Dražby nemovitostí

1/2 rodinného domu Hlubočky, okres Olomouc

 • Spisová značka: 196EX 5698/09-209
 • Datum konání dražby: 6.5.2020 09:00:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 840.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 560.000,− Kč
 • Minimální příhoz: 5.000,− Kč
 • Dražební jistota: 150.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc
 • Adresa objektu: Na Výsluní 170, 783 61 Hlubočky
 • Okres: Olomouc
 • Popis:
Nemovitost je samostatně stojící rodinný dům, částečně podsklepený, s jedním nadzemním podlažím. Je zděný, zdivo tl.30 cm. Má sedlovou a plochou střechu, krytina je z osinkocementových šablon a asfaltových pásů, bleskosvod chybí, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna jsou dřevěná zdvojená, fasáda je břízolitová. Vnitřní dveře jsou náplňové. Podlahy jsou z PVC, prken, terasa a laminátu. V domě je byt dispozice 3+1 s garáží, vybavení kuchyně je s linkou a plynovým sporákem na PB. WC je splachovací, koupelna s neobezděnou vanou. Vytápění v domě je ústřední s kotlem na pevná paliva. Teplá voda je z boileru. Stav domu je zhoršený, celkové vybavení je podstandardní a morálně zastaralé. Dům je užíván od roku 1947, v 70.letech byla provedena modernizace. Dům je napojen na elektřinu, veřejný vodovod, je možnost napojení na plyn, odpady jsou svedeny do jímky, je možnost napojení na veřejnou kanalizaci. Na pozemku se dále nacházejí porosty a venkovní úpravy.   

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (2,85 MB)

Usnesení o odročení  (0,17 MB)

Usnesení (0,19 MB)

1/2 rodinného domu Hlubočky, okres Olomouc 1/2 rodinného domu Hlubočky, okres Olomouc 1/2 rodinného domu Hlubočky, okres Olomouc 1/2 rodinného domu Hlubočky, okres Olomouc 1/2 rodinného domu Hlubočky, okres Olomouc

1/4 rodinného domu Měrunice, okres Teplice

 • Spisová značka: 196EX 2136/06-317
 • Datum konání dražby: 30.4.2020 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 174.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 116.000,− Kč
 • Minimální příhoz: 2.000,− Kč
 • Dražební jistota: 30.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice
 • Adresa objektu: č.p. 69, Měrunice, okres Teplice
 • Okres: Teplice
 • Popis:

Prohlídce nebyl nikdo přítomen, obhlídka byla provedena pouze z vně nemovitosti, stavebně technický stav nemovitosti se dohaduje dle vizuálního posouzení stavby, užitná plocha stavby se dohaduje dle dostupných zjištění a dle plochy zastavěné.

Rodinný dům byl postaven jako samostatný objekt a má jedno nadzemní podlaží. Dům nemá pravděpodobně podsklepení, je zde půda, obytné podkroví se neuvažuje. Dům je pravděpodobně bývalou zemědělskou usedlostí, je zde obytná a hospodářská část. Odhadem byl objekt postaven na začátku 20. století a ke dni ocenění se uvažuje jeho stáří na přibližně 120 let.

Základy má kamenné, konstrukce objektu je smíšená (převážně kámen, cihla), tloušťka stěn se odhaduje do 50 cm a stropy jsou tvořeny pravděpodobně dřevěnými trámy. Střecha je sedlová, střešní krytina je tvořena pálenou taškou, klempířské prvky chybí. Vnější omítky jsou vápenocementové a stavba není zateplena.

Podlahová (obytná) plocha se uvažuje dle plochy zastavěné přibližně na 100 m2 .

Vnitřní vybavení nebylo možné zjistit, uvažuje se spíše podstandard. Vnitřní omítky pravděpodobně vápenné. Jsou zde instalována špaletová okna. Dveře a zárubně pravděpodobně dřevěné a vchodové dveře jsou dřevěné. Podlahy pravděpodobně prkenné. Napojení na sítě – pravděpodobně elektřina (zřejmě odpojeno od distribuční sítě), vodovod, odpad se uvažuje do jímky.

Stav objektu je zanedbaný, pravděpodobně není objekt užíván. Konstrukční prvky jsou dle vizuálního posouzení převážně v dožitém stavu, střešní krytina dožitá, okna dožitá, venkovní úpravy zanedbané, hospodářská část stavby v zanedbaném stavu. Stavba se včetně příslušenství, vybavení a venkovních úprav uvažuje ke kompletní rekonstrukci.

Na pozemku se nachází: okrasné dřeviny, ovocné dřeviny a plot pozemku tvoří pletivo do ocelových sloupků, dřevěný plot, zděný plot. Samotný pozemek je mírně svažitý. K objektu je bezproblémový přístup po zpevněné obecní cestě. Parkovací možnosti jsou na vlastním pozemku. K objektu náleží hospodářská část, kolny.

