Dražby nemovitostí

Pozemky Radim u Brantic, okres Bruntál

 • Spisová značka: 196EX 3488/07-355
 • Datum konání dražby: 11.7.2019 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 345.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 230.000,− Kč
 • Minimální příhoz: 3.000,− Kč
 • Dražební jistota: 70.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Krnov
 • Adresa objektu: Radim u Brantic, Brantice, okres Bruntál
 • Okres: Bruntál
 • Popis:

Pozemky jsou stavební, o celkové rozloze 1.314 m2. Dle územního plánu jsou regulovány jako plochy smíšené obytné.

Na pozemcích se nachází ovocné dřeviny ve značně zanedbaném stavu a náletové dřeviny. Oplocení tvoří pletivo do ocelových sloupků. Pozemky jsou mírně svažité. Přístup k pozemkům je bezproblémový po zpevněné obecní cestě.

Pozemky jsou situované na severovýchodním okraji obce a charakter okolí odpovídá zástavbě rodinnými domy se zahradami. Dostupnost obchodů je malá - vybavenost menšími obchody s omezenou otevírací dobou. V obci je dostupná základní škola, pro vyšší vzdělání a specializované služby je nutné dojíždět. V obci je pouze částečná vybavenost z hlediska kulturních zařízení a sportovního vyžití. Nejsou zde úřady - nutnost dojezdu kvůli úředním záležitostem a v obci je pobočka České pošty.

Pozemky se nachází v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v bezprostřední blízkosti je zeleň v podobě lesů a luk. Nachází se v lokalitě se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav.

V obci je zastávka autobusových a vlakových spojů a parkovací možnosti jsou na vlastním pozemku.

Vlastník objektu není v kontaktu se sousedy a v okolí pozemků není zvýšena kriminalita - zločiny jsou zde výjimečné.

Nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.

Do 50 m od hranice pozemku je dostupná elektřina a vodovod.

Na okraji pozemku parc. č. 770/3 vede optický kabel.

Většina z občanské vybavenosti obce se nachází v dojezdové vzdálenosti cca 3 km.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (2,85 MB)

Pozemky Radim u Brantic, okres Bruntál Pozemky Radim u Brantic, okres Bruntál Pozemky Radim u Brantic, okres Bruntál Pozemky Radim u Brantic, okres Bruntál Pozemky Radim u Brantic, okres Bruntál

Rodinný dům Pňovice, okres Olomouc

 • Spisová značka: 196EX 1445/13-164
 • Datum konání dražby: 10.7.2019 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 1.623.960,− Kč
 • Nejnižší podání: 1.082.640,− Kč
 • Minimální příhoz: 5.000,− Kč
 • Dražební jistota: 300.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc
 • Adresa objektu: Pňovice 184, 784 01 Pňovice
 • Okres: Olomouc
 • Popis:
Nemovitost rodinného domu č.p. 184 je situovaná na pozemku p.č. 223 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Pňovice, obec Pňovice, okres Olomouc, jako samostatně stojící objekt bez podsklepení, s jedním nadzemním podlažím a částečně druhým nadzemním podlažím. Dispozičně vstup do objektu ze dvora přes verandu do chodby. V přízemí dispozičně 3+1 a v patře tři obytné místnosti a koupelna s WC.
Základové konstrukce betonové s izolací proti zemní vlhkosti, svislé nosné konstrukce zděné z cihel o tl. zdiva 45 cm. Stropy s rovným podhledem. Zastřešení objektu sedlovou střechou s pálenou krytinou. Klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu. Fasádní omítky stříkané, vnitřní omítky vápenné dvouvrstvé - štukové. Obklad fasády proveden není. Vnitřní obklady keramické běžného provedení. Schody dřevěné, včetně podstupnic. Dveře plné nebo prosklené do ocelových zárubní. Podlahy v přízemí betonová mazanina, PVC. V patře, vlysy, prkna, PVC. Na sociálním zařízení a v ostatních místnostech keramická dlažba 10/10 cm. Vytápění objektu ústřední s kotlem na zemní plyn. V přízemí deskové radiátory, v patře plechové radiátory. Elektroinstalace světelná i motorová bez hodin, hromosvod proveden není. Rozvod teplé a studené vody, zdroj teplé vody zásobník na zemní plyn nezapojen. Objekt napojen na obecní vodovod. Rozvod zemního plynu, v současnosti odpojen. Odkanalizování objektu do obecní tlakové kanalizace. Kuchyň v přízemí bez vybavení. V koupelně vana podezděná a umyvadlo. V patře sociální zařízení bez vybavení. Záchod splachovací. Objekt jinak bez jiného vnitřního vybavení.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek 1 (3,76 MB)

