Dražby nemovitostí

Podíl rodinného domu Písečná u Jeseníka, okres Jeseník

 • Spisová značka: 196EX 4113/07-272
 • Datum konání dražby: 16.9.2020 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 210.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 140.000,− Kč
 • Minimální příhoz: 2.000,− Kč
 • Dražební jistota: 50.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Jeseník
 • Adresa objektu: Písečná č.p. 229
 • Okres: Jeseník
 • Popis:
Spoluvlastnický podíl o velikosti 43/1000: - pozemek parcelní číslo St. 291, o výměře 236m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba č.p. 229, způsob využití bydlení, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Jeseník, pro obec Písečná, katastrální území Písečná u Jeseníka, na listu vlastnictví č. 356.

Dražební vyhláška (0,18 MB)

1/28 rodinného domu Žárová, okres Šumperk

 • Spisová značka: 196EX 2111/09-245
 • Datum konání dražby: 10.9.2020 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.exdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 4.500,− Kč
 • Nejnižší podání: 3.000,− Kč
 • Minimální příhoz: 1.000,− Kč
 • Dražební jistota: 1.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk
 • Adresa objektu: Velké Losiny 36
 • Okres: Šumperk
 • Popis:
Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/28: - pozemek parcelní číslo 372, o výměře 155m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba č.p. 36, způsob využití rod.dům, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk, pro obec Velké Losiny, katastrální území Žárová, na listu vlastnictví č. 82.

Dražební vyhláška (0,18 MB)

Bytová jednotka Královo Pole a podíl pozemků, okres Brno-město

 • Spisová značka: 196EX 488/07-1411
 • Datum konání dražby: 9.9.2020 09:00:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 2.950.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 1.966.667,− Kč
 • Minimální příhoz: 10.000,− Kč
 • Dražební jistota: 300.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město
 • Adresa objektu: Ramešova 2599/8, Brno, okres Brno-město
 • Okres: Brno-město
 • Popis:

Bytová jednotka je umístěna ve zděném bytovém domě. Stavba má celkem 4 nadzemní podlaží a má 1 podzemní podlaží. Základy jsou betonové izolované, objekt je zděné konstrukce. Střecha je valbová, střešní krytina je tvořena pálenou taškou a pro klempířské prvky byl použit pozinkovaný plech. Vnější plášť je zateplen polystyrenem s tenkovrstvými omítkami. Společnými prostory domu jsou vstupní prostor, schodiště, kolárna, sušárna.

Dle registru sčítání obvodů a budov, který vede ČSÚ, byl objekt postaven v 60. letech 20. stol. Stav bytového domu se jeví jako dobrý s pravidelnou údržbou. Objekt prošel modernizací (zateplení pláště, okna, vstupní prostor), závažné závady nezjištěny.

Bytová jednotka je umístěna v 3. podlaží objektu a dispozičně se jedná o 3+1. Součástí bytové jednotky je dle prohlášení vlastníka budovy kuchyně o výměře 9,77 m2 , pokoj o výměře 12,31 m2 , pokoj o výměře 15,87 m2 , pokoj o výměře 8,06 m2 , předsíň o výměře 9,82 m2 , koupelna o výměře 2,10 m2 , WC o výměře 1,00 m2 , spíž o výměře 0,45 m2 , balkon o výměře 1,88 m2 . Příslušenství tvoří sklep o výměře 4,94 m2 . Podlahová plocha činí 59,38 m2 . Podlahová plocha vč. příslušenství činí 66,20 m2 .

Běžné vybavení bytu dle prohlášení vlastníka zahrnuje kuchyňskou linku, plynový sporák, míchací baterie, vestavěné skříně, vanu, umyvadlo, WC mísu s nádrží, topná tělesa, zvonek, listovní schránku a průtokový ohřívač – neověřeno.

Do bytu je zavedena elektřina, obecní vodovod, byt je napojen na veřejnou kanalizaci a rozvod zemního plynu. Byt je vytápěn patrně ústředně - je napojen na domovní kotelnu.

Stavebně-technický stav bytové jednotky není znám, předpokládá se standardní původní vybavení odpovídající prohlášení vlastníka budovy.

Na pozemku za domem, k němuž se váže spoluvlastnický podíl jsou trvalé porosty a je oplocen. Pozemek je rovinatý.

Přístup k objektu je bezproblémový po zpevněné obecní cestě. Bytový dům je situovaný v severní části obce a charakter okolí odpovídá zástavbě bytovými a rodinnými domy se zahradami. Občanská vybavenost je v obci komplexní, v místě dobře dostupná.

Životní prostředí v okolí domu je klidné, bez zdraví ohrožujících vlivů a v bezprostřední blízkosti objektu je zeleň v podobě parků. Objekt se nachází v lokalitě se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav.

V místě je zastávka MHD a zastávka dálkových spojů je v docházkové vzdálenosti, je zde omezená možnost parkování přímo u objektu.

Nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.  

Dražební vyhláška (0,18 MB)

Znalecký posudek (1,81 MB)

Bytová jednotka Královo Pole a podíl pozemků, okres Brno-město Bytová jednotka Královo Pole a podíl pozemků, okres Brno-město Bytová jednotka Královo Pole a podíl pozemků, okres Brno-město Bytová jednotka Královo Pole a podíl pozemků, okres Brno-město Bytová jednotka Královo Pole a podíl pozemků, okres Brno-město Bytová jednotka Královo Pole a podíl pozemků, okres Brno-město

Rodinný dům Kobylí, okres Břeclav

 • Spisová značka: 196EX 3848/07-235
 • Datum konání dražby: 3.9.2020 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 394.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 262.667,− Kč
 • Minimální příhoz: 3.000,− Kč
 • Dražební jistota: 80.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče
 • Adresa objektu: č.p. 558, Kobylí, okres Břeclav
 • Okres: Břeclav
 • Popis:

Rodinný dům je samostatný objekt a má jedno nadzemní podlaží. Dům má částečné podsklepení, je zde půda a nemá vybudované obytné podkroví. Odhadem byl objekt postaven na začátku 20. století.

Základy jsou smíšené, objekt je smíšené konstrukce, stropy jsou z dřevěných trámů. Střecha je sedlová, střešní krytina je tvořena bobrovkou a klempířské prvky chybí. Vnější omítky jsou vápenocementové a stavba není zateplena.

Dispozičně je dům řešen jako 4+1. V domě se nachází celkem 4 pokoje, kuchyň, komora a chodba o výměře 81,55 m2 , garáž o výměře 12,00 m2 , hospodářská část o výměře 21,50 m2 , dílna o výměře 22,00 m2 , stodola o výměře 17,00 m2 , sklep o výměře 5,00 m2 . Podlahová plocha činí 81,55 m2 . Podlahová plocha vč. příslušenství činí 159,05 m 2 .

Vnitřní omítky jsou vápenocementové. Jsou zde jednoduchá dřevěná okna, příslušenství oken chybí. Koupelna nemá žádné vybavení a na toaletě není žádné vybavení. V domě jsou dřevěné plné interiérové dveře, zárubně dveří jsou dřevěné a vchodové dveře jsou dřevěné. Kuchyň je bez vybavení. Pro osvětlení jsou použity lustry.

V obytných místnostech je prkenná podlaha v kombinaci s cementovým potěrem, v kuchyni je na podlaze cementový potěr, v koupelně je na podlaze cementový potěr a v chodbě je na podlaze cementový potěr. V ostatních místnostech je prkenná podlaha.

Další vybavení se v rodinném domě nenachází.

Do objektu je zavedena elektřina o napětí 230V a 400V a je napojen na rozvodnou síť elektrického proudu. Objekt je připojen na vodovodní řad, v objektu nejsou řešeny odpady a zemní plyn je přiveden na hranici pozemku. Dům nemá řešené vytápění a nejsou instalována topná tělesa. Dům nedisponuje zdrojem teplé vody. Objekt má zastaralé stěny, střechu má v dezolátním stavu, okna jsou v dezolátním stavu, podlahy v objektu jsou v dezolátním stavu, objekt má vybavení v dezolátním stavu a rozvody má objekt v dezolátním stavu. Rodinný dům je ve špatném stavu. V minulosti nebyla provedena žádná rekonstrukce a udržovací práce byly zanedbané, což se projevilo i na stavu střechy, která jeví známky poškození. Vlivem tohoto poškození v minulosti došlo k zatečení vody a porušení některých částí domu (stropy, stěny, podlahy).

Sklon pozemku je rovinatý. K objektu lze přijet bez problému po zpevněné obecní cestě. Je zde možnost parkování na vlastním pozemku. K objektu náleží dílna, garáž, stodola.

Dům je postaven v západní části obce a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami. Dostupnost obchodů je malá - vybavenost menšími obchody s omezenou otevírací dobou. V místě je dostupná základní škola, pro vyšší vzdělání a specializované služby je nutné dojíždět a je zde pouze částečná vybavenost z hlediska kulturních zařízení. V okolí je pouze částečná vybavenost z hlediska sportovního vyžití, jsou zde nejdůležitější úřady, ostatní úřady jsou v dojezdové vzdálenosti a v obci je pobočka České pošty.

Dům je postaven v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v docházkové vzdálenosti od objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Je zde nízké nebezpečí výskytu povodně (území tzv. 100leté vody).

V místě je zastávka autobusových a vlakových spojů.

Vlastník objektu není v kontaktu se sousedy a v místě není zvýšená kriminalita, zločiny jsou zde výjimečné.

Věcné břemeno: zástavní právo exekutorské podle § 69a exekučního řádu, Zástavní právo soudcovské. 

Dražební vyhláška (0,19 MB)

Znalecký posudek (4,71 MB)

Usnesení o odročení  (0,18 MB)

Rodinný dům Kobylí, okres Břeclav Rodinný dům Kobylí, okres Břeclav Rodinný dům Kobylí, okres Břeclav Rodinný dům Kobylí, okres Břeclav Rodinný dům Kobylí, okres Břeclav

Rodinný dům Vacenovice u Kyjova, okres Hodonín

 • Spisová značka: 196EX 5389/09-209
 • Datum konání dražby: 2.9.2020 09:00:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 1.479.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 986.000,− Kč
 • Minimální příhoz: 5.000,− Kč
 • Dražební jistota: 250.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Kyjov
 • Adresa objektu: Vacenovice 335
 • Okres: Hodonín
 • Popis:
Dražba pozemku parcelní číslo 908, o výměře 400m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba č.p. 335, způsob využití rod.dům, a pozemku parcelní číslo 909, o výměře 613m2, druh pozemku zahrada, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Kyjov, pro obec Vacenovice, katastrální území Vacenovice u Kyjova, na listu vlastnictví č. 1299.

Dražební vyhláška (0,18 MB)

první 1 2 3 4 5 6 7 8 další poslední
Celkem: 37 položek

Novinky

Přidána dražba 196EX 2111/09-245 do sekce Dražby

11.7.2020 | Dražba 196EX 2111/09-245 se bude konat dne 10.9.2020 v 08:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.exdrazby.cz.

Přidána dražba 196EX 1208/13-82 do sekce Dražby

11.7.2020 | Dražba 196EX 1208/13-82 se bude konat dne 19.8.2020 v 14:00 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.exdrazby.cz.

Nový termín dražby 196EX 3848/07-235

11.7.2020 | Dražba 196EX 3848/07-235 se bude konat dne 3.9.2020 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Více novinek


Copyright © 2020 Exekutorský úřad Olomouc | Mgr. Jan Valenta, soudní exekutor