Dražby nemovitostí

1/2 rodinného domu s pozemky Černošice, okres Praha-západ

 • Spisová značka: 196EX 4767/10-161
 • Datum konání dražby: 6.11.2019 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 6.640.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 4.426.667,− Kč
 • Minimální příhoz: 10.000,− Kč
 • Dražební jistota: 500.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ
 • Adresa objektu: Jižní č.p. 1455, 252 28 Černošice
 • Okres: Praha-západ
 • Popis:

Jedná se o přízemní, zděný, podsklepený rodinný dům bez využitého podkroví pod pultovou střechou krytou standardní krytinou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Černošice, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Dům se nachází na adrese ulice Jižní č.p. 1455, 252 28 Černošice. Parkování je možné ve vlastní garáži i na vlastním pozemku. Pozemky leží ve sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemcích p.č. 90/1 - ostatní plocha a přes pozemky p.č. 119/4 - ostatní plocha, p.č. 119/3 - ostatní plocha, p.č. 111/1 - ostatní plocha a p.č. 111/25, které jsou ve vlastnictví: MĚSTO ČERNOŠICE, Riegrova 1209, 25228 Černošice. Dle sdělení referentky odboru investic a správy majetku města Černošice, paní Mgr. Lucie Poulové, pozemky p.č. 119/2 - ostatní plocha a p.č. 111/32 - ostatní plocha nejsou vedeny v pasportu komunikací.

Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení.

Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl objekt zpřístupněn.

Původní stáří objektu je přes 20 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový stavebně technický stav a údržbu objektu uvažujeme jako velmi dobrou. 

Bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní, které je tvořeno těmito venkovními úpravami:

- elektrická vrata

- ocelová vrátka

- opěrná zeď z cihel pálených

- venkovní schody betonové s dlažbou Teraco

- zpevněný dvorek z žulových kostek

- přístupový chodník z dlažby Teraco - přípojky IS

S draženými nemovitými věcmi nejsou spojeny žádná práva či závady.

Movité věci nejsou a nebyly zjištěny při místním šetření zpracovatele 

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (0,59 MB)

1/2 rodinného domu s pozemky Černošice, okres Praha-západ 1/2 rodinného domu s pozemky Černošice, okres Praha-západ 1/2 rodinného domu s pozemky Černošice, okres Praha-západ 1/2 rodinného domu s pozemky Černošice, okres Praha-západ

1/8 pozemku Suchdol u Konice, okres Prostějov

 • Spisová značka: 196EX 348/10-266
 • Datum konání dražby: 31.10.2019 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 150.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 100.000,− Kč
 • Minimální příhoz: 2.000,− Kč
 • Dražební jistota: 30.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov,
 • Adresa objektu: Suchdol
 • Okres: Benešov
 • Popis:
Pozemek se nachází na okraji zastavěného zemí obce, resp.místní části Jednov. Z hlediska územního plánu obce se nachází v ploše smíšené obytné, je tedy zastavitelný. Na pozemku se nachází porosty bez vlivu na obvyklou cenu. 

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (5,05 MB)

1/8 pozemku Suchdol u Konice, okres Prostějov 1/8 pozemku Suchdol u Konice, okres Prostějov 1/8 pozemku Suchdol u Konice, okres Prostějov

1/9 pozemku Štramberk, okres Nový Jičín

 • Spisová značka: 196EX 3961/09-151
 • Datum konání dražby: 30.10.2019 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.exdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 5.222,− Kč
 • Nejnižší podání: 3.481,− Kč
 • Minimální příhoz: 1.000,− Kč
 • Dražební jistota: 1.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín
 • Adresa objektu: Štramberk
 • Okres: Nový Jičín
 • Popis:

Pozemek slouží k zemědělským účelům, o rozloze 1.941 m2 . Dle katastru nemovitostí je pozemek veden jako orná půda, dle územního plánu je pozemek regulován jako - Z - plochy zemědělské.

