Dražby nemovitostí

1/5 pozemku Zborovice, okres Kroměříž

 • Spisová značka: 196EX 278/06-323
 • Datum konání dražby: 12.11.2020 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.exdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 36.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 24.000,− Kč
 • Minimální příhoz: 1.000,− Kč
 • Dražební jistota: 5.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Kroměříž
 • Adresa objektu: Zborovice
 • Okres: Kroměříž
 • Popis:
 Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: spoluvlastnický podíl o velikosti 1/5: - pozemek parcelní číslo 3801, o výměře 4877m2, druh pozemku ovocný sad, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Kroměříž, pro obec Zborovice, katastrální území Zborovice, na listu vlastnictví č. 1256.

Dražební vyhláška (0,17 MB)

Bytová jednotka Oslavany, okres Brno-venkov

 • Spisová značka: 196EX 342/12-187
 • Datum konání dražby: 11.11.2020 09:00:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 1.400.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 933.333,− Kč
 • Minimální příhoz: 5.000,− Kč
 • Dražební jistota: 150.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov
 • Adresa objektu: Oslavany č. 913/18
 • Okres: Brno-venkov
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: - bytová jednotka č. 913/18 v budově č.p. 911, 912, 913, byt.dům, LV 2117, stojící na pozemku parc. č. 475, LV 2117, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, pro obec Oslavany, katastrální území Oslavany, na listu vlastnictví č. 2348, a dále podíl na společných částech domu a pozemku o velikosti 5426/97858: - stavba číslo popisné 911, 912, 913, způsob využití byt.dům, stojící na pozemku parc. č. 475, - pozemek parcelní číslo 475, o výměře 443m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, pro obec Oslavany, katastrální území Oslavany, na listu vlastnictví č. 2117.

Dražební vyhláška (0,17 MB)

1/12 pozemku Svatobořice, okres Hodonín

 • Spisová značka: 196EX 979/08-205
 • Datum konání dražby: 5.11.2020 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.exdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 6.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 4.000,− Kč
 • Minimální příhoz: 1.000,− Kč
 • Dražební jistota: 1.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Kyjov
 • Adresa objektu: Svatobořice-Mistřín
 • Okres: Hodonín
 • Popis:
 Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: spoluvlastnický podíl o velikosti 1/12: - pozemek parcelní číslo 2544/48, o výměře 3831m2, druh pozemku lesní pozemek, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Kyjov, pro obec Svatobořice-Mistřín, katastrální území Svatobořice, na listu vlastnictví č. 1158.

Dražební vyhláška (0,17 MB)

1/32 pozemku Řepčín, okres Olomouc

 • Spisová značka: 196EX 358/20-42
 • Datum konání dražby: 4.11.2020 10:30:00
 • Místo konání dražby: www.exdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 12.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 8.000,− Kč
 • Minimální příhoz: 1.000,− Kč
 • Dražební jistota: 2.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc
 • Adresa objektu: Olomouc
 • Okres: Olomouc
 • Popis:
 Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: spoluvlastnický podíl o velikosti 1/32: - pozemek parcelní číslo 540/84, o výměře 3780m2, druh pozemku orná půda, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, pro obec Olomouc, katastrální území Řepčín, na listu vlastnictví č. 337, a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: toto nebylo zjištěno. 

Dražební vyhláška (0,17 MB)

1/32 pozemku Řepčín, okres Olomouc

 • Spisová značka: 196EX 3640/07-401
 • Datum konání dražby: 4.11.2020 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.exdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 12.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 8.000,− Kč
 • Minimální příhoz: 1.000,− Kč
 • Dražební jistota: 2.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc
 • Adresa objektu: Olomouc
 • Okres: Olomouc
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: spoluvlastnický podíl o velikosti 1/32: - pozemek parcelní číslo 540/84, o výměře 3780m2, druh pozemku orná půda, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, pro obec Olomouc, katastrální území Řepčín, na listu vlastnictví č. 337. 

Dražební vyhláška (0,17 MB)

první 1 2 3 4 5 6 7 8 další poslední
Celkem: 37 položek

Novinky

Přidána dražba 196EX 278/06-323 do sekce Dražby

24.9.2020 | Dražba 196EX 278/06-323 se bude konat dne 12.11.2020 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.exdrazby.cz.

Přidána dražba 196EX 979/08-205 do sekce Dražby

14.9.2020 | Dražba 196EX 979/08-205 se bude konat dne 5.11.2020 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.exdrazby.cz.

Přidána dražba 196EX 3640/07-401 do sekce Dražby

14.9.2020 | Dražba 196EX 3640/07-401 se bude konat dne 4.11.2020 v 08:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.exdrazby.cz.

Více novinek


Copyright © 2020 Exekutorský úřad Olomouc | Mgr. Jan Valenta, soudní exekutor