Dražby nemovitostí

1/4 pozemků Přemyslovice, okr. Prostějov (LV 379), 1/2 pozemků Přemyslovice, okr. Prostějov (LV 378 a 1321)

 • Spisová značka: 196EX 562/10-218
 • Datum konání dražby: 7.5.2019 09:00:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 140.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 93.333,− Kč
 • Minimální příhoz: 3.000,− Kč
 • Dražební jistota: 30.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov
 • Adresa objektu: Přemyslovice
 • Okres: Prostějov
 • Popis:

Nemovité věci evidované na LV č. 379, k.ú. Přemyslovice

Jedná se o nemovité věci pozemku p.č. 2107 - trvalý travní porost a pozemku p.č. 2108 - trvalý travní porost, vše LV 379, v k.ú. Přemyslovice, obec Přemyslovice, okres Prostějov, které jsou situovány v centrální části katastrálního území a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po nezpevněné komunikaci. Na části pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.  Dle platného územního plánu obce Přemyslovice jsou pozemky vedeny v plochách: „NSz - Plochy smíšené nezastavěného území zemědělské“. Informace získány z WWW stránek obce Přemyslovice. 

Nemovité věci evidované na LV č. 378, k.ú. Přemyslovice

Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku ve zjednodušené evidenci - parcela původ Pozemkový katastr (PK) p.č. 2073, v k.ú. Přemyslovice, obec Přemyslovice, okres Prostějov, který je situován v centrální části katastrálního území s přístupem přes nezpevněné pozemky. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů. 

Nemovité věci evidované na LV č. 1321, k.ú. Přemyslovice  Jedná se o ideální spoluvlastnick podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem sestávající z pozemku ve zjednodušené evidenci - parcela původ Pozemkový katastr (PK) p.č. 1877, v k.ú. Přemyslovice, obec Přemyslovice, okres Prostějov, který je situován v centrální části katastrálního území s přístupem přes nezpevněné pozemky. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů. 

Dražební vyhláška (0,22 MB)

Znalecký posudek (0,69 MB)

Usnesení (0,16 MB)

1/4 pozemků Přemyslovice, okr. Prostějov (LV 379), 1/2 pozemků Přemyslovice, okr. Prostějov (LV 378 a 1321) 1/4 pozemků Přemyslovice, okr. Prostějov (LV 379), 1/2 pozemků Přemyslovice, okr. Prostějov (LV 378 a 1321) 1/4 pozemků Přemyslovice, okr. Prostějov (LV 379), 1/2 pozemků Přemyslovice, okr. Prostějov (LV 378 a 1321)

1/6 pozemků Havřice, okres Uherské Hradiště

 • Spisová značka: 196EX 3143/08-227
 • Datum konání dražby: 2.5.2019 10:00:00
 • Místo konání dražby: www.exdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 14.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 9.333,− Kč
 • Minimální příhoz: 1.000,− Kč
 • Dražební jistota: 3.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherský Brod
 • Adresa objektu: Uherský Brod
 • Okres: Uherské Hradiště
 • Popis:
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 k nemovitým věcem
sestávající z pozemku p.č. 2460 - trvalý travní porost, dále pozemku p.č. 2461 - ostatní plocha a pozemku p.č. 5549 - orná půda, vše v k.ú. Havřice, obec Uherský Brod, okres Uherské Hradiště.
Pozemky p.č. 2460 a p.č. 2461 jsou situovány v severozápadní části katastrálního území a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po nezpevněných pozemcích. Na části pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.
Pozemek p.č. 5549 je situován v severozápadní části katastrálního území s přístupem po nezpevněných pozemcích. Pozemek je zemědělsky obděláván a je součástí zemědělských honů.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (2,74 MB)

1/6 pozemků Havřice, okres Uherské Hradiště 1/6 pozemků Havřice, okres Uherské Hradiště 1/6 pozemků Havřice, okres Uherské Hradiště

1/8 pozemků Bukov na Moravě a 1/32 pozemků Dolní Rožínka, okres Žďár nad Sázavou

 • Spisová značka: 196EX 4300/09-168
 • Datum konání dražby: 30.4.2019 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.exdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 9.640,− Kč
 • Nejnižší podání: 6.427,− Kč
 • Minimální příhoz: 1.000,− Kč
 • Dražební jistota: 2.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou
 • Adresa objektu: Bukov, Dolní Rožínka
 • Okres: Žďár nad Sázavou
 • Popis:
Nemovité věci evidované na LV č. 21
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/32 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 67/15 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 67/16 - trvalý travní porost, a pozemku p.č. 188/2 - vodní plocha, LV č. 21, vše v k.ú. Dolní Rožínka, obec Dolní Rožínka, okres Žďár nad Sázavou, které jsou situovány v severní části katastrálního území a tvoří jednotný funkční celek s přístupem přes nezpevněné pozemky. Na části pozemku se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.
Dle platného územního plánu obce Dolní Rožínka jsou pozemky vedeny takto:
- pozemek p.č. 67/15 - „plochy smíšené nezastavěného území“
- pozemek p.č. 67/16 - „plochy smíšené nezastavěného území“
- pozemek p.č. 188/2 - „plochy vodní a vodohospodářské“


Nemovité věci evidované na LV č. 348

Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/8 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 1083/36 - trvalý travní porost a pozemku p.č. 1463/21 - ostatní plocha, LV č. 348, vše v k.ú. Bukov na Moravě, obec Bukov, okres Žďár nad Sázavou, které jsou

situovány ve východní části katastrálního území a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po zpevněné komunikaci. Na části pozemku se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.

Dle platného územního plánu obce Bukov jsou pozemky vedeny takto:

- pozemek p.č. 1083/36 - „trvalé travní porosty“

- pozemek p.č. 1463/21 - „místní komunikace (funkce obslužná)“


Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (0,40 MB)

1/8 pozemků Bukov na Moravě a 1/32 pozemků Dolní Rožínka, okres Žďár nad Sázavou 1/8 pozemků Bukov na Moravě a 1/32 pozemků Dolní Rožínka, okres Žďár nad Sázavou 1/8 pozemků Bukov na Moravě a 1/32 pozemků Dolní Rožínka, okres Žďár nad Sázavou 1/8 pozemků Bukov na Moravě a 1/32 pozemků Dolní Rožínka, okres Žďár nad Sázavou 1/8 pozemků Bukov na Moravě a 1/32 pozemků Dolní Rožínka, okres Žďár nad Sázavou

½ pozemku Bílovec-město, okres Nový Jičín

 • Spisová značka: 196EX 442/11-149
 • Datum konání dražby: 25.4.2019 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 34.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 22.667,− Kč
 • Minimální příhoz: 1.000,− Kč
 • Dražební jistota: 7.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín
 • Adresa objektu: Bílovec
 • Okres: Nový Jičín
 • Popis:
Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovitým věcem
sestávající z pozemku p.č. 2554/11 - trvalý travní porost, v k.ú. Bílovec-město, obec Bílovec, okres Nový Jičín, který je situován v jižní části katastrálního území s přístupem přes nezpevněné pozemky. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (0,40 MB)

 ½ pozemku Bílovec-město, okres Nový Jičín ½ pozemku Bílovec-město, okres Nový Jičín ½ pozemku Bílovec-město, okres Nový Jičín

1/6 RD Malenovice u Zlína, okres Zlín

 • Spisová značka: 196EX 2830/10-166
 • Datum konání dražby: 24.4.2019 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 230.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 153.333,− Kč
 • Minimální příhoz: 2.000,− Kč
 • Dražební jistota: 80.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín
 • Adresa objektu: Zlín
 • Okres: Zlín
 • Popis:
Jedná se o zděný, podsklepený rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími pod plochou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části města Zlín, místní části Malenovice jako samostatně stojící. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (komunikace).
Pozemky leží ve sklonitém terénu a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po veřejné zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 574/67 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví státu, dále přes veřejnou zpevněnou komunikaci na pozemku p.č. 574/68 - ostatní plocha a přes pozemek p.č. 82/1 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 76001 Zlín.
Dle informací ČSÚ v obci Zlín je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, hloubková kanalizace, plynové vedení.
Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn.
Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle účastníka místního šetření přes 40 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v
posledních letech zřejmě značně zanedbaná. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve špatném stavu (předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav).
Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.
Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní, které je tvořeno těmito
venkovními úpravami:
- venkovní schody
- přístupový chodník betonový
- přípojky IS

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (0,38 MB)

1/6 RD Malenovice u Zlína, okres Zlín 1/6 RD Malenovice u Zlína, okres Zlín 1/6 RD Malenovice u Zlína, okres Zlín 1/6 RD Malenovice u Zlína, okres Zlín

první 1 2 3 4 5 další poslední
Celkem: 24 položek

Novinky

Přidána dražba nemovitosti 196EX 442/11-149 do sekce Dražby

10.3.2019 | Dražba nemovitosti 196EX 442/11-149 se bude konat dne 25.4.2019 v 08:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Přidána dražba nemovitosti 196EX 3143/08-227 do sekce Dražby

10.3.2019 | Dražba nemovitosti 196EX 3143/08-227 se bude konat dne 2.5.2019 v 10:00 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.exdrazby.cz.

Přidána dražba nemovitosti 196EX 4300/09-168 do sekce Dražby

10.3.2019 | Dražba nemovitosti 196EX 4300/09-168 se bude konat dne 30.4.2019 v 08:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.exdrazby.cz.

Více novinek


Copyright © 2019 Exekutorský úřad Olomouc | Mgr. Jan Valenta, soudní exekutor

Tvorba www stránek Olomouc