Přidána dražba nemovitosti 196EX 2225/12-228 do sekce Dražby

21.7.2017

Jedná se o ocenění pozemku p.č. 1301/7 - orná půda a pozemku p.č. 3202/1 - orná půda, LV č. 1066, vše v k.ú. Kolín, obec Kolín, okres Kolín, které jsou situovány v jihovýchodní části katastrálního území a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po nezpevněných pozemcích. 

Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů.

Zpět na seznam novinek

Novinky

Přidána dražba 196EX 2111/09-245 do sekce Dražby

11.7.2020 | Dražba 196EX 2111/09-245 se bude konat dne 10.9.2020 v 08:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.exdrazby.cz.

Přidána dražba 196EX 1208/13-82 do sekce Dražby

11.7.2020 | Dražba 196EX 1208/13-82 se bude konat dne 19.8.2020 v 14:00 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.exdrazby.cz.

Nový termín dražby 196EX 3848/07-235

11.7.2020 | Dražba 196EX 3848/07-235 se bude konat dne 3.9.2020 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Více novinek


Copyright © 2020 Exekutorský úřad Olomouc | Mgr. Jan Valenta, soudní exekutor