Znalecký posudek 2 (2,18 MB)

Rodinný dům Pňovice, okres Olomouc Rodinný dům Pňovice, okres Olomouc Rodinný dům Pňovice, okres Olomouc Rodinný dům Pňovice, okres Olomouc Rodinný dům Pňovice, okres Olomouc Rodinný dům Pňovice, okres Olomouc Rodinný dům Pňovice, okres Olomouc

Pozemky Daskabát, okres Olomouc

 • Spisová značka: 196EX 189/17-57
 • Datum konání dražby: 27.6.2019 10:00:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 225.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 150.000,− Kč
 • Minimální příhoz: 2.000,− Kč
 • Dražební jistota: 40.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc
 • Adresa objektu: Daskabát
 • Okres: Olomouc
 • Popis:
Pozemky se z hlediska územního plánu obce nacházejí v nezastavitelném území. Pozemky p.č. 992, 1281, 1289 a 1297 jsou nezpevněnými polními komunikacemi. Pozemky p.č. 991 a 1280 jsou zemědělsky využívané, na části pozemku p.č. 991 se nacházejí náletové porosty.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (0,91 MB)

Pozemky Daskabát, okres Olomouc Pozemky Daskabát, okres Olomouc Pozemky Daskabát, okres Olomouc Pozemky Daskabát, okres Olomouc Pozemky Daskabát, okres Olomouc Pozemky Daskabát, okres Olomouc

1/3 rodinného domu Raškovice , okres Frýdek-Místek

 • Spisová značka: 196EX 3115/06-307
 • Datum konání dražby: 18.6.2019 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 778.330,− Kč
 • Nejnižší podání: 518.887,− Kč
 • Minimální příhoz: 3.000,− Kč
 • Dražební jistota: 180.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek
 • Adresa objektu: Raškovice 159, 739 04 Raškovice
 • Okres: Frýdek-Místek
 • Popis:
I) Rodinný dům č.p. 159 s příslušenstvím a pozemky p.č. St. 241, p.č. St. 236, p.č. 225/6, p.č. 226/6, p.č. 226/8, p.č. 227/5 a p.č. 231/16
Jedná se o přízemní, zděný, zřejmě nepodsklepený (nebylo možné přesně fyzicky zaměřit) rodinný dům s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Raškovice, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Dům se nachází na adrese Raškovice 159, 739 04 Raškovice. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci
na pozemcích p.č. 1384/15 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví státu, a dále po zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 225/6 - trvalý travní porost, který je v podílovém vlastnictví povinného (dle sdělení referenta silničního správního řádu obce Raškovice se na pozemku nachází těleso zpevněné pozemní místní komunikace I. třídy, která je zahrnuta v pasportu komunikací obce a na obou koncích navazuje na krajské silnice III. tříd).
Je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plynové vedení a hloubková kanalizace.
Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna.
Původní stáří objektu je cca 60 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze  uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav).

Příslušenství stavby hlavní:

a) vedlejší stavby:

Na pozemku p.č. 236 se nachází stavba bez čp/če - zem. stav. Z důvodu neumožnění prohlídky domu nebylo možné tuto jednoznačně identifikovat a zaměřit.

b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami:

- oplocení - drátěné pletivo na ocelových sloupcích a betonové podezdívce

- vrátka z ocelové konstrukce

- studna

- přípojky IS

Z důvodu neumožnění prohlídky domu nebylo možné přesně fyzicky zaměřit a identifikovat vedlejší stavby, venkovní úpravy a další příslušenství stavby hlavní.

