Přidána dražba nemovitosti 196EX 4846/12-174 do sekce Dražby

5.6.2017

Jedná se o ocenění jednotky č. 416/1 v budově č.p. 416, č.p. 417, příslušející k části obce Nové Sady, na pozemcích p.č. St. 461 a p.č. St. 462, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a k pozemkům v rozsahu 342/7812, vše zapsané na listu vlastnictví č. 1645 a listu vlastnictví č. 656, vše v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, okres Olomouc, která se nachází v I. nadzemním podlaží výše uvedeného zděného, podsklepeného, bytového domu celkem se třemi nadzemními podlažími. Objekt není vybaven žádným výtahem. Objekt je situován v zastavěné části obce, a to na ulici Za Poštou. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemcích p.č. 600/2 a p.č. 463, které jsou ve vlastnictví Statutárního města Olomouc. Parkování je možné na veřejné komunikaci před objektem. Při místním šetření bylo zjištěno, že byl objekt v roce 1997 poškozen záplavami, dle sdělení cca do 0,50 m v prvním podzemním podlaží. Během své životnosti objekt procházel běžnou údržbou, byl z části proveden kontaktní fasádní zateplovací systém objektu, dále byla provedena výměna stoupacího vedení.
Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 1+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je situováno ve zděném bytovém jádru. Vytápění jednotky je lokální plynovými topidly. V roce 2012 byla provedena rekonstrukce sociálního zázemí (keramické obklady a dlažba, sanitární vybavení). Celkový stavebnětechnický stav a údržbu ke dni ocenění hodnotíme jako průměrnou.
Dle místního šetření, informací objednavatele a dle dalších dostupných podkladových materiálů nejsou s draženými nemovitými věcmi spojeny žádná práva či závady.
Movité věci, které by tvořily příslušenství k oceňovaným nemovitým věcem, nejsou a nebyly zjištěny při místním šetření zpracovatele.

Zpět na seznam novinek

Novinky

Nový termín dražby 196EX 2136/17-62

19.11.2020 | Dražba 196EX 2136/17-62 se bude konat dne 3.2.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Přidána dražba 196EX 3594/04-204 do sekce Dražby

19.11.2020 | Dražba 196EX 3594/04-204 se bude konat dne 6.1.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Nový termín dražby 196EX 1737/19-117

19.11.2020 | Dražba 196EX 1737/19-117 se bude konat dne 2.2.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Více novinek


Copyright © 2020 Exekutorský úřad Olomouc | Mgr. Jan Valenta, soudní exekutor