Dražby nemovitostí

½ pozemku Bílovec-město, okres Nový Jičín

 • Spisová značka: 196EX 442/11-192
 • Datum konání dražby: 29.1.2020 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 34.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 17.000,− Kč
 • Minimální příhoz: 1.000,− Kč
 • Dražební jistota: 7.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín
 • Adresa objektu: Bílovec
 • Okres: Nový Jičín
 • Popis:
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 2554/11 - trvalý travní porost, v k.ú. Bílovec-město, obec Bílovec, okres Nový Jičín, který je situován v jižní části katastrálního území s přístupem přes nezpevněné pozemky. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů.

Dražební vyhláška (0,18 MB)

Znalecký posudek (0,40 MB)

½ pozemku Bílovec-město, okres Nový Jičín ½ pozemku Bílovec-město, okres Nový Jičín ½ pozemku Bílovec-město, okres Nový Jičín

Pozemky Újezd nad Lesy, okres Praha

 • Spisová značka: 196EX 223/15-116
 • Datum konání dražby: 23.1.2020 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 127.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 63.500,− Kč
 • Minimální příhoz: 2.000,− Kč
 • Dražební jistota: 20.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha
 • Adresa objektu: Praha
 • Okres: Praha-východ
 • Popis:

Jedná se o nemovité věci sestávající z pozemku p.č. 1179/98 - ostatní plocha a pozemku p.č. 1179/99 - ostatní plocha, vše v k.ú. Újezd nad Lesy, obec Praha, okres Hlavní město Praha, které jsou situovány v okrajové, zastavěné části města Praha, místní části Újezd nad Lesy. Pozemky jsou situovány v rovinném terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 1179/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 110 00 Praha 1 a přes pozemky p.č. 1179/97 - ostatní plocha, p.č. 1179/42 - ostatní plocha, nebo p.č. 1181 - ovocný sad, které jsou ve vlastnictví soukromých subjektů (po právní stránce nezajištěn přístup). Dle informací ČSÚ v obci Praha je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Dle platného územního plánu města Praha jsou pozemky zahrnuty v plochách jako: „OB - čistě obytné, území sloužící pro bydlení“.

Informace získány z WWW stránek Hlavního města Prahy.

Příslušenství pozemku je tvořeno těmito venkovními úpravami: - oplocení - dřevěné latě s kovovými sloupky a cihelnou podezdívkou - oplocení - dřevěné latě se sloupky a podezdívkou z betonových tvarovek

Dražební vyhláška (0,18 MB)

Znalecký posudek (0,32 MB)

Pozemky Újezd nad Lesy, okres Praha Pozemky Újezd nad Lesy, okres Praha Pozemky Újezd nad Lesy, okres Praha Pozemky Újezd nad Lesy, okres Praha

1/4 pozemku 2036 m2 a pozemek 63 m2 Hřivinův Újezd, okres Zlín

 • Spisová značka: 196EX 1304/08-237
 • Datum konání dražby: 16.1.2020 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 21.750,− Kč
 • Nejnižší podání: 14.500,− Kč
 • Minimální příhoz: 1.000,− Kč
 • Dražební jistota: 4.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín
 • Adresa objektu: Hřivínův Újezd, okres Zlín
 • Okres: Zlín
 • Popis:

A) LV 168 – pozemky parc. č. 1296/12 a 1296/26, vlastnický podíl ¼ Pozemky slouží k zemědělským účelům, o rozloze 2.036 m2 . Územní plán stanoví, že plocha pozemku je regulována jako Z - plochy zemědělské.

Na pozemku jsou trvalé porosty v podobě náletových dřevin a je bez oplocení. Samotný pozemek je mírně svažitý. Přístup k pozemku je přes soukromý pozemek cizího subjektu - věcné břemeno ve prospěch majitele objektu není zřízeno.

B) LV 194 – pozemek parc. č. 1897

Pozemek je užíván jako zemědělský pozemek, rozloha pozemku činí 2.636 m2. Územní plán stanoví, že plocha pozemku je regulována jako - Z - plochy zemědělské.

Na pozemku jsou smíšené trvalé porosty, pozemek je mírně svažitý. Přístup k pozemku je po nezpevněné obecní komunikaci.

B) LV 194 – pozemky parc. č. 3754/1 a 4545/39

Pozemek je užíván jako ostatní plocha – manipulační plocha a silnice, rozloha pozemku činí 63 m2 . Dle územního plánu je pozemek regulován jako - P - plochy veřejného prostranství.

Na pozemcích nejsou trvalé porosty a jsou bez oplocení. Samotné pozemky jsou rovinaté a mírně svažité. Přístup k pozemkům je po obecní asfaltové komunikaci.

Pozemky parc. č. 1296/12 a 1296/26 jsou situovány na východním okraji obce a charakter okolí odpovídá neobydlené oblasti. Pozemek parc. č. 1897 je situován v jižním okraji obce a charakter okolí odpovídá řídce obydlené oblasti a pozemky parc. č. 3754/1 a 4545/39 jsou situovány ve východní části obce a charakter okolí odpovídá průmyslové zóně.

Dostupnost obchodů je nedostatečná - nutnost dojezdu. V místě je dostupná základní škola, pro vyšší vzdělání a specializované služby je nutné dojíždět a v místě se nenachází žádná vybavenost z hlediska kulturních zařízení - nutnost dojíždět. V okolí pozemků se nenachází žádná vybavenost z hlediska sportovního vyžití - nutnost dojíždět, nejsou zde žádné úřady - nutnost dojezdu kvůli úředním záležitostem a v obci se pobočka České pošty nenachází - nutnost dojezdu.

Pozemky se nachází v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v bezprostřední blízkosti objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Pozemky se nacházejí v lokalitě se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav.

V místě je zastávka autobusových spojů a jsou zde omezené parkovací možnosti přímo u objektu.

Vlastník objektu není v kontaktu se sousedy a v okolí pozemku není zvýšena kriminalita - zločiny jsou zde výjimečné.

Nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.

Dražební vyhláška (0,19 MB)

Znalecký posudek (3,34 MB)

1/4 pozemku 2036 m2 a pozemek 63 m2 Hřivinův Újezd, okres Zlín 1/4 pozemku 2036 m2 a pozemek 63 m2 Hřivinův Újezd, okres Zlín 1/4 pozemku 2036 m2 a pozemek 63 m2 Hřivinův Újezd, okres Zlín 1/4 pozemku 2036 m2 a pozemek 63 m2 Hřivinův Újezd, okres Zlín 1/4 pozemku 2036 m2 a pozemek 63 m2 Hřivinův Újezd, okres Zlín 1/4 pozemku 2036 m2 a pozemek 63 m2 Hřivinův Újezd, okres Zlín

Rodinný dům Pňovice, okres Olomouc

 • Spisová značka: 196EX 1445/13-222
 • Datum konání dražby: 15.1.2020 09:00:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 1.623.960,− Kč
 • Nejnižší podání: 811.980,− Kč
 • Minimální příhoz: 5.000,− Kč
 • Dražební jistota: 300.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc
 • Adresa objektu: Pňovice 184, 784 01 Pňovice
 • Okres: Olomouc
 • Popis:

Nemovitost rodinného domu č.p. 184 je situovaná na pozemku p.č. 223 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Pňovice, obec Pňovice, okres Olomouc, jako samostatně stojící objekt bez podsklepení, s jedním nadzemním podlažím a částečně druhým nadzemním podlažím. Dispozičně vstup do objektu ze dvora přes verandu do chodby. V přízemí dispozičně 3+1 a v patře tři obytné místnosti a koupelna s WC.

Základové konstrukce betonové s izolací proti zemní vlhkosti, svislé nosné konstrukce zděné z cihel o tl. zdiva 45 cm. Stropy s rovným podhledem. Zastřešení objektu sedlovou střechou s pálenou krytinou. Klempířské konstrukce z pozinkovaného plechu. Fasádní omítky stříkané, vnitřní omítky vápenné dvouvrstvé - štukové. Obklad fasády proveden není. Vnitřní obklady keramické běžného provedení. Schody dřevěné, včetně podstupnic. Dveře plné nebo prosklené do ocelových zárubní. Podlahy v přízemí betonová mazanina, PVC. V patře, vlysy, prkna, PVC. Na sociálním zařízení a v ostatních místnostech keramická dlažba 10/10 cm. Vytápění objektu ústřední s kotlem na zemní plyn. V přízemí deskové radiátory, v patře plechové radiátory. Elektroinstalace světelná i motorová bez hodin, hromosvod proveden není. Rozvod teplé a studené vody, zdroj teplé vody zásobník na zemní plyn nezapojen. Objekt napojen na obecní vodovod. Rozvod zemního plynu, v současnosti odpojen. Odkanalizování objektu do obecní tlakové kanalizace. Kuchyň v přízemí bez vybavení. V koupelně vana podezděná a umyvadlo. V patře sociální zařízení bez vybavení. Záchod splachovací. Objekt jinak bez jiného vnitřního vybavení. Zanedbaná záchovná údržba.

Dražební vyhláška (0,18 MB)

Znalecký posudek (2,18 MB)

Znalecký posudek 2 (3,76 MB)

Rodinný dům Pňovice, okres Olomouc Rodinný dům Pňovice, okres Olomouc Rodinný dům Pňovice, okres Olomouc Rodinný dům Pňovice, okres Olomouc Rodinný dům Pňovice, okres Olomouc Rodinný dům Pňovice, okres Olomouc Rodinný dům Pňovice, okres Olomouc

1/2 pozemku Rokytnice u Přerova, okres Přerov

 • Spisová značka: 196EX 2043/17-61
 • Datum konání dražby: 9.1.2020 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.exdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 37.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 24.667,− Kč
 • Minimální příhoz: 1.000,− Kč
 • Dražební jistota: 4.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov
 • Adresa objektu: Rokytnice
 • Okres: Přerov
 • Popis:
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 nemovité věci - pozemku p.č. 318/28 - orná půda, v k.ú. Rokytnice u Přerova, obec Rokytnice, okres Přerov, který je situován v západní části katastrálního území s přístupem po nezpevněné komunikaci. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů. 

Dražební vyhláška (0,19 MB)

Znalecký posudek (0,48 MB)

1/2 pozemku Rokytnice u Přerova, okres Přerov 1/2 pozemku Rokytnice u Přerova, okres Přerov 1/2 pozemku Rokytnice u Přerova, okres Přerov

první 1 2 3 4 5 6 7 další poslední
Celkem: 33 položek

Novinky

Přidána dražba 196EX 1457/15-151 do sekce Dražby

16.11.2019 | Dražba 196EX 1457/15-151 se bude konat dne 16.12.2019 v 10:00 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.exdrazby.cz.

Přidána dražba 196EX 223/15-116 do sekce Dražby

16.11.2019 | Dražba 196EX 223/15-116 se bude konat dne 23.1.2020 v 08:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Přidána dražba 196EX 442/11-192 do sekce Dražby

16.11.2019 | Dražba 196EX 442/11-192 se bude konat dne 29.1.2020 v 08:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Více novinek


Copyright © 2019 Exekutorský úřad Olomouc | Mgr. Jan Valenta, soudní exekutor

Tvorba www stránek Olomouc