II) Pozemky p.č. 231/82 a p.č. 231/85

Jedná se o pozemek p.č. 231/82 - trvalý travní porost, a dále pozemek p.č. 231/85 - trvalý travní porost, vše v k.ú. Raškovice, obec Raškovice, okres Frýdek-Místek, které jsou situovány v okrajové, zastavěná části obce, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, nezpevněné komunikaci na pozemku p.č. 1386/1 - ostatní

plocha, který je ve vlastnictví státu. Dle platného územního plánu obce Raškovice (zveřejněného na aktuálních www stránkách Moravskoslezského kraje) jsou pozemky vedeny ve stabilizovaných plochách: „NS - plocha smíšená nezastavěného území“. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemku se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (0,65 MB)

1/3 rodinného domu Raškovice , okres Frýdek-Místek 1/3 rodinného domu Raškovice , okres Frýdek-Místek 1/3 rodinného domu Raškovice , okres Frýdek-Místek 1/3 rodinného domu Raškovice , okres Frýdek-Místek

½ rodinného domu, s. p. o velikosti 1/2 na pozemku a stavba bez čp/č Šumvald, okres Olomouc

 • Spisová značka: 196EX 1760/17-98
 • Datum konání dražby: 17.6.2019 09:00:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 475.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 316.667,− Kč
 • Minimální příhoz: 3.000,− Kč
 • Dražební jistota: 80.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc
 • Adresa objektu:
 • Okres: Olomouc
 • Popis:
Nemovitostí je samostatně stojící rodinný dům, podsklepený se dvěma nadzemními podlažími. Je zděný. Má sedlovou střechu, krytina je z osinkocementových šablon, bleskosvod je instalován, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Okna jsou plastová, fasáda je vápenná. Vnitřní dveře jsou plné a prosklené. Podlahy jsou z dlažby, PVC, betonu a koberců. Schody jsou terasové a dřevěné. V domě jsou dva byty. První byt je po rekonstrukci, ve druhém byla rekonstrukce teprve započata. První je byt dispozice 3+1, vybavení kuchyně je s linkou a sporákem, WC je splachovací, koupelna s vanou a umyvadlem. Druhý byt, dispozice 3+1, je bez vybavení. Vytápění v domě je ústřední s plynovým kotlem. Teplá voda je z karmy. Stav domu je celkově mírně zhoršení (vlivem stavu druhého bytu), celkové vybavení je podstandardní. Dům je užíván od roku 1930, v roce 1958 byla provedena rekonstrukce. Dům je napojen na elektřinu, vodu ze studny, kanalizaci a plyn. Přístup k nemovitosti je přes pozemek p. č. st. 342/2 s jinou vlastnickou strukturou. 

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (7,75 MB)

½ rodinného domu, s. p. o velikosti 1/2 na pozemku a stavba bez čp/č Šumvald, okres Olomouc ½ rodinného domu, s. p. o velikosti 1/2 na pozemku a stavba bez čp/č Šumvald, okres Olomouc ½ rodinného domu, s. p. o velikosti 1/2 na pozemku a stavba bez čp/č Šumvald, okres Olomouc ½ rodinného domu, s. p. o velikosti 1/2 na pozemku a stavba bez čp/č Šumvald, okres Olomouc ½ rodinného domu, s. p. o velikosti 1/2 na pozemku a stavba bez čp/č Šumvald, okres Olomouc

první 1 2 3 4 další poslední
Celkem: 19 položek

Novinky

Přidána dražba nemovitosti 196EX 189/17-57 do sekce Dražby

23.5.2019 | Dražba nemovitosti 196EX 189/17-57 se bude konat dne 27.6.2019 v 10:00 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.okrazby.cz.

Přidána dražba movitých věcí 196EX 5685/07-256 do sekce Dražby

13.5.2019 | Dražba movitých věcí 196EX 5685/07-256 se bude konat dne 11.6.2019 v 10:00 hod. v sídle Exekutorského úřadu v Olomouci, Dr. Milady Horákové 496/27, 779 00 Olomouc, 2. patro.

Dražba 196EX 1796/13-178 odročena na neurčito

13.5.2019 | Dražba 196EX 1796/13-178 odročena na neurčito

Více novinek


Copyright © 2019 Exekutorský úřad Olomouc | Mgr. Jan Valenta, soudní exekutor

Tvorba www stránek Olomouc