Objekt je postaven ve střední části obce a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami. Dostupnost obchodů je nedostatečná - nutnost dojezdu. Soustava škol není v místě dostupná - nutnost dojezdu a není zde žádná vybavenost z hlediska kulturních zařízení - nutnost dojezdu. V okolí se nenachází žádná vybavenost z hlediska sportovního vyžití - nutnost dojíždět, jsou zde nejdůležitější úřady, ostatní úřady jsou v dojezdové vzdálenosti a v místě se nenachází pobočka České pošty - nutnost dojezdu.

Dům je postaven v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v bezprostřední blízkosti objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Je zde zanedbatelné nebezpečí výskytu záplav.

V místě je pouze zastávka autobusových spojů. V místě není zvýšená kriminalita, zločiny jsou zde výjimečné.

Nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.

Na listu vlastnictví jsou k podílu povinné Zdenky Tóthové evidována omezení vlastnického práva a jiné zápisy (zástavní práva, nařízení exekuce, exekuční příkazy, zahájení exekuce).

Dražební vyhláška (0,19 MB)

Znalecký posudek (3,04 MB)

Usnesení o odročení  (0,19 MB)

1/4 rodinného domu Měrunice, okres Teplice 1/4 rodinného domu Měrunice, okres Teplice 1/4 rodinného domu Měrunice, okres Teplice 1/4 rodinného domu Měrunice, okres Teplice 1/4 rodinného domu Měrunice, okres Teplice 1/4 rodinného domu Měrunice, okres Teplice 1/4 rodinného domu Měrunice, okres Teplice 1/4 rodinného domu Měrunice, okres Teplice 1/4 rodinného domu Měrunice, okres Teplice 1/4 rodinného domu Měrunice, okres Teplice

1/6 orné půdy Pňovice, okres Olomouc

 • Spisová značka: 196EX 3304/09-262
 • Datum konání dražby: 29.4.2020 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 60.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 40.000,− Kč
 • Minimální příhoz: 2.000,− Kč
 • Dražební jistota: 10.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc
 • Adresa objektu: Pňovice
 • Okres: Olomouc
 • Popis:
Pozemky se nacházejí mimo zastavěné území obce. Jsou zemědělského charakteru a jsou takto i užívány. 

Dražební vyhláška (0,19 MB)

Znalecký posudek (2,97 MB)

1/6 orné půdy Pňovice, okres Olomouc 1/6 orné půdy Pňovice, okres Olomouc 1/6 orné půdy Pňovice, okres Olomouc

1/2 pozemku Jabloňov u Velkého Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou

 • Spisová značka: 196EX 3697/08-203
 • Datum konání dražby: 23.4.2020 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.exdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 41.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 27.334,− Kč
 • Minimální příhoz: 1.000,− Kč
 • Dražební jistota: 8.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Velké Meziříčí
 • Adresa objektu: Jabloňov u Velkého Meziříčí, Jabloňov, okres Žďár nad Sázavou
 • Okres: Žďár nad Sázavou
 • Popis:

pozemek slouží k zemědělským účelům. Tvoří jeden celek, který je součástí větších polností v okolí. Rozloha činí 4.132 m2 . Pozemek je rovinatý a dle LPIS obhospodařované spol. Hospodářské obchodní družstvo Březejc. Pozemky se nachází na západní straně silnice, přibližně uprostřed mezi obcemi Jabloňov a Březejc.

Nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny. 

Dražební vyhláška (0,19 MB)

Znalecký posudek (2,32 MB)

1/2 pozemku Jabloňov u Velkého Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou 1/2 pozemku Jabloňov u Velkého Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou 1/2 pozemku Jabloňov u Velkého Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou

1/2 rodinného domu Petřvald u Karviné, okres Karviná

 • Spisová značka: 196EX 5875/11-239
 • Datum konání dražby: 22.4.2020 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 460.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 306.667,− Kč
 • Minimální příhoz: 3.000,− Kč
 • Dražební jistota: 80.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná
 • Adresa objektu: Ostravská č.p. 907, Petřvald, okres Karviná
 • Okres: Karviná
 • Popis:

Rodinný dům je samostatný objekt a má jedno nadzemní podlaží. Dům je celkově podsklepený, v části je půda a v části je vybudováno obytné podkroví. Objekt byl postaven odhadem v roce 1950.

Základy jsou tvořeny betonem bez izolace, objekt je cihlové konstrukce, tloušťka stěn je 45 cm a stropy jsou dřevěné a v 1.PP betonové monolitické. Má polovalbovou střechu, střešní krytinu tvoří z části živičná lepenka, částečně pozinkovaný plech a klempířské prvky jsou plechové pozinkované. Vnější omítky jsou břízolitové a zateplení pláště není provedeno.

