Přidána dražba nemovitosti 196EX 2693/09-204 do sekce Dražby

8.5.2017

Jedná se o přízemní, částečně podsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva s využitým podkrovím pod sedlovou střechou s polovalbami krytou taškou betonovou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Horní Životice, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Horní Životice 56, 793 12 Horní Životice. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém až sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 1166/20 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Horní Životice, č. p. 126, 79312 Horní Životice.
Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, septik. Dle sdělení účastníka místního šetření, v obci Horní Životice je dále možné napojení na plynové vedení.
Objekt sestává z bytové jednotky o velikosti 6+1 s kompletním sociálním zařízením.
Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení účastníka místního šetření přes 100 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. V letech 2000-2001 proběhla oprava střešní konstrukce, včetně výměny střešní krytiny a klempířských konstrukcí a byla provedena celková modernizace vnitřního vybavení rodinného domu. V roce
2008 byla započata modernizace obytného podkroví (z důvodu neumožnění kompletní prohlídky předmětu ocenění nebylo možné přesně identifikovat jednotlivé prvky rekonstrukce). Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se
zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav).
Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.

Zpět na seznam novinek

Novinky

Nový termín dražby 196EX 4914/07-243

30.11.2020 | Dražba 196EX 4914/07-243 se bude konat dne 10.2.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Přidána dražba 196EX 3775/08-187 do sekce Dražby

30.11.2020 | Dražba 196EX 3775/08-187 se bude konat dne 14.1.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Přidána dražba 196EX 3665/19-62 do sekce Dražby

30.11.2020 | Dražba 196EX 3665/19-62 se bude konat dne 7.1.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Více novinek


Copyright © 2020 Exekutorský úřad Olomouc | Mgr. Jan Valenta, soudní exekutor