Dražby nemovitostí

Rodinný dům Čakovice, okres Praha

 • Spisová značka: 196EX 435/20-110
 • Datum konání dražby: 1.4.2021 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 4.406.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 2.937.334,− Kč
 • Minimální příhoz: 10.000,− Kč
 • Dražební jistota: 200.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha
 • Adresa objektu: Praha
 • Okres: Praha-východ
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: - pozemek parcelní číslo 763/3, o výměře 187m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba č.p. 878, rod. dům, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro obec Praha, katastrální území Čakovice, na listu vlastnictví č. 1102, a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: zděný plot. 

Dražební vyhláška (0,16 MB)

3/32 rodinného domu Kovalovice u Kojetína, okres Přerov

 • Spisová značka: 196EX 2136/17-62
 • Datum konání dražby: 3.2.2021 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 30.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 20.000,− Kč
 • Minimální příhoz: 1.000,− Kč
 • Dražební jistota: 5.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov
 • Adresa objektu: č.p. 23, Kojetín, okres Přerov
 • Okres: Přerov
 • Popis:
Rodinný dům byl postaven jako řadový objekt a má jedno nadzemní podlaží. Dům není podsklepený, není zde půda a obytné podkroví není vybudované. Na základě sdělení osoby přítomné během prohlídky byl objekt postaven v roce 1920.
Základy jsou pravděpodobně kamenné, objekt je cihlové konstrukce, tloušťka stěn je 40 cm a stropy jsou dřevěné trámové. Tvar střechy je sedlový, střešní krytinu tvoří pálená taška a klempířské prvky jsou plechové. Vnější omítky jsou vápenné a zateplení pláště není provedeno.
Dispozičně je dům řešen jako 2+1. V domě se nachází kuchyně o výměře 11,20 m2, obývací pokoj o výměře 14,42 m2, pokoj o výměře 9,88 m2, chodba o výměře 5,48 m2, koupelna o výměře 6,00 m2. Podlahová plocha činí 46,98 m2.
Vnitřní omítky jsou sádrové. Okna jsou dřevěná jednoduchá, v obýváku plastové okno, příslušenství oken chybí. Obytné prostory jsou orientovány na východ. Koupelna je bez vybavení a toaleta nemá žádné vybavení. V domě jsou použity dveře dřevěné plné,
v ostatních místnostech dveře chybí, zárubně jsou dřevěné a vchodové dveře jsou dřevěné. Vybavení kuchyně chybí. V objektu není použita osvětlovací technika.
V obytných místnostech je podlaha tvořena cementovým potěrem, v kuchyni je položen koberec, v koupelně je položena keramická dlažba a v chodbě je položena keramická dlažba. Ostatní místnosti jsou bez podlah.
V rodinném domě se nenachází další vybavení.
Do domu není zavedena elektřina. Objekt je připojen na vodovodní řad, v objektu chybí řešení odpadů a zemní plyn zde není zaveden. Dům je vytápěn lokálně pomocí kamen a nejsou instalována topná tělesa. Objekt nedisponuje zdrojem teplé vody.
Stěny vykazují známky poškození, střecha vykazuje známky poškození, okna jsou poškozena, podlahy vykazují známky poškození, vybavení je v dezolátním stavu a rozvody má objekt v dezolátním stavu. Stav rodinného domu je špatný a jeho údržba

zanedbaná.

Přilehlý pozemek je bez porostů a oplocení pozemku - vzadu zděný plot, vepředu bez plotu, vstup přímo z ulice. Sklon pozemku je rovinatý. K objektu je bezproblémový přístup po zpevněné obecní cestě. Jsou zde omezené parkovací možnosti přímo u objektu. K objektu náleží hospodářská přístavba. Součástí rodinného domu je

orná půda parcela č. 326/26, která netvoří funkční celek se zastavěnou plochou a nádvořím, je situována v jihozápadní části obce. Jedná se o zemědělský pozemek – ornou půdu s rozlohou 440 m2, která je součástí větší plochy orné půdy – pruh v honu.

Dům je situovaný na severním okraji obce a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami. Dostupnost obchodů je nedostatečná - nutnost dojezdu.

V místě je dostupná základní škola, pro vyšší vzdělání a specializované služby je nutné dojíždět a není zde žádná vybavenost z hlediska kulturních zařízení - nutnost dojezdu. V okolí se nenachází žádná vybavenost z hlediska sportovního vyžití - nutnost dojíždět,

nejsou zde žádné úřady - nutnost dojezdu kvůli úředním záležitostem a v místě se nenachází pobočka České pošty - nutnost dojezdu.

