Dražby nemovitostí

1/9 pozemku Střížovice u Kvasic, okres Kroměříž

 • Spisová značka: 196EX 2943/08-281
 • Datum konání dražby: 29.6.2022 14:00:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 11.400,− Kč
 • Nejnižší podání: 7.600,− Kč
 • Minimální příhoz: 1.000,− Kč
 • Dražební jistota: 1.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: m Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Kroměříž
 • Adresa objektu: Střížovice, okres Kroměříž
 • Okres: Kroměříž
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: spoluvlastnický podíl o velikosti 1/9: - pozemek parcelní číslo 231, o výměře 3808m2, druh pozemku trvalý travní porost, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Kroměříž, pro obec Střížovice, katastrální území Střížovice u Kvasic, na listu vlastnictví č. 211.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Pozemky Hukovice u Velké Kraše, okres Jeseník

 • Spisová značka: 196EX 4789/07-424
 • Datum konání dražby: 29.6.2022 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 99.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 66.000,− Kč
 • Minimální příhoz: 2.000,− Kč
 • Dražební jistota: 10.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Jeseník
 • Adresa objektu: Velká Kraš, okres Jeseník
 • Okres: Jeseník
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: - pozemek parcelní číslo 717, o výměře 4028m2, druh pozemku lesní pozemek, to vše zapsáno v katastru nemovitostní, vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Jeseník, pro obec Velká Kraš, katastrální území Hukovice u Velké Kraše, na listu vlastnictví č. 10; a dále: - pozemek parcelní číslo 925/3, o výměře 1102m2, druh pozemku lesní pozemek, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Jeseník, pro obec Velká Kraš, katastrální území Velká Kraš, na listu vlastnictví č. 10.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Pozemek Laškov, okres Prostějov

 • Spisová značka: 196EX 1820/20-82
 • Datum konání dražby: 22.6.2022 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 230.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 153.334,− Kč
 • Minimální příhoz: 2.000,− Kč
 • Dražební jistota: 40.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov
 • Adresa objektu: Laškov, okres Prostějov
 • Okres: Prostějov
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: - pozemek parcelní číslo 660/13, o výměře 9980m2, druh pozemku orná půda, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov, pro obec Laškov, katastrální území Laškov, na listu vlastnictví č. 166, a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: toto nebylo zjištěno.

Dražební vyhláška (0,18 MB)

6/110 pozemku Rokytnice u Přerova, okres Přerov

 • Spisová značka: 196EX 402/12-249
 • Datum konání dražby: 15.6.2022 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 3.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 2.000,− Kč
 • Minimální příhoz: 1.000,− Kč
 • Dražební jistota: 1.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: m Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov
 • Adresa objektu: Rokytnice, okres Přerov
 • Okres: Přerov
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: spoluvlastnický podíl o velikosti 6/110: - pozemek parcelní číslo 521, o výměře 2380m2, druh pozemku ostatní plocha, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, pro obec Rokytnice, katastrální území Rokytnice u Přerova, na listu vlastnictví č. 372.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

1/70 rodinného domu Kojetín, okres Přerov

 • Spisová značka: 196EX 402/19-79
 • Datum konání dražby: 8.6.2022 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 9.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 6.000,− Kč
 • Minimální příhoz: 1.000,− Kč
 • Dražební jistota: 1.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov
 • Adresa objektu: Kojetín 341, okres Přerov
 • Okres: Přerov
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: spoluvlastnický podíl o velikosti 1/70: - pozemek parcelní číslo St. 766, o výměře 142m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba č.p. 341, rod.dům, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, pro obec Kojetín, katastrální území Kojetín, na listu vlastnictví č. 507, a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: přípojky IS (elektro, veřejný vodovod, kanalizace), vedlejší stavba.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

první 1 2 3 4 5 další poslední
Celkem: 23 položek

Novinky

Přidána dražba 196EX 2943/08-281 do sekce Dražby

22.5.2022 | Dražba 196EX 2943/08-281 se bude konat dne 29.6.2022 v 14:00 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Přidána dražba 196EX 1820/20-82 do sekce Dražby

22.5.2022 | Dražba 196EX 1820/20-82 se bude konat dne 22.6.2022 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Přidána dražba 196EX 4789/07-424 do sekce Dražby

22.5.2022 | Dražba 196EX 4789/07-424 se bude konat dne 29.6.2022 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Více novinek


Copyright © 2022 Exekutorský úřad Olomouc | Mgr. Jan Valenta, soudní exekutor | Změna nastavení cookies