Dražby nemovitostí

1/70 rodinného domu Kojetín, okres Přerov

 • Spisová značka: 196EX 402/19-79
 • Datum konání dražby: 23.11.2022 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 9.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 6.000,− Kč
 • Minimální příhoz: 1.000,− Kč
 • Dražební jistota: 1.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov
 • Adresa objektu: Kojetín 341, okres Přerov
 • Okres: Přerov
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: spoluvlastnický podíl o velikosti 1/70: - pozemek parcelní číslo St. 766, o výměře 142m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba č.p. 341, rod.dům, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, pro obec Kojetín, katastrální území Kojetín, na listu vlastnictví č. 507, a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: přípojky IS (elektro, veřejný vodovod, kanalizace), vedlejší stavba.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Usnesení o odročení dražby (0,16 MB)

1/3 pozemků Svatobořice, okres Hodonín

 • Spisová značka: 196EX 3470/10-333
 • Datum konání dražby: 26.10.2022 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 41.334,− Kč
 • Nejnižší podání: 27.556,− Kč
 • Minimální příhoz: 1.000,− Kč
 • Dražební jistota: 5.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Kyjov
 • Adresa objektu: Svatobořice-Mistřín, okres Hodonín
 • Okres: Hodonín
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3: - pozemek parcelní číslo 2648/64, o výměře 2131m2, druh pozemku lesní pozemek, - pozemek parcelní číslo 2649/55, o výměře 1299m2, druh pozemku lesní pozemek, - pozemek parcelní číslo 2649/66, o výměře 1130m2, druh pozemku lesní pozemek, - pozemek parcelní číslo 2684/39, o výměře 19m2, druh pozemku lesní pozemek, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Kyjov, pro obec Svatobořice-Mistřín, katastrální území Svatobořice, na listu vlastnictví č. 2860.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

1/2 garáže Bludovice, okres Ostrava

 • Spisová značka: 196EX 1173/09-226
 • Datum konání dražby: 19.10.2022 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 127.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 84.667,− Kč
 • Minimální příhoz: 2.000,− Kč
 • Dražební jistota: 10.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava
 • Adresa objektu: Havířov, okres Ostrava
 • Okres: Ostrava-město
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2: - pozemek parcelní číslo 3029, o výměře 19m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba č.e. 2714, způsob využití garáž, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, pro obec Havířov, katastrální území Bludovice, na listu vlastnictví č. 2241.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

1/7 pozemku Studénka nad Odrou, okres Nový Jičín

 • Spisová značka: 196EX 4318/06-377
 • Datum konání dražby: 12.10.2022 14:00:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 19.214,− Kč
 • Nejnižší podání: 12.810,− Kč
 • Minimální příhoz: 1.000,− Kč
 • Dražební jistota: 1.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín
 • Adresa objektu: Studénka, okres Nový Jičín
 • Okres: Nový Jičín
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7: - pozemek parcelní číslo 2082/71, o výměře 4926m2, druh pozemku orná půda, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín, pro obec Studénka, katastrální území Studénka nad Odrou, na listu vlastnictví č. 2750.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

1/7 pozemku Studénka nad Odrou, okres Nový Jičín

 • Spisová značka: 196EX 4318/06-376
 • Datum konání dražby: 12.10.2022 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 27.643,− Kč
 • Nejnižší podání: 18.429,− Kč
 • Minimální příhoz: 1.000,− Kč
 • Dražební jistota: 2.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: m Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín
 • Adresa objektu: Studénka, okres Nový Jičín
 • Okres: Nový Jičín
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: spoluvlastnický podíl o velikosti 1/7: - pozemek parcelní číslo 2006/46, o výměře 7087m2, druh pozemku trvalý travní porost, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín, pro obec Studénka, katastrální území Studénka nad Odrou, na listu vlastnictví č. 2637.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

první 1 2 3 4 5 další poslední
Celkem: 23 položek

Novinky

Přidána dražba 196EX 3470/10-333 do sekce Dražby

15.9.2022 | Dražba 196EX 3470/10-333 se bude konat dne 26.10.2022 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Přidána dražba 196EX 1173/09-226 do sekce Dražby

9.9.2022 | Dražba 196EX 1173/09-226 se bude konat dne 19.10.2022 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Přidána dražba 196EX 4918/07-306 do sekce Dražby

31.8.2022 | Dražba 196EX 4918/07-306 se bude konat dne 5.10.2022 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Více novinek


Copyright © 2022 Exekutorský úřad Olomouc | Mgr. Jan Valenta, soudní exekutor | Změna nastavení cookies