Dražby nemovitostí

Pozemky Olomouc, okres Olomouc

 • Spisová značka: 196EX 4663/14-128
 • Datum konání dražby: 24.3.2020 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 530.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 212.000,− Kč
 • Minimální příhoz: 2.000,− Kč
 • Dražební jistota: 70.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc
 • Adresa objektu: Olomouc
 • Okres: Olomouc
 • Popis:

Jedná se o nemovité věci sestávající z pozemku p.č. 1609 - orná půda, pozemku p.č. 1643 - trvalý travní porost a pozemku p.č. 1644 - orná půda, vše v k.ú. Lošov, obec Olomouc, okres Olomouc.

Pozemek p.č. 1609 je situován v centrální části katastrálního území s přístupem po zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 2021 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77900 Olomouc.

Pozemky p.č. 1643 a p.č. 1644 jsou situovány v centrální části katastrálního území a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po nezpevněných pozemcích.

Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemku p.č. 1643 se nachází náletové porosty náletového charakteru.

Dražební vyhláška (0,19 MB)

Znalecký posudek (0,98 MB)

Pozemky Olomouc, okres Olomouc Pozemky Olomouc, okres Olomouc Pozemky Olomouc, okres Olomouc

Pozemek Pomezí, okres Svitavy

 • Spisová značka: 196EX 5812/07-226
 • Datum konání dražby: 18.3.2020 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.exdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 14.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 9.334,− Kč
 • Minimální příhoz: 1.000,− Kč
 • Dražební jistota: 3.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy
 • Adresa objektu: Pomezí, okres Svitavy
 • Okres: Svitavy
 • Popis:
Pozemek slouží k zemědělským účelům – orná půda. Rozloha pozemku činí 589 m2 . Jedná se o rovinatý pozemek sousedící na severovýchodní straně se zástavbou v obci Pomezí. Severozápadní okraj, který tvoří okraj pole a kde se nachází malá mez, zároveň sousedí s pozemkem parc. č. 523 tvořící funkční celek s rodinným domem č.p. 472. Z ostatních stran pozemek sousedí s pozemky orné půdy, přičemž dohromady tvoří souvislý obhospodařovaný lán orné půdy. Dle LPIS je pozemek obhospodařován společností AGRONEA a.s., Polička. Nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.   

Dražební vyhláška (0,20 MB)

Znalecký posudek (2,41 MB)

Pozemek Pomezí, okres Svitavy Pozemek Pomezí, okres Svitavy Pozemek Pomezí, okres Svitavy

1/12 pozemku o velikosti 2663 m2, Chomoutov, okres Olomouc

 • Spisová značka: 196EX 1178/12-85
 • Datum konání dražby: 12.3.2020 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.exdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 24.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 16.000,− Kč
 • Minimální příhoz: 1.000,− Kč
 • Dražební jistota: 5.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc
 • Adresa objektu: Chomoutov 779 00 Olomouc
 • Okres: Olomouc
 • Popis:
Pozemek se nachází mimo zastavěné území obce. Pozemek je zemědělsky využíván. Z hlediska územního plánu je pozemek evidován v ploše 18/089 K, což je plocha vodní a vodohospodářská (W). Je zde plánovaná výstavba průlehu, tedy stavby protipovodňového opatření.  

Dražební vyhláška (0,20 MB)

Znalecký posudek (2,40 MB)

1/12 pozemku o velikosti 2663 m2, Chomoutov, okres Olomouc 1/12 pozemku o velikosti 2663 m2, Chomoutov, okres Olomouc 1/12 pozemku o velikosti 2663 m2, Chomoutov, okres Olomouc

Pozemek o výměře 1295 m2, Újezd u Brna s podílem 1/10 a pozemek o výměře 221 m2, Lovčičky s podílem 1/4

 • Spisová značka: 196EX 1161/09-336
 • Datum konání dražby: 11.3.2020 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.exdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 3.700,− Kč
 • Nejnižší podání: 2.467,− Kč
 • Minimální příhoz: 1.000,− Kč
 • Dražební jistota: 1.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov
 • Adresa objektu: Újezd u Brna, okres Brno-venkov Lovčičky, okres Vyškov
 • Okres: Brno-venkov
 • Popis:

Pozemek parc. č. 4423 o výměře 1295 m2 v k.ú. Újezd u Brna je v katastru nemovitostí veden jako trvalý travní porost. Ve skutečnosti je pozemek využíván k zemědělské činnosti jako pole, nachází se mimo zastavěné území obce.