Dům je postaven v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v blízkosti objektu není zeleň - nutnost dojezdu. Je zde zanedbatelné nebezpečí výskytu záplav.

V místě je pouze zastávka autobusových spojů.

Vlastník objektu není v kontaktu se sousedy a v místě není zvýšená kriminalita, zločiny jsou zde výjimečné.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (1,53 MB)

Usnesení o odročení  (0,15 MB)

Usnesení (0,16 MB)

3/32 rodinného domu Kovalovice u Kojetína, okres Přerov 3/32 rodinného domu Kovalovice u Kojetína, okres Přerov 3/32 rodinného domu Kovalovice u Kojetína, okres Přerov 3/32 rodinného domu Kovalovice u Kojetína, okres Přerov 3/32 rodinného domu Kovalovice u Kojetína, okres Přerov 3/32 rodinného domu Kovalovice u Kojetína, okres Přerov

Rodinný dům s pozemkem Horní Studenec, okres Havlíčkův Brod

 • Spisová značka: 196EX 1737/19-119
 • Datum konání dražby: 2.2.2021 10:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 6.890.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 4.593.334,− Kč
 • Minimální příhoz: 10.000,− Kč
 • Dražební jistota: 300.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod
 • Adresa objektu: Ždírec nad Doubravou 37
 • Okres: Havlíčkův Brod
 • Popis:
 Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: - pozemek parcelní číslo St. 1168, o výměře 230m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba č.p. 37, způsob využití rod.dům, - pozemek parcelní číslo 55/27, o výměře 510m2, druh pozemku zahrada, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod, pro obec Ždírec nad Doubravou, katastrální území Ždírec nad Doubravou, na listu vlastnictví č. 1535, a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: přípojky IS – elektro, vodovod, kanalizace, plyn, vrtaná studna, oplocení, vrata, vrátka, zpevněné plochy. 

Dražební vyhláška (0,17 MB)

Usnesení  (0,16 MB)

Pozemky Horní Studenec, okres Havlíčkův Brod

 • Spisová značka: 196EX 1737/19-118
 • Datum konání dražby: 2.2.2021 09:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 383.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 255.334,− Kč
 • Minimální příhoz: 3.000,− Kč
 • Dražební jistota: 50.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod
 • Adresa objektu: Ždírec nad Doubravou
 • Okres: Havlíčkův Brod
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: - pozemek parcelní číslo 366/50, o výměře 63m2, druh pozemku trvalý travní porost, - pozemek parcelní číslo 366/93, o výměře 5299m2, druh pozemku trvalý travní porost, - pozemek parcelní číslo 708, o výměře 5991m2, druh pozemku trvalý travní porost, - pozemek parcelní číslo 777/138, o výměře 911m2, druh pozemku trvalý travní porost, - pozemek parcelní číslo 777/214, o výměře 506m2, druh pozemku trvalý travní porost, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod, pro obec Ždírec nad Doubravou, katastrální území Ždírec nad Doubravou, na listu vlastnictví č. 1535, a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: toto nebylo zjištěno. 

Dražební vyhláška (0,17 MB)

Usnesení  (0,16 MB)

Pozemek Horní Studenec, okres Havlíčkův Brod

 • Spisová značka: 196EX 1737/19-117
 • Datum konání dražby: 2.2.2021 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 3.480.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 2.320.000,− Kč
 • Minimální příhoz: 10.000,− Kč
 • Dražební jistota: 250.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod
 • Adresa objektu: Ždírec nad Doubravou
 • Okres: Havlíčkův Brod
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: - pozemek parcelní číslo 570/8, o výměře 23202m2, druh pozemku orná půda, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod, pro obec Ždírec nad Doubravou, katastrální území Horní Studenec, na listu vlastnictví č. 69 a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: toto nebylo zjištěno. 

Dražební vyhláška (0,17 MB)

Usnesení (0,16 MB)

první 1 2 3 4 5 6 7 8 další poslední
Celkem: 39 položek

Novinky

Nový termín dražby 196EX 2136/17-62

19.11.2020 | Dražba 196EX 2136/17-62 se bude konat dne 3.2.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Přidána dražba 196EX 3594/04-204 do sekce Dražby

19.11.2020 | Dražba 196EX 3594/04-204 se bude konat dne 6.1.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Nový termín dražby 196EX 1737/19-117

19.11.2020 | Dražba 196EX 1737/19-117 se bude konat dne 2.2.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Více novinek


Copyright © 2020 Exekutorský úřad Olomouc | Mgr. Jan Valenta, soudní exekutor