Dispozičně je dům řešen jako 5+1. V domě se nachází chodba o výměře 4,30 m2 , WC o výměře 1,33 m2 , hala o výměře 5,35 m2 , pokoj o výměře 13,00 m2 , pokoj o výměře 21,43 m2 , pokoj o výměře 22,36 m2 , kuchyně o výměře 13,02 m2 , spíž o výměře 1,43 m 2 , koupelna o výměře 3,09 m2 , hala o výměře 11,10 m2 , pokoj o výměře 9,57 m2 , komora o výměře 3,86 m2 , pokoj o výměře 22,51 m2 , půda o výměře 37,95 m2 , sklep o výměře 74,86 m2 . Podlahová plocha činí 132,34 m2 . Podlahová plocha vč. příslušenství činí 245,15 m2 .

Vnitřní úpravu povrchů tvoří vápenocementové omítky, v podkroví chybí. Okna jsou kastlová, v podkroví chybí. Příslušenství oken chybí. Orientace obytných prostor je na sever, jih a západ. Vybavení koupelny tvoří klasická vana a umyvadlo a WC je vybaveno klasickou toaletou. Vnitřní dveře jsou dřevěné plné, v podkroví chybí. Dveře mají dřevěné zárubně. Vchodové dveře jsou dřevěné. Vybavení kuchyně tvoří kuchyňská linka bez vestavěných spotřebičů a plynový sporák. V domě jsou jako osvětlovací technika použity lustry, v podkroví chybí.

V obytných místnostech je prkenná podlaha, v kuchyni je korková podlaha, v koupelně a na WC je položeno lino a v chodbě jsou podlahy tvořeny teracem. V ostatních místnostech je cementový potěr.

Dalším vybavením domu jsou anténní rozvody.

Do domu je zavedena elektřina o napětí 230V a je připojen k rozvodné síti elektrického proudu. Do objektu je zaveden vodovod a odpadní vody jsou svedeny do jímky. V domě je zaveden zemní plyn, je však odpojen od dodávky a jsou využívány PB lahve. Vytápění rodinného domu je řešeno lokálně na tuhá paliva. Objekt nedisponuje zdrojem teplé vody.

Podkroví domu je po požáru. Stěny objektu jsou poškozené, střecha je poškozena, okna jsou poškozena, podlahy jsou zastaralé, vybavení je zastaralé a rozvody jsou poškozeny. Rodinný dům je ve špatném stavu.

Na pozemku jsou neudržované ovocné dřeviny a pozemek je oplocen pletivem do ocelových sloupků. Sklon pozemku je mírně svažitý. K objektu lze přijet bez problému po zpevněné obecní cestě. Parkovací možnosti jsou na vlastním pozemku. Součástí jsou tyto venkovní stavby: hospodářská budova.

Dům je situovaný ve střední části obce a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami. Dostupnost obchodů je malá - vybavenost menšími obchody s omezenou otevírací dobou. V místě je dostupná základní škola, pro vyšší vzdělání a specializované služby je nutné dojíždět. Je zde pouze částečná vybavenost z hlediska kulturních zařízení a sportovního vyžití. Jsou zde nejdůležitější úřady, ostatní úřady jsou v dojezdové vzdálenosti a v obci je pobočka České pošty.

Dům je postaven z hlediska životního prostředí spíše v nepříznivé lokalitě v blízkosti frekventovaných komunikací a v docházkové vzdálenosti od objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Je zde zanedbatelné nebezpečí výskytu záplav.

V místě je zastávka MHD a zastávka dálkových spojů je v docházkové vzdálenosti.

Vlastník objektu není v kontaktu se sousedy a v místě není zvýšená kriminalita, zločiny jsou zde výjimečné.

Nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny. 

Dražební vyhláška (0,19 MB)

Znalecký posudek (3,81 MB)

1/2 rodinného domu Petřvald u Karviné, okres Karviná 1/2 rodinného domu Petřvald u Karviné, okres Karviná 1/2 rodinného domu Petřvald u Karviné, okres Karviná 1/2 rodinného domu Petřvald u Karviné, okres Karviná 1/2 rodinného domu Petřvald u Karviné, okres Karviná

první 1 2 3 4 5 6 další poslední
Celkem: 26 položek

Novinky

Nový termín dražby 196EX 2136/06-317

1.4.2020 | Dražba 196EX 2136/06-317 se bude konat dne 30.4.2020 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Nový termín dražby 196EX 5698/09-209

1.4.2020 | Dražba 196EX 5698/09-209 se bude konat dne 6.5.2020 v 9:00 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Přidána dražba 196EX 5875/11-239 do sekce Dražby

27.3.2020 | Dražba 196EX 5875/11-239 se bude konat dne 22.4.2020 v 08:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Více novinek


Copyright © 2020 Exekutorský úřad Olomouc | Mgr. Jan Valenta, soudní exekutor

Tvorba www stránek Olomouc