Pozemky parc. č. 4912 o výměře 93 m2 a parc. č. 4929 o výměře 128 m2 jsou v katastru nemovitostí vedeny jako ostatní plocha. Pozemky tvoří okrajové části polí, místy se na nich nachází náletový porost. Pozemky se nacházejí mimo zastavěné území obce.

Celková výměra pozemků činí 1 516 m2 . Dle územního plánu obcí se jedná o plochy zemědělské, příp. plochy krajinné zeleně.

Věcná břemena nebyla zjištěna.  

Dražební vyhláška (0,20 MB)

Znalecký posudek (2,62 MB)

Pozemek o výměře 1295 m2, Újezd u Brna s podílem 1/10 a pozemek o výměře 221 m2, Lovčičky s podílem 1/4 Pozemek o výměře 1295 m2, Újezd u Brna s podílem 1/10 a pozemek o výměře 221 m2, Lovčičky s podílem 1/4 Pozemek o výměře 1295 m2, Újezd u Brna s podílem 1/10 a pozemek o výměře 221 m2, Lovčičky s podílem 1/4

Pozemek Dalov, okres Olomouc

 • Spisová značka: 196EX 3790/04-210
 • Datum konání dražby: 5.3.2020 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 930.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 620.000,− Kč
 • Minimální příhoz: 5.000,− Kč
 • Dražební jistota: 100.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc
 • Adresa objektu: k.ú. Dalov, obec Šternberk, okres Olomouc
 • Okres: Olomouc
 • Popis:

Pozemek je stavební, o rozloze 1.953 m2 . Územní plán stanoví, že část pozemku je regulována jako - SV - plocha smíšená obytná - venkovská a část pozemku jako PV - plocha veřejných prostranství.

Na pozemku se nachází okrasné a ovocné dřeviny a je bez oplocení. Samotný pozemek je mírně svažitý. K pozemku je bezproblémový přístup po zpevněné obecní cestě. Na pozemku parc. č. st. 217 stojí rodinný dům č.p. 79, který je ve vlastnictví cizí osoby.

Pozemek je umístěn v části obce, která je stavebně nesrostlá s její sídelní částí a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami. Dostupnost obchodů je úplná - vybavenost obchodními středisky i specializovanými obchody. V obci jsou dostupné základní a střední školy včetně specializovaných zařízení. V obci je pouze částečná vybavenost z hlediska kulturních zařízení a sportovního vyžití. Jsou zde nejdůležitější úřady, ostatní úřady jsou v dojezdové vzdálenosti a v obci je pobočka České pošty. Občanská vybavenost obce je v dojezdové vzdálenosti.

Pozemek se nachází v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v docházkové vzdálenosti od objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Pozemek se nachází v lokalitě se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav.

V místě je zastávka autobusových a vlakových spojů a parkovací možnosti jsou na vlastním pozemku.

Jsou zde bezproblémové vztahy - vlastník je se sousedy v běžném kontaktu a v okolí pozemku není zvýšena kriminalita - zločiny jsou zde výjimečné.

Nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny. 

Dražební vyhláška (0,20 MB)

Znalecký posudek (3,05 MB)

Pozemek Dalov, okres Olomouc Pozemek Dalov, okres Olomouc Pozemek Dalov, okres Olomouc Pozemek Dalov, okres Olomouc

první 1 2 3 4 5 další poslední
Celkem: 25 položek

Novinky

Přidána dražba 196EX 4663/14-128 do sekce Dražby

18.2.2020 | Dražba 196EX 4663/14-128 se bude konat dne 24.3.2020 v 08:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Přidána dražba 196EX 5812/07-226 do sekce Dražby

13.2.2020 | Dražba 196EX 5812/07-226 se bude konat dne 18.3.2020 v 08:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.exdrazby.cz.

Dražba 196EX 562/10-217 odročena na neurčito

13.2.2020 | Dražba 196EX 562/10-217 odročena na neurčito

Více novinek


Copyright © 2020 Exekutorský úřad Olomouc | Mgr. Jan Valenta, soudní exekutor

Tvorba www stránek Olomouc