Dražby nemovitostí

1/18 pozemku Ruprechtov, okres Vyškov

 • Spisová značka: 196EX 6406/09-365
 • Datum konání dražby: 24.11.2021 14:00:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 20.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 13.334,− Kč
 • Minimální příhoz: 1.000,− Kč
 • Dražební jistota: 2.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Vyškov
 • Adresa objektu: Ruprechtov, okres Vyškov
 • Okres: Vyškov
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: spoluvlastnický podíl o velikosti 1/18: - pozemek parcelní číslo 513/5, o výměře 2314m2, druh pozemku ostatní plocha, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Kata

Dražební vyhláška (0,16 MB)

1/12 rodinného domu s pozemky Měrunice, okres Teplice

 • Spisová značka: 196EX 2136/06-563
 • Datum konání dražby: 24.11.2021 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 46.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 30.667,− Kč
 • Minimální příhoz: 1.000,− Kč
 • Dražební jistota: 5.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice
 • Adresa objektu: Měrunice 69
 • Okres: Teplice
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: spoluvlastnický podíl o velikosti 1/12: - pozemek parcelní číslo St. 101, o výměře 1033m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba č.p. 69, způsob využití rod.dům, - pozemek parcelní číslo 128, o výměře 137m2, druh pozemku zahrada, - pozemek parcelní číslo 129, o výměře 697m2, druh pozemku zahrada, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, pro obec Měrunice, katastrální území Měrunice, na listu vlastnictví č. 66.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

1/3 rodinného domu Věrovany, okres Olomouc

 • Spisová značka: 196EX 1538/04-422
 • Datum konání dražby: 18.11.2021 09:00:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 166.670,− Kč
 • Nejnižší podání: 111.113,− Kč
 • Minimální příhoz: 2.000,− Kč
 • Dražební jistota: 20.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: m Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc
 • Adresa objektu: Věrovany 357, okres Olomouc
 • Okres: Olomouc
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3: - pozemek parcelní číslo 213, o výměře 194m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba č.p. 357, rod.dům, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, pro obec Věrovany, katastrální území Věrovany, na listu vlastnictví č. 216.

Dražební vyhláška (0,22 MB)

Usnesení o odročení dražby (0,15 MB)

1/3 pozemků Vracov, okres Hodonín

 • Spisová značka: 196EX 1576/07-342
 • Datum konání dražby: 10.11.2021 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 99.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 66.000,− Kč
 • Minimální příhoz: 2.000,− Kč
 • Dražební jistota: 10.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Kyjov
 • Adresa objektu: Vracov, okres Kyjov
 • Okres: Hodonín
 • Popis:

Dražební vyhláška (0,16 MB)

1/5 rodinného domu Teplice, okres Teplice; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 196EX 1984/16-107
 • Datum konání dražby: 4.11.2021 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.portaldrazeb.cz
 • Cena (znalecký posudek): 1.280.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 853.334,− Kč
 • Minimální příhoz: 10.000,− Kč
 • Dražební jistota: 50.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice
 • Adresa objektu: Teplice 981, okres Teplice
 • Okres: Teplice
 • Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného, a to: spoluvlastnický podíl o velikosti 1/5: - pozemek parcelní číslo 3647, o výměře 449m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba č.p. 981, bydlení, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, pro obec Teplice, katastrální území Teplice, na listu vlastnictví č. 6128, a dále příslušenství, které bylo popsáno takto: přípojky IS-elektro, vodovod, zemní plyn; zděný plot.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Usnesení o odročení dražby (0,16 MB)

první 1 2 3 4 5 6 7 další poslední
Celkem: 33 položek

Novinky

Dražba 196EX 2276/18-131 odročena na neurčito

24.10.2021 | Dražba 196EX 2276/18-131 odročena na neurčito

Dražba 196EX 1737/19-119 odročena na neurčito

16.10.2021 | Dražba 196EX 1737/19-119 odročena na neurčito

Přidána dražba 196EX 6406/09-365 do sekce Dražby

16.10.2021 | Dražba 196EX 6406/09-365 se bude konat dne 24.11.2021 v 14:00 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Více novinek


Copyright © 2021 Exekutorský úřad Olomouc | Mgr. Jan Valenta, soudní exekutor