Dražby nemovitostí

1/468 pozemků Králová, okres Olomouc

 • Spisová značka: 196EX 3615/11-212
 • Datum konání dražby: 19.4.2023 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 30.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 20.000,− Kč
 • Minimální příhoz: 1.000,− Kč
 • Dražební jistota: 2.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc
 • Adresa objektu: obec Medlov, okres Olomouc
 • Okres: Olomouc
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: spoluvlastnický podíl o velikosti 1/468: - pozemek parcelní číslo 527, o výměře 120108m2, druh pozemku lesní pozemek, - pozemek parcelní číslo 528, o výměře 43556m2, druh pozemku lesní pozemek, - pozemek parcelní číslo 529, o výměře 3972m2, druh pozemku lesní pozemek, - pozemek parcelní číslo 530, o výměře 17816m2, druh pozemku lesní pozemek, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, pro obec Medlov, katastrální území Králová, na listu vlastnictví č. 156, a dále: spoluvlastnický podíl o velikosti 1/468: - pozemek parcelní číslo 531, o výměře 127112m2, druh pozemku orná půda, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, pro obec Medlov, katastrální území Králová, na listu vlastnictví č. 273, a dále: spoluvlastnický podíl o velikosti 1/468: - pozemek parcelní číslo 1004/7, o výměře 47763m2, druh pozemku lesní pozemek, - pozemek parcelní číslo 1004/8, o výměře 91547m2, druh pozemku lesní pozemek, - pozemek parcelní číslo 1008/2, o výměře 129m2, druh pozemku lesní pozemek, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, pro obec Uničov, katastrální území Benkov u Střelic, na listu vlastnictví č. 123.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

1/6 pozemků Rusava, okres Kroměříž

 • Spisová značka: 196EX 766/11-80
 • Datum konání dražby: 1.3.2023 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 15.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 10.000,− Kč
 • Minimální příhoz: 1.000,− Kč
 • Dražební jistota: 2.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Holešov
 • Adresa objektu: Rusava, okres Kroměříž
 • Okres: Kroměříž
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6: - pozemek parcelní číslo 2400, o výměře 215m2, druh pozemku ostatní plocha, - pozemek parcelní číslo 2407/2, o výměře 208m2, druh pozemku zahrada, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Holešov, pro obec Rusava, katastrální území Rusava, na listu vlastnictví č. 736.

Dražební vyhláška (0,27 MB)

Pozemek Postřelmov, okres Šumperk; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 196EX 564/21-76
 • Datum konání dražby: 22.2.2023 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 345.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 230.000,− Kč
 • Minimální příhoz: 3.000,− Kč
 • Dražební jistota: 40.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk
 • Adresa objektu: Postřelmov, okres Šumperk
 • Okres: Šumperk
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: - pozemek parcelní číslo 1728/4, o výměře 9843m2, druh pozemku orná půda, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk, pro obec Postřelmov, katastrální území Postřelmov, na listu vlastnictví č. 553, a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: toto nebylo zjištěno. 

Dražební vyhláška (0,29 MB)

Usnesení o odročení dražby (0,26 MB)

3/7 pozemků, zem. stavba s pozemky a spoluvlastnické podíly o různých velikostech Fojtova Kraš, okres Jeseník

 • Spisová značka: 196EX 4789/07-606
 • Datum konání dražby: 21.2.2023 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 249.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 166.000,− Kč
 • Minimální příhoz: 2.000,− Kč
 • Dražební jistota: 30.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Jeseník
 • Adresa objektu: Velká Kraš, okres Jeseník
 • Okres: Jeseník
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: spoluvlastnický podíl o velikosti 3/7: - pozemek parcelní číslo 92/2, o výměře 353m2, druh pozemku orná půda, - pozemek parcelní číslo 95/1, o výměře 1893m2, druh pozemku orná půda, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Jeseník, pro obec Velká Kraš, katastrální území Fojtova Kraš, na listu vlastnictví č. 48, a dále: - pozemek parcelní číslo St. 11/3, o výměře 250m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba: bez čp/če, zem.stav, - pozemek parcelní číslo 66/5, o výměře 1215m2, druh pozemku ostatní plocha, - pozemek parcelní číslo 66/6, o výměře 419m2, druh pozemku zahrada, - pozemek parcelní číslo 449, o výměře 587m2, druh pozemku ostatní plocha, - stavba bez čp/če, zem.stav, stojící na pozemku p.č. St. 11/3, pozemku p.č. St. 11/4, LV 10002, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Jeseník, pro obec Velká Kraš, katastrální území Fojtova Kraš, na listu vlastnictví č. 10, a dále: spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6: - pozemek parcelní číslo 108/45, o výměře 42m2, druh pozemku ostatní plocha, - pozemek parcelní číslo 108/91, o výměře 716m2, druh pozemku orná půda, - pozemek parcelní číslo 457/1, o výměře 2562m2, druh pozemku orná půda, - pozemek parcelní číslo 457/2, o výměře 12m2, druh pozemku ostatní plocha, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Jeseník, pro obec Velká Kraš, katastrální území Fojtova Kraš, na listu vlastnictví č. 50, a dále: spoluvlastnický podíl o velikosti 4/10: - pozemek parcelní číslo 108/89, o výměře 573m2, druh pozemku orná půda, - pozemek parcelní číslo 452/1, o výměře 2484m2, druh pozemku orná půda, - pozemek parcelní číslo 452/2, o výměře 16m2, druh pozemku ostatní plocha, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Jeseník, pro obec Velká Kraš, katastrální území Fojtova Kraš, na listu vlastnictví č. 49, a dále: spoluvlastnický podíl o velikosti 2/3: - pozemek parcelní číslo 447/2, o výměře 333m2, druh pozemku orná půda, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Jeseník, pro obec Velká Kraš, katastrální území Fojtova Kraš, na listu vlastnictví č. 51.

Dražební vyhláška (0,27 MB)

1/6 pozemku Náměšť na Hané, okres Olomouc

 • Spisová značka: 196EX 1389/21-62
 • Datum konání dražby: 8.2.2023 14:00:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 30.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 20.000,− Kč
 • Minimální příhoz: 1.000,− Kč
 • Dražební jistota: 3.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc
 • Adresa objektu: Náměšť na Hané, okres Olomouc
 • Okres: Olomouc
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6: - pozemek parcelní číslo 1399/15, o výměře 7762m2, druh pozemku orná půda, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, pro obec Náměšť na Hané, katastrální území Náměšť na Hané, na listu vlastnictví č. 1145, a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: toto nebylo zjištěno.

Dražební vyhláška (0,27 MB)

první 1 2 3 4 další poslední
Celkem: 18 položek

Novinky

Přidána dražba 196EX 766/11-80 do sekce Dražby

30.1.2023 | Dražba 196EX 766/11-80 se bude konat dne 1.3.2023 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Dražba 196EX 564/21-76 odročena na neurčito

30.1.2023 | Dražba 196EX 564/21-76 odročena na neurčito

Dražba 196EX 7516/08-265 odročena na neurčito

9.1.2023 | Dražba 196EX 7516/08-265 odročena na neurčito

Více novinek


Copyright © 2023 Exekutorský úřad Olomouc | Mgr. Jan Valenta, soudní exekutor | Změna nastavení cookies