Dražby nemovitostí

Pozemky Pusté Žibřidovice, okres Šumperk

 • Spisová značka: 196EX 5753/07-220
 • Datum konání dražby: 2.11.2023 10:00:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 380.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 235.334,− Kč
 • Minimální příhoz: 3.000,− Kč
 • Dražební jistota: 40.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk
 • Adresa objektu: Pusté Žibřidovice, okres Šumperk
 • Okres: Šumperk
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: - pozemek parcelní číslo 1058/3, o výměře 93m2, druh pozemku zahrada, - pozemek parcelní číslo 1058/7, o výměře 444m2, druh pozemku zahrada, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk, pro obec Jindřichov, katastrální území Pusté Žibřidovice, na listu vlastnictví č. 241. 

Dražební vyhláška (0,27 MB)

Usnesení o odročení dražby (0,26 MB)

1/6 stavby s pozemkem Hejčín, okres Olomouc

 • Spisová značka: 196EX 683/22-82
 • Datum konání dražby: 31.10.2023 10:00:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 390.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 260.000,− Kč
 • Minimální příhoz: 3.000,− Kč
 • Dražební jistota: 40.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc
 • Adresa objektu: Olomouc, okres Olomouc
 • Okres: Olomouc
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6: - pozemek parcelní číslo St. 492, o výměře 74m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba bez čp/če, bydlení, - pozemek parcelní číslo 171, o výměře 1473m2, druh pozemku zahrada, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, pro obec Olomouc, katastrální území Hejčín, na listu vlastnictví č. 46, a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: skleník. 

Dražební vyhláška (0,27 MB)

1/18 pozemků Lišov, okres České Budějovice

 • Spisová značka: 196EX 941/10-295
 • Datum konání dražby: 26.10.2023 10:00:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 72.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 48.000,− Kč
 • Minimální příhoz: 2.000,− Kč
 • Dražební jistota: 8.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice
 • Adresa objektu: Lišov, okres České Budějovice
 • Okres: České Budějovice
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: spoluvlastnický podíl o velikosti 1/18: - pozemek parcelní číslo 1591/10, o výměře 3027m2, druh pozemku zahrada, - pozemek parcelní číslo 2383, o výměře 82m2, druh pozemku ostatní plocha, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice, pro obec Lišov, katastrální území Lišov, na listu vlastnictví č. 1332. 

Dražební vyhláška (0,28 MB)

1/3 bytové jednotky s pozemky Uherský Brod, okres Uherské Hradiště

 • Spisová značka: 196EX 502/09-263
 • Datum konání dražby: 24.10.2023 10:00:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 835.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 556.667,− Kč
 • Minimální příhoz: 5.000,− Kč
 • Dražební jistota: 80.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherský Brod
 • Adresa objektu: Uherský Brod č.p. 1565, okres Uherské Hradiště
 • Okres: Uherské Hradiště
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3: - bytová jednotka číslo 1565/27 v budově č.p. 1565, stojící na pozemku parc. č. St. 2120/1, LV 5287, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherský Brod, pro obec Uherský Brod, katastrální území Uherský Brod, na listu vlastnictví č. 6089, a dále tomu odpovídající spoluvlastnický podíl povinného na společných částech domu a pozemku o velikosti 30/1000: - stavba číslo popisné 1565, stojící na pozemku parc. č. St. 2120/1, způsob využití byt.dům, - pozemek parcelní číslo St. 2120/1, o výměře 577m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek parcelní číslo 7736/1, o výměře 258m2, druh pozemku ostatní plocha, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherský Brod, pro obec Uherský Brod, katastrální území Uherský Brod, na listu vlastnictví č. 5287.    

Dražební vyhláška (0,27 MB)

Usnesení o odročení dražby (0,26 MB)

Usnesení (0,26 MB)

Usnesení (0,26 MB)

Rekreační chata Staré Město pod Králickým Sněžníkem, okres Šumperk; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 196EX 417/22-82
 • Datum konání dražby: 14.9.2023 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 3.040.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 2.026.667,− Kč
 • Minimální příhoz: 10.000,− Kč
 • Dražební jistota: 90.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk
 • Adresa objektu: Staré Město, okres Šumperk
 • Okres: Šumperk
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: - pozemek parcelní číslo St. 593/2, o výměře 58m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba č.e. 31, rod.rekr, - pozemek parcelní číslo 1131/4, o výměře 431m2, druh pozemku trvalý travní porost, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk, pro obec Staré Město, katastrální území Staré Město pod Králickým Sněžníkem, na listu vlastnictví č. 27, a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: okenice, vedlejší stavby – dřevěný přístřešek. 

Dražební vyhláška (0,27 MB)

Usnesení o odročení dražby (0,26 MB)

první 1 2 3 další poslední
Celkem: 15 položek

Novinky

Nový termín dražby 196EX 5753/07-220

22.9.2023 | Dražba 196EX 5753/07-220 se bude konat dne 2.11.2023 v 10:00 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Přidána dražba 196EX 683/22-82 do sekce Dražby

22.9.2023 | Dražba 196EX 683/22-82 se bude konat dne 31.10.2023 v 10:00 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Nový termín dražby 196EX 502/09-263

22.9.2023 | Dražba 196EX 502/09-263 se bude konat dne 24.10.2023 v 10:00 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Více novinek


Copyright © 2023 Exekutorský úřad Olomouc | Mgr. Jan Valenta, soudní exekutor | Změna nastavení cookies