Přidána dražba nemovitosti 196EX 2225/12-228 do sekce Dražby

21.7.2017

Jedná se o ocenění pozemku p.č. 1301/7 - orná půda a pozemku p.č. 3202/1 - orná půda, LV č. 1066, vše v k.ú. Kolín, obec Kolín, okres Kolín, které jsou situovány v jihovýchodní části katastrálního území a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po nezpevněných pozemcích. 

Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů.

Zpět na seznam novinek

Novinky

Dražba 196EX 4/15-156 odročena na neurčito

11.12.2019 | Dražba 196EX 4/15-156 odročena na neurčito

Přidána dražba 196EX 1059/19-53 do sekce Dražby

11.12.2019 | Dražba 196EX 1059/19-53 se bude konat dne 6.2.2020 v 08:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Přidána dražba 196EX 6646/08-246 do sekce Dražby

3.12.2019 | Dražba 196EX 6646/08-246 se bude konat dne 5.2.2020 v 08:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Více novinek


Copyright © 2019 Exekutorský úřad Olomouc | Mgr. Jan Valenta, soudní exekutor

Tvorba www stránek Olomouc