Pozemek je bez porostů a je bez oplocení. Samotný pozemek je rovinatý. K pozemku se lze dostat bez problému po zpevněné obecní cestě.

Pozemek je situovaný na severním okraji obce a charakter okolí odpovídá neobydlené oblasti. Dostupnost obchodů je dostačující - vybavenost obchodními středisky a specializovanými obchody. V místě je dostupná základní škola, pro vyšší vzdělání a specializované služby je nutné dojíždět a v místě je pouze částečná vybavenost z hlediska kulturních zařízení. V okolí pozemku je pouze částečná vybavenost z hlediska sportovního vyžití, nejsou zde žádné úřady - nutnost dojezdu kvůli úředním záležitostem a v obci je pobočka České pošty.

Pozemek se nachází v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v bezprostřední blízkosti objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Pozemek se nachází v lokalitě s nízkým nebezpečím výskytu povodně (území tzv. 100leté vody).

V místě je zastávka autobusových a vlakových spojů a jsou zde omezené parkovací možnosti přímo u objektu.

Vlastník objektu není v kontaktu se sousedy a v okolí pozemku není zvýšena kriminalita - zločiny jsou zde výjimečné.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (1,18 MB)

1/9 pozemku Štramberk, okres Nový Jičín 1/9 pozemku Štramberk, okres Nový Jičín 1/9 pozemku Štramberk, okres Nový Jičín 1/9 pozemku Štramberk, okres Nový Jičín

1/2 pozemku Černá voda, okres Jeseník

 • Spisová značka: 196EX 4875/13-111
 • Datum konání dražby: 24.10.2019 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.exdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 44.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 196,− Kč
 • Minimální příhoz: 1.000,− Kč
 • Dražební jistota: 6.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Jeseník
 • Adresa objektu: obec Černá Voda, okres Jeseník
 • Okres: Jeseník
 • Popis:

Pozemek parc. č. 2484, orná půda o výměře 1.290 m2 , je stavební pozemek. Územní plán stanoví, že plocha pozemku je z větší části regulovaná jako SV - plochy smíšené obytné – venkovské a z menší části ZV - plochy veřejných prostranství - veřejná zeleň.

Na pozemku se nenacházejí trvalé porosty a není oplocený. Samotný pozemek je mírně svažitý. K pozemku je bezproblémový přístup po zpevněné obecní cestě.

Pozemek je umístěn ve střední části obce a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami. Dostupnost obchodů je malá - vybavenost menšími obchody s omezenou otevírací dobou. V místě je dostupná základní škola, pro vyšší vzdělání a specializované služby je nutné dojíždět. V místě je pouze částečná vybavenost z hlediska kulturních zařízení a sportovního vyžití. Nejsou zde úřady - nutnost dojezdu kvůli úředním záležitostem a v obci je pobočka České pošty.

Pozemek se nachází v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v docházkové vzdálenosti od objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Pozemek se nachází v lokalitě se středním nebezpečím výskytu povodně (území tzv. 20leté vody).

V místě je zastávka autobusových spojů a možnost parkování je na vlastním pozemku.

Vlastník objektu není v kontaktu se sousedy a v okolí pozemku není zvýšena kriminalita - zločiny jsou zde výjimečné.

Nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.

Přes pozemek prochází nadzemní vedení nízkého napětí.

Pozemek je možné napojit na elektřinu a vodovod.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (2,18 MB)

1/2 pozemku Černá voda, okres Jeseník 1/2 pozemku Černá voda, okres Jeseník 1/2 pozemku Černá voda, okres Jeseník 1/2 pozemku Černá voda, okres Jeseník

1/5 bytové jednotky Třebíč, okres Třebíč

 • Spisová značka: 196EX 2548/11-236
 • Datum konání dražby: 23.10.2019 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 160.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 80.000,− Kč
 • Minimální příhoz: 2.000,− Kč
 • Dražební jistota: 30.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Třebíč
 • Adresa objektu: Benešova 510, 674 01 Třebíč
 • Okres: Třebíč
 • Popis:

