Dražby nemovitostí

Spoluvlastnický podíl 1/24 pozemku s rodinným domem v obci Vrbátky, Prostějov; ODROČENO

 • Spisová značka: 196EX 3185/09-279
 • Datum konání dražby: 28.5.2024 10:00:00
 • Místo konání dražby: Online na Portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 15.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 10.000,− Kč
 • Minimální příhoz: 1.000,− Kč
 • Dražební jistota: 5.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov
 • Adresa objektu: Vrbátky 257
 • Okres: Prostějov
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to spoluvlastnický podíl o velikosti 1/24 na:
- pozemek parcelní číslo St. 70/1, o výměře 152m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, a rod.dům číslo popisné 135, stojící na pozemku parc. č. St. 70/1, jako jeho součást, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov, pro obec Vrbátky, katastrální území Vrbátky, na listu vlastnictví č. 257.
Shora uvedené nemovité věci jsou popsány ve znaleckém posudku znalce (znalecké kanceláře) Ing. Jan Šíma, ze dne 20.10.2023, č. 62613/2023, jehož předmětem bylo ocenění nemovitých věcí, jejich příslušenství a jednotlivých práv a závad s nimi spojených.
Prohlídkou bylo zjištěno, že objekt rodinného domu již neexistuje. Dle sdělení souseda byla stavba odstraněna před cca 5 lety.

Dražební vyhláška (0,28 MB)

Znalecký posudek (5,12 MB)

Usnesení o odročení dražebního jednání (0,28 MB)

Spoluvlastnický podíl 1/3 bytu 2+1 v obci Uherský Brod, okres Uherské Hradiště; ODROČENO

 • Spisová značka: 196EX 502/09-411
 • Datum konání dražby: 9.4.2024 10:00:00
 • Místo konání dražby: Online na Portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 835.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 556.667,− Kč
 • Minimální příhoz: 5.000,− Kč
 • Dražební jistota: 80.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherský Brod
 • Adresa objektu: 1565 Větrná, Uherský Brod Uherský Brod
 • Okres: Uherské Hradiště
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to:
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3:
- bytová jednotka číslo 1565/27 v budově č.p. 1565, stojící na pozemku parc. č. St. 2120/1, LV 5287,
to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherský Brod, pro obec Uherský Brod, katastrální území Uherský Brod, na listu vlastnictví č. 6089,
a dále tomu odpovídající spoluvlastnický podíl povinného na společných částech domu a pozemku o velikosti 30/1000:
- stavba číslo popisné 1565, stojící na pozemku parc. č. St. 2120/1, způsob využití byt.dům,
- pozemek parcelní číslo St. 2120/1, o výměře 577m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek parcelní číslo 7736/1, o výměře 258m2, druh pozemku ostatní plocha,
to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherský Brod, pro obec Uherský Brod, katastrální území Uherský Brod, na listu vlastnictví č. 5287.
Nemovité věci tvoří jeden funkční celek, a proto budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.
Bytová jednotka se nachází ve III. nadzemním podlaží. Je dispozičně řešena jako 2+1 s kompletním sociálním zázemím o celkové podlahové ploše 57,03 m2. Sociální zázemí (koupelna, WC) je uvažováno jako standardní. Vytápění jednotky je ústřední s dálkovým zdrojem. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako průměrná.

Dražební vyhláška (0,28 MB)

Usnesení o odročení dražebního jednání (0,28 MB)

Spoluvlastnický podíl 1/3 bytu 2+1 v obci Uherský Brod, okres Uherské Hradiště; ODROČENO Spoluvlastnický podíl 1/3 bytu 2+1 v obci Uherský Brod, okres Uherské Hradiště; ODROČENO Spoluvlastnický podíl 1/3 bytu 2+1 v obci Uherský Brod, okres Uherské Hradiště; ODROČENO Spoluvlastnický podíl 1/3 bytu 2+1 v obci Uherský Brod, okres Uherské Hradiště; ODROČENO

Rodinný dům s pozemky v obci Brodek u Prostějova

 • Spisová značka: 196EX 3197/18-183
 • Datum konání dražby: 18.1.2024 10:00:00
 • Místo konání dražby: Online na Portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 1.260.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 840.000,− Kč
 • Minimální příhoz: 10.000,− Kč
 • Dražební jistota: 150.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov
 • Adresa objektu: 168 Havlíčkova, Brodek u Prostějova Brodek u Prostějova
 • Okres: Prostějov
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci ve společném jmění manželů povinného a jeho manžela, které jsou zapsány jako vlastnictví manžela povinného Štefana Vasse, a to:
- pozemek parcelní číslo 223, o výměře 127m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba č.p. 168, rod. dům,
- pozemek parcelní číslo 224, o výměře 51m2, druh pozemku zahrada,
- pozemek parcelní číslo 225, o výměře 182m2, druh pozemku zahrada,
to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov, pro obec Brodek u Prostějova, katastrální území Brodek u Prostějova, na listu
vlastnictví č. 250 a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: přípojky IS: elektřina, veřejný vodovod, kanalizace, plyn.
Shora uvedené nemovité věci a jejich příslušenství jsou popsány ve znaleckém posudku znalce (znalecké kanceláře) Ing. Jana Šímy ze dne 24.07.2023, č. 31239/2023, jehož předmětem bylo ocenění nemovitých věcí a jejich příslušenství cenou obvyklou.

Dražební vyhláška (0,29 MB)

Rodinný dům s pozemky v obci Brodek u Prostějova Rodinný dům s pozemky v obci Brodek u Prostějova Rodinný dům s pozemky v obci Brodek u Prostějova Rodinný dům s pozemky v obci Brodek u Prostějova Rodinný dům s pozemky v obci Brodek u Prostějova

Spoluvlastnický podíl 1/10 na pozemcích v k.ú. Jaroměř a na pozemku v k.ú. Rychnovek, okres Náchod

 • Spisová značka: 196EX 2891/04-382
 • Datum konání dražby: 11.1.2024 10:00:00
 • Místo konání dražby: Online na Portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 45.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 30.000,− Kč
 • Minimální příhoz: 1.000,− Kč
 • Dražební jistota: 10.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod
 • Adresa objektu: Náchod
 • Okres: Náchod
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to:
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/10:
- pozemek parcelní číslo 3677, o výměře 4427m2, druh pozemku trvalý travní porost,
- pozemek parcelní číslo 3680/43, o výměře 4156m2, druh pozemku trvalý travní porost,
- pozemek parcelní číslo 3680/50, o výměře 60m2, druh pozemku trvalý travní porost,
- pozemek parcelní číslo 3881, o výměře 2831m2, druh pozemku orná půda,
to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod, pro obec Jaroměř, katastrální území Jaroměř, na listu vlastnictví č. 2219;
a dále:
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/10:
- pozemek parcelní číslo 1079, o výměře 2843m2, druh pozemku orná půda,
to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod, pro obec Rychnovek, katastrální území Rychnovek, na listu vlastnictví č. 187,
Shora uvedené nemovité věci jsou popsány ve znaleckém posudku znalce (znalecké kanceláře) Ing. Tomáš Šubert, znalec ze dne 25.09.2023, č. 1747/2023, jehož předmětem bylo ocenění nemovitých věcí, jejich příslušenství a jednotlivých práv a závad s nimi spojených.
Nemovité věci budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Dražební vyhláška (0,28 MB)

Spoluvlastnický podíl 1/10 na pozemcích v k.ú. Jaroměř a na pozemku v k.ú. Rychnovek, okres Náchod Spoluvlastnický podíl 1/10 na pozemcích v k.ú. Jaroměř a na pozemku v k.ú. Rychnovek, okres Náchod Spoluvlastnický podíl 1/10 na pozemcích v k.ú. Jaroměř a na pozemku v k.ú. Rychnovek, okres Náchod Spoluvlastnický podíl 1/10 na pozemcích v k.ú. Jaroměř a na pozemku v k.ú. Rychnovek, okres Náchod Spoluvlastnický podíl 1/10 na pozemcích v k.ú. Jaroměř a na pozemku v k.ú. Rychnovek, okres Náchod Spoluvlastnický podíl 1/10 na pozemcích v k.ú. Jaroměř a na pozemku v k.ú. Rychnovek, okres Náchod Spoluvlastnický podíl 1/10 na pozemcích v k.ú. Jaroměř a na pozemku v k.ú. Rychnovek, okres Náchod Spoluvlastnický podíl 1/10 na pozemcích v k.ú. Jaroměř a na pozemku v k.ú. Rychnovek, okres Náchod Spoluvlastnický podíl 1/10 na pozemcích v k.ú. Jaroměř a na pozemku v k.ú. Rychnovek, okres Náchod Spoluvlastnický podíl 1/10 na pozemcích v k.ú. Jaroměř a na pozemku v k.ú. Rychnovek, okres Náchod

1/3 bytové jednotky s pozemky Uherský Brod, okres Uherské Hradiště; ODROČENO NA 9.1.2024

 • Spisová značka: 196EX 502/09-263
 • Datum konání dražby: 9.1.2024 10:00:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 835.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 556.667,− Kč
 • Minimální příhoz: 5.000,− Kč
 • Dražební jistota: 80.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherský Brod
 • Adresa objektu: Uherský Brod č.p. 1565, okres Uherské Hradiště
 • Okres: Uherské Hradiště
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3: - bytová jednotka číslo 1565/27 v budově č.p. 1565, stojící na pozemku parc. č. St. 2120/1, LV 5287, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherský Brod, pro obec Uherský Brod, katastrální území Uherský Brod, na listu vlastnictví č. 6089, a dále tomu odpovídající spoluvlastnický podíl povinného na společných částech domu a pozemku o velikosti 30/1000: - stavba číslo popisné 1565, stojící na pozemku parc. č. St. 2120/1, způsob využití byt.dům, - pozemek parcelní číslo St. 2120/1, o výměře 577m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek parcelní číslo 7736/1, o výměře 258m2, druh pozemku ostatní plocha, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherský Brod, pro obec Uherský Brod, katastrální území Uherský Brod, na listu vlastnictví č. 5287.    

Dražební vyhláška (0,27 MB)

Usnesení o odročení dražebního jednání (0,28 MB)

Usnesení (0,26 MB)

Usnesení (0,26 MB)

Usnesení (0,28 MB)

první 1 2 3 4 5 další poslední
Celkem: 23 položek

Novinky

Dražba 196EX 3185/09-279 odročena na 28.5.2024 v 10:00 hod.

14.3.2024 | Dražba 196EX 3185/09-279 se odročuje na 28.5.2024 v 10:00 hod.

Dražba 196EX 502/09-411 odročena na 9.4.2024 v 10:00 hod.

21.2.2024 | Dražba 196EX 502/09-411 se odročuje na 9.4.2024 v 10:00 hod.

Přidána dražba 196EX 3185/09-279 do sekce Dražby nemovitostí

12.2.2024 | Dražba 196EX 3185/09-279 se bude konat elektronicky dne 12.3.2024 v 10:00 hod.

Více novinek


Copyright © 2024 Exekutorský úřad Olomouc | Mgr. Jan Valenta, soudní exekutor | Změna nastavení cookies