Dražby nemovitostí

1/3 bytové jednotky Uherský Brod, okres Uherské Hradiště

 • Spisová značka: 196EX 502/09-263
 • Datum konání dražby: 21.6.2023 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 835.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 556.667,− Kč
 • Minimální příhoz: 5.000,− Kč
 • Dražební jistota: 80.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherský Brod
 • Adresa objektu: Uherský Brod č.p. 1565, okres Uherské Hradiště
 • Okres: Uherské Hradiště
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3: - bytová jednotka číslo 1565/27 v budově č.p. 1565, stojící na pozemku parc. č. St. 2120/1, LV 5287, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherský Brod, pro obec Uherský Brod, katastrální území Uherský Brod, na listu vlastnictví č. 6089, a dále tomu odpovídající spoluvlastnický podíl povinného na společných částech domu a pozemku o velikosti 30/1000: - stavba číslo popisné 1565, stojící na pozemku parc. č. St. 2120/1, způsob využití byt.dům, - pozemek parcelní číslo St. 2120/1, o výměře 577m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek parcelní číslo 7736/1, o výměře 258m2, druh pozemku ostatní plocha, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherský Brod, pro obec Uherský Brod, katastrální území Uherský Brod, na listu vlastnictví č. 5287. Nemovité věci tvoří jeden funkční celek, a proto budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.   

Dražební vyhláška (0,27 MB)

Pozemek Uhřičice, okres Přerov

 • Spisová značka: 196EX 3402/04-495
 • Datum konání dražby: 7.6.2023 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 215.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 143.334,− Kč
 • Minimální příhoz: 3.000,− Kč
 • Dražební jistota: 30.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov
 • Adresa objektu: Uhřičice, okres Přerov
 • Okres: Přerov
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: - pozemek parcelní číslo 445/4, o výměře 4352m2, druh pozemku orná půda, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov, pro obec Uhřičice, katastrální území Uhřičice, na listu vlastnictví č. 443.

Dražební vyhláška (0,27 MB)

Usnesení  (0,26 MB)

1/3 pozemků Hošťálková, okres Vsetín

 • Spisová značka: 196EX 886/22-62
 • Datum konání dražby: 31.5.2023 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 305.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 203.334,− Kč
 • Minimální příhoz: 3.000,− Kč
 • Dražební jistota: 40.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Vsetín
 • Adresa objektu: Hošťálková, okres Vsetín
 • Okres: Vsetín
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3: - pozemek parcelní číslo 4414/45, o výměře 977m2, druh pozemku lesní pozemek, - pozemek parcelní číslo 4414/53, o výměře 5325m2, druh pozemku lesní pozemek, - pozemek parcelní číslo 4576/1, o výměře 442m2, druh pozemku ostatní plocha, - pozemek parcelní číslo 4576/14, o výměře 3669m2, druh pozemku lesní pozemek, - pozemek parcelní číslo 4576/16, o výměře 2224m2, druh pozemku orná půda, - pozemek parcelní číslo 4576/19, o výměře 5497m2, druh pozemku orná půda, - pozemek parcelní číslo 4576/20, o výměře 691m2, druh pozemku orná půda, - pozemek parcelní číslo 4576/22, o výměře 2469m2, druh pozemku ostatní plocha, - pozemek parcelní číslo 4576/23, o výměře 299m2, druh pozemku ostatní plocha, - pozemek parcelní číslo 4576/25, o výměře 5502m2, druh pozemku orná půda, - pozemek parcelní číslo 4576/28, o výměře 3788m2, druh pozemku ostatní plocha, - pozemek parcelní číslo 4576/29, o výměře 473m2, druh pozemku orná půda, - pozemek parcelní číslo 4576/30, o výměře 290m2, druh pozemku ostatní plocha, - pozemek parcelní číslo 4576/31, o výměře 244m2, druh pozemku ostatní plocha, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Vsetín, pro obec Hošťálková, katastrální území Hošťálková, na listu vlastnictví č. 904, a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: toto nebylo zjištěno. 

Dražební vyhláška (0,27 MB)

Pozemek Uherčice u Hustopečí, okres Břeclav; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 196EX 7516/08-265
 • Datum konání dražby: 25.1.2023 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 58.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 38.667,− Kč
 • Minimální příhoz: 1.000,− Kč
 • Dražební jistota: 7.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče
 • Adresa objektu: Uherčice, okres Břeclav
 • Okres: Břeclav
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: - pozemek parcelní číslo 3323/1, o výměře 1217m2, druh pozemku orná půda, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče, pro obec Uherčice, katastrální území Uherčice u Hustopečí, na listu vlastnictví č. 670. 

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Usnesení o odročení dražby (0,26 MB)

Pozemek Nosislav, okres Brno - venkov; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 196EX 7516/08-264
 • Datum konání dražby: 18.1.2023 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 120.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 80.000,− Kč
 • Minimální příhoz: 2.000,− Kč
 • Dražební jistota: 10.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov
 • Adresa objektu: obec Nosislav, okres Brno-venkov
 • Okres: Brno-venkov
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: - pozemek parcelní číslo 1577/284, o výměře 2499m2, druh pozemku orná půda, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, pro obec Nosislav, katastrální území Nosislav, na listu vlastnictví č. 970.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Usnesení o odročení dražby (0,26 MB)

první 1 2 3 další poslední
Celkem: 13 položek

Novinky

Přidána dražba 196EX 502/09-263 do sekce Dražby

17.5.2023 | Dražba 196EX 502/09-263 se bude konat dne 21.6.2023 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Nový termín dražby 196EX 886/22-62

4.5.2023 | Dražba 196EX 886/22-62 se bude konat dne 31.6.2023 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Nový termín dražby 196EX 3402/04-495

4.5.2023 | Dražba 196EX 3402/04-495 se bude konat dne 7.6.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Více novinek


Copyright © 2023 Exekutorský úřad Olomouc | Mgr. Jan Valenta, soudní exekutor | Změna nastavení cookies