EX 3790/04-327
 • Datum konání dražby: 21.12.2022 14:00:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 930.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 465.000,− Kč
 • Minimální příhoz: 5.000,− Kč
 • Dražební jistota: 100.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc
 • Adresa objektu: Dalov, č.p. 79
 • Okres: Olomouc
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: - pozemek parcelní číslo St. 217, o výměře 282m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba: Dalov, č.p. 79, rod.dům, LV 223, - pozemek parcelní číslo 1287, o výměře 1671m2, druh pozemku ostatní plocha, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, pro obec Šternberk, katastrální území Dalov, na listu vlastnictví č. 292.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

1/4 pozemku Bánov, okres Uherské Hradiště

 • Spisová značka: 196EX 533/09-208
 • Datum konání dražby: 21.12.2022 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 89.500,− Kč
 • Nejnižší podání: 59.667,− Kč
 • Minimální příhoz: 2.000,− Kč
 • Dražební jistota: 8.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherský Brod
 • Adresa objektu: Bánov, okres Uherské Hradiště
 • Okres: Uherské Hradiště
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: spoluvlastnický podíl o velikosti ¼: - pozemek parcelní číslo 6090, o výměře 10407m2, druh pozemku lesní pozemek, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherský Brod, pro obec Bánov, katastrální území Bánov, na listu vlastnictví č. 1726. 

Dražební vyhláška (0,16 MB)

1/8 rodinného domu s pozemky Pěnčín na Moravě, okres Prostějov; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 196EX 61/03-1250
 • Datum konání dražby: 23.2.2022 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 225.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 150.000,− Kč
 • Minimální příhoz: 2.000,− Kč
 • Dražební jistota: 20.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov
 • Adresa objektu: Pěnčín 134, okres Prostějov
 • Okres: Prostějov
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinné Emilie Komárkové, a to: spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8: - pozemek parcelní číslo St. 187, o výměře 144m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba č.p. 134, rod.dům, - pozemek parcelní číslo 1558/6, o výměře 580m2, druh pozemku zahrada, - pozemek parcelní číslo 1575/2, o výměře 191m2, druh pozemku zahrada, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov, pro obec Pěnčín, katastrální území Pěnčín na Moravě, na listu vlastnictví č. 313.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Usnesení o odročení dražby (0,15 MB)

Pozemky Sobíňov, Uherské Hradiště; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 196EX 1738/19-159
 • Datum konání dražby: 28.6.2021 09:00:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 1.022.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 681.333,− Kč
 • Minimální příhoz: 5.000,− Kč
 • Dražební jistota: 80.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: m Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod
 • Adresa objektu: Sobíňov, okres Uherské Hradiště
 • Okres: Uherské Hradiště
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: - pozemek parcelní číslo 836/38, o výměře 929m2, druh pozemku lesní pozemek, - pozemek parcelní číslo 836/39, o výměře 1811m2, druh pozemku lesní pozemek, - pozemek parcelní číslo 836/40, o výměře 2200m2, druh pozemku lesní pozemek, - pozemek parcelní číslo 843/76, o výměře 278m2, druh pozemku trvalý travní porost, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod, pro obec Sobíňov, katastrální území Sobíňov, na listu vlastnictví č. 665, a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: toto nebylo zjištěno.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Usnesení o odročení dražby (0,14 MB)

Rodinný dům Sobíňov, okres Uherské Hradiště; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 196EX 1738/19-158
 • Datum konání dražby: 28.6.2021 08:00:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 8.725.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 5.816.667,− Kč
 • Minimální příhoz: 10.000,− Kč
 • Dražební jistota: 150.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: m Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod
 • Adresa objektu: Sobíňov 287, okres Uherské Hradiště
 • Okres: Uherské Hradiště
 • Popis:
 Předmětem dražby jsou nemovité věci zapsané jako společné jmění manželů povinného a jeho manželky Dariji Staré (generalia shora), a to: - pozemek parcelní číslo St. 407, o výměře 277m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba č.p. 287, způsob využití rod.dům, - pozemek parcelní číslo 836/28, o výměře 3220m2, druh pozemku ostatní plocha, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod, pro obec Sobíňov, katastrální území Sobíňov, na listu vlastnictví č. 676, a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: přípojky IS – elektro, veřejný vodovod, veřejná tlaková kanalizace s tlakovou jímkou, plyn pouze HUP na hranici pozemku bez napojení a kamenná opěrná zeď z gabionů na severní hranici, rozestavěné betonové venkovní schody a betonová zpevněná plocha před garáží a vstupem do objektu. Ostatní venkovní úpravy (další opěrné zdi, venkovní schody, zpevněné plochy teras) nejsou dokončeny.

Dražební vyhláška (0,17 MB)

Usnesení o odročení dražby (0,14 MB)

první předchozí 1 2 3 4 další poslední
Celkem: 16 položek

Novinky

Přidána dražba 196EX 7516/08-264 do sekce Dražby

28.11.2022 | Dražba 196EX 7516/08-264 se bude konat dne 18.1.2023 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Přidána dražba 196EX 7516/08-265 do sekce Dražby

28.11.2022 | Dražba 196EX 7516/08-265 se bude konat dne 18.1.2023 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Přidána dražba 196EX 3615/11-212 do sekce Dražby

19.11.2022 | Dražba 196EX 3615/11-212 se bude konat dne 19.4.2023 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Více novinek


Copyright © 2022 Exekutorský úřad Olomouc | Mgr. Jan Valenta, soudní exekutor | Změna nastavení cookies