Dražby nemovitostí

1/2 rodinného domu Šternberk, okres Olomouc

 • Spisová značka: 196EX 1691/04-237
 • Datum konání dražby: 22.8.2019 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 570.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 285.000,− Kč
 • Minimální příhoz: 2.000,− Kč
 • Dražební jistota: 80.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc
 • Adresa objektu: Besední 1088/10, 785 01 Šternberk
 • Okres: Olomouc
 • Popis:

Jedná se o přízemní, nepodsklepený (nebylo možno přesně fyzicky zaměřit) rodinný dům ze smíšeného zdiva bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou plechovou krytinou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v okrajové, zastavěné části města Šternberk, v řadové zástavbě jako řadový krajní. Dům se nachází na adrese: Besední 1088/10, 785 01 Šternberk. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (komunikace). Pozemky leží v mírně sklonitém až sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 4852 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Město Šternberk, Horní náměstí 78/16, 78501 Šternberk. Dle informací ČSÚ ve městě Šternberk je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť nebyl objekt zpřístupněn. Původní stáří objektu je přes 100 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav).

Příslušenství stavby hlavní:

a) vedlejší stavby: Za rodinným domem, vpravo (pohled z ulice Besední), jsou situovány dvě přízemní dřevěné kůlny pod mírnými pultovými střechami krytými standardní povlakovou krytinou IPA.

b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: - oplocení - drátěné pletivo v kovových rámech na ocelových sloupcích a betonové podezdívce - kovová vrata - přístupový chodník betonový - přípojky IS

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (0,52 MB)

1/2 rodinného domu Šternberk, okres Olomouc 1/2 rodinného domu Šternberk, okres Olomouc 1/2 rodinného domu Šternberk, okres Olomouc

Rodinný dům Hony, okres Náchod

 • Spisová značka: 196EXD 6/19-4
 • Datum konání dražby: 21.8.2019 13:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 1.300.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 1.300.000,− Kč
 • Minimální příhoz: 5.000,− Kč
 • Dražební jistota: 300.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod
 • Adresa objektu: Police nad Metují 59
 • Okres: Náchod
 • Popis:
Rodinný dům č.p. 59 se všemi součástmi a příslušenstvím, který je součástí pozemku st.p.č. 60, dále pozemek zahrady p.č. 175/4, ležící v k.ú. Hony, v obci Police nad Metují, v okrese Náchod. Stavba je přístupná z hlavní komunikace č. II/303 (Náchod - Broumov), procházející vesnicí, ve směru Police nad Metují – Broumov, dále po účelové místní komunikaci p.č. 272/1, p.č. 288/1 a p.č. 288/2, které jsou ve vlastnictví Města Police nad Metují. Obec Hony není s obcí Police nad Metují stavebně srostlá. V lokalitě jsou nemovitosti situovány převážně podél páteřní komunikace, vedoucí obcí. Celé území patří do CHKO Broumovsko. Parkování je možné u domu na vlastním pozemku. Dopravní dostupnost výborná autobusem Praha - Náchod - Broumov. Autobusová zastávka leží ve vzdálenosti 1,2 km od domu na hlavní silnice II/303. Obec slouží k trvalému bydlení, také je vyhledávána pro individuální rekreaci a chalupářství, díky absolutně klidnému místu. Ve vesnici Hony se nachází pouze restaurace, jinak je bez ostatní základní občanské vybavenosti. Nejblíže se nachází v 6 km vzdálené Polici nad Metují - obchody, základní a střední školy, MŠ, kulturní a sportovní zařízení, pošta, banky, MěÚ, zdravotní středisko a koupaliště. Vyšší správní centrum Náchod - úřady, KÚ, nemocnice, nebo v Broumově - úřady, nemocnice. Pracovní příležitosti dobré v okolních městech – v Broumově, Hronově, Polici nad Metují, Červeném Kostelci, Meziměstí, Adršpachu. Bývalé okresní město Náchod je vzdálené od nemovitosti jižně cca 23 km, Broumov 8,7 km východním směrem, Meziměstí 8,4 km severně, Teplice nad Metují západně 10 km, Police nad Metují 6 km jižně a Hronov 14,5 km jižním směrem. Dům je samostatně stojící, obsahuje jednu bytovou jednotku s možností zřízení druhé bytové jednotky v podkroví, kde jsou již pokoje a malá kuchyňská linka. Sociální zařízení je společné. Rodinný dům je napojen na vodovodní a sekundární síť elektro, odpadní vody jsou svedeny do jímky. Napojení na plyn není možné. Příslušenstvím pozemku jsou venkovní úpravy (přípojky inženýrských sítí, žumpa, zpevněné betonové plochy, oplocení ) a dřevěná kůlna s napojenou garáží. Pozemek st.p.č. 60 v k.ú. Hony v druhu zastavěná plocha a nádvoří o výměře 277 m2 , dále pozemek p.č. 175/4 v druhu zahrada o výměře 570 m2 je ve funkčním celku s pozemkem st.p.č. 60 v k.ú. Hony. Trvalé porosty se na pozemku nacházejí. Celková výměra pozemků je 847 m 2 . 

