Přidána dražba nemovitosti 196EX 2693/09-204 do sekce Dražby

8.5.2017

Jedná se o přízemní, částečně podsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva s využitým podkrovím pod sedlovou střechou s polovalbami krytou taškou betonovou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Horní Životice, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Horní Životice 56, 793 12 Horní Životice. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém až sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 1166/20 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Horní Životice, č. p. 126, 79312 Horní Životice.
Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, septik. Dle sdělení účastníka místního šetření, v obci Horní Životice je dále možné napojení na plynové vedení.
Objekt sestává z bytové jednotky o velikosti 6+1 s kompletním sociálním zařízením.
Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení účastníka místního šetření přes 100 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. V letech 2000-2001 proběhla oprava střešní konstrukce, včetně výměny střešní krytiny a klempířských konstrukcí a byla provedena celková modernizace vnitřního vybavení rodinného domu. V roce
2008 byla započata modernizace obytného podkroví (z důvodu neumožnění kompletní prohlídky předmětu ocenění nebylo možné přesně identifikovat jednotlivé prvky rekonstrukce). Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se
zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav).
Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.

Zpět na seznam novinek

Novinky

Dražba 196EX 4/15-156 odročena na neurčito

11.12.2019 | Dražba 196EX 4/15-156 odročena na neurčito

Přidána dražba 196EX 1059/19-53 do sekce Dražby

11.12.2019 | Dražba 196EX 1059/19-53 se bude konat dne 6.2.2020 v 08:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Přidána dražba 196EX 6646/08-246 do sekce Dražby

3.12.2019 | Dražba 196EX 6646/08-246 se bude konat dne 5.2.2020 v 08:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Více novinek


Copyright © 2019 Exekutorský úřad Olomouc | Mgr. Jan Valenta, soudní exekutor

Tvorba www stránek Olomouc