Předmětná nemovitost obytné budovy č.p. 510 na pozemku p.č. 4442 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Třebíč, obec Třebíč je typová panelová, založena na betonových základech s izolací proti zemní vlhkosti. Svislé nosné konstrukce jsou provedeny z plošných železobetonových dílců. Vodorovné konstrukce stropů z plošných železobetonových dílců. Zastřešení objektu je mírně sklonitou střechou s asfaltovými pásy. Klempířské konstrukce úplné včetně oplechování parapetů z pozinkovaného plechu. Fasáda sendvičový panel s povrchovou úpravou a zateplením. Vnitřní omítky vápenné štukové jednovrstvé. Obklad fasády není proveden. Schody betonové s povrchovou úpravou teraso, podesty keramická dlažba. Dveře plné nebo prosklené prefabrikované do ocelových zárubní. Okna plastová. Podlahy v obytných místnostech PVC. Podlahy v ostatních místnostech PVC, keramická dlažba. Vytápění ÚT centrální, litinové radiátory, vlastní plynová kotelna. Elektroinstalace v objektu světelná i motorová, jističe. Hromosvod proveden. Proveden rozvod teplé a studené vody, zdroj vody městský řád. Objekt napojen na městskou kanalizaci. Zdroj teplé užitkové vody z centrálního zdroje (kotelna). Z vnitřního vybavení jsou použity vany, umyvadla, záchody v typových umakartových bytových jádrech. Ostatní, telefony domácí i veřejné, požární vodovod, STA, odvětrání atd. standardní. Nemovitost s osobním výtahem.

Předmětná bytová jednotka č. 510/2 je situována v I. N.P. citovaného obytného domu. Přístup do bytové jednotky je ze společného komunikačního prostoru se schodištěm. Ze společné chodby je vstup do předsíně, z ní do dvou obytných místností, kuchyně, koupelny a WC. Vnitřní omítky bytu jsou vápenné jednovrstvé štukové. Podlahy v obytných místnostech PVC, v ostatních taktéž PVC. Bytové instalační jádro umakartové typové, původní. Vytápění ústřední s plynovou kotelnou v I.N.P., radiátory litinové. Zdroj teplé vody centrální. Dveře dřevěné plné a prosklené do ocelových zárubní. Elektroinstalace světelná. Kuchyň vybavena kuch. linkou s plynovým sporákem. 

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (0,28 MB)

1/5 bytové jednotky Třebíč, okres Třebíč 1/5 bytové jednotky Třebíč, okres Třebíč 1/5 bytové jednotky Třebíč, okres Třebíč 1/5 bytové jednotky Třebíč, okres Třebíč 1/5 bytové jednotky Třebíč, okres Třebíč 1/5 bytové jednotky Třebíč, okres Třebíč 1/5 bytové jednotky Třebíč, okres Třebíč 1/5 bytové jednotky Třebíč, okres Třebíč 1/5 bytové jednotky Třebíč, okres Třebíč

první 1 2 3 4 5 6 další poslední
Celkem: 27 položek

Novinky

Přidána dražba movitosti 196EX 4767/10-161 do sekce Dražby

16.9.2019 | Dražba movitosti 196EX 4767/10-161 se bude konat dne 6.11.2019 v 08:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Přidána dražba movitosti 196EX 238/19-48 do sekce Dražby

14.9.2019 | Dražba movitosti 196EX 238/19-48 se bude konat dne 15.10.2019 v 10:00 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Přidána dražba nemovitosti 196EX 4875/13-111 do sekce Dražby

14.9.2019 | Dražba nemovitosti 196EX 4875/13-111 se bude konat dne 24.10.2019 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.exdrazby.cz.

Více novinek


Copyright © 2019 Exekutorský úřad Olomouc | Mgr. Jan Valenta, soudní exekutor

Tvorba www stránek Olomouc