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (1,13 MB)

Rodinný dům Hony, okres Náchod Rodinný dům Hony, okres Náchod Rodinný dům Hony, okres Náchod Rodinný dům Hony, okres Náchod Rodinný dům Hony, okres Náchod Rodinný dům Hony, okres Náchod Rodinný dům Hony, okres Náchod Rodinný dům Hony, okres Náchod Rodinný dům Hony, okres Náchod Rodinný dům Hony, okres Náchod

1/6 pozemků Zdounky, okres Kroměříž

 • Spisová značka: 196EX 4049/10-175
 • Datum konání dražby: 21.8.2019 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.exdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 19.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 12.667,− Kč
 • Minimální příhoz: 1.000,− Kč
 • Dražební jistota: 3.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Kroměříž,
 • Adresa objektu: Zdounky
 • Okres: Kroměříž
 • Popis:

I) Nemovité věci evidované na LV č. 172, k.ú. Zdounky

Jedná se o ocenění ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 811/10 - ostatní plocha, pozemku p.č. 812/3 - lesní pozemek, pozemku p.č. 1048/9 - orná půda a pozemku p.č. 1050/19 - orná půda, vše v k.ú. Zdounky, obec Zdounky, okres Kroměříž. Pozemky p.č. 811/10 a p.č. 812/3 jsou situovány ve východní části katastrálního území a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po okolních nezpevněných pozemcích. Bylo zjištěno, že pozemek p.č. 812/13 neplni funkci lesa. Pozemky p.č. 1048/9 a p.č. 1050/19 jsou situovány ve východní části katastrálního území s přístupem po zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 101/68 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 76001 Zlín, a přes pozemek p.č. 101/86 - ostatní plocha. Pozemky p.č. 1048/9 a p.č. 1050/19 jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů.

II) Nemovité věci evidované na LV č. 1668, k.ú. Zdounky

Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 k nemovité věci sestávající z pozemku p.č. 101/86 - ostatní plocha, vše v k.ú. Zdounky, obec Zdounky, okres Kroměříž, který je situovaný ve východní části katastrálního území s přístupem po zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 101/68 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 76001 Zlín. Pozemek je zemědělsky obděláván a je součástí zemědělských honů.  

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (0,38 MB)

1/6 pozemků Zdounky, okres Kroměříž 1/6 pozemků Zdounky, okres Kroměříž 1/6 pozemků Zdounky, okres Kroměříž

Pozemky Jaroměřice, okres Svitavy

 • Spisová značka: 196EX 1843/07-349
 • Datum konání dražby: 15.8.2019 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 880.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 586.667,− Kč
 • Minimální příhoz: 5.000,− Kč
 • Dražební jistota: 150.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy
 • Adresa objektu: Jaroměřice
 • Okres: Svitavy
 • Popis:

Pozemek slouží k zemědělským účelům, celková rozloha činí 41 646 m2. Pozemky jsou vedeny jako trvalý travní porost a orná půda a jsou zemědělsky využívány. 

Část pozemku parc. č. 3569/1, 3570 (není předmětem ocenění), 3571, konkrétně 22 570 m2, je v územním plánu vymezeno pro výstavbu staveb dopravní infrastruktury. Dle sdělení starostky obce Jaroměřice, Mgr. Ivety Glocové, by se mělo jednat o záměr vybudovat silniční obchvat města Jevíčko. Dle jejího vyjádření se ale momentálně o žádné výstavbě neuvažuje, nejsou vyhotoveny ani plánovány žádné projekty ani územní studie ohledně tohoto záměru. Z výše uvedeného vyplývá, že u pozemků není předpoklad výkupu státem a že budou nadále využívány k zemědělským účelům. Pozemky tvoří více celků umístěných východně od města Jevíčko.

Na pozemcích se nenacházejí trvalé porosty a není oplocený. 

Nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.  

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (1,96 MB)

Pozemky Jaroměřice, okres Svitavy Pozemky Jaroměřice, okres Svitavy Pozemky Jaroměřice, okres Svitavy

Pozemek Holice u Olomouce, okres Olomouc

 • Spisová značka: 196EX 914/15-132
 • Datum konání dražby: 8.8.2019 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 520.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 346.667,− Kč
 • Minimální příhoz: 3.000,− Kč
 • Dražební jistota: 80.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc
 • Adresa objektu: Olomouc
 • Okres: Olomouc
 • Popis:
Jedná se o pozemek v jihovýchodní části obce Holice, v ulici Přerovská, v obci Olomouc, v zastavěné části obce. Přístup k pozemku je řešen z veřejné komunikace. Je využíván veřejně jako chodník, částečně tvoří zeleň a částečně tvoří příjezdovou komunikaci k rodinným domům a rekreačním objektům. Porostlá část pozemku je strmá, zbylá část mírně svažitá až rovinatá. Zpevněné plochy a další venkovní úpravy jsou ve vlastnictví jiného subjektu a nejsou předmětem ocenění. Dle územního plánu obce je pozemek zahrnut převážně do ploch D – plochy dopravní infrastruktury (asi 1.305 m2 ) a částečně do ploch B – plochy smíšené obytné (asi 100 m2 ). Věcná břemena nebyla zjištěna. B) stavba bez čp/če, způsob využití jiná st., stojící na pozemku parcelní číslo 1463 Při místním šetření nebyla stavba bez čp/če, způsob využití jiná st., stojící na pozemku parcelní číslo 1463 zpřístupněna a ohledání tak proběhlo pouze z veřejně dostupných prostor. Stavební dokumentace nebyla předložena. Popis stavby je založen pouze na externím ohledání nemovitosti. Stav interiéru a vybavení stavby tedy není známo a získané informace nebo rozměry tak vždy nemusí zcela odrážet skutečnost, jelikož mohou být založeny pouze na odborném posouzení zhotovitele znaleckého posudku. Byly použity informace získané při místním šetření, informace z katastru nemovitostí, satelitních snímků a dalších veřejně dostupných zdrojů. Stavba se nachází na pozemku parc. č. 1463, který je ve vlastnictví jiného subjektu. Nachází se v jihovýchodní části obce Holice, v ulici Přerovská, v obci Olomouc, v zastavěné části obce. Jde o jednopodlažní, patrně nepodsklepený objekt s pultovou střechou, bez možnosti zřízení podkroví. Stavba je patrně založena na betonovém základu, svislé konstrukce jsou zděné z plných pálených cihel a z menší části dřevěné. Krov je dřevěný, střecha pultová, střešní krytinu tvoří vlnitý pozinkovaný plech. Klempířské konstrukce jsou 4 pozinkované. Úpravy povrchů tvoří vápenné omítky nebo nátěry, v části chybí. Dveře jsou dřevěné nebo kovové, okna jsou jednoduchá. Stáří objektu nebylo zjištěno, je odhadováno asi na 40 roků. Stavebně-technický stav lze hodnotit jako zhoršený, víceméně původní, údržba je zcela zanedbaná, stavba vyžaduje rozsáhlejší rekonstrukci. Stavba je patrně využívána ke skladování. Přístup ke stavbě je řešen skrze pozemky soukromých subjektů, bez zřízeného věcného břemene. Po právní stránce není k objektu zajištěn přístup.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (2,91 MB)

Pozemek Holice u Olomouce, okres Olomouc Pozemek Holice u Olomouce, okres Olomouc Pozemek Holice u Olomouce, okres Olomouc Pozemek Holice u Olomouce, okres Olomouc Pozemek Holice u Olomouce, okres Olomouc

první 1 2 3 4 5 další poslední
Celkem: 23 položek

Novinky

Přidána dražba movitosti 196EX 3013/05-201 do sekce Dražby

12.7.2019 | Dražba movitosti 196EX 3013/05-201 se bude konat dne 20.8.2019 v 10:00 hod. v sídle Exekutorského úřadu v Olomouci, Dr. Milady Horákové 496/27, 779 00 Olomouc, 2. patro.

Přidána dražba nemovitosti 196EX 1843/07-349 do sekce Dražby

12.7.2019 | Dražba nemovitosti 196EX 1843/07-349 se bude konat dne 15.8.2019 v 08:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Přidána dražba nemovitosti 196EX 4049/10-175 do sekce Dražby

12.7.2019 | Dražba nemovitosti 196EX 4049/10-175 se bude konat dne 21.8.2019 v 08:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.exdrazby.cz.

Více novinek


Copyright © 2019 Exekutorský úřad Olomouc | Mgr. Jan Valenta, soudní exekutor

Tvorba www stránek Olomouc