Dražby nemovitostí

1/12 rodinného domu Křivé, okres Vsetín

 • Spisová značka: 196EX 2715/06-352
 • Datum konání dražby: 28.4.2021 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 270.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 180.000,− Kč
 • Minimální příhoz: 2.000,− Kč
 • Dražební jistota: 40.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí
 • Adresa objektu: Křivé, okres Vsetín
 • Okres: Vsetín
 • Popis:
 Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: spoluvlastnický podíl o velikosti 1/12: - pozemek parcelní číslo 349, o výměře 116m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba č.p. 296, způsob využití rod. dům, - pozemek parcelní číslo 350, o výměře 687m2, druh pozemku zahrada, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí, pro obec Valašské Meziříčí, katastrální území Křivé, na listu vlastnictví č. 233.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Usnesení o odročení dražby (0,16 MB)

2/32 pozemků Vikýřovice, okres Šumperk

 • Spisová značka: 196EX 5326/11-146
 • Datum konání dražby: 7.4.2021 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 15.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 10.000,− Kč
 • Minimální příhoz: 1.000,− Kč
 • Dražební jistota: 2.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: m Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk
 • Adresa objektu: Vikýřovice, okres Šumperk
 • Okres: Šumperk
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: spoluvlastnický podíl o velikosti 2/32: - pozemek parcelní číslo 1882/1, o výměře 2396m2, druh pozemku vodní plocha, - pozemek parcelní číslo 1882/2, o výměře 4060m2, druh pozemku vodní plocha, - pozemek parcelní číslo 1883/1, o výměře 1967m2, druh pozemku vodní plocha, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk, pro obec Vikýřovice, katastrální území Vikýřovice, na listu vlastnictví č. 1544.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Rodinný dům Čakovice, okres Praha

 • Spisová značka: 196EX 435/20-110
 • Datum konání dražby: 1.4.2021 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 4.406.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 2.937.334,− Kč
 • Minimální příhoz: 10.000,− Kč
 • Dražební jistota: 200.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha
 • Adresa objektu: Praha
 • Okres: Praha-východ
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: - pozemek parcelní číslo 763/3, o výměře 187m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba č.p. 878, rod. dům, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro obec Praha, katastrální území Čakovice, na listu vlastnictví č. 1102, a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: zděný plot. 

Dražební vyhláška (0,16 MB)

1/18 pozemků Ruprechtov, okres Vyškov

 • Spisová značka: 196EX 6406/09-199
 • Datum konání dražby: 31.3.2021 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 280.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 186.667,− Kč
 • Minimální příhoz: 2.000,− Kč
 • Dražební jistota: 40.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Vyškov
 • Adresa objektu: Ruprechtov, okres Vyškov
 • Okres: Vyškov
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: spoluvlastnický podíl o velikosti 1/18: - pozemek parcelní číslo 342, o výměře 1114m2, druh pozemku orná půda, - pozemek parcelní číslo 346, o výměře 2936m2, druh pozemku orná půda, - pozemek parcelní číslo 370, o výměře 12932m2, druh pozemku orná půda, - pozemek parcelní číslo 375, o výměře 4476m2, druh pozemku orná půda, - pozemek parcelní číslo 493/4, o výměře 3128m2, druh pozemku orná půda, - pozemek parcelní číslo 513/1, o výměře 18206m2, druh pozemku orná půda, - pozemek parcelní číslo 520/8, o výměře 2105m2, druh pozemku trvalý travní porost, - pozemek parcelní číslo 520/9, o výměře 4994m2, druh pozemku trvalý travní porost, - pozemek parcelní číslo 520/10, o výměře 1407m2, druh pozemku trvalý travní porost, - pozemek parcelní číslo 520/28, o výměře 329m2, druh pozemku ostatní plocha, - pozemek parcelní číslo 520/34, o výměře 729m2, druh pozemku ostatní plocha, - pozemek parcelní číslo 521, o výměře 1838m2, druh pozemku trvalý travní porost, - pozemek parcelní číslo 537/1, o výměře 11350m2, druh pozemku orná půda, - pozemek parcelní číslo 577/6, o výměře 2877m2, druh pozemku orná půda, - pozemek parcelní číslo 590/2, o výměře 2905m2, druh pozemku trvalý travní porost, - pozemek parcelní číslo 590/7, o výměře 1916m2, druh pozemku trvalý travní porost, - pozemek parcelní číslo 652/6, o výměře 22742m2, druh pozemku orná půda, - pozemek parcelní číslo 674, o výměře 8481m2, druh pozemku orná půda, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Vyškov, pro obec Ruprechtov, katastrální území Ruprechtov, na listu vlastnictví č. 851.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

1/4 rodinného domu Ospělov, okres Prostějov

 • Spisová značka: 196EX 2432/09-250
 • Datum konání dražby: 25.3.2021 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 110.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 73.333,− Kč
 • Minimální příhoz: 2.000,− Kč
 • Dražební jistota: 20.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrálním úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov
 • Adresa objektu: Ludmírov, okres Prostějov
 • Okres: Prostějov
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: spoluvlastnický podíl o velikosti ¼: - pozemek parcelní číslo St. 6, o výměře 165m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba č.p. 20, způsob využití rod.dům, - pozemek parcelní číslo 8, o výměře 162m2, druh pozemku zahrada, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov, pro obec Ludmírov, katastrální území Ospělov, na listu vlastnictví č. 37. Shora uvedené nemovité věci jsou popsány ve znaleckém posudku Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o., znalecký ústav v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí ze dne 18.11.2020, č. 21975-1364/2020, jehož předmětem bylo ocenění nemovitých věcí, jejich příslušenství a jednotlivých práv a závad s nimi spojených.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

první 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 další poslední
Celkem: 49 položek

Novinky

Dražba 196EX 1737/19-119 odročena na neurčito

4.3.2021 | Dražba 196EX 1737/19-119 odročena na neurčito

Dražba 196EX 1737/19-118 odročena na neurčito

4.3.2021 | Dražba 196EX 1737/19-118 odročena na neurčito

Dražba 196EX 1737/19-117 odročena na neurčito

4.3.2021 | Dražba 196EX 1737/19-117 odročena na neurčito

Více novinek


Copyright © 2021 Exekutorský úřad Olomouc | Mgr. Jan Valenta, soudní exekutor