Dražby nemovitostí

Zemědělská usedlost Mokrovraty, okres Příbram; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 196EXD 7/19-4
 • Datum konání dražby: 19.9.2019 10:00:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 2.270.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 2.270.000,− Kč
 • Minimální příhoz: 5.000,− Kč
 • Dražební jistota: 300.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Ktatastrální pracoviště Příbram
 • Adresa objektu: Mokrovraty 15, 262 03 Mokrovraty
 • Okres: Příbram
 • Popis:
Obec Mokrovraty se nachází asi 5km východně od Dobříše. Obec má omezenou občanskou vybavenost, všechny IS kromě plynu a obsluhována je autobusovou i železniční dopravou. Spádovým centrem je Dobříš, výborná dostupnost Prahy po dálnici D4. Nemovitost leží v širším centru obce v postranní ulici. Parkování je možné před nemovitostí nebo na vlastním pozemku. Nemovitost je bývalou zemědělskou usedlostí, podle data ve štítu alespoň z roku 1934. Obytné stavení je napojeno na elektřinu a obecní vodovod, splašky jsou svedeny do jímky. WC je používáno chemické. Částečně podsklepený dům se sedlovou střechou byl vystavěn nejméně před 85 lety, na čelním štítě jsou patrné stopy starého ubourání a zazdění. Stavba má menší obytnou a samostatně přístupnou hospodářskou část. Stavba je ze smíšeného zdiva bez hydroizolace, krytina střechy pálené tašky, plechové klempířské prvky. Od roku 2017 probíhá postupná rekonstrukce dvou obytných místností. Okna jsou nová plastová, podlaha v obývacím pokoji je nová betonová, jinak jsou podlahy prkenné, kryté PVC, dveře původní dřevěné. Topení je řešeno pecí v obývacím pokoji a infrapanely na stropě, teplá voda bojlerem. Nové jsou rozvody elektřiny a vody, nová kuchyňská linka. Vstup z boku domu vede do chodby se sprchovým koutem a WC, odkud se vchází do hlavní obytné místnost s kuchyňským koutem, vedle které je ložnice. Ostatní části stavby jsou v původním stavu. Na hospodářskou část navazují zděné dřevníky, naproti domu stojí samostatné neudržované chlévy (z roku 1934). Do ulice je usedlost oplocena kamennou zdí, z druhé strany je dvůr uzavřen dřevěným plotem. Dvůr je travnatý, bez zpevněných ploch, na pozemcích je uloženo mnoho různorodého materiálu. Všechny pozemky jsou užívány ve funkčním celku se stavbou čp.15, jen část pozemků pč. 90/1 a 92/2 je užívána jako louky, které ohraničuje pozemek pč. 91/1 (neplodná půda – mez) krátkým prudkým svahem. 

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (8,63 MB)

Usnesení o odročení  (0,14 MB)

Zemědělská usedlost Mokrovraty, okres Příbram; ODROČENO NA NEURČITO Zemědělská usedlost Mokrovraty, okres Příbram; ODROČENO NA NEURČITO Zemědělská usedlost Mokrovraty, okres Příbram; ODROČENO NA NEURČITO Zemědělská usedlost Mokrovraty, okres Příbram; ODROČENO NA NEURČITO Zemědělská usedlost Mokrovraty, okres Příbram; ODROČENO NA NEURČITO Zemědělská usedlost Mokrovraty, okres Příbram; ODROČENO NA NEURČITO Zemědělská usedlost Mokrovraty, okres Příbram; ODROČENO NA NEURČITO Zemědělská usedlost Mokrovraty, okres Příbram; ODROČENO NA NEURČITO Zemědělská usedlost Mokrovraty, okres Příbram; ODROČENO NA NEURČITO Zemědělská usedlost Mokrovraty, okres Příbram; ODROČENO NA NEURČITO

Pozemky Jaroměřice, okres Svitavy; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 196EX 1843/07-349
 • Datum konání dražby: 15.8.2019 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 880.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 586.667,− Kč
 • Minimální příhoz: 5.000,− Kč
 • Dražební jistota: 150.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy
 • Adresa objektu: Jaroměřice
 • Okres: Svitavy
 • Popis:

Pozemek slouží k zemědělským účelům, celková rozloha činí 41 646 m2. Pozemky jsou vedeny jako trvalý travní porost a orná půda a jsou zemědělsky využívány. 

Část pozemku parc. č. 3569/1, 3570 (není předmětem ocenění), 3571, konkrétně 22 570 m2, je v územním plánu vymezeno pro výstavbu staveb dopravní infrastruktury. Dle sdělení starostky obce Jaroměřice, Mgr. Ivety Glocové, by se mělo jednat o záměr vybudovat silniční obchvat města Jevíčko. Dle jejího vyjádření se ale momentálně o žádné výstavbě neuvažuje, nejsou vyhotoveny ani plánovány žádné projekty ani územní studie ohledně tohoto záměru. Z výše uvedeného vyplývá, že u pozemků není předpoklad výkupu státem a že budou nadále využívány k zemědělským účelům. Pozemky tvoří více celků umístěných východně od města Jevíčko.

Na pozemcích se nenacházejí trvalé porosty a není oplocený. 

Nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.  

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (1,96 MB)

Usnesení o odročení  (0,15 MB)

Pozemky Jaroměřice, okres Svitavy; ODROČENO NA NEURČITO Pozemky Jaroměřice, okres Svitavy; ODROČENO NA NEURČITO Pozemky Jaroměřice, okres Svitavy; ODROČENO NA NEURČITO

1/8 pozemku Štěpánkovice, okres Opava

 • Spisová značka: 196EX 603/09-230
 • Datum konání dražby: 31.7.2019 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.exdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 15.300,− Kč
 • Nejnižší podání: 10.200,− Kč
 • Minimální příhoz: 1.000,− Kč
 • Dražební jistota: 2.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava
 • Adresa objektu: Štěpánkovice, Štěpánkovice, okres Opava
 • Okres: Opava
 • Popis:
Pozemek slouží k zemědělským účelům. Výměra pozemku činí 5.073 m2. Dle územního plánu je pozemek regulován jako plochy NZ - plochy zemědělské. Na pozemku nejsou trvalé porosty a je bez oplocení. Pozemek je mírně svažitý. K pozemku se lze dostat přes obecní pozemky. Pozemek je situovaný na jižním okraji obce a charakter okolí odpovídá neobydlené oblasti. Dostupnost obchodů je malá - vybavenost menšími obchody s omezenou otevírací dobou. V místě je dostupná základní škola, pro vyšší vzdělání a specializované
služby je nutné dojíždět. V místě je pouze částečná vybavenost z hlediska kulturních zařízení a sportovního vyžití. Nejsou zde žádné úřady - nutnost dojezdu kvůli úředním záležitostem a v obci je pobočka České pošty.
Pozemek se nachází v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a v bezprostřední blízkosti objektu je zeleň v podobě lesů a luk. Pozemek se nachází v lokalitě se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav.
V místě je zastávka autobusových a vlakových spojů a parkovací možnosti jsou ve vzdálenějším okolí objektu.
Vlastník objektu není v kontaktu se sousedy a v okolí pozemku není zvýšena kriminalita - zločiny jsou zde výjimečné.
Nemovitosti nejsou zatíženy věcnými břemeny.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (2,02 MB)

1/8 pozemku Štěpánkovice, okres Opava 1/8 pozemku Štěpánkovice, okres Opava 1/8 pozemku Štěpánkovice, okres Opava

Pozemky Daskabát, okres Olomouc; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 196EX 189/17-57
 • Datum konání dražby: 27.6.2019 10:00:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 225.000,− Kč
 • Nejnižší podání: 150.000,− Kč
 • Minimální příhoz: 2.000,− Kč
 • Dražební jistota: 40.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc
 • Adresa objektu: Daskabát
 • Okres: Olomouc
 • Popis:
Pozemky se z hlediska územního plánu obce nacházejí v nezastavitelném území. Pozemky p.č. 992, 1281, 1289 a 1297 jsou nezpevněnými polními komunikacemi. Pozemky p.č. 991 a 1280 jsou zemědělsky využívané, na části pozemku p.č. 991 se nacházejí náletové porosty.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (0,91 MB)

Usnesení o odročení  (0,15 MB)

Pozemky Daskabát, okres Olomouc; ODROČENO NA NEURČITO Pozemky Daskabát, okres Olomouc; ODROČENO NA NEURČITO Pozemky Daskabát, okres Olomouc; ODROČENO NA NEURČITO Pozemky Daskabát, okres Olomouc; ODROČENO NA NEURČITO Pozemky Daskabát, okres Olomouc; ODROČENO NA NEURČITO Pozemky Daskabát, okres Olomouc; ODROČENO NA NEURČITO

1/3 rodinného domu Raškovice , okres Frýdek-Místek; ODROČENO NA NEURČITO

 • Spisová značka: 196EX 3115/06-307
 • Datum konání dražby: 18.6.2019 08:30:00
 • Místo konání dražby: www.okdrazby.cz
 • Cena (znalecký posudek): 778.330,− Kč
 • Nejnižší podání: 518.887,− Kč
 • Minimální příhoz: 3.000,− Kč
 • Dražební jistota: 180.000,− Kč
 • Způsob složení dražební jistoty
 • Katastrální úřad: Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek
 • Adresa objektu: Raškovice 159, 739 04 Raškovice
 • Okres: Frýdek-Místek
 • Popis:
I) Rodinný dům č.p. 159 s příslušenstvím a pozemky p.č. St. 241, p.č. St. 236, p.č. 225/6, p.č. 226/6, p.č. 226/8, p.č. 227/5 a p.č. 231/16
Jedná se o přízemní, zděný, zřejmě nepodsklepený (nebylo možné přesně fyzicky zaměřit) rodinný dům s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Raškovice, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Dům se nachází na adrese Raškovice 159, 739 04 Raškovice. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci
na pozemcích p.č. 1384/15 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví státu, a dále po zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 225/6 - trvalý travní porost, který je v podílovém vlastnictví povinného (dle sdělení referenta silničního správního řádu obce Raškovice se na pozemku nachází těleso zpevněné pozemní místní komunikace I. třídy, která je zahrnuta v pasportu komunikací obce a na obou koncích navazuje na krajské silnice III. tříd).
Je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plynové vedení a hloubková kanalizace.
Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna.
Původní stáří objektu je cca 60 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze  uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav).

Příslušenství stavby hlavní:

a) vedlejší stavby:

Na pozemku p.č. 236 se nachází stavba bez čp/če - zem. stav. Z důvodu neumožnění prohlídky domu nebylo možné tuto jednoznačně identifikovat a zaměřit.

b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami:

- oplocení - drátěné pletivo na ocelových sloupcích a betonové podezdívce

- vrátka z ocelové konstrukce

- studna

- přípojky IS

Z důvodu neumožnění prohlídky domu nebylo možné přesně fyzicky zaměřit a identifikovat vedlejší stavby, venkovní úpravy a další příslušenství stavby hlavní.

II) Pozemky p.č. 231/82 a p.č. 231/85

Jedná se o pozemek p.č. 231/82 - trvalý travní porost, a dále pozemek p.č. 231/85 - trvalý travní porost, vše v k.ú. Raškovice, obec Raškovice, okres Frýdek-Místek, které jsou situovány v okrajové, zastavěná části obce, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, nezpevněné komunikaci na pozemku p.č. 1386/1 - ostatní

plocha, který je ve vlastnictví státu. Dle platného územního plánu obce Raškovice (zveřejněného na aktuálních www stránkách Moravskoslezského kraje) jsou pozemky vedeny ve stabilizovaných plochách: „NS - plocha smíšená nezastavěného území“. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemku se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.

Dražební vyhláška (0,16 MB)

Znalecký posudek (0,65 MB)

Usnesení o odročení  (0,15 MB)

1/3 rodinného domu Raškovice , okres Frýdek-Místek; ODROČENO NA NEURČITO 1/3 rodinného domu Raškovice , okres Frýdek-Místek; ODROČENO NA NEURČITO 1/3 rodinného domu Raškovice , okres Frýdek-Místek; ODROČENO NA NEURČITO 1/3 rodinného domu Raškovice , okres Frýdek-Místek; ODROČENO NA NEURČITO

první předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 další poslední
Celkem: 39 položek

Novinky

Nový termín dražby 196EX 2136/17-62

19.11.2020 | Dražba 196EX 2136/17-62 se bude konat dne 3.2.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Přidána dražba 196EX 3594/04-204 do sekce Dražby

19.11.2020 | Dražba 196EX 3594/04-204 se bude konat dne 6.1.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.portaldrazeb.cz.

Nový termín dražby 196EX 1737/19-117

19.11.2020 | Dražba 196EX 1737/19-117 se bude konat dne 2.2.2021 v 8:30 hod. elektronicky prostřednictvím aplikace na internetovém portálu www.okdrazby.cz.

Více novinek


Copyright © 2020 Exekutorský úřad Olomouc | Mgr. Jan Valenta, soudní exekutor