Přidána dražba nemovitosti 196EX 3114/10-96 do sekce Dražby

19.2.2016

Jedná se o přízemní, zděný, nepodsklepený objekt bez využitého podkroví pod valbovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Sibřina, jako samostatně stojící. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 931/2 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Obec Sibřina, Říčanská 15, 25084 Sibřina a přes nezpevněnou komunikaci na pozemku p.č. St. 72/2 - zastavěná plocha a nádvoří a p.č. 780/3 - orná půda, které jsou v podílovém vlastnictví povinného a na základě požadavku objednavatele jsou předmětem ocenění. Zpevněná komunikace se nachází cca 100 m od předmětu ocenění. Dle místního šetření je v obci Sibřina, možné napojení na tyto IS: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn.
Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele z roku 2009. Při místním šetření bylo pracovníkem znaleckého ústavu zjištěno, že se jedná o rozestavěnou novostavbu rodinného domu, která není ke dni ocenění stavebně, technicky, provozně a funkčně dokončena. Opotřebení je uvažováno lineární metodou při celkové životnosti 100 roků. Celkový stavebně technický stav a údržbu objektu lze ke dni ocenění uvažovat jako dobrou. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.

Zpět na seznam novinek

Novinky

Nový termín dražby 196EX 2136/17-62

19.11.2020 | Dražba 196EX 2136/17-62 se bude konat dne 3.2.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Přidána dražba 196EX 3594/04-204 do sekce Dražby

19.11.2020 | Dražba 196EX 3594/04-204 se bude konat dne 6.1.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Nový termín dražby 196EX 1737/19-117

19.11.2020 | Dražba 196EX 1737/19-117 se bude konat dne 2.2.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Více novinek


Copyright © 2020 Exekutorský úřad Olomouc | Mgr. Jan Valenta, soudní exekutor