Přidána dražba nemovitosti 196EX 999/09-207 do sekce Dražby

25.9.2017

- pozemek parcelní číslo 321/9, o výměře 938m2, druh pozemku orná půda,
- pozemek parcelní číslo 5037, o výměře 2336m2, druh pozemku orná půda,
- pozemek parcelní číslo 191/7, o výměře 6326m2, druh pozemku orná půda,
- pozemek parcelní číslo 388, o výměře 1906m2, druh pozemku trvalý travní porost,
- pozemek parcelní číslo 453, o výměře 214m2, druh pozemku vodní plocha,
- pozemek parcelní číslo 455, o výměře 304m2, druh pozemku ostatní plocha

Zpět na seznam novinek

Novinky

Přidána dražba 196EX 488/07-1411 do sekce Dražby

22.6.2020 | Dražba 196EX 488/07-1411 se bude konat dne 9.9.2020 v 09:00 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Nový termín dražby 196EX 245/10-339

22.6.2020 | Dražba 196EX 245/10-339 se bude konat dne 14.7.2020 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.exdrazby.cz.

Přidána dražba 196EX 2089/19-52 do sekce Dražby

18.6.2020 | Dražba 196EX 2089/19-52 se bude konat dne 19.8.2020 v 08:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Více novinek


Copyright © 2020 Exekutorský úřad Olomouc | Mgr. Jan Valenta, soudní exekutor