Dražby nemovitostí

1/12 rodinného domu Křivé, okres Vsetín

 • Spisová značka: 196EX 2715/06-352
 • Datum konání dražby: 8.9.2021 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 270.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 180.000,− Kč
 • Minimální příhoz: 2.000,− Kč
 • Dražební jistota: 40.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí
 • Adresa objektu: Křivé, okres Vsetín
 • Okres: Vsetín
 • Popis:
 Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: spoluvlastnický podíl o velikosti 1/12: - pozemek parcelní číslo 349, o výměře 116m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba č.p. 296, způsob využití rod. dům, - pozemek parcelní číslo 350, o výměře 687m2, druh pozemku zahrada, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí, pro obec Valašské Meziříčí, katastrální území Křivé, na listu vlastnictví č. 233.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Usnesení o odročení dražby (0,16 MB)

Usnesení (0,16 MB)

1/4 pozemků Černovír, okres Olomouc

 • Spisová značka: 196EX 2026/09-266
 • Datum konání dražby: 1.7.2021 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 52.950,− Kč
 • Nejnižší podání: 26.475,− Kč
 • Minimální příhoz: 1.000,− Kč
 • Dražební jistota: 5.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc
 • Adresa objektu: Černovír, okres Olomouc
 • Okres: Olomouc
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: spoluvlastnický podíl o velikosti ¼: - pozemek parcelní číslo 762/38, o výměře 25m2, druh pozemku ostatní plocha, - pozemek parcelní číslo 809/26, o výměře 113m2, druh pozemku trvalý travní porost, - pozemek parcelní číslo 942/3, o výměře 265m2, druh pozemku vodní plocha, - pozemek parcelní číslo 1045/42, o výměře 342m2, druh pozemku ostatní plocha, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, pro obec Olomouc, katastrální území Černovír, na listu vlastnictví č. 466.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Usnesení o odročení dražby (0,15 MB)

Pozemek Lhota u Pačlavic, okres Kroměříž

 • Spisová značka: 196EX 2728/11-157
 • Datum konání dražby: 30.6.2021 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 75.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 50.000,− Kč
 • Minimální příhoz: 1.000,− Kč
 • Dražební jistota: 8.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Kroměříž
 • Adresa objektu: Pačlavice, okres Kroměříž
 • Okres: Kroměříž
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: - pozemek parcelní číslo 1204, o výměře 135m2, druh pozemku ostatní plocha, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Kroměříž, pro obec Pačlavice, katastrální území Lhota u Pačlavic, na listu vlastnictví č. 451. 

Dražební vyhláška (0,16 MB)

1/2 domu občanské vybavenosti Všelibice, okres Liberec

 • Spisová značka: 196EX 1648/19-71
 • Datum konání dražby: 24.6.2021 09:00:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 2.840.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 1.893.333,− Kč
 • Minimální příhoz: 10.000,− Kč
 • Dražební jistota: 150.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec
 • Adresa objektu: Všelibice 71, okres Liberec
 • Okres: Liberec
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného (zástava), a to: spoluvlastnický podíl o velikosti ½: - pozemek parcelní číslo St. 271, o výměře 371m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba č.p. 71, způsob využití obč.vyb., - pozemek parcelní číslo 831/7, o výměře 647m2, druh pozemku ostatní plocha, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, pro obec Všelibice, katastrální území Všelibice, na listu vlastnictví č. 329, a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: přípojky IS – elektro, vodovod, kanalizace, zpevněné plochy, terasa.

Dražební vyhláška (0,17 MB)

1/3 pozemků Tovačov, okres Přerov

 • Spisová značka: 196EX 1619/10-316
 • Datum konání dražby: 23.6.2021 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 101.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 67.333,− Kč
 • Minimální příhoz: 2.000,− Kč
 • Dražební jistota: 10.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov
 • Adresa objektu: Tovačov, okres Přerov
 • Okres: Přerov
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3: - pozemek parcelní číslo 325/57, o výměře 9909m2, druh pozemku orná půda, - pozemek parcelní číslo 684/66, o výměře 1809m2, druh pozemku orná půda, - pozemek parcelní číslo 684/82, o výměře 713m2, druh pozemku orná půda, - pozemek parcelní číslo 684/89, o výměře 1076m2, druh pozemku orná půda, - pozemek parcelní číslo 684/120, o výměře 56m2, druh pozemku ostatní plocha, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, pro obec Tovačov, katastrální území Tovačov, na listu vlastnictví č. 178. 

Dražební vyhláška (0,16 MB)

první 1 2 3 4 5 6 další poslední
Celkem: 29 položek

Novinky

Nový termín dražby 196EX 2026/09-266

14.5.2021 | Dražba 196EX 2026/09-266 se bude konat dne 1.7.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Dražba 196EX 435/20-110 odročena na neurčito

14.5.2021 | Dražba 196EX 435/20-110 odročena na neurčito

Přidána dražba 196EX 1619/10-316 do sekce Dražby

13.5.2021 | Dražba 196EX 1619/10-316 se bude konat dne 23.6.2021 v 08:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Více novinek


Copyright © 2021 Exekutorský úřad Olomouc | Mgr. Jan Valenta, soudní exekutor