Dražby nemovitostí

1/8 rodinného domu Stará Rudná, okres Bruntál

 • Spisová značka: 196EX 4179/09-289
 • Datum konání dražby: 14.10.2021 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 50.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 25.000,− Kč
 • Minimální příhoz: 1.000,− Kč
 • Dražební jistota: 7.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Bruntál
 • Adresa objektu: Stará Rudná 25, okres Bruntál
 • Okres: Bruntál
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8: - pozemek parcelní číslo St. 39/1, o výměře 1275m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba: Stará Rudná, č.p. 25, rod.dům, LV 27, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Bruntál, pro obec Rudná pod Pradědem, katastrální území Stará Rudná, na listu vlastnictví č. 162.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

1/8 pozemků Stará Rudná, okres Bruntál

 • Spisová značka: 196EX 4179/09-290
 • Datum konání dražby: 14.10.2021 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 28.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 14.000,− Kč
 • Minimální příhoz: 1.000,− Kč
 • Dražební jistota: 5.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Bruntál
 • Adresa objektu: Stará Rudná, okres Bruntál
 • Okres: Bruntál
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8: - pozemek parcelní číslo 200/1, o výměře 584m2, druh pozemku zahrada, - pozemek parcelní číslo 200/4, o výměře 126m2, druh pozemku zahrada, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Bruntál, pro obec Rudná pod Pradědem, katastrální území Stará Rudná, na listu vlastnictví č. 163.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

1/10 rodinného domu s pozemky Mikulčice, okres Hodonín

 • Spisová značka: 196EX 492/12-280
 • Datum konání dražby: 13.10.2021 14:00:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 132.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 66.000,− Kč
 • Minimální příhoz: 2.000,− Kč
 • Dražební jistota: 20.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín
 • Adresa objektu: Mikulčice 349, okres Hodonín
 • Okres: Hodonín
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: spoluvlastnický podíl o velikosti 1/10: - pozemek parcelní číslo 151/4, o výměře 7m2, druh pozemku zahrada, - pozemek parcelní číslo 160, o výměře 58m2, druh pozemku orná půda, - pozemek parcelní číslo 658, o výměře 309m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba č.p. 349, způsob využití rod.dům, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, pro obec Mikulčice, katastrální území Mikulčice, na listu vlastnictví č. 1110.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Rodinný dům Dalov, okres Olomouc

 • Spisová značka: 196EX 3790/04-284
 • Datum konání dražby: 13.10.2021 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 930.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 465.000,− Kč
 • Minimální příhoz: 5.000,− Kč
 • Dražební jistota: 100.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc
 • Adresa objektu: Dalov 79, okres Olomouc
 • Okres: Olomouc
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: - pozemek parcelní číslo St. 217, o výměře 282m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, na pozemku stojí stavba: Dalov, č.p. 79, rod.dům, LV 223, - pozemek parcelní číslo 1287, o výměře 1671m2, druh pozemku ostatní plocha, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, pro obec Šternberk, katastrální území Dalov, na listu vlastnictví č. 292. 

Dražební vyhláška (0,16 MB)

2/32 pozemků Vikýřovice, okres Šumperk

 • Spisová značka: 196EX 5326/11-173
 • Datum konání dražby: 7.10.2021 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 15.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 7.500,− Kč
 • Minimální příhoz: 1.000,− Kč
 • Dražební jistota: 2.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk
 • Adresa objektu: Vikýřovice, okres Šumperk
 • Okres: Šumperk
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: spoluvlastnický podíl o velikosti 2/32: - pozemek parcelní číslo 1882/1, o výměře 2396m2, druh pozemku vodní plocha, - pozemek parcelní číslo 1882/2, o výměře 4060m2, druh pozemku vodní plocha, - pozemek parcelní číslo 1883/1, o výměře 1967m2, druh pozemku vodní plocha, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk, pro obec Vikýřovice, katastrální území Vikýřovice, na listu vlastnictví č. 1544.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

první 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 další poslední
Celkem: 49 položek

Novinky

Přidána dražba 196EX 4179/09-289 do sekce Dražby

4.8.2021 | Dražba 196EX 4179/09-289 se bude konat dne 14.10.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Přidána dražba 196EX 4179/09-290 do sekce Dražby

4.8.2021 | Dražba 196EX 4179/09-290 se bude konat dne 14.10.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Přidána dražba 196EX 1538/04-422 do sekce Dražby

4.8.2021 | Dražba 196EX 1538/04-422 se bude konat dne 21.9.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Více novinek


Copyright © 2021 Exekutorský úřad Olomouc | Mgr. Jan Valenta, soudní exekutor