Přidána dražba nemovitosti 196EX 4789/07-258 do sekce Dražby

7.4.2016

Předmětná nemovitost rodinného domu č.p. 55 je situovaná na pozemku p.č. 7 zastavená plocha a nádvoří, katastrální území Kobylá, obec Kobylá nad Vidnavkou, jako samostatně stojící objekt se dvěma nadzemními podlažími, podsklepením a bez podkroví. dispozičně vstup do objektu z přední strany i ze dvora. V suterénu sklepní místnosti, v 1. N.P. pět místností, ve II. N.P. kuchyň a pět obytných místností. Objekt bez prováděné záchovné údržby, na konci životnosti, bez sociálního zařízení, bez napojení na vodu a kanalizaci. Pouze provizorní napojení na přípojku elektro do II. N.P.

Základové konstrukce bez izolace proti zemní vlhkosti, svislé nosné konstrukce zděné, stropy s rovným podhledem. zastřešení objektu sedlovou střechou s plechovou krytinou. Z klempířských konstrukcí jen žlaby a svody z pozinkovaného plechu. fasádní omítky vápenné hladké, zvětralé. Vnitřní omítky vápenné hladké. Obklad fasády proveden není. Vnitřní obklady nejsou. Schody dřevěné z měkkého dřeva s podstupnicemi. Dveře dřevěné rámové náplňové, plné nebo s prosklením. Okna dřevěná ven a dovnitř otvíravá. Podlahy v místnostech prkenné, na chodbách dtto. V některých místnostech položeno na prkenné podlaze PVC. Vytápění lokálními kamny na tuhá paliva. Elektroinstalace pouze světelná. Hromosvod proveden není. Není proveden rozvod vody, ani kanalizace. Objekt bez sociálního zařízení. Vybavení kuchyně jen stará kachlová kuchyňská kamna. Vnitřní vybavení není. 

Zpět na seznam novinek

Novinky

Nový termín dražby 196EX 2136/17-62

19.11.2020 | Dražba 196EX 2136/17-62 se bude konat dne 3.2.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Přidána dražba 196EX 3594/04-204 do sekce Dražby

19.11.2020 | Dražba 196EX 3594/04-204 se bude konat dne 6.1.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Nový termín dražby 196EX 1737/19-117

19.11.2020 | Dražba 196EX 1737/19-117 se bude konat dne 2.2.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Více novinek


Copyright © 2020 Exekutorský úřad Olomouc | Mgr. Jan Valenta